ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 220
                                               

Sklop kuća Ilić u Sutivanu

Sklop kuća Ilić s prostranim vrtom u začelju nastao uz jezgru ljetnikovca splitskih plemića Natalisa Božičevića iz 1505. od kojeg je sačuvana dvokatna kula sa renesansnim lučnim otvorima. Trokrilni sklop kuća je preoblikovan u 18. i 19. st., a do ...

                                               

Sklop kuća Ivičević u Drveniku

U središtu naselja Drvenik, uz samu obalu sagraden je sklop danas ruševnih kuća koje su pripadale uglednoj obitelji Ivičević. Sklop čine dvije stambeno-gospodarske dvokatnice sa potkrovljem koje su izgradene jedna uz drugu u XIX. stoljeću, zabati ...

                                               

Sklop kuća Jakšić - Martinović

Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st. Sklop ambijentalne arhitekture ispod župne crkve ograden visokim dvorišnim zidom. Sastoji se od tri jednokatnice pokrivene krovovima od kamenih ploča sa vanjskim stubištima i gospodarskih prizemnica sa unutraš ...

                                               

Sklop kuća Marinković u Komiži

Sklop kuća obitelji Marinković u Komiži, poznat i kao sklop kuća u moru, nalazi se na malom rtu istočno od komiške rive. Izgraden je tijekom 17. - 18. st. sa stilskim odlikama jednostavne barokne gradnje. Sastoji se iz nekoliko kuća s dvorištima, ...

                                               

Sklop kuća Milićević u Zvečanju

Sklop Milićević nalazi se u selu Zvečanje. Sklop se sastoji od tri katnice od kojih su dvije istočne spojene. Okomito na njih postavljena je dimna kužina koja ih povezuje s kućom na zapadu, s kojom dijele zajedničko dvorište. Ulaz u zapadnu kuću ...

                                               

Sklop kuća na Obali sv. Nikole 33 u Baškoj Vodi

Datiraju iz 19. stoljeća. Sklop kuća tradicijskog graditeljstva izgraden je na rivi, sastoji se od dvije katnice i jedne prizemnice. Kuće su gradene lomljenim kamenom, zakrovljene dvostrešnim krovovima sa pokrovom od lomljenih kamenih ploča koje ...

                                               

Sklop kuća na obali u Miošićima 7 u Bristu

Sklop kuća na obali sastoji se od tri stambeno-gospodarske kuće opremljene terasama i balkonima, u prizemlju kojih se nalaze svodeni arsenali. Po načinu gradnje, oblikovanju i kasnobaroknim stilskim odlikama kuće se mogu datirati u 18. stoljeće. ...

                                               

Sklop kuća Radić (Romac) u Bolu

Vrijeme nastanka: 18. stoljeće. Sklop Radić Romac smješten je u istočnom dijelu Bola. Čitav sklop ograden je visokim kamenim zidom. Čini ga stambena katnica sa pokrovljem položena na sjevernoj strani, dok su na jugu kuhinja i katnica sa altanom. ...

                                               

Sklop kuća Rendić u Supetru

Kuću Rendić je 1864. g. podigao Petar Rendić otac kipara Ivana. Trokatnica je izradena velikim pravilnim klesancima, a dijelom je ožbukana. Iznad vratiju je oval s godinom gradnje kojeg nose andeli. Iznad luminara sred pročelja je gipsana glava č ...

                                               

Sklop kuća u Budimlićima

Vrijeme nastanka je 18. i 19. stoljeće. Sklop Budimlić smješten je na istočnom kraju zaseoka Budimlići u Lokvičićima. Sastoji se od velike katnice paralelno postavljene sa slojnicom terena i dvije prizemnice koje se pružaju okomito na stambenu ku ...

                                               

Sklop kuća u Domljanima

Vrijeme nastanka je 19. i 20. stoljeće. Sklop kuća Domljan nalazi se u naselju Poljica, zaseoku Domljani. Sastoji se od stambene katnice sa dvostrešnim krovom, uz koju je prislonjena pojata, te danas ruševne stambene prizemnice i manje katnice ko ...

                                               

Sklop kuća uz crkvu sv. Ivana u Hvaru

Sklop kuća s ogradenim dvorištem izgraden je u predjelu Groda, sjeverno od crkve sv. Ivana. Sastoji se od kuće na sjeveru, izvorno ranogotičke gradevine, renesansno-barokne kuće Karković na istoku i dvorišta koje je nastalo na položaju nekadašnji ...

                                               

Sklop kuća Vuletić u Dobranjama

Sklop Vuletić nalazi se u selu Dobranje na zapadu Imotske krajine. Sklop je organiziran oko unutarnjeg dvorišta, na sjevernoj strani su prizemnice koje su služile kao kužine, na južnoj stambene katnice s vratima u prizemlju i puškarnicama na proč ...

                                               

Sklop Kvartira u Sinju

Sklop Kvartira konjičke vojarne nalazi se zaštićen dvjema utvrdama na sjeveroistoku tvrdavicom Kamičak i na sjeverozapadu tvrdavom Grad, u samom središtu Sinja. Izgraden je 1760. godine za vrijeme mletačke uprave u Dalmaciji, kao vojarna za smješ ...

                                               

Sklop stambeno-gospodarskih kuća u Bolčićima

Vrijeme nastanka je 19. stoljeće. U zaseoku Bolčićima sačuvan je sklop stambeno-gospodarskih kuća, organiziran oko otvorenog dvorišta, s prepoznatljivim karakteristikama gospodarske razlikovnosti prostora. Sklop, tlocrtno postavljen u obliku slov ...

                                               

Sklop željezničke postaje u Sinju

Sklop nekadašnje željezničke postaje nalazi se u istočnom dijelu Sinja. Sagraden je 1903.g., kao prateći objekt uskotračne željezničke pruge Split–Sinj. To je niz od tri zgrade pravokutnog tlocrta: dvokatnice s podrumom i potkrovljem, te prizemne ...

                                               

Smokovik (vojna promatračnica, Hvar)

Vojna promatračnica Smokovik kao obrambena gradevina dio je obrambenog sustava utvrdenja iz 19. stoljeća kojima je sustavno branjen srednjojadranski akvatorij. Promatračnica je izgradena na uzvisini poluotoka Sv. Pelegrina, južno od uvale Vira, a ...

                                               

SMS Radetzky (1854)

Izgradena je u Engleskoj 1854. u brodogradilištu Nothamu. Brod je dužine 58.5 m i širine 12.5 m. Osim jedara imao je i propelu pogonjenu parnim strojem snage 300 KS, a bio je naoružan s 41 topom različitih kalibara. Sudjelovao je u bitci kod Helg ...

                                               

Branko Sokač

Branko Sokač, hrvatski geolog i akademik. Osnovnu i srednju školu pohadao je u Zagrebu gdje je maturirao 1951. god. Studirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - geološki odjel kojega je diplomirao 1956. godine. Nako ...

                                               

Sokol ga nije volio (1988)

Film je snimljen prema istoimenoj drami velikana hrvatskoga glumišta Fabijana Šovagovića, koja je u Gavelli premijerno izvedena 12. ožujka 1982. i do 28. rujna 1989. odigrane su 224 predstave. Šimu je u kazalištu i u filmu glumio autor, Fabijan Š ...

                                               

Ferhad-paša Sokolović

Ferhad-paša Sokolović, osmanski vojskovoda i beglerbeg. Sin je Rustem-bega. Rodonačelnik je poznate begovske obitelji Ferhadpašić-Sokolović s područja današnje Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Ferhad-beg poslije Ferhad-paša bio je kliški sandžak- ...

                                               

Solin (arheološka zona)

Obuhvaća starovjekovne i srednjovjekovne gradevine. Vrijeme nastanka starovjekovnih je 3. st. pr. Kr. Salona je smještena pored ušća rijeke Jadra Solinske rike. Salona vrlo rano postaje uporište ilirskog plemena Dalmata. U 3. st. pr. Krista Salon ...

                                               

Ivan Sondi

Roden je u Pitomači 1965. godine. Diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu 1990. godine studij geologije, magistrirao 1993. godine interdisciplinski studij oceanologije, a doktorirao 1995. godine geologija. U razdoblju 1997. – 2003. godine Ivan Son ...

                                               

Split (kulturno-povijesna cjelina)

Unutar zaštićene cjeline Splita izdvajaju se zasebne cjeline: Dioklecijanova palača sa srednjovjekovnom jezgrom, te nekadašnja pučka predgrada Veli Varoš, Dobri, Manuš i Lučac koji se rušenjem baroknih zidina pripajaju jezgri. Izmedu dva svjetska ...

                                               

Splitska čakavština

Splitski govor splitska čakavština pripada južnočakavskom, odnosno ikavskom dijalektu čakavskoga narječja. Zemljopisno je područje ikavskog dijalekta svedeno u njegovu kopnenome dijelu na uzak i isprekidan pojas uz more. Južnočakavski – ikavski s ...

                                               

Splitska sinagoga

Nastala je u 16. stoljeću. Sagradena je u ondašnjem splitskom židovskom getu. Spada medu najstarije europske sinagoge koje su još uvijek aktivne. Izgradena je tako da je adaptiran drugi kat dviju spojenih srednjovjekovnih kuća. Godine 1728. sinag ...

                                               

Spomen-groblje (Klanjec)

Spomen-groblje u Klanjcu, nekad staro klanječko groblje, danas je uredeno kao park i spomen-područje na kojem su ostali sačuvani originalni grobovi Antuna Mihanovića, Otona Ivekovića i, kasnije prenesen, grob Krste Ivekovića. Prostorna koncepcija ...

                                               

Spomen-park Rudolfu Perešinu

Spomen-park pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, stožernom brigadiru Rudolfu Perešinu, smješten je u samom središtu mjesta Gornja Stubica. U sklopu spomen-parka nalazi se brončana bista Rudolfa Perešina i konzervirani borbeni zrakoplov tipa "Mi ...

                                               

Spomenik fra Andriji Kačiću Miošiću u Makarskoj

Na Kačićevom trgu u Makarskoj smješten je spomenik fra Andriji Kačiću Miošiću, rad kipara Ivana Rendića, postavljen 1889. godine. Spomenik prikazuje mladog franjevca odjevenog u habit, postavljenog u kontrapostnom stavu na kamenom postolju, na ko ...

                                               

Spomenik Lijepoj našoj (Ravno Brezje)

Spomenik "Lijepoj našoj", podignut 1935. g. u čast stogodišnjice hrvatske himne koju je napisao hrvatski književnik Antun Mihanović, smješten je u Zelenjaku, uz cestu koja spaja Klanjec i Kumrovec. Sastoji se od niskog postolja kvadratnog tlocrta ...

                                               

Spomenik revoluciji, Makarska

Spomenik revoluciji sagraden 1974. godine na uzvisini Glavici u središtu grada Makarske. Projektiran je kao spomen na sve žrtve sa prostora Makarskog primorja stradale u NOB-i. Projektno rješenje arhitekta Matije Salaja 1932 2014. izvorno je zami ...

                                               

Spomenik Seljačkoj buni

Spomenik Seljačkoj buni 1573. i Matiji Gupcu je monumentalna kiparska kompozicija autora Antuna Augustinčića i suradnika. Podignuta u spomen parku kod dvorca Oršić u Gornjoj Stubici, u kojem se nalazi i Muzej seljačkih buna. Spomenik u mjestu Sam ...

                                               

Srednje Selo (ruralna kulturno-povijesna cjelina)

Srednje Selo smješteno je u unutrašnjosti otoka Šolte na blagome obronku sjeverozapadnoga ruba Sridnjega polja. Prema istoku starim je putem povezano s Grohotama, a prema zapadu s Donjim Selom. Srednje Selo kao Villa de medio spominje se 1446. go ...

                                               

Srednjovjekovna utvrda Belecgrad

Ostaci srednjovjekovne utvrde " Belecgrad" nalaze se na jugozapadnim obroncima Ivanščice, na oko 3 km sjeverno od današnjeg naselja Belec. Trapezoidnog tlocrta položena je u smjeru sjeverozapad-jugoistok na hrptu brijega od 580 m n/v, nepristupač ...

                                               

Srednjovjekovna utvrda Kostelgrad

Srednjovjekovna utvrda Kostelgrad nalazi se na obroncima Kunagore, iznad naselja Kostela kod Pregrade. Elipsoidnog tlocrta sagradena je na zaravni brijega, a čine je dvokrilni palas okružen dvorištima te opasan obrambenim bedemom s tri male poluk ...

                                               

Srednjovjekovna utvrda Loborgrad

Dvorac Lobor smješten je izvan istoimenog naselja u nizini, uz cestu koja vodi prema Zlataru. Izgradnju dvorca započela je obitelj Keglević krajem 16. ili početkom 17. stoljeća kada napušta svoj Lobor - grad. Današnji oblik četverokrilng dvorca s ...

                                               

Srednjovjekovna utvrda Oštrc

Ruševni ostaci srednjovjekovne utvrde "Oštrc" nalaze se na jugozapadnim obroncima Ivanšćice, 2 km od Lobora. Ovalnog tlocrta sagradena je na 746 m n/v, a sastojala se od stambenog objekta, sjeverne kružne i južne četverougaone branič-kule te vanj ...

                                               

Srednjovjekovna utvrda Židovina

Srednjovjekova utvrda "Židovina" nalazi se na istaknutom obronku gore Ivanščice, na značajnom geostrateškom položaju, iznad naselja Gornja Selnica, na području Grada Zlatara. Ostaci utvrde smješteni su na 692 m n/v, na platou nepristupačnom s tri ...

                                               

Srednjovjekovno groblje u Udovičiću

Arheološko nalazište srednjovjekovno groblje u selu Udovičić nalazi se zapadno od zaselka Džaje uz istočnu stranu ceste koja povezuje Otok i Trilj, na položaju Grebčine, nedaleko Bilokapića gradine. Istraženo je 26 grobova od kojih je dio bez gro ...

                                               

Srednjovjekovno groblje uz Malin

U selu Bajagić kod Sinja, sjeveroistočno od Čugurine glavice, na oranicama uz potok Malin lijevi pritok rijeke Cetine nalazi se arheološko nalazište srednjovjekovno groblje. Arheološki ostaci pokrovnih i obložnih kamenih ploča starih grobova, koj ...

                                               

Srijemska oblast

Srijemska oblast je bila oblast u Kraljevini SHS. Sjedište je bilo u Vukovaru. Osnovana je Uredbom o podjeli zemlje na oblasti od 26. lipnja 1922. godine kojim je preustrojena Kraljevina SHS. Ukinuta je Zakonom o nazivu i podjeli Kraljevine na up ...

                                               

Stambena zgrada (Šenkovec)

Stambena zgrada u Zagrebačkoj 26 u Šenkovcu smještena je uz glavnu prometnicu u središtu naselja. Sagradena je u 19. stoljeću za trgovca Marka Šmita. Stambena zgrada u Šenkovcu pripada tipologiji semiruralne stambene arhitekture 19. stoljeća u sr ...

                                               

Stambeni sklop s kulom Cega u Kaštel Starome

Trogirski plemić Andrija Celio Cega početkom 16. st. gradi kulu kaštel na obali današnjeg Kaštel Starog. Kula Cega je izvorno izgradena na stijenama u moru, a danas je očuvana kao dvokatnica sa potkrovljem, kvadratičnog je tlocrta i dominantnog b ...

                                               

Stambeno-gospodarski sklop Bartučević-Raffaeli-Grivičić u Dubovici

Sklop je u uvali Dubovici gdje je naselje koje upravno pripada nešto udaljenijem Zoraću. U zapadnom uglu žala na dnu uvale Dubovica smjestile su se najstarije gradevine. Podizane su tijekom stoljeća od obitelji Bartučević, Raffaelli i Grivičić. U ...

                                               

Stambeno-gospodarski sklop Nikolić - Krstulović kod Velog Škripa

Stambeno-gospodarski sklop Nikolić-Krstulović na prilazu Velom Škripu ograden je visokim ogradnim zidom s god. 1771. Kamena jednokatnica s kraja 18. st. dogradena je uz niz suhozidnih prizemnica sa zgradom stare kuhinje. Na prvi kat vodi vanjsko ...

                                               

Stambeno-gospodarski sklop Perinuša

Stambeno-gospodarski sklop Perinuša na tromedi sela Donjeg Prološca, Poljica i Glavine Donje je stambeno-gospodarski sklop koji predstavlja zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Stambeno-gospodarski sklop Radovinović (Bitanga) u Imotskome

Stambeno-gospodarski sklop kuća Radovinović u gradiću Imotskome, Vladimira Nazora 1 je stambeno-gospodarski sklop koji predstavlja zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Stambeno-gospodarski sklop s kulom Banić u Donjem Docu

Stambeno-gospodarski sklop s kulom Banić u selu Donjem Docu, zaselak Vlatkovići, Donji Dolac 33, Grad Omiš, je stambeno-gospodarski sklop koji predstavlja zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Stara župna kuća u Zagvozdu

Istočno od crkve Velike Gospe u Zagvozdu nalaze se djelomično sačuvani ostaci utvrdenog stambeno-gospodarskog sklopa iz 17 18. stoljeća kojeg je župnik koristio kao svoju kuću. Sklop se sastoji od jedne stambene katnice većih dimenzija te nekolik ...

                                               

Stari grad (Omiš)

Tvrdava Starigrad podignuta je na strateški važnom položaju na vrhu Omiške Dinare kao zaštita grada Omiša. Prvi put se spominje u mletačkim izvorima 1443. god. pod nazivom Starigrad. Ulaz brane trokutasti bastioni zidani masivnim kamenim blokovim ...