ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 216
                                               

Batthyány

Batthyány, hrvatsko-ugarska plemićka obitelj koja djeluje u Hrvatskoj od početka 15. stoljeća. Imali su posjede u varaždinskoj i zagrebačkoj županiji. Tijekom turskih osvajanja u 16. stoljeću preselili su svoje podložnike sa svojih posjeda u isto ...

                                               

Belgijska Galija

Belgijska Galija, starorimska provincija na području današnje Francuske i Belgije koja je nastala nakon Augustove podjele provincije Galije. Glavni grad Belgijske Galije bio je Durocortorum.

                                               

Belizar

Flavije Belizar bio je jedan od najvećih bizantskih generala i jedan od najistaknutijih generala u povijesti. Sproveo je ambicioznu namjeru cara Justinijana I. da vrati pod svoju vlast velik dio sredozemnog dijela Zapadnog Rimskog Carstva, koje j ...

                                               

Benedetti

Benedetti, splitska plemićka obitelj podrijetlom iz Bergama, koja se u Splitu prvi put spominje 1459. godine. Isprva su članovi obitelji bili trgovci koji su već početkom 16. stoljeća po zemljišnom posjedu pripadali medu najbogatije splitske obit ...

                                               

Bitka kod Leipziga

Bitka kod Leipziga ili Bitka naroda odvijala se od 16. do 19. listopada 1813. kod Leipziga, Saska, i u njoj su snage VI. koalicije predvodene Aleksandrom I. i Karlom Filipom, princom od Schwarzenberga, odlučno porazile Napoleona I., cara Prvog Fr ...

                                               

Bitka kod Roncesvallesa (778)

Bitka kod Roncesvallesa ili Bitka u prijevoju Roncesvallesu se odigrala u današnjoj sjevernoj Španjolskoj 15. kolovoza 778. izmedu franačke vojske pod Karlom Velikim na jednoj, i Vaskonaca na drugoj strani. Do nje je došlo kada se Karlo Veliki po ...

                                               

Bitka kod Štimlja

Bitka kod Štimlja je bila 18. srpnja 1831. godine u mjestu Štimlje na Kosovu izmedu snaga Velikog bosanskog ustanka i snaga Otomanskog carstva. Poznat je po tome što je na Kosovo Husein-kapetan Gradaščević došao s 25.000 vojnika, i zatražio od Ve ...

                                               

Blagajski

Blagajski, velikaška obitelj iz srednjovjekovne Slavonije; odvjetak velikaške obitelji Babonića. Prozvali su se prema gradu Blagaju na Sani. Od druge polovice 15. stoljeća isticali su, u duhu humanizma svoje tobožnje srodstvo s rimskom obitelji O ...

                                               

Bourbon-Anjou

Bourbon-Anjou ili Bourbon-Španjolska, vladajuća kraljevska dinastija u Kraljevini Španjolskoj. Potječe od francuske kraljevske dinastije Burbonaca, ogranka dinastije Capet, čiji je član, Filip, vojvoda Anjoua, proglašen za španjolskog kralja 1700 ...

                                               

Bourbon-Parma

Sicilsko-parmsko-piacentinski ogranak Burbonaca, talijanska vojvodska dinastija; mladi ogranak francuske dinastije Bourbon. Naziv dinastije potječe od naziva glavne loze i imena teritorija kojom je vladao ogranak obitelji. Španjolska loza Burbona ...

                                               

Braganza

Braganza, kraljevska dinastija koja je vladala Portugalom 1640 1910. i Brazilom 1822 1889. Dinastija je ogranak dinastije Aviz koja je vladala Portugalom 1385 1580. godine.

                                               

Bribir (županija)

Bribir je bio srednjovjekovna starohrvatska županija koja se prostirala u unutrašnjosi Ravnih kotara, od Zrmanje prema zapadu. Prvo svjedočanstvo nalazimo kod bizantskog cara Konstantina Porfirogeneta iz 10. st., koji u svome djelu De administran ...

                                               

Brijunska deklaracija

Brijunska deklaracija ili Brijunski sporazum je deklaracija donešena 8. srpnja 1991., kojom je proglašenje hrvatske samostalnosti odgodeno na tri mjeseca, do 8. listopada 1991. Tijekom raspada Jugoslavije i izbijanja rata u Sloveniji, a zatim i u ...

                                               

Brijunski plenum

Brijunski plenum je naziv za IV. plenum CK SKJ održan 1. srpnja 1966., na kojemu je uklonjen s položaja potpredsjednika SFRJ Aleksandar Ranković te ograničena velika moć Službe državne sigurnosti. Ovim plenumom započeo je proces liberalizacije po ...

                                               

Britansko Carstvo

Britansko Carstvo je naziv za zajednicu dominiona, kolonija, protektorata, mandata i drugih ovisnih područja kojima je upravljalo Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske. Svoje začetke ima u 16. i 17. stoljeću kada Engleska započ ...

                                               

Brod (politička župa)

Brod je bila politička župa u ranosrednjovjekovnoj oblasti Bosni. Nalazila se sjeverozapadno od političke župe Vrhbosne, oko današnje Zenice. Spominje se prvi put 1244. u ispravi kralja Bele IV., a zatim u ispravi bana Tvrtka I. za velikaša Stjep ...

                                               

Bula

Bula, dvostrani olovni pečat koji se od srednjeg vijeka stavljao na isprave vladara i crkvenih poglavara. U proširenom značenju, može se odnositi na vladarsku ispravu ili svečanu papinu okružnicu. Tijekom srednjeg vijeka i renesanse poznate su tz ...

                                               

Burbonci Dviju Sicilija

Burbonci Dviju Siclija, mlada linija španjolske kraljevske dinastije Burbonci-Anžuvinci koja je vladala područjima južne Italije od 1734. do 1861. godine, kada je dinastija zbačena s vlasti, a Kraljevina Dviju Sicilija pripojena novoutemeljenoj K ...

                                               

Cambi

Cambi, splitska patricijska obitelj podrijetlom iz grada Colle di Val d’Elsa u Italije, odakle se početkom 15. stoljeća, preko Firence doseljavaju u Split, gdje 1413. dobijaju gradanstvo i počinju se baviti trgovinom. Godine 1517. grade utvrdu Ka ...

                                               

Capogrosso

Capogrosso, splitska i trogirska plemićka obitelj, podrijetlom iz Bergama u Italiji. U Splitu se spominju od 1444. godine. Članovi obitelji bili su trgovci i veleposjednici. Obitelj je stekla trogirsko i splitsko plemstvo u 17. stoljeću, a potvrd ...

                                               

Bitka za Carigrad

Opsada Carigrada od 674. do 678. godine bila je prva arapska opsada Carigrada, tj. prvi pokušaj arapsko-muslimanskog Omejidskog Kalifata za zauzimanje bizantske prijestolnice, te da se tako konačno sruši Bizantsko Carstvo i okončaju bizantsko-ara ...

                                               

Celjski grofovi

Celjski grofovi, velikaška dinastička obitelj. U 12. stoljeću poznati su pod imenom Žovneški i gospodari su posjeda u Savinjskoj dolini i Kranjskoj. Tijekom 14. stoljeća doživjeli su znatan uspon i proširili svoj utjecaj i posjede na Hrvatsku. Ca ...

                                               

Centar za ekonomsku povijest Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Centar za ekonomsku i socijalnu povijest je, kao ustrojbena jedinica Zavoda za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, utemeljen 12. travnja 2002. godine na Filozofskom fakultetu. Voditeljica je prof. dr. sc. Mira K ...

                                               

Cetina (županija)

Cetina, srednjovjekovna starohrvatska županija u sastavu Kraljevine Hrvatske. Spominje se prvi put polovicom 10. stoljeća u djelu bizantskog cara Konstantina VII. Porfirogeneta. Zauzimala je područje srednjeg toka rijeke Cetine oko današnjeg Sinj ...

                                               

Andrija Cicarelli

Andrija Cicarelli, hrvatski je povjesničar. Za hrvatsku je povijest bitan po svojem djelu Osservazioni sull isola della Brazza e Sopra quella nobiltà u kojemu je važan izvor o ustanku pučana na otoku Hvaru, a u kojem piše s protupučanskog gledišt ...

                                               

Ciparski rat

Ciparski rat je naziv za ratni sukob izmedu Mletačke Republike i Osmanskog Carstva koji je trajao 1570 1573. godine. Sukob je započeo 1570. invazijom osmanske vojske na mletački otok Cipar. U rat se, na strani Mletaka, uključila i koalicija kršća ...

                                               

Cisalpinska Republika

Cisalpinska Republika bila je sestrinska republika Francuske u sjevernoj Italiji koja je postojala od 1797. godine do 1802. godine. Napoleon Bonaparte osnovao ju je 1797. godine nakon pobjede u bitci kod Lodija u svibnju 1796. godine sjedinjenjem ...

                                               

Cispadanska Republika

Cispadanska Republika je bivša država koja se nalazila na Apeninskom poluotoku, južno od rijeke Po. Osnovao ju je Napoleon Bonaparte 1796. godine spajanjem područja gradova Bologne, Ferrare, Modene i Reggia, te pokrajine Romagne. Spajanjem s Tran ...

                                               

Civalelli

Civalelli, zadarska plemićka obitelj koja se spominje u izvorima od 13. stoljeća. Članovi obitelji obnašali su visoke upravne službe diljem Dalmacije, a obnašali su i časničke činove u mletačkoj vojsci. Posljednji muški odvjetak bio je skradinski ...

                                               

Commonwealth (republika)

Commonwealth je naziv za republiku koja je zauzela mjesto Kraljevine Engleske nakon poraza kralja Karla I. u engleskom gradanskom ratu i rušenja monarhije. Nakon smaknuća kralja, krnji parlament je proglasio Englesku Commonwealthom 19. svibnja 16 ...

                                               

Commonwealth (zajednica država)

Commonwealth je zajednica država koje su nekoć tvorile Britansko Carstvo, a poslije su zadržale neke veze i suradnju te priznaju britanskog monarha kao vrhovnog poglavara. Ovaj naziv takoder rabi i Australija u svom službenom nazivu svoje federac ...

                                               

Crvena buržoazija

Crvena buržoazija je izraz kojeg su rabili studenti koji su prosvjedovali u dijelovima tadašnje SFR Jugoslavije 1968. godine. Odnosi se prije svega na visoke članove Saveza komunista (nomenklatura i aparatčika, generale JNA. Parole poput "Dolje c ...

                                               

Crveni teror u Španjolskoj

Crveni teror u Španjolskoj je pojam koji je dobio naziv po raznim zločinima koje su počinili španjolski republikanci u gradanskom ratu u Španjolskoj tijekom 1930-ih godina. Teror uključuje rušenje i paljenje samostana i crkava te ubijanje 6832 pr ...

                                               

Čiste ruke

Čiste ruke bila je masovna nacionalna sudska istraga političke korupcije održana 1990-tih u Italiji. Mani pulite je dovela do propasti tzv. Prve Republike, što je rezultiralo nestankom mnogih stranaka. Neki političari i industrijski čelnici počin ...

                                               

Dalaj lama

Dalaj lama je izvorno titula poglavara žute sekte tibetanskog budizma. Na mongolskom jeziku" dalaj” znači" ocean”, a lama je što i na sanskrtskom guru. Titulu je 1578. mongolski vladar Altan-kan udijelio Sonamu Gyatsou, poglavaru samostana Drepun ...

                                               

Dan borca

Dan borca je bio praznik u bivšoj SFRJ koji se slavio 4. srpnja. Dan borca je obilježavao godišnjicu poziva KPJ – 4. srpnja 1941. na partizanski oružani otpor silama Osovine u kapitulantskomu Jugoslavenskom kraljevstvu. Izravan povod pozivu bio j ...

                                               

Delminij

Delminij je bilo utvrdeno sjedište ilirskoga plemena Dalmata na jednoj od gradina iznad Duvanjskoga polja. Zbog stalnih napada na susjedna plemena i gradove, te njihovih pritužbi Rimu, Rimski senat je 158. g. pr. Kr. uputio izaslanstvo koje je tr ...

                                               

Disislavići

Disislavići, hrvatski plemićki obitelj rod i obitelj iz plemena Mogorovića, koji je u srednjem vijeku nastanjivao prostor nekadašnje Ličke županije. Nosili su pridjevak Ostrovički, prema kaštelu i posjedu Ostrovici u Lici. Osnivač roda je bio lič ...

                                               

Dorani

Dorani - Jedna od glavnih staro-helenskih grupa naroda izvorno naseljeni blizu planine Olimp. Dorani su svoje ime dobili po Dorusu, sinu Heleninom. U 12. stoljeću prije Krista počinju migrirati na jug. Tri dorska plemena Hileji, Pamfiloji i Diman ...

                                               

Drugi križarski rat

Drugi križarski rat je naziv za sukob koji se vodio izmedu kršćanske vojske i muslimana a trajao je od 1147 1149. a završio je totalnim porazom kršćanskih snaga predvodenih kraljem Lujom VII. i carem Konradom III. Križarske države nikad nisu bile ...

                                               

Drugi svjetski rat u Jugoslaviji

Drugi svjetski rat na području Jugoslavije formalno je započeo 6. travnja 1941. napadom njemačkih i talijanskih postrojba na Kraljevinu Jugoslaviju, a završio 09. svibnja 1945. s bezuvjetnom predajom nacionalsocijalističke Njemačke saveznicima. P ...

                                               

Dvorac Nassau

Dvorac Nassau, srednjovjekovni dvorac smješten u gradu Nassau u Njemačkoj, bio je prvobitno sjedište dinastije Nassau po kojem su dobili ime. Dvorac je sagradio oko 1125. godine grof Dudo-Henrik od Laurenburga, osnivač dinastije. Nalazi se na sti ...

                                               

Egerski ejalet

Egerski ejalet ili Egerski pašaluk je bio jedna od administrativnih jedinica Osmanskog Carstva. Formiran je 1596. godine, a uključivao je sljedeće sandžake: Nograd Fülek Segedin Hatvan Szécsény Kerman Szolnok Ejalet je uključivao dijelove današnj ...

                                               

Elizejski ugovor

Elizejski ugovor, znan i kao Ugovor o prijateljstvu, je ugovor koji su 1963. potpisali Charles de Gaulle, predsjednik Francuske i Konrad Adenauer, njemački kancelar. Taj ugovor je temelj pomirenja izmedu dvije zemlje. Pomoću njega, Njemačka i Fra ...

                                               

Elzas-Lotaringija

Carsko područje Elzas-Lotaringija bio je teritorij stvoren unutar Njemačkog Carstva godine 1871. nakon što je pripojena većina Elzasa i regija Moselle unutar Lorene nakon njihove pobjede u francusko-pruskom ratu. Elzaški dio leži u dolini na zapa ...

                                               

Este (dinastija)

Este ili dEste, talijanska velikaška obitelji, koja potječe od langobardske obitelji Oberttenghi. Ime je dobila po utvrdi Este, u kojoj se nastanio markgrof Alberto Azzo II., vjerojatno utemeljitelj obitelji. Njegov sin Welf IV., stupio je u služ ...

                                               

Esterházy

Esterházy, madarska velikaška obitelj porijeklom iz plemena Salomon. U 17. stoljeću dobili su naslov barunâ od Gálanthe, prema svom dvoru i posjedu u Galanti u današnjoj Slovačkoj. Imali su posjede i na teritoriju Kraljevine Hrvatske te su sudjel ...

                                               

Fanfogna

Fanfogna, zadarska plemićka obitelj Lombardsko Dalmatinskih korijena koja se u izvorima spominje od 12. stoljeća. Obnašali su istaknute dužnosti u gradskoj upravi i mletačkoj vojsci. Krajem 17. stoljeća Antun i Franjo dobili su mletački naslov co ...

                                               

Feud

Posjed dobiven za vojnu službu ili drugu obvezu u srednjem vijeku nazivao se feud ili leno. Pošto je kralj smatran kao posjednik svih zemalja na nekom području, on njima raspolaže po volji, te ih tako i daje plemićima kao uvjet njihove vjernosti. ...

                                               

Francuski pokret otpora

Francuski pokret otpora djelovao je protiv njemačke okupacije i kolaboracionske francuske vlade tijekom Drugog svjetskog rata. Francuski pokret otpora je bio podreden odboru Slobodne Francuske u Londonu, i pod upravom Charles de Gaullea i francus ...