ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 217
                                               

Franići

Franići su stara humska plemićka obitelj koja potječe još od bana Nimičića, dobro poznatog hrvatskog plemića. U 15. ili 16. stoljeću se pod prijetnjom Turaka sele u Poljičku Republiku i grade svoje imanje u Blatu na Cetini. Budući se u Poljičkom ...

                                               

Fridrik II. Danski

Fridrik II. bio je sin danskog i norveškog kralja Kristijana III. U sjevernom sedmogodišnjem ratu protiv Švedske 1563. - 1570. bezuspješno pokušavao uspostaviti prevlast u Skandinaviji, ali je snažnim brodovljem održavao sigurnost na Sjevernom mo ...

                                               

Fridrik IV., kralj Danske i Norveške

Fridrik IV. bio je sin danskog i norveškog kralja Kristijana V. U savezu s Rusijom i Poljskom sudjelovao u ratu protiv Švedske tzv. Veliki sjeverni rat, 1700. – 1721. i stekao Schleswig. Poznat je i po tome što je ukinuo kmetstvo danski: vornedsk ...

                                               

Fridrik VII. Danski

Fridrik VII., danski kralj i vojvode od Schleswiga, Holsteina i Lanenburga od 1848. do 1863. godine. Bio je posljednji vladar iz glavne loze dinastije Oldenburg te posljednji danski vladar koji je vladao apsolutistički. Stupio je na prijestolje 1 ...

                                               

Fridrik VIII. Danski

Fridrik VIII., danski kralj od 1906. do 1912. godine iz dinastije Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Tijekom duge vladavine svoga oca, kralja Kristijana IX. 1863 1906. nije bio uključen u političke poslove. Sudjelovao je u dansko-njemačkom ...

                                               

Garagnin

Garagnin, trogirska plemićka obitelj koja se doselila iz Italije u 18. stoljeću. Od članova obitelji osobito se ističu Ivan Luka, rapski biskup i splitski nadbiskup te Ivan Luka ml., kulturni djelatnik i gospodarstvenik. te Ivan Dominik Garanjin, ...

                                               

Aleksandar Gazarović

Aleksandar Gazarović odnosno Aleksandar Gazzari, Alessandro Gazzari, hrvatski je povjesničar. Istraživao povijest Hvara i Brača. Rodio se je na Visu, gdje mu je obitelj imala brojne posjede i ljetnikovce, kao što je to bio slučaj sa hvarskom aris ...

                                               

Govor na Gazimestanu

Govor na Gazimestanu Slobodana Miloševića je održan prilikom proslave 600 godina Kosovske bitke 28. lipnja 1989. na Kosovu Polju. Svojim prisustvom, proslavu je obilježilo i oko dva milijuna ljudi, od kojih je jedan dio došao iz SAD-a, Australije ...

                                               

Republika Genova

Republika Genova, odnosno Presvijetla Republika Genova je bila država na području današnje Italije čije je središte bio današnji talijanski grad Genova, a koja je postojala od 11. do 18. stoljeća. Republika je nastala u 11. stoljeću, kada je Geno ...

                                               

Geremia

Geremia, splitska plemićka obitelj koja se u izvorima pojavljuje od 12. stoljeća. Obitelj je vjerojatno bila hrvatskog podrijetla što svjedoči o integracije slavenskog stanovništva s romanskom sredinom. Prvotni naziv obitelji bio je Cutheis, a ka ...

                                               

Gesta regum Chroatorum

Gesta regum Chroatorum su bili kronike, zapisnici povelja i anali hrvatskih kraljeva za koje se pretpostavlja da su postojali u doba "narodnih" vladara, a koji nisu sačuvani. Trag da su Gesta postojala nalazi se u ispravi Petra Krešimira IV. kojo ...

                                               

Gestapo

Gestapo, bila je pokrata za Ge heime Sta ats po lizei" koja je u razdoblju od nastanka Trećeg Reicha pa sve do kraja Drugog svjetskog rata djelovala kako na području samog Reicha, tako i tijekom rata u svim okupiranim zemljama. To je bila politič ...

                                               

Getaldić

Getaldić, dubrovačka plemićka obitelj koja se u izvorima spominje od 13. stoljeća. Obitelj je podrijetlom iz Taranta, južna Italija. Najistaknutiji član obitelji bio je matematičar i fizičar Marin Getaldić.

                                               

Giljotina

Giljotina je mehanička sprava na kojoj su se izvršavala pogubljenja odsijecanjem glave osudenika. Karakteristična je po velikom i teškom nožu koji se s visine spuštao na potiljak žrtve i odsijecao joj glavu. Giljotina je obilježila jedan dio povi ...

                                               

Glavni narodnooslobodilački odbor za Srbiju

Glavni narodnooslobodilački odbor za Srbiju je bilo tijelo NOP-a u okupiranoj Srbiji pod Vladom narodnoga spasa a odigrao značajnu ulogu u stvaranju narodne vlasti u Srbiji. Vjerojatno je osnovan u Užicu, 17. studenoga 1941. godine, iako o tomu p ...

                                               

Gorjanski

Gorjanski, hrvatska velikaška obitelj podrijetlom iz madarskog roda Dorozsma, de genere Drusma. Bili su vlasnici posjeda i utvrde Gorjani po kojem su dobili ime.

                                               

Gornja Kanada

Provincija Gornja Kanada bila je dio Britanske Kanade koju je 1791. godine osnovalo Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Irske kako bi upravljalo srednjom trećinom zemalja Britanske Sjeverne Amerike. U Gornju Kanadu dolazili su i lojalisti i ...

                                               

Gradska prava

Gradska prava ili gradske povlastice je izraz koji se upotrebljava za specifičan status pojedinih naselja i/ili njihovih stanovnika u svjetlu feudalnog sustava srednjovjekovne Europe. Pod time se podrazumijevaju odredena prava i povlastice koja s ...

                                               

Grandi

Grandi su španjolske srednjovjekovne velmože koje su dobijanjem posjeda od kralja postali najmoćniji plemići u državi. Grandi nisu plaćali porez. Držali su plaćeničku vojsku i vodili samostalnu politiku. Oni su sudjelovali u kortesima, staleškim ...

                                               

Gregorijanci

Gregorijanci, hrvatska plemićka obitelj podrijetlom iz Križevačke županije. Imali su posjede i u Varaždinskoj i Zagrebačkoj županiji. Obitelj se prvi put spominje u 15. stoljeću, ali nejasna je genealoška veza s kasnijim pripadnicima obitelji. Čl ...

                                               

Grimaldi

Dinastija Grimaldi je velikaška obitelj talijanskog podrijetla, rodom iz Genove, čiji potomci vladaju Kneževinom Monakom. Bili su utjecajna i moćna genoveška obitelj s posjedima na području Italije i Francuske, od koje je jedan ogranak zasjeo na ...

                                               

Grisogono

Grisogono, splitska patricijska obitelj koja se u dokumentima učestalije spominje od 15. stoljeća. Moguća je rodbinska povezanost sa istoimenom zadarskom plemićkom obitelji s pridjevkom Bortolazzi. Godine 1822. dobili su austrijsku potvrdu plemstva.

                                               

Grof Berengar II. od Sulzbacha

Berengar II. bio je njemački plemić i grof Sulzbacha. Poznat i kao Berengar I., bio je sin grofa Gebharda II. i Irmgarde od Rotta te unuk grofa Gebharda I. Berengarove su supruge bile Adelajda, udovica i nasljednica Udalrica od Passaua te Adelajd ...

                                               

Gundulić

Gundulić, dubrovačka plemićka obitelj. Od svih dubrovačkih plemenitih obitelji Gundulići su imali najstarije sačuvano rodoslovlje, koje je sezalo do Stjepana, a prvi zabilježeni spomen obitelji datira iz 1190. Drži se najvjerojatnijim da je praot ...

                                               

Bitka kod Hadrijanopola

Bitka kod Hadrijanopola vodena je izmedu rimske vojske, predvodene carem Valensom i gotskih pobunjenika kojima je zapovijedao Fritigern. Bitka se odigrala kod Hadrijanpola i okončana je uvjerljivom pobjedom Gota, nakon koje su Rimljani bili prisi ...

                                               

Hebertisti

Hebertisti su bili gerilski odred za vrijeme Francuske revolucije. Nazvani su po osnivaču Jacquesu Hébertu, radikalnom novinaru iz Doba revolucije. Bili su vatreni pristaše Kulta razuma podržavajući uporabu sile s ciljem dekristijanizacije Francuske.

                                               

Hrvatski herceg

Hrvatski herceg, uvriježen prijevod latinskog naslova dux kojom se od vremena dinastije Arpadovića označavao kraljev namjesnik u hrvatskim zemljama. Od vladavine dinastije Arpadović herceg je zamjenik vladara u Hrvatskoj i potpuno mu je ravnoprav ...

                                               

Herusci

Herusci germansko pleme nastanjeno u dolini rijeke Wesera, u njenom srednjem toku. Početkom 1. stoljeća postali su rimski saveznici, ali su se već 9. godine odmetnuli pod Arminijem i uspjeli duže vrijeme zadržati svoju nezavisnost. Ogorčeni grubi ...

                                               

Hohenstaufen

Hohenstaufen, poznata i kao Staufen, njemačka vladarska obitelj koja je vladala vojvodinom Švapskom, Svetim Rimskim Carstvom i Kraljevstvom Sicilije. Ime je dobila po zamku Hohenstaufen u Württembergu. Poznati su i kao švapska dinastija. Bili su ...

                                               

Hrvatska seljačka stranka za vrijeme Drugog svjetskog rata

U godinama pred Drugi svjetski rat i nakon početka rata u Hrvatskoj seljačkoj stranci, koja je ranije bila široki nacionalni pokret usmjeren protiv centralističkog i despotskog beogradskog režima, odigravao se proces razlaganja. U Hrvatskoj, pa i ...

                                               

Hrvatsko konjaništvo (Habsburška Monarhija)

Hrvatski konjanici ili Hrvatsko konjaništvo sudjelovali su kao vrlo cijenjeni plaćenici u carskoj, bavarskoj, španjolskoj, danskoj i francuskoj vojsci u Tridesetogodišnjem ratu u Europi. Spadali su medu lake konjanike. Stekli su visoku vojničku r ...

                                               

Hrvatsko-slavonsko namjesništvo

Hrvatsko-slavonsko namjesništvo ili Carsko i kraljevsko namjesništvo, izvršni organ vlasti u Hrvatskoj i Slavoniji osnovano 30. travnja 1854. godine, umjesto dotadašnje Banske vlade, po odluci austrijskog ministarstva unutarnjih poslova. Prema od ...

                                               

Pokolj u Hudutskom

Pokolj u Hudutskom je pokolj u Prozor-Rami koji su načinile postojbe Armije BiH. Napravila su ga dva dana poslije masovnog ubijanja Hrvata u Uzdolu. Taj zločin je počinjen u donjeramskom selu Hudutskom. Selo je u općini Prozoru-Rami, na granici s ...

                                               

Hum (Buzet)

Hum je naselje u sastavu Grada Buzeta u Istarskoj županiji. Često se spominje kao najmanji grad na svijetu, iako je zapravo samo malo selo. Ima svega 30 stanovnika i očuvane gradske institucije. Nalazi se u središnjoj Istri, 14 kilometara jugoist ...

                                               

Husiti

Husiti su bili pripadnici predprotestantskog radikalnog reformističke pokreta vodeni učenjima češkog reformatora Jana Husa, najpoznatijeg predstavnika Češke reformacije. Husitski pokret započeo je u Kraljevini Bohemiji te se je brzo proširio na o ...

                                               

In eminenti Apostolatus Specula

In eminenti apostolatus specula bula je kojom je papa Klement XII. 28. travnja 1738. zabranio katolicima pristup masonskim ložama pod kaznom izopćenja. Naglasio je da se raznim masonskim ložama okupljaju predstavnici različitih religija i sekti k ...

                                               

Insulaner (hrvatski vojnik)

Insulaner je naziv za vojnike konjanike banderija Zrinskog s područja Medimurja. Ime dolazi od njemačkog naziva za Medimurca. Vojnici insulaneri bili su na glasu zbog sjajna izgleda, opremljenosti i uvježbanosti. Slavu su osobito stekli u Tridese ...

                                               

Istočna Pruska

Istočna Pruska je pokrajina bivše njemačke države Pruske. Pokrivala je 1937. godine površinu od 36 993.9 km ² i imala preko dva milijuna, uglavnom njemačkih stanovnika. Glavni grad Istočne Pruske bio je Königsberg, današnji Kalinjingrad, s oko 37 ...

                                               

Istočnonjemački ustanak 1953.

Istočnonjemački ustanak 1953. godine je naziv za seriju štrajkova i prosvjeda tijekom lipnja i srpnja 1953. godine na području Istočne Njemačke. Počeo je 16. lipnja 1953. kada je od 60-80 gradevinarskih radnika iz I. Berlina stupilo u štrajk. Pov ...

                                               

Jakobinci

Jakobinci su bili revolucionari demokrati u vrijeme Francuske revolucije, a ime su dobili po samostanu sv. Jakova u Parizu gdje im je bilo sjedište. Na čelu im se nalazio Maximilien Robespierre. Tražili su veća prava za sitno gradanstvo te ukidan ...

                                               

Jerihon

Jerihon je neolitičko naselje; najstarije gradsko naselje, utemeljen 8350. – 7350. prije Krista. Naselje je bilo okruženo bedemom s kulama, a unutar bedema je živjelo oko 1000 – 1500 stanovnika. Kuće su bile od čerpića sušena opeka. Na nalazištu ...

                                               

Jugoslavenska komunistička historiografija

Jugoslavenska komunistička historiografija ili Jugokomunistička historiografija je pojam kojim se označava politički kontroliranu službenu historiografiju za vrijeme SFRJ. Znanstvene metode u totalitarnom sustavu nisu bile u skladu objektivnim pr ...

                                               

Juraj I. Šubić Bribirski

Juraj I. Šubić Bribirski, knez dalmatinskih gradova iz roda Šubića Bribirski. Drugi je sin kneza Stjepka II. te brat bana Pavla I. i Mladena I. U izvorima se spominje od 1267. kao šibenski knez do 1303. Bio je najbliži suradnik bana Pavla; odigra ...

                                               

Juti (Germani)

Juti su bili germanski narod koji je naseljavao poluotok Jutland koji je po njima i dobio svoje ime. U 5. stoljeću, uz Angle i Sase, napadaju otok Britaniju. Naselili su se u današnjem Kentu, na otoku Wightu i u dijelovima današnjeg Hampshirea We ...

                                               

Kaboga

Kaboga, dubrovačka plemićka obitelj koja se u vrelima pojavljuje od 13. stoljeća. Članovi obitelji su tijekom stoljeća obnašali mnoge važne dužnosti u Dubrovačkoj Republici, pa su tako samo u razdoblju od 1440. do 1640. godine 78 puta birani za k ...

                                               

Karantanija

Karantanija južnoslavenska država nastala u prvoj polovici 7. stoljeća na području nekadašnjeg Koruškog vojvodstva, a današnje savezne pokrajine Koruške u Austriji i neslužbene slovenske pokrajine Koruške u području Alpa. Država kralja Sama, točn ...

                                               

Karepić

Karepić, splitska plemićka obitelj koja se doselila iz Trogira krajem 13. ili početkom 14. stoljeća. Živjeli su u gradskoj četvrti sv. Dujma u južnom dijelu Dioklecijanove palače. Rodonačelnik obitelji je Dujam Bertanov koji je u razdoblju od 132 ...

                                               

Karkemiš

Karkemiš ili Carchemish bio je važan grad u Mitanskom i Hetitskom Carstvu, na današnjoj granici izmedu Turske i Sirije. Na njemu se odigrala velika bitka izmedu Babilonaca i Egipćana, spomenuta u Bibliji. Grad je lokalno stanovništvo zvalo Jarabl ...

                                               

Khendjer User-ka-re

Khendjer je bio egipatski faraon iz 13. dinastije. O tom faraonu, kao i svim faraonima iz dinastije, relativno se malo zna. Vladao je pet godina, s početkom oko 1718. pr. Kr. Ime Khendjer je rijetko. Khendjer je protumačen kao lokalna inačica sem ...

                                               

Klan MacLeod

Klan MacLeod je škotski klan. Postoje dvije grane klana MacLeod od Harrisa i Dunvegana ili jedostavno klan Macleod. Njihov poglavica je MacLeod od Macleoda i nazivaju se Sìol Tormoid te klan Macleod od Harrisa čiji se poglavica naziva MacLeod od ...