ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 223
                                               

Vassilios (trgovački brod)

Dužina ove olupine grčkog trgovačkog broda iznosi 100 metara, a širina 15 metara. Brod leži na lijevom boku. Imao je 3673 BRT nosivosti. Proizveden je u Osaki, u Japanu, 1920. i prvotno je nosio ime "Eastern Temple". Potonuo je 1939. godine nakon ...

                                               

Munir Vejzović

Munir Vejzović hrvatski je slikar i grafičar. Diplomirao je 1970. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi Antuna Mezdjića. Isprva je istančanim nijansama boja tonski gradio kompozicije arkadijske tematike s mitološkim bićima, os ...

                                               

Nenad Vekarić

Nenad Vekarić, suvremeni hrvatski povjesničar, akademik. Vekarić se bavio proučavanjem povijesti stanovništa, posebno Dubrovnika i Dubrovačke Republike, a bio je zaposlen u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.

                                               

Vela Straža (gradina)

Prapovijesna gradina Vela Straža nalazi se u blizini Gornjeg Sela na otoku Šolti. Na njezinom vrhu nalazi se plato s obrambenim zidovima, koji imaju zaštitnu funkciju i pripadaju gradinskom utvrdenju. Obrambeni zidovi gradeni su tehnikom suhozida ...

                                               

Velić (arheološko nalazište)

Arheološko nalazište Velić nalazi se izmedu sela Jabuke i Velića kod Trilja, sjeverno od magistralne ceste Trilj - Livno. Arheološkim pregledom terena obavljenim tijekom 2011. godine otkriveni su arhitektonski ostatci bedema i zidova na osnovu ko ...

                                               

Velika njiva (groblje)

Nastalo je tijekom 14. i 15. stoljeća na i oko njiva s bunarima, na prostoru jugozapadno od sela Prapatnice, odnosno sjeverno od zaseoka Vukojevićâ. Na groblju su stećci. Sačuvano je oko 35 stećaka, uglavnom sanduka i poneka ploča. Pet stećaka uz ...

                                               

Velika palača Cipiko u Trogiru

Velika palača Cipiko, smještena u povijesnoj jezgri Trogira, sklop je koji se sastoji od romaničkih gradevina pregradenih najvjerojatnije oko 1457. godine. Palača je pregradena još nekoliko puta, a danas ima izgled dvokatnice s visokim potkrovlje ...

                                               

Velika Papalićeva palača

Sagradena je i dogradivana u razdoblju od 13. do 19. stoljeće. Kasnogotička palača koju je polovicom 15.st. dala izgraditi splitska plemićka obitelj Papalić povjerivši gradnju Jurju Dalmatincu. Krajnji sjeverni zid čitavoga sklopa ostatak je anti ...

                                               

Velika peć

Nalazi nastali od 5000. pr. Kr. do 1500. godine. Pećina Velika peć nalazi se na sjevernoj padini Sridnje gore, JI od sela Grabovca. U prostor pećine silazi se kroz veliki strmi otvor ovalnog oblika. Istraživanja su pokazala kako je Velika peć bil ...

                                               

Velo Grablje (ruralna cjelina)

Velo Grablje, nastalo kao suburbij Hvara, podijeljeno je na dvije cjeline: istočnom Velom Bandom Velom Bondom dominira crkva sv. Kuzme i Damjana, na zapadnom obronku je Mala Banda Molo Bonda. Središte naselja je trg sa stražnje strane crkve okruž ...

                                               

Veneranda u Hvaru

Pravoslavni hospicij sagraden je za grčke mornare u 16. stoljeću. Sastojao se od crkve sa zvonikom na istočnom rubu sklopa i kuća uz sjeverni rub sklopa. Napoleonska uprava ruši zvonik, gradi topovske položaje prema jugu, a sklop utvrduje zidom s ...

                                               

Giuseppe Verdi

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, talijanski skladatelj. Bio je vodeći talijanski operni autor 19. stoljeća, a svojim se djelima uspješno nadovezao na stvaralaštvo Rossinija, Donizettija i Bellinija uz, dakako, jasnu stvaralačku individualnost. ...

                                               

Vila Allnoch

Slobodnostojeća jednokatnica, tlocrtne L forme, duljim je krilom položena duž Starogradske ulice. Ulično krilo sagradeno je tijekom prve polovine 19. st. o čemu svjedoče pročeljni elementi klasicističke provenijencije, dok je stražnje perivojno k ...

                                               

Vila Bedeković u Donjoj Lomnici (Velika Gorica)

Vila Bedeković u Donjoj Lomnici, poznata i kao "čardak", oveća je drvena kuća, locirana izmedu seoske prometnice i kurije Modić-Bedeković. Uvučena je od prometnice, a prilazni put je izveden na izduženoj parceli koja se naziva "dvorno mjesto" na ...

                                               

Vila Bianca u Trogiru

Smatra se da je vilu Biancu projektirao Julius Ranz koji je oženio Luigijevu sestru Filippu i koji je godinu poslije ove vile podigao sebi vilo odmah do vile Biance. Vilu je nazvao po supruzi - vila Filipina. Sagradena je 1911. godine na istočnom ...

                                               

Vila Brajnović u Splitu

Sagradena je 1907. godine. Dugo godina imala je najljepši park sa staklenikom u pozadini. U prizemlju je bio poslovni prostor gradevinske tvrtke Petra Brajnovića. U potkrovlju je bio dvoetažni stan. Namjenski raspored ostao je do danas. Godinâ 19 ...

                                               

Vila Filipina u Trogiru

Sagradena je 1912. godine. Vilu Filipina izgradio je gradevinski poduzetnik Julij Rantz za vlastito stanovanje na istočnom kopnenom prilazu gradu Trogiru. Jednokatnica kvadratnog tlocrtnog oblika okružena je vrtom s bunarom, a glavna secesijska o ...

                                               

Vila Gaje Bulata

Gradena je od 1880. do 1886. godine. Arhitekt je Juraj Botić. Percipiralo se i da je djelo Augusta Thare. Ladanjska vila s tornjem, bez istaknutih ukrasa na pročelju, odaje neostilske sjevernjačke utjecaje. Gradena je oko 1880. za Gaju Bulata, pr ...

                                               

Vila i stambena najamna zgrada Antičević

Gradene su od 1910. do 1912. godine. Vilu i stambenu najamnu zgradu Antičević, projektirao je za Ivu Antičevića, ravnatelja Zadružnog saveza, splitski graditelj i planer Petar Senjanović. Jedinstvena su cjelina u arhitektonsko-oblikovnom smislu, ...

                                               

Vila Jaman u Splitu

Sagradena je 1913. godine. Jednokatnica kvadratnog tlocrta s prostranim vrtom izgradena je 1913. za vlasnika Andela Botića na parceli sjeverno od zgrade Arheološkog muzeja. Glavno istočno pročelje ima ulazni trijem na dva stupa, a uz južno pročel ...

                                               

Vila Marchi u Hvaru

Neostilsku dvokatnicu s perivojem sredinom 19. stoljeća podigao je pomorski kapetan A. Vučetić koji se obogatio trgujući na Kineskom moru. Samostojeća gradevina pravokutnog tlocrta s istaknutom središnjom osi glavnog, južnog, pročelja i betonskim ...

                                               

Vila Nika u Kaštel Starome

Godine 1902. jugoistočno od budućeg hotela Palace dr. Petar Kamber gradi obiteljsku vilu "Nika" oko koje će se formirati perivoj i plaža. Smještena je južno od šetnice perivoja uz samu obalu mora. Gradena je od kamena i opeke, a ima podrum, poviš ...

                                               

Vila Plevna u Splitu

Sagradena je 1907. godine. Najvjerojatnije je, prema Jošku Belamariću, dobila ime prema bitci kod Plevne 1877 1878. godine. Mario Kezić sugerira da je investitor Jakov Pandža. Podignuta je 1907. godine, poslije Tharine smrti, u razdoblju kad se j ...

                                               

Vila Rosina u Splitu

Sagradena je u 20. stoljeću. Vila Rosina nalazi se u zapadnom dijelu priobalnog pojasa uvale Bačvice. Vila Rosina izgradena je 1901. godine i označila je početak turističko-ugostiteljske djelatnosti na Bačvicama. U njoj je bio smješten restoran " ...

                                               

Vila Smodlaka u Splitu

Sagradena je 1906. godine. Arhitekt je Petar Senjanović. Secesijska vila s vrtom izgradena je 1906. za splitskog odvjetnika dr. Jozu Smodlaku koji je u njoj imao i svoj odvjetnički ured. Projektant je splitski arhitekt Petar Senjanović. Vila Smod ...

                                               

Vila Šitić u Splitu

Gradena je 1901. godine. Slobodnostojeća neostilska ladanjska vila s vrtom, bogato ukrašenih pročelja, projektirana je 1901. godine. Danas je, okružena visokim stambenim zgradama, izgubila izvorne ambijentalne vrijednosti. Gradena je u mješavini ...

                                               

Vila Šojka

Vila Šojka smještena je na početku ulice Giznik, u blizini franjevačkoga samostana, na blagoj padini slobodno oblikovanoga perivoja. Slobodnostojeću reprezentativnu jednokatnicu dao je sagraditi samoborski sudac Stjepan Drčić krajem 19. stoljeća. ...

                                               

Vila Tončić u Splitu

Vila je sagradena 1922. godine. Arhitekti su bili Kamilo Tončić i Karel Beneš. Uz nju je perivoj. Kraj nje prolazio je nekad usjek pruge, koja je danas pod zemljom. Jedinstvena ambijentalna cjelina izgradena je 1922. za Kamila Tončića, autora naj ...

                                               

Vila Wagner

Slobodnostojeća jednokatnica, okružena perivojem, sagradena je 1891. g. na parceli koja se pruža duž sjeverne strane Langove ulice. Početkom 20. stoljeća dogradeno joj je stražnje prizemno krilo. Katni volumen pravokutnog tlocrta s altanom na pre ...

                                               

Damir Viličić

Roden je 1948. u Zagrebu. Diplomirao je 1973., magistrirao 1977. i doktorirao 1983. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njegov znanstveni interes jest ekologija mora. Objavio je 166 znanstvenih radova. U znanstve ...

                                               

Villa maritima u Rakama na Šćedru

Vrijeme nastanka je od 1. do 3. stoljeća. Po dnu same uvale imena Rake sve do dubine od 10 metara nalazi se mnoštvo ulomaka keramike koja datira od rimskog vremena do novog vijeka. Na dnu uvale sa zapadne strane nalaze se razasuti grubo obradeni ...

                                               

Villa rustica i srednjovjekovna crkva kod Postira

Datacija: 2. st. do 11. st. Ostatci rimske gospodarske zgrade villa rustica protežu se na ravnom dijelu uvale sve do mora. U podzidu prema moru dijelom je sačuvan antički zid, a zapadno su vidljive prostorije sa lučno zasvedenim vratima i prozori ...

                                               

Villa rustica na Bunjama

Ispod pretpovijesnog naselja na brdu Gračišću, na rubu plodnog polja Bunje smjstila se villa rustica. Sačuvani su ostaci zidova i manjih prostorija s polukružnim završetkom koje su pokrivne bijelim mozaikom. Pronadene su cisterne presvodene bačva ...

                                               

Villa rustica na Knežinama kod Kaštel Štafilića

Vrijeme nastanka od 2. do 4. stoljeća. Arhitektonski ostatci rimske vile iz razdoblja antike jasno su vidljivi na području Knežina, sjeverno od Kaštel Štafilića i to neposredno uz Javorski put, potvrdenu antičku komunikaciju cardo centurijacije k ...

                                               

Villa rustica na Mirima u Ostrvici

Kasnoantička vila rustika nalazi se na lokalitetu Miri u zaseoku Krcatovići, na području sela Donja Ostrvica u srednjim Poljicima. Vila pripada tipološki zanimljivom sklopu i iznimno je sačuvana u visini prvog kata. Pripada istom arhitektonskom s ...

                                               

Villa rustica na Smričiću

U Starogradskom polju na lokalitet Smričić, 1 km istočno od Starog Grada, prilikom iskopa temelja trafostanice, otkriveni su ostaci antičke vile rustike. Tehnika zidanja ukazuje na dvije faze gradnje, klasičnu iz ranog rimskog perioda sa pravilno ...

                                               

Villa rustica na Zlatnom ratu

Zapadno od Bola na Zlatnom ratu nalazila se villa rustica. Sačuvani su ostaci njene cisterne za vodu piscine pravokutnog oblika 6.35 x 3.10 x 3 m. Zidovi debeli oko 60 cm gradeni su manjim pravilno klesanim kamenjem, a u podanku velikim lomljenim ...

                                               

Gašpar Petar Vinjalić

Gašpar Petar Vinjalić, hrvatski katolički svećenik i visoki crkveni dužnosnik iz reda franjevaca, hrvatski povjesničar Franjevac Provincije Presvetog Otkupitelja.

                                               

Vis (urbanistička cjelina)

Vis je smješten u dnu uvale na sjevernoj strani otoka. Ime grada je slavenizirani oblik imena grčke kolonije Issa koju su osnovali dorski kolonisti 397. g. pr. Kr. na zapadu zaljeva. U 14. st. na istoku uvale razvija se Kut u kojem tijekom 16.st. ...

                                               

Visoka (Gdinj)

Datacija: 18. i 19. stoljeće. Selo Gdinj primjer je izrazito raštrkanog naselja. Visoka je jedan od gdinjskih zaseoka na južnoj strani glavne otočke transverzale koja spaja istok i zapad Hvara. Stambene katnice su gradene od priklesanog kamena ob ...

                                               

Jan Vitovec

Jan Vitovec Grebengradski, češki plemić, vojnik plaćenik, grof zagorski. Obnašao dužnost slavonskog bana. Kovao je vlastiti novac. Usporedno s Nikolom Iločkim ban cijele Slavonije od 1457. do 1463. godine. Nosio je naslov Grebengradskog. U povije ...

                                               

Vitrenik (gradina)

Vrijeme nastanka je 2000. pr. Kr. do 750. pr. Kr. Gradina Vitrenik nalazi se južno od centra Ciste Velike, na istoimenoj uzvisini na 650 metara nadmorske visine. Zauzima površinu od oko 30 metara zaravnjenog platoa istoimenog brda, s jako dobro o ...

                                               

Igor Vlahović

Roden je 1965. godine u Zagrebu, gdje je doktorirao na Rudarsko--geološko-naftnom fakultetu 1999. godine. U razdoblju 1990. – 2006. godine bio je zaposlen na Institutu za geološka istraživanja u Zagrebu, a od 2006. zaposlen je na Rudarsko-geološk ...

                                               

Vlak u snijegu (1976)

Vlak u snijegu, hrvatski dugometražni film iz 1976. godine snimljen prema istoimenom romanu Mate Lovraka. Film se snimao od 1973. do 1976. godine. Većina glumaca u filmu bila su djeca iz područne škole u Cigleni, koja je tada bila dio Osnovne ško ...

                                               

Vlake (arheološka zona)

Nastalo od 2000. pr. Kr. do 1500. pr. Kr. Vlake je kamenita zaravan sjeverno od župne crkve u Kreševu-Katunima. Na njenom središnjem dijelu sačuvano je križanje dviju rimskih cesta. Upravo su na položaju "Vlake" tragovi tih prometnica a radi se o ...

                                               

Vodice (Lanišće)

Vodice su naselje na Ćićariji, u općini Lanišće, na 661 m nadmorske visine. Smještene su na raskrižju cesta Buzet–Obrov i Jelovice–Mune, pa su vrlo važna prometna točka toga dijela Ćićarije. Do kraja XIX.st. glavna gospodarska grana bila je stoča ...

                                               

Vodosprema u Veliću

Datira iz 20. stoljeća. Vodosprema lokva-pojilište u selu Velić, nalazi se neposredno uz južnu stranu državne ceste D-220 na trasi Trilj-Kamensko, na udaljenosti od oko 400m od skretanja prema Gornjem selu. Izgradena je pravilnim kamenim klesanci ...

                                               

Vodosprema u Vrpolju

Mjesto Vrpolje je smješteno južno od današnje glavne ceste koja vodi od Trilja prema unutrašnjosti. Početkom 20. stoljeća, u vrijeme druge austrijske uprave gradi se vodosprema, u narodu prozvana lokva, za potrebe samog mjesta Vrpolja i šire okol ...

                                               

Vojarna Rainer u Sinju

Nekadašnja vojarna Rainer za domobranstvo, u Ulici Domovinskog rata u Sinju, iz 1901.g. monumentalan je primjer vojne arhitekture iz perioda druge austrijske uprave. To je dvokatnica pravokutnog izduženog simetričnog tlocrta s tri istaknuta krila ...

                                               

David von Rhonfeld

Vojnu izobrazbu stekao u Vojnoj akademiji u Bečkome Novom Mjestu i Ratnoj školi Kriegsschule u Beču. Godine 1859. sudjelovao u ratu Austrije protiv Pijemonta i Francuske, a 1866. u ratu Austrije s Italijom i Pruskom pa je 1868. postao major bojni ...