ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 218
                                               

Poklonac Tužnog Krista u Ščitarjevu

Poklonac Tužnoga Krista nalazi se na raskrižju putova u južnom dijelu naselja Šćitarjevo. Pretpostavlja se da je sagraden nakon potresa 1880. godine u neoromaničkim stilskim oblicima. Polikromnu kamenu skulpturu Tužnoga Krista izveo je nepoznati ...

                                               

Pokretna kulturna baština

Pokretno kulturno dobro, kulturno dobro, pokretne stvari koje su od umjetničkoga, povijesnoga, paleontološkoga, arheološkoga, antropološkog i znanstvenog značenja. Pokretno kulturno dobro može biti: - zbirka predmeta u muzejima, galerijama, knjiž ...

                                               

Pokretna kulturna doba u crkvi Marijina Rodenja u Muću Donjem

Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st. Pokretna kulturna dobra u crkvi Marijina Rodenja u Muću Donjem dio su inventara crkve koji se još uvijek koriste u kultu kao i oni koji se zbog starosti i oštećenosti više ne upotrebljavaju. Pohranjeni su u sa ...

                                               

Polače (arheološki lokalitet)

Nastalo od 3. do 6. stoljeća. Arheološko nalazište "Polače" nalaze se u Strožancu istočnom predjelu Podstrane. Polače se nazivaju ostaci kasnoantičke villae rusticae čiji zidovi su očuvani do visine od 5-6 m. Unutar kompleksa jasno se može razluč ...

                                               

Dinko Politeo

Rodio se je u Starom Gradu na Hvaru. Gimnaziju završio u Splitu, Bogosloviju u Zadru. Studirao je pravo u Zagrebu na Filozofskom i Grazu. Posvetio se je publicistici. Sa Sveučilišta izbačen 1875. zbog studentskih prosvjeda. U Zadru je uredivao Na ...

                                               

Politika Irske

Prema Ustavu od 29. prosinca 1937. godine, koji je bio dopunjen u niz navrata, Irska je unitarna, parlamentarna republika s parlamentarnim sustavom vlasti. Biračko je pravo u Irskoj opće i jednako, a imaju ga svi gradani s navršenih 18 godina živ ...

                                               

Polonistika

Polonistika je grana filologije koja se bavi proučavanjem poljskog jezika i poljske književnosti. Ujedno i naziv studija poljskoga jezika i književnosti. Prvi predavači polonističkih kolegija na Sveučilištu u Zagrebu bili su Fran Celestin, Leopol ...

                                               

Polusan (roman Ratka Cvetnića)

Polusan, roman hrvatskog književnika Ratka Cvetnića. Izašao je 2009., dvanaest godina poslije njegova prvog romana Kratki izlet, uz njegovo drugo izdanje. Polusan je opsežni roman u kojem Cvetnić opisuje Zagreb krajem osamdesetih godina prošlog s ...

                                               

Stanko Popović

Akademik Popović, rodio se u selu Čitluk, a u Zadru je završio gimnaziju dok je na zagrebačkom PMF-u diplomirao eksperimentalnu fiziku. Na istom fakultetu doktorira 1986. godine s temom Studij mikrostrukturnih parametara polikristalnoga grafita. ...

                                               

Posavski čardak u Zaklepici

Na okućnici se, osim gospodarskih zgrada, nalazi i" posavski čardak” iz 1782. godine, valoriziran kao izuzetno vrijedna gradevina, prije svega zbog starine bez premca u Ivanićkom kraju, te kao jedna od rijetkih očuvanih drvenih katnica s" hrvatsk ...

                                               

Potravnik

Potravnik, Travnik, u narodu još zvan Bićin grad i Kotromanić kula je ruševina utvrde srednjovjekovnog i ranonovovjekovnog grada, danas zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Povijesna jezgra Pučišća

Povijesna jezgra Pučišća smještena je na sjevernoj obali Brača na dnu duboke uvale Porat i Soline. Pučišće se formiralo uz padine brda oko renesansnih kula-kaštela koji su štitili luku, a od kojih su danas sačuvane Aquilla, Prodić, Žuvetić, Grego ...

                                               

Povijesna jezgra Solina

Zaštićeno područje poznato je u arheološkoj znanosti kao antička Salona od prvih arheoloških istraživanja na ovom području početkom 19. st. Arheološkim istraživanjima dokazano je postojanje antičkog grada u okviru gradskih bedema, koji su većim d ...

                                               

Povijesna jezgra Stobreča

Stobreč je smješten na krajnjem istočnom rtu splitskog poluotoka. Osnovali su ga isejski Grci te je kao grčki Epetion bio jedno od najstarijih urbaniziranih naselja na našoj obali. Kao rimski Epetium bio je važna luka, o čemu svjedoči i tabula Pe ...

                                               

Povratak (1979)

Mjestašce u Podbiokovlju 1943. godine, neposredno nakon kapitulacije Italije. Frane Boris Dvornik, partizan podrijetlom iz tog mjesta, dolazi u posjet obitelji nakon dvije godine izbivanja. Priča se vraća u 1941. godinu, neposredno nakon talijans ...

                                               

Prapovijesna nekropola pod tumulima Podstenje

Arheološki lokalitet "Prapovijesna nekropola pod tumulima" nalazi se u šumi, na lokalitetu toponima "Podstenje", u općini Radoboj. Sastoji se od desetak grobnih humaka kružne osnove, promjera od 5 -7 m i visine do cca 1 m, nasipanih zemljom. Ovu, ...

                                               

Prapovijesni arheološki lokalitet (Kumrovec)

Arheološko nalazište u Ravnom Brezju nalazi se u zapadnom dijelu naselja, na blagom brežuljku ovalnog oblika. Sredinom 2012., otkrivene su 3 cijele i 30-tak fragmenata brončanih narukvica, ostaci brončane igle, fragmenti keramičke posude kao i ne ...

                                               

Premužićeva staza

Premužićeva staza je pješački, planinarski put koji prolazi vršnim dijelovima sjevernog i srednjeg Velebita. Staza je dugačka 57 km, a prvih 16 km prolazi područjem NP Sjeverni Velebit. Uobičajeni smjer kretanja je sa sjevera, od Planinarskog dom ...

                                               

Priča iz Hrvatske (1991)

Nakon sloma hrvatskog proljeća 1971. student Ilija Barić mora napustiti zemlju zbog političkog uvjerenja. Njegov otac Luka gubi posao i mora na rad u Njemačku. 1980. umire Josip Broz Tito i doba je novih gibanja, ali i represija. Na vlastitoj kož ...

                                               

Prijamna zgrada na željezničkoj postaji Dicmo

Prijemna zgrada u Prisoju, na nekadašnjoj željezničkoj postaji Dicmo nalazi se u Dicmu, istočno uz cestu Split-Sinj. Sagradena je 1902.g., kao prateći objekt uskotračne željezničke pruge Split–Sinj. To je manja zgrada pravokutnog razvedenog tlocr ...

                                               

Prijamna zgrada na željezničkoj postaji Klis

Prijamna zgrada na nekadašnjoj željezničkoj postaji Klis, Štacija 4, Klis-Megdan 56, nalazi se SZ od tvrdave Klis. Sagradena je 1903. kao prateći objekt uskotračne željezničke pruge Split–Sinj. To je niz od tri zgrade pravokutnog tlocrta, sve sa ...

                                               

Prijamna zgrada na željezničkoj postaji Solin

Prijemna zgrada na nekadašnjoj željezničkoj postaji Solin Vranjic - Solin u Solinu, predio Meterize, Matoševa 6. Sagradena je 1902. kao prateći objekt uskotračne željezničke pruge Split - Sinj. To je niz od tri kamene zgrade pravokutnog tlocrta: ...

                                               

Prijamna zgrada s pomoćnom gradevinom na željezničkoj postaji u Svetom Kaji

Prijemna zgrada s pomoćnom gradevinom na željezničkoj postaji Solin nalazi se u Solinu, predio Sv. Kajo, Draškovićeva bb, južno od Jadranske magistrale i JZ od amfiteatra i iskopina Salone. Postaja je dio željezničkog pravca Split-Knin, dionice S ...

                                               

Mirko Primc

Mirko Primc, hrvatski matematičar, član suradnik HAZU od 2016. godine. Jedan je od vodećih stručnjaka u svijetu za primjene teorije reprezentacija Liejevih algebri u kombinatorici.

                                               

Primorsko-krajiška oblast

Primorsko-krajiška oblast je bila oblast u Kraljevini SHS. Sjedište je bilo u Karlovcu. Osnovana je Uredbom o podjeli zemlje na oblasti od 26. lipnja 1922. godine kojim je preustrojena Kraljevina SHS. Ukinuta je Zakonom o nazivu i podjeli Kraljev ...

                                               

Prozor (tvrdava, Vrlika)

Prozor je danas djelimice restaurirana utvrda srednjovjekovnog i ranonovovjekovnog grada. Tvrdava Prozor i njezin okoliš predstavljaju zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Ivan Prpić (liječnik)

Medicinski fakultet u Zagrebu završio 1952., a specijalizaciju iz opće kirurgije na Kirurškoj klinici Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1958. Doktorat medicinskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu 1960. Usavršavanje iz plastične rekonstruktivne kir ...

                                               

Prva hrvatska štedionica

Prva hrvatska štedionica Zagreb – Perva horvatska štedionica ; osnovana je 1846. kao" Perva horvatska štedionica.” Statut Štedionice potvrden je 24. listopada 1846. Dionička glavnica od 40 000 srebrnih forinti bila je uplaćena 1. prosinca 1846., ...

                                               

Pučko otvoreno učilište - Galerija Galženica

Galerija je neprofitna ustanova utemeljena 1980. godine kao galerija suvremene umjetnosti. U svom radu galerija prati i promovira rad i interese hrvatskih modernih umjetnika koji stvaraju djela u različitim umjetničkim medijima. Kada je Velika Go ...

                                               

Puls

Puls ili bilo je ritmično širenje žila kucavica izazvano tlačnim valom kojim lijeva srčana klijetka pri svakoj sistoli u njih ubacuje krv. Pipa se prstima na mjestima na kojima su arterije pristupačne dodiru: na donjem dijelu podlaktice uz palčan ...

                                               

Eugen Pusić

Diplomirao je na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i doktorirao 1939. Nakon doktorata postaje pripadnikom Kraljevske jugoslavenske vojske 18. studenog 1939. Pohada školu za pričuvne časnike od 18. siječnja do 14. kolovoza 1940. u Beogradu ...

                                               

Pustinja Dračeva luka

Crkva i sklop kuća u Dračevoj luci sagradeni su 1519. god. kao pustinjački stan poljičkih glagoljaša. Crkva ima renesansne ukrasne elemente, a stambena dvokatnica ima tragova gotičkog oblikovanja. U blizini je samostan Dutić koji je pripadao pobo ...

                                               

Pustinja Silvio

Pustinjaci Juraj i Pavao Silvio Dubravčić iz Nerežišća pol. 15. st. borave u Zmajevoj špilji te u blizini grade Pustinju Silvio za stan pobožnih žena picokara. U prvom dijelu sagradena je kapelica posvećena Bezgrešnom začeću Bl. Dj. Marije, a suč ...

                                               

Pustinja Stipančić

Pustinja Stipančić utemeljena je na južnim padinama otoka Brača u drugoj polovici 15. st. izmedu Bola i Murvice. Svećenik Juraj Dubravčić iz Nerežišća sagradio je kuću za boravak pobožnih žena koje su pripadale pustinjačkoj zajednici. Široki suho ...

                                               

Pušina kula

Nastala od 2500. pr. Kr. do 1000. pr. Kr. Arheološko nalazište Pušina kula nalazi se sjeverno od zaseoka Mrnjavaca u Lovreću. Na istaknutom vrhu brda Basarovine nalazi se prapovijesna gradina. Zaravnjeni plato gradine ovalnog je tlocrta, dimenzij ...

                                               

Put u raj (1970)

Put u raj, hrvatski dugometražni film iz 1970. godine. Raden je za program Televizije Zagreb i prvi je hrvatski televizijski film. Scenarij za film koji je režirao Mario Fanelli napisao je Miroslav Krleža. Objavljen je prvi put na stranicama "For ...

                                               

Račja Vas

Račja Vas je naselje na Ćićariji, u općini Lanišće, na 692 m nadmorske visine, 4km sjeverozapadno od općinskoga središta Lanišća, na cesti Lanišće–Trstenik. Stanovnici se bave poljoprivredom, a u prošlosti osobito stočarstvom i proizvodnjom drven ...

                                               

Radež (arheološko nalazište)

Arheološko nalazište Radež nalazi se SZ od zaseoka Kraljevićâ u Zmijavcima, odnosno južno od Kamenmosta na rijeci Vrljici. Riječ je o višeslojnom nalazištu koji ima 3 faze razvoja. Prvu fazu predstavlja prapovijesna gradina smještena na dominantn ...

                                               

Ruben Radica

Ruben Radica, hrvatski akademik. Unuk je poznatog hrvatskog skladatelja Josipa Hatzea. Skladatelj je komorne glazbe. Učenikom je Milka Kelemena.

                                               

Rajčica (bunari)

Bunari Rajčica smješteni su u predjelu Nišćanski gaj u selu Niskom, općina Klis. Čini ih 10 suhozidom ogradenih bunara i jedna veća, zajednička, lokva za stoku. Ogradeni su jednim redom kamena i imaju stepenice, postavljene u obzid bunara, kojima ...

                                               

Ramakrišna

Ramakrišna bio je indijski vjerski reformator i mistik. O njegovu životu poznate su uglavnom legende. Potječe iz siromašne brahmanske obitelji, u mladosti je bio sklon mistici. Bio je svećenik božice Kālī u hramu blizu Kolkate, u kojem se posveti ...

                                               

Ramija

Ramija je vlakno koje se dobiva iz azijske biljke ramije iz porodice kopriva. Biljka se najviše uzgaja u Kini, a u manjoj količini u drugim azijskim zemljama. Sirovo vlakno, koje se dobiva mehaničkim skidanjem sa stabljike, dolazi na tržište pod ...

                                               

Rašporski ponor

Rašporski ponor je krški ponor smješten južnije od naselja Rašpora, na desnom zavoju ceste Lanišće–Trstenik, na dijelu uzdignutog i prilično zaravnjenoga prostora Ćićarije. Nakon prolaska kroz ovalni ukošeni ulaz i terasasto položen stotinjak met ...

                                               

Rat (Ložišća)

Arheološko nalazište gradina Rat nalazi se na zapadnome dijelu otoka Brača, iznad sela Ložišća. Prva arheološka istraživanja gradine Rat proveo je Arheološki muzej u Splitu 1957. godine i ona su pokazala da se radi o zanimljivom prapovijesnom kom ...

                                               

Re dItalia (oklopnjača)

U pomorskoj bitci izmedu talijanske i austro-ugarske flote kod Visa 1866. godine potopljeni su talijanski brodovi Palestro i Re dItalia, a veći broj manjih brodova je oštećen. Tijekom talijansko – austrijskog sukoba, u srpnju 1866.g.Viška bitka a ...

                                               

Resnik (arheološko nalazište)

Vrijeme nastanka: 3. st. pr. Kr. do 6. st. Arheološko nalazište Resnik smješteno je na obali Kaštelanskog zaljeva. Recentnim arheološkim istraživanjima na Resniku je potvrdeno postojanje antičkog naselja Sicvli kojeg spominje Plinije Stariji. Zid ...

                                               

Rimska cesta na predjelu Klapavice - Kurtovići (arheološko nalazište)

Vrijeme nastanka: 1. do 7. stoljeće. Arheološko nalazište – dionica rimske ceste na predjelu Klapavice –Kurtovići u Klisu i Dugopolju obuhvaća 2 km rimske ceste koja je iz Salone preko Klisa i dugopoljske visoravni vodila u unutrašnjost Dalmacije ...

                                               

Rimska cesta na predjelu Podi-Zapad (arheološko nalazište)

Nastala je od 1. do 4. stoljeća. Arheološko nalazište – rimska cesta na predjelu Podi-Zapad nalazi se sjeverozapadno od brze ceste Split-Dugopolje D1 u Dugopolju. U prosincu 2011. godine provedena su zaštitna arheološka istraživanja ostataka rims ...

                                               

Rimska cesta na Samoleču

Nastalo u 1. stoljeću. Arheološko nalazište - rimska cesta na predjelu Samoleč kod Trilja nalazi se izmedu sela Biska i Vojnića, sjeverno od današnje županijske prometnice Bisko – Trilj. Dionica rimske ceste na predjelu Samoleč dio je cestovne mr ...

                                               

Rimska vila u uvali Solinama na Svetom Klementu

Antička vila na otoku sv. Klementu nalazi se u sklopu otočja Hvarskih škoja Pakleni otoci koji se prostiru oko 3 km zapadno od grada Hvara. Smještena je u uvali imena Soline, na dnu plodnoga polja uz malo naselje Vloku. Okrenuta je prema zapadu u ...