ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 225
                                               

Zgrada ljekarne (Donja Stubica)

Zgrada ljekarne smještena je u samom središtu Donje Stubice. Dao ju je sagraditi zagrebački ljekarnik Eugen Feller 1901. godine. Jednokatna je pravokutna gradevina s podrumom pod cijelim tlocrtom. Prizemni dio organiziran je u dva dijela, za labo ...

                                               

Zgrada ljekarne (Jastrebarsko)

Zgrada stare ljekarne nalazi se u središnjem dijelu grada Jastrebarsko. Sagradena je u drugoj polovici 19. stoljeća. To je ugradena jednokatna gradevina tlocrtno u obliku slova L, pokrivena dvostrešnim krovištem. Primjer je reprezentativne gradsk ...

                                               

Zgrada Macela u Hvaru

Gospodarska zgrada klaonice jednostavnog neoklasicističkog oblikovanja izgradena je 1898. godine pored Arsenala uz more. Katnica kvadratičnog tlocrta zaključena je četverovodnim šatorastim krovom. U samom moru je ispust za otpatke klaonice. Rijet ...

                                               

Zgrada Magistrata (Ivanić Grad)

Historicistička jednokatna zgrada magistrata u Ivanić Gradu sagradena je u razdoblju od 1871 1889. g. na mjestu nekadašnje utvrde i pregradena 1907 1909. g. čime je formiran današnji izgled. Tlocrtno je u obliku slova L, s većim uličnim te kraćim ...

                                               

Zgrada Magistrata (Krapina)

Visokoprizemna uglovnica L tlocrta gradena je početkom 17. st. kao plemićka kurija gospodarsko-stambene namjene. Na pročelju koje gleda na Magistratsku ulicu otvara se s devet, na Krambergerovu s deset nejednakih prozorskih osi. Značajnije je zap ...

                                               

Zgrada Meteorološke postaje u Splitu

Gradena je od 1925. do 1926. godine. Projektirao ju je češko-hrvatski arhitekt iz Splita Josip Kodl. Amblematska je zgrada s prvim modernim ravnim krovom u Splitu i Hrvatskoj. Prvi je predstavnik njegova opusa na kojem su do izražaja došle arhite ...

                                               

Zgrada Moretti u Trogiru

Kuća Moretti na Čiovu u Trogiru neorenesansna je gradevina podignuta u 19.st. prema nacrtu Josipa Slade. To je samostalna stambena dvokatnica. U prizemlju je na sjevernom pročelju otvorena prozorima i središnjim vratima s ukrasnim željeznim rešet ...

                                               

Zgrada Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu

Zgrada Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Hrvatska, na adresi Stjepana Gunjače bb / Meštrovićevo šetalište 18, zaštićeno je kulturno dobro. U Zgradi je smješten Muzej hrvatskih arheoloških spomenika.

                                               

Zgrada Muzeja u Brdovcu

Zgrada Muzeja u Brdovcu nekadašnja stambena gradevina obitelji Janeković smještena je uz cestu u istočnom dijelu naselja. Tipološki pripada slobodnostojećoj visokoj prizemnici sa suterenom, a zaključena je četverostrešnim krovištem. Sagradena je ...

                                               

Zgrada na Poljani Mihovila Pavlinovića 1 u Makarskoj

Zgrada pravokutnog tlocrta sastavljena je od tri povezane zgrade, od kojih je središnja trokatna dok su bočna krila dvokatna i zakrovljena trostrešnim krovištem. Gradnju zgrade započeo je biskup Fabijan Blašković, a dovršena je krajem 19. stoljeć ...

                                               

Zgrada na Štaliji u Sinju

Datira iz 18. stoljeća. Zgrada je smještena na predjelu Štalija u Sinju. Izgradena je na mjestu nekadašnje bazane, odnosno lazareta. Kamena gradevina, tlocrta izduženog pravokutnika s dvorištem, visine prizemlje +1. kat, gradena od pravilnih kles ...

                                               

Zgrada nekadašnje baletne škole u Kaštel Kambelovcu

Zgrada nekadašnje baletne škole, Bertova vila, ljetnikovac Cambi u mjestu Kaštel Kambelovcu, Obala kralja Tomislava 1, predstavlja zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Zgrada nekadašnje Poljoprivredne zadruge (Pokupsko)

Zgrada nekadašnje Poljoprivredne zadruge Pokupsko smještena je južno od župne crkve u povijesnom središtu naselja Pokupsko.Reprezentativna gradevina kvadratnoga tlocrta blago razvedenih obrisa sagradena je u prvoj polovini 20. stoljeća kao gradsk ...

                                               

Zgrada općine u Jelsi

Općinska zgrada u Jelsi sagradena je 1895. godine. Zgrada je neostilska katnica pravokutnog tlocrta dimenzija 22 x 11 m, zidana kamenim klesancima. Vrijedan je primjer klasicističke zgrade javne namjene na prostoru srednje Dalmacije te stoga ima ...

                                               

Zgrada općine u Omišu

Podignuta u 20. stoljeću. Nalazi se s južne strane ceste koja prolazi kroz Omiš te je glavnim pročeljem okrenuta prema Fošalu. Sastoji se od prizemlja i dva kata. Glavno pročelje je osno simetrično s centralnom osi naglašenom lučnim završetkom. P ...

                                               

Zgrada općine u Sutivanu

Zgrada općine u Sutivanu je kamena dvokatnica podignuta 1898. Gradena je od pravilnih klesanaca u horizontalnim pojasevima s profiliranim vijencima katova i istaknutim ugaonim kamenjem. Na vrhu iza ograde je stilizirani zabat s volutama i vegetab ...

                                               

Zgrada osnovne škole Petar Berislavić u Trogiru

Nalazi se na adresi Obala bana Berislavića 16. Osnovna škola "Petar Berislavić" na južnoj obali Trogira izgradena je 1909. g. na mjestu crkve trogirske bratovštine sv. Duha stradale u požaru 1898. g. Položena je na mjestu nekadašnjih južnih grads ...

                                               

Zgrada osnovne škole u Bristu

Zgrada Osnovne škole u Bristu sagradena je 1878. godine odlukom Dalmatinskog sabora, na spomen pjesniku fra Andriji Kačiću Miošiću, o čemu govori i spomen ploča na južnom pročelju. Škola je katnica tradicionalnog oblikovanja gradena kamenom, s gl ...

                                               

Zgrada osnovne škole u Donjoj Lomnici

Zgrada je sagradena 1900. g., u naselju, uz jednu od glavnih ulica. Gradevina je slobodnostojeća jednokatnica pravokutnog tlocrta. Tlocrtni raspored je jednostavan i funkcionalan s poprečno položenim ulaznim hodnikom koji dijeli zgradu na dva dij ...

                                               

Zgrada osnovne škole u Supetru

Zgrada osnovne škole nalazi se na trgu kod župne crkve. Dio zapadne strane podignut je 1901. g. Glavno južno pročelje je žućkasto ožbukana trokatnica sagradena 1903. g. s reljefnim neoklasicističkim cementnim ukrasima, a sjeverni je dio izgraden ...

                                               

Zgrada Prve franjevačke gimnazije u Sinju

Podignuta je u 19. stoljeću. Prva franjevačka klasična gimnazija u Sinju smještena je na glavnom gradskom trgu, sjeverno uz Crkvu Čudotvorne Gospe Sinjske. To su tri kamene kuće u nizu, izduženog tlocrta, simetričnog pročelja. Srednja kuća je mal ...

                                               

Zgrada prve pučke škole (Zagorska Sela)

Katnica pravokutnog oblika, zgrada "Stare škole" nalazi se na hrptu brijega u Zagorskim selima. Sagradena je krajem 19. st. u duhu tadašnje graditeljske tradicije. Unutarnji prostor organiziran je oko središnje osi hodnika, koji spaja pročelja i ...

                                               

Zgrada Ribarnice u Splitu

Sagradena je 1890. godine. Arhitekt je bio Ante Bezić. Zgrada splitske Ribarnice izgradena je 1890. prema projektu Ante Bezića, na mjestu starih daščara u kojima se prodavala riba. Ribarnica je podignuta na 360m2 u predjelu Obrov. Zgrada ima tloc ...

                                               

Zgrada Ribarnice u Visu

Zgrada ribarnice izgradena je početkom 20. st. na jugoistočnome dijelu viške luke, a predstavlja vrijedan primjer neoklasicističke arhitekture javne namjene. Gradena je kao izdužena prizemnica pravokutnoga tlocrta te je dužom stranicom položena u ...

                                               

Zgrada Rožić u Trogiru

Nalazi se u Ribarskoj ulici. Nad voltom ispod kojeg se pristupa ulici koja uz zapadnu stranu palače Lucić izlazi na obalu, diže se jedna od najljepših trogirskih kuća. Pored same arhitektonske temle "volta" slikovitost stvara velika streha, koja ...

                                               

Zgrada Stafileo u Trogiru

Gotička kuća Stafileo kamena je dvokatnica podignuta u sjeverozapadnom dijelu uže povijesne jezgre Trogira u 15. st. Reprezentativno pročelje okrenuto je na jug. Profilirani vijenci odjeljuju katove s gotičkim prozorima na svakom katu. Na sjevern ...

                                               

Zgrada stare gradske ljekarne, Stjepana Radića 19 (Pregrada)

Ljekarna je smještena u samom središtu Pregrade, a osnovao ju je 1892. g. Adolf Alfons Thierry de Chateauvieux kao prvu kemijsko – farmaceutsku tvrtku u jugoistočnoj Europi, čije je ime navedeno na zabatu bočnog pročelja. Jednokatna zgrada s potk ...

                                               

Zgrada stare škole (Belovar)

Stara belovarska škola sagradena je 1911. godine uz cestu Zagreb – Varaždin. Gradena je opekom, ima učionicu, učiteljski stan, gospodarsku zgradu i školski vrt s bunarom. Prizemne prostorije služile su kao učiteljski stan dok je na katu formirana ...

                                               

Zgrada stare škole (Bistra)

Zgrada stare škole smještena je u povišenom rubnom dijelu naselja na izduljenoj parceli na kojoj je bio ureden voćnjak s bunarom. Jednokatna gradevina pravokutnog tlocrta sa središnjim dvorišnim rizalitom ima dvostrešni krov pokriven crijepom, a ...

                                               

Zgrada stare škole (Brckovljani)

Slobodnostojeća jednokatnica škole podignuta je na povišenom platou u središtu naselja. Pravokutnog je izduženog tlocrta, dužom stranom okrenuta prema ulici, završena četveroslivnim krovištem. Glavno pročelje je oblikovano detaljima arhitektonske ...

                                               

Zgrada stare škole (Ivanić-Grad)

Zgrada stare škole nalazi se u središtu naselja Lijevi Dubrovčak, nedaleko od Vatrogasnog doma, Župne crkve sv. Nikole i mjesnog groblja te riječne skele koja povezuje Lijevi i Desni Dubrovčak. Škola je osnovana 1852. godine, a zidana dvorazredna ...

                                               

Zgrada stare škole (Zagorska Sela)

Katnica pravokutnog oblika, zgrada "Stare škole" nalazi se na hrptu brijega u Zagorskim selima. Sagradena je krajem 19. st. u duhu tadašnje graditeljske tradicije. Unutarnji prostor organiziran je oko središnje osi hodnika, koji spaja pročelja i ...

                                               

Zgrada stare škole i učiteljska kuća (Novo Čiće)

Zgrada stare škole i učiteljska kuća smještene su uz cestu u središtu naselja Novo Čiče, u neposrednoj blizini župne crkve sv. Ivana Krstitelja i župnog dvora. Sagradene su 1897. u pojednostavljenim oblicima historicizma. Stara pučka škola podign ...

                                               

Zgrada stare škole u Baškoj Vodi

Zgrada stare škole izgradena je u Baškoj Vodi na samoj morskoj obali istočno od župske crkve sv. Nikole. Navedena kuća jedina je sačuvana od tri škole koje su postojale u Baškoj Vodi. Zgradu je gradio Bartul - Bariša Granić, zaslužni učitelj Bašk ...

                                               

Zgrada stare škole u Donjoj Pušći

Slobodnostojeća jednokatnica škole podignuta je u naselju uz glavnu ulicu. Pravokutnog je tlocrta, zatvorenog volumena, završena četveroslivnim krovištem, a pročelja su oblikovana dekorativnim detaljima kasne secesije. Zgrada je podignuta 1913. g ...

                                               

Zgrada stare škole u Šenkovcu

Slobodnostojeća prizemnica škole sagradena je u središtu naselja i povučena od linije ulice. Plitkog je "L" tlocrta kojeg čine duže krilo postavljeno okomito na ulicu i kraće zabatno krilo. Tlocrt i oblikovanje pročelja asimetrično su koncipirani ...

                                               

Zgrada starog Doma zdravlja (Dugo Selo)

Zgrada starog Doma zdravlja nalazi se u središnjem dijelu naselja Dugo Selo. To je slobodnostojeća jednokatnica pravokutne tlocrtne osnove sagradena krajem 19. stoljeća. Gradena je od opeke i kamena te je zaključena četverostrešnim krovištem s po ...

                                               

Zgrada starog vodovoda u Splitu

Sagradena je 1879. godine. Arhitekt je G. Antonelli. Zgrada uz spremnik vode iz vremena obnove Dioklecijanova vodovoda. Nacrti Antonellijeva projekta se čuvaju u Arhivu Konzervatorskog odjela u Splitu. Nalazi se u neposrednoj blizini arheološkog ...

                                               

Zgrada Sučić (Krapina)

Stambeno-poslovna zgrada u Rendićevoj ulici slobodnostojeća je jednokatnica pravokutnog tlocrta gradena od opeke. Glavno pročelje okrenuto na ulicu raščlanjeno je s pet prozorskih osi, a u sredini se nalazi balkon sa željeznom ogradom. Prizemlje ...

                                               

Zgrada suda u Trogiru

Zgrada suda na Obali bana Berislavića u Trogiru sagradena je 1910. godine prema nacrtu ing. Ćirila Metoda Ivekovića u neogotičkom stilu. Smještena je na jugoistočnoj strani povijesne jezgre Trogira, u blizini mosta za Čiovo. Ova široka dvokatnica ...

                                               

Zgrada Sumpornih toplica u Splitu

Zgrada Sumpornih toplica u Splitu, Hrvatska, na adresi Marmontova/Neretvanska, zaštićeno je kulturno dobro. U zgradi su smještene splitske sumporne toplice.

                                               

Zgrada Šimac u Trogiru

Nalazi se na Putu Balana. Zgrada-konjušnica na Čiovu je kamena prizemnica s potkrovljem u kojemu je bila kuhinja s kaminom i napom. Tri drvena stupa čine pregrade za konje u prizemlju. Zgrada je izvedena u jednostavnom stilu rustičnog pučkog grad ...

                                               

Zgrada škole (Luka)

Jednokatna slobodnostojeća zgrada škole sagradena je u središtu naselja 1912. godine. Pravokutnog tlocrta s plitkim pročeljnim rizalitom, pripada tipu dvorazrednih školskih zgrada s dva učiteljska stana. Osnovna karakteristika prostorne organizac ...

                                               

Zgrada škole (Mraclin)

Zgrada škole smještena je u središtu naselja. Sagradena je 1923. godine prema nacrtima gradevnog mjernika Nikole Hribara. Pravokutnog je tlocrta s rizalitnim istakom u središnjem dijelu začelja u kojemu je smješteno stubište. Posebnost gradevine ...

                                               

Zgrada škole i vinarske zadruge u Bolu

Zgrada škole i vinarske zadruge nalazi se na zapadnom kraju stare bolske rive. Prostrana zgrada ima izduženi pravokutni tlocrt raščlanjen u dva krila i pokrivena je četverostrešnim krovovima. Zgrada škole i vinarske zadruge jedan je od najznačajn ...

                                               

Zgrada u Getu 1 u Supetru

Uska stambena trokatnica na istočnom dijelu supetarske rive. Gradena je od pravilnih klesanaca, na prvom katu je balkon čiju profiliranu ploču nose dvije dvostruko profilirane konzole s ogradom od jednostavnih kamenih stupića. Balon se preko lučn ...

                                               

Zgrada u Magistratskoj (Krapina)

Ugradena jednokatnica pravokutnog tlocrta, sagradena početkom 19. st., orijentirana je istočnim pročeljem na Magistratsku ulicu. Ulično je pročelje raščlanjeno u jedanaest prozorskih osi s prozorima u ravnini zidnog plašta. Srednji je dio zgrade ...

                                               

Zgrada u Račiću 2 u Bolu

Gotička kuća u Bolu podignuta je koncem 15. st. kao ljetnikovac u luci. Južno pročelje na prvom katu je rastvoreno gotičkom biforom i monoforama, na zapadnom je rekonstruirana bifora po ostacima stare. Mrežište bifore oblikovano je isprepletenim ...

                                               

Zgrada u Radojevića prolazu 6 u Visu

Kamena katnica s potkrovljem izgradena je u glavnoj ulici u Visu na predjelu Luka. Na uličnom pročelju ima dućanska vrata na koljeno nad kojima je ploča s grbom na kojemu je u sredini romboidnog štita palma okružena s četiri slova VP ZI. Prema na ...

                                               

Zgrada u Splitu u Domaldovoj 4 i 6

Zgrada je gradena u 15. stoljeću. Kuća u Domaldovoj 4 i 6 u Splitu jedna je od nekoliko gradskih kasnogotičkih palača koje su nastale po uzoru na Veliku Papalićevu palaču Jurja Dalmatinca, pregradnjom ranije gotičke gradevine. Obnovljena je u duh ...