ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 221
                                               

Stari Grad (urbanistička cjelina)

Stari Grad na dnu dubokog Starogradskog zaljeva na otoku Hvaru osnovan je kao helenistički polis 385. godine pr. Kr. na mjestu ilirskog naselja. Bio je značajno kasnoantičko i ranokršćansko središte. U ranom srednjm vijeku stagnira, ano nastavlja ...

                                               

Stari grad Barilović

Stari grad smješten je na stijeni, na strateškom položaju nad rijekom Koranom. Nepravilnog je peterokutnog tlocrta s dvije cilindrične kule izmedu kojih su stambene zgrade, opasan obrambenim zidovima. Sagraden kao feudalni grad obitelji Barilović ...

                                               

Stari grad Donja Stubica

Arheološki lokalitet Stari grad nalazi se u Donjoj Stubici, na brežuljku od 209 m /nv, oko 300 m iznad glavnog gradskog trga. Položaj mještani i danas nazivaju "Tahijevim brijegom", budući da je na lokaciji u srednjem vijeku stajao kaštel u sklop ...

                                               

Stari grad Krapina

Ostaci utvrdenog grada nalaze se sjeveroistočno od rječice Krapinčice, na brijegu iznad današnjeg naselja. U povijesti se prvi put spominje u 14. st. Najstariji dio grada nastao je na najvišoj točci utvrde, na 270 m n/v. Ispod te jezgre vremenom ...

                                               

Stari grad Lukavec

Stari grad Lukavec smješten je u središtu Turopolja, nedaleko Velike Gorice. Na mjestu stare drvene utvrde iz 1422. g. podignuta je nova drvena utvrda u kojoj je 1612. održano prvo turopoljsko "spravišće" – zbor turopoljskog plemstva, a polovicom ...

                                               

Stari grad Samobor

Prvi znani vladari bili su Babonići, potom Samoborskim gradom upravlja ugarsko-hrvatski kralj, a početkom 15. stoljeća postaje posjed Celjskih grofova. Početkom 16. stoljeća dolazi u posjed Frankopana. Zatim dvorac mijenja puno vlasnika; Tržačke, ...

                                               

Stari grad Tušćak

Stari grad Tušćak smješten je na nižem od dva hrpta brijega u istočnom Žumberku, blizu sela Kravljak, iznad potoka Bregane. Sastoji se od dvije kule, gradene od kamenih ploča, debljine zida oko 1.50 m. Uglovi su ojačani velikim tesanim blokovima. ...

                                               

Stari plac

Stari plac ili Staro Hajdukovo je pučki naziv za nekadašnje igralište nogometnog kluba Hajduk u Splitu. Prvotno se, prije osnivanja Hajduka, taj komad zemlje zvao Krajeva njiva, koje je služilo kao vježbalište austrougarske vojske. Na Starom plac ...

                                               

Stari župni dvor u Starom Čiču

Povijesna lokacija župne crkve sv. Jurja i stari župni dvor nalaze se u jugoistočnom dijelu naselja Staro Čiče. Župna crkva se prvi put spominje 1334. te će egzistirati sve do 19. stoljeća kada će postati područnom kapelom i s vremenom ruševinom. ...

                                               

Stari župni dvor u Svetoj Nedelji

Stari župni dvor smješten je u središtu naselja, nasuprot župne crkve. Sagraden je krajem 18. stoljeća kao slobodnostojeća jednokatnica pravokutnog tlocrta. Prizemlje kuće gradeno je kamenom lomljencem, dok je kat zidan opekom s pojačanjem drveni ...

                                               

Staro groblje u Sućurju

Mjesno groblje sagradeno u XIX. stoljeću uz župnu crkvu, odlikuje se potpunom regulacijom prostora u izgledu i funkciji. Zanimljiv je natpis na hrvatskom jeziku na samom ulazu. U ogradnom zidu je ugradeno nekoliko gotičkih i renesansnih ulomaka. ...

                                               

Staro selo Drvenik (ruralna cjelina)

Staro selo Drvenik nalazi se iznad mjesta Drvenika visoko na padinama planine Rilića, nastavka Biokova. Formirao se na nepristupačnom terenu zbog zaštite od pljački i napada, prvo gusara zatim Turaka. Selo se formiralo na potezu istok-zapad a nek ...

                                               

Starogradsko polje (kulturni krajolik)

Starogradsko polje je plodna ravnica na središnjem dijelu otoka Hvara. Na mjestu Starog Grada 384. god. grčki kolonisti s otoka Parosa osnovali su koloniju Pharos, a polje podijelili medu sobom u 75 jednakih parcela - chora, vel. 181x 905 m. Stru ...

                                               

Starogrojski paprenjok

Starogrojski paprenjok, hrvatska tradicijska slastica iz Storeg Groda na otoku Hvaru. Vrsta je paprenjaka. Umijeće pripreme je zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Starohrvatsko groblje kod izvora Jadra

Starohrvatsko groblje arheološko nalazište na području Grada Solina, kod izvora Jadra, zaštićeno kulturno dobro

                                               

Stećci u Bastu

U pločniku pred ulazom u župsku crkvu iz XVIII. stoljeća ugradena su tri stećka-ploče ukrašena reljefima štitova i mačeva, koje se prema prikazanom oružju mogu datirati u XIV XV. stoljeće.

                                               

Stipanska (kulturni krajolik)

Vrije nastanka je od 1. do 6. stoljeća. Otočić Stipanska nalazi se na zapadnoj strani otoka Šolte, nedaleko od naselja Maslinica. Stipanska je dužinom oko 1 km, najveća u skupini od sedam otočića, i jedina s nešto obradive površine. Ime je dobio ...

                                               

Vladimir Stipetić

Vladimir Stipetić, hrvatski ekonomist i akademik. Završio je Ekonomski fakultet 1951., gdje je i doktorirao 1956. Postdoktorski studij završio je 1957/8. u Oxfordu. Radio je na Radio Zagrebu 1952/3, u Ekonomskom institutu u Zagrebu 1953/5., u Sav ...

                                               

Stomorska (ruralna kulturno-povijesna cjelina)

Naselje Stomorska je smješteno na sjevernoj obali otoka Šolte u istoimenoj uvali. Toponim Stomorska, nazvan prema crkvi Sv. Marije, spominje se već u 14. st. Kao naselje Stomorska se počela razvijati sredinom 17. st. Posjede oko Stomorske držala ...

                                               

Strinićeva glavica (arheološko nalazište)

Višeslojno arheološko nalazište Strinićeva glavica smješteno je na predjelu "Čanjevice" u Imotskom polju istočno od Prološkog blata i južno od zaseoka Petričevići i Juričići u Donjem Prološcu. Riječ je o zemljanom prapovijesnom tumulu sa naknadno ...

                                               

Stvarnost (nakladnik)

Izdavačko poduzeće Stvarnost u Zagrebu je osnovalo Društvo novinara Hrvatske. Prvo izdanje objavljeno je 1950. godine. Od 1952. do 1962. godine djelovalo je pod nazivom Novinsko izdavačko poduzeće NIP. Najviši domet Stvarnost je postigla 1968. go ...

                                               

Sućuraj (kulturno-povijesna cjelina)

Nastajala od 16. do 19. stoljeća. Crkva sv. Jurja "na glavi otoka" spominje se u Hvarskom statutu 1331. g. Po njoj je u 16. st. nazvano selo sv. Jurja, današnji Sućuraj. Naselje je organizirano duboke uvale zaklonjene od bure. Pred turskom opasno ...

                                               

Sućurska tvrdava

Tvrdava je sagradena 1613. god. u Gornjoj Bandi, značajna za vrijeme Kandijskog i Morejskog rata u 17. st. Spominje se ime graditelja Antonia Civrana. Sačuvao se natpis s pročelja kule s grbom mletačkog upravitelja Minia. Tvrdava se sastojala od ...

                                               

Supetar (kulturno-povijesna cjelina)

Nastala od 15. do 19. stoljeća. U širokom razvedenom zaljevu na sjevernoj strani otoka Brača smješteno je naselje Supetar. Početak razvoja prvog naselja je oko uvale "in portu sancti Petri" gdje je na uzdignutom mjestu na zapadnoj strani podignut ...

                                               

Supetarsko groblje s crkvom sv. Nikole i arheološko nalazište na poluotoku sv. Nikole

Supetarsko groblje s crkvom sv. Nikole i arheološko nalazište na poluotoku sv. Nikole u gradiću Supetru, Šetalište put Banja, zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Susedgrad

Susedgrad je srednjovjekovna utvrda u Hrvatskoj, podignuta na krajnjim sjeverozapadnim obroncima Medvednice. Sjedište Susedgrada se nalazi u Podsusedu. Susedgrad je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.

                                               

Sutilija (brdo, Seget Gornji)

Sutilija, brdo kod Segeta Gornjeg, pored Trogira. Na brdu je nekoliko zaštićenih kulturnih dobara. S obzirom na dominiranje zapadnom stranom trogirskog Malog polja, na strateški važnom položaju s kojeg je moguće nadzirati okolno kopno i pomorje K ...

                                               

Sutilija (gradina)

Gradina Sutilija nastala u 8. st. pr. Kr., rimski kamenolom i crkva sv. Ilije iz 12. st. nalaze se na brdu sv. Ilija koje dominira nad zapadnom stranom trogirskog Malog polja. Zbog dobrog strateškog položaja, mogućnosti nadzora okolnog kopna i ak ...

                                               

Sutivan (kulturno-povijesna cjelina)

Sutivan se ubraja u visoko vrijedna primorska naselja sjeverne obale otoka Brača, a u povijesnoj urbanističkoj strukturi dominiraju kasnobarokni ladanjski sklopovi posebice u vizuri luke te pučki sklopovi koji se zbijaju prema predjelima Bunte, S ...

                                               

Željko Sutlić

Roden je 1953. godine, diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1977. godine. Specijalist je opće i kardijalne kirurgije i redoviti profesor u tranjom zvanju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Pročelnik je Zavoda za kardijalnu i transplantacijsku ...

                                               

Sutulija-Mirje (arheološka zona)

Arheološka zona Sutulija-Mirje je arheološka zona na jugoistočnom dijelu polja Prapatne i brdu Sutuliji na južnoj strani središnjeg dijela otoka Korčule u blizini naselja Smokvice.

                                               

Sve džaba (2006)

Sve džaba, hrvatski dugometražni film iz 2006. godine, nastao u koprodukciji hrvatskih sa bosanskohercegovačkim i srbijanskim produkcijskim kućama.

                                               

Svetište Majke Božje Bistričke

Svetište Majke Božje Bistričke jedno od najpopularnijih i najposjećenijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj. To je hrvatsko nacionalno svetište. Bazilika Majke Božje Bistričke nalazi se na povišenom položaju u središtu Marije Bistrice i zaštićeno ...

                                               

Svjetionik Otočić Prišnjak

Svjetionik Otočić Prišnjak je svjetionik na jugoistočnoj strani otočića Prišnjak, u istočnom dijelu Murterskog mora. Podignut je 1896. godine. U tlocrtu je pravokutnik. Sastoji se od prizemlja, potkrovlja i, zbog nagiba terena, polupodrumskog pro ...

                                               

Svjetionik Pomorac i spomenik Neznanom pomorcu

Svjetionik Pomorac i spomenik Neznanom pomorcu su spomenički kompleks u Splitu, Hrvatska. Svjetionik i spomenik nalaze se na Katalinića brigu, Katalinića prilaz. Sagraden je 1957. godine. Autori svjetionika su Ivan Carić i statičar-konstrukter Pa ...

                                               

Svjetionik Rt Lovišće

Svjetionik Rt Lovišće je svjetionik na rtu Lovišće, na krajnjem zapadnom rtu poluotoka Pelješca, na mjestu gdje se spajaju Neretvanski, Korčulanski i Pelješki kanal, u blizini naselja Lovište. Svjetionik, sagraden krajem 19. stoljeća, jednostavna ...

                                               

Svjetionik s kapelicom Iljak u Podgori

Datira iz 19. stoljeća. Svjetionik s kapelicom Iljak smješten je zapadno od novosagradenog lukobrana u podgorskoj luci, na djelu podgorske uvale koja se naziva Kraj. Današnja lokacija svjetionika nastala je zasipanjem obale tijekom 1992-93. godin ...

                                               

Svjetski dan plesa

Svjetski dan plesa slavi se od 1982. godine 29. travnja i širom svijeta čitaju se medunarodne i nacionalne poruke ljudi neraskidivo vezanih uz ples. UNESCO-ov Medunarodni odbor za ples Medunarodnog kazališnog instituta za ples ITI pokrenuo je ovu ...

                                               

Marko Šarić

Marko Šarić je hrvatski akademik. Srednju školu završio je u Splitu. Borac u pokretu otpora u Drugome svjetskom ratu od 1943. do 1945. godine. Studij medicine upisao 1945. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1951. ...

                                               

Stjepan Šćavničar

Stjepan Šćavničar hrvatski akademik, vrsni mineralog i kristalokemičar, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za prirodne znanosti.

                                               

Mladen Šerment

Nakon završetka Glumačke škole pri Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 1939–42, nastupao je u Centralnoj kazališnoj družini ZAVNOH-a i Kazališnoj družini" August Cesarec ". Nakon rata glumio je u zagrebačkom HNK-u i Komediji te u Jugoslovensko ...

                                               

Nenad Šestan

Nenad Šestan, hrvatski psihijatar, neurobiolog, neuroznanstvenik, neurogenomičar, genetičar i komparativni medicinar i dopisni član HAZU

                                               

Petar Šimunović

Petar Šimunović, hrvatski jezikoslovac, onomastičar i dijalektolog, član Razreda za filološke znanosti i član Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

                                               

Berislav Šipuš

Berislav Šipuš, hrvatski skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog. Od prosinca 2011. do travnja 2015. obavljao je dužnost zamjenika ministrice kulture Republike Hrvatske. Dana 24. travnja 2015. godine imenovan je ministrom kulture RH.

                                               

Šišmiši

Šišmiši ili netopiri su red iz podrazreda viših sisavaca unutar razreda sisavaca. S ukupno 1100 vrsta netopiri su, iza glodavaca, red sisavaca s najvećim brojem vrsta. Red se dijeli na dva podreda: Sitnošišmiši Microchiroptera Velešišmiši Macroch ...

                                               

Škopljanci (ruralna cjelina)

Ruralna cjelina zaseoka Škopljanci, selo Radošić, smješteno je iza brda Kozjak u Kaštelanskoj zagori. Organiziran je oko nekoliko manjih otvorenih seoskih prostora, okupljališta mještana, koje zatvaraju stambeno-gospodarski objekti. Stambene kuće ...

                                               

Škor (Stari Grad)

Škor je mali barokni trg u istočnom dijelu Starog Grada. Predstavlja zaštićeno kulturno dobro. Ime je dobio po škveru tj. brodogradilištu koje se ovdje nalazilo do 17./18. st. kada je oblikovan i trg ispred kojeg je bilo more do nasipavanja stari ...

                                               

Škrip (arheološko nalazište)

Na prostoru Velog Škripa vidljiv je perimetar gradinskog obrambenog zida graden velikim blokovima od kaštela Radojkovića i ruba groblja na zapadu, preko litice na jugu, na istoku bedem zatvara plato brežuljka do sačuvanih vrata Vratca dok se na s ...

                                               

Škrip (ruralna cjelina)

Škrip je smješten u unutrašnjosti Brača na dominantnom položaju prema sjevernoj strani otoka i na strateški važnom mjestu prema susjednom kopnu. Naselje Škrip je jedinstvena povijesna cjelina ruralnog karaktera koja nastaje na prostoru brončanodo ...

                                               

Antun Šojat (jezikoslovac)

Diplomirao je 1954. godine Narodni jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, doktorirao je 1964. godine tezom "Kajkavski govori u Turopolju". Otada pa sve do svoje smrti bavio se kajkavskim suvremenim povijesnim idiomom. Bio je stip ...