ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 213
                                               

Kurija Fabijanec - Horvat

Kurija Fabijanec-Horvat sagradena je 1882. godine. S južne, reprezentativne strane je visoka prizemnica s podrumskom etažom, na sjeveru prizemnica na razini terena. Centralni rizalitni istak zaključen je trokutastim zabatom i altanom koju nose ma ...

                                               

Kurija Gluck – Hafner

Kurija Gluck – Hafner smještena je u naselju Brezje usred prostranog parka bogate i raznolike vegetacije. Izgradena je sredinom 19. stoljeća kao jednokatnica pravokutne osnove s četverostrešnim krovištem. Prostor prvog kata dugačkim je hodnikom p ...

                                               

Kurija Keglević (Zlatar)

Kuriju je jednokatnica pravokutnog tlocrta s četveroslivnim krovom, smještena je u samom središtu Zlatara, nasuprot župnoj crkvi, uvučena od trga i odijeljena vrtom. Oblikovanje vanjskog zidnog plašta odudara od do tada uobičajene sheme različito ...

                                               

Kurija Kiepach

Podignuta je uz raskrižje ceste Samobor - Bregana, okružena zelenilom i nizom gospodarskih zgrada. Gradevina je zatvorenog pravokutnog tlocrta s dužom stranom prema ulici, pokrivena dvostrešnim krovišteme s lomljenim zabatima. Ima karakterističan ...

                                               

Kurija Klokovec

Kurija u Klokovcu se nalazi na malo povišenom položaju iznad doline Kosteljine nalazi kurija koja je nekad pripadala obiteljima Ožegović, Friedberg i Miletić. Pretpostavlja se da je sagradena u prvoj polovici 19. st. Obnovljena je krajem 20. stol ...

                                               

Kurija Kraj Donji

Kurija Kraj Donji smještena je u dubini parcele, nedaleko od ceste koja iz smjera Marije Gorice vodi prema Pušći. Kurija Kraj Donji spominje se već krajem 16. st., medutim, današnja je kurija u cjelini gradena u prvoj pol. 19. st. Riječ je o jedn ...

                                               

Kurija Lentulaj

Kurija Lentulay nalazi se u Biškupcu Zelinskom, Sveti Ivan Zelina u Zagrebačkoj županiji. Gradevina je to od povijesnog značaja obzirom da je usko vezana za hrvatsku povijest i obitelj Mirka pl. Lentulaya, banskog namjesnika iz doba bana Josipa J ...

                                               

Kurija Levičar u Samoboru

Kurija gradena od 1790. god. do 1810. god. na adresi Gajeva 016. Dio je stambeno-gospodarskog sklopa, koji se izvorno, prije formiranja Novog trga prema katastarskoj karti iz 1860. god, protezao od Gajeve ulice do Gradne. Jednokatna stambena zgra ...

                                               

Kurija Lipa

Kurija i dvije gospodarske prizemnice ogradene kamenom ogradom otvorenom kolnim ulazom na južnoj strani i manjim otvorom kojim se dolazi na obalu rijeke na sjevernoj strani, smještene uz rijeku Dobru, u blizini i podno župne crkve. Imanje Lipa u ...

                                               

Kurija Mirnovec

Slobodnostojeća visoka dvokrilna prizemnica s podrumom "L" tlocrta, okružena je parkom i voćnjakom. Stariji pravokutni korpus sagraden je u 18. st. u tipičnoj tlocrtnoj i oblikovnoj tradiciji kurija tog vremena s glavnom stambenom prostorijom "pa ...

                                               

Kurija Omilje (Čačković-Štajduhar)

Kurija klasicističkih obilježja sagradena 1822. godine je jednokatna gradevina pravokutnog tlocrta s po jednim plitkim istakom na sjevernom i istočnom pročelju. Tlocrtna dispozicija s grupiranjem prostorija oko središnjeg hodnika ima kasnobarokni ...

                                               

Kurija Poklek

Kurija Poklek u Zagorskim Selima je jednokatnica pravokutnog tlocrta okružena perivojem. Pripada grupi kurija 18. stoljeća, baroknih stilskih karakteristika, iako se prema strukturi zida može datirati i ranije. Glavno pročelje i začelje kurije su ...

                                               

Kurija Praunsperger – Bošnjak u Samoboru

Kurija gradena od 16. st. do 19. st. na adresi Gornji Kraj 34. Nalazi se na rubu grada na sjevernoj strani ceste što kroz kotlinu rječice Gradne vodi prema Rudama. Uvučen jea u dubinu velike parcele, okružen perivojem i gospodarskim zgradama. Sag ...

                                               

Kurija Ratkovec

Kuriju je krajem 18. ili početkom 19. st. podigla obitelj Jelačić na svom imanju Ratkovec, uz cestu izmedu Zlatara i Martinščine. Jednokatna kompaktna gradevina ima tlocrt u obliku zbijenog slova "L" s nesimetričnim rasporedom prostorija prizemlj ...

                                               

Kurija Stančić

Kurija, okružena parkom i nekolicinom pomoćnih objekata, smještena je uz cestu, nedaleko od naselja Brckovljani. Potječe iz druge pol. 18. st., a pripadala je obitelji Pozvek. Riječ je o jednokatnici pravokutne osnove zaključenoj četverostrešnim ...

                                               

Kurija staroga župnog dvora (Rozga)

Kurija starog župnog dvora u Rozgi smještena je jugoistočno od župne crkve, uz cestu Kraj Donji - Pušća. Sagradena je 1789. godine kao drvena ožbukana jednokatnica pravokutne tlocrtne osnove. Temelji i zidovi podruma izvedeni su mješovitom gradom ...

                                               

Kurija Šćrbinec

Kurija je jednokatnica pravokutnog tlocrta. Neki gotički elementi kameno zavojito stubište i dovratnik i strijelnice daju joj obilježje jednog od najstarijih dvoraca Hrvatskog zagorja. Spominje se u vrijeme kralja Matije Korvina II. pol. 15. st., ...

                                               

Kurija Škarićevo

Drvena jednokatna kurija Škarićevo smještena je na padini obronka, uz cestu prema Krapini. Obitelj Škarica postala je vlasnikom dobra Kolarovec još u 16. st., na kojem se u 18 st. postojeća prizemna pivnica nadograduje katom s udobnim stambenim p ...

                                               

Kurija Špigelski

Kurija se nalazi u okviru bloka kojeg odreduju Livadićeva i Obrtnička ulica, na uskoj izduljenoj parceli koja je očuvala tradicionalnu organizaciju. Položena je u smjeru pružanja parcele, južnim zabatnim pročeljem orijentirana na Livadićevu ulicu ...

                                               

Kurija zagrebačkog biskupa Josipa pl. Galjufa (Prečec)

Kurija zagrebačkog biskupa Josipa pl. Galjufa, rimokatolička gradevina u mjestu Prečec, koje je u sastavu općine Brckovljani, zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Kurija župnog dvora (Zlatar)

Kurija je slobodnostojeća katnica župnog dvora u Zlataru smještena je na brežuljku SZ od župne crkve. Sagradena je 1870. g. na mjestu ranije drvene. Pravokutnog je tlocrta sa središnjim hodnikom duž kojega se nižu ostale prostorije. Najveća od pe ...

                                               

Kurija župnog dvora u Svetoj Nedelji

Kurija župnog dvora smještena je uz župnu crkvu, u središtu naselja. Jednokatna gradevina pravokutnog tlocrta sagradena je 1889. godine u neostilskim oblicima. Prostorna organizacija prizemlja zasniva se na nizu prostorija s prednje i stražnje st ...

                                               

Kurija župnog dvora u Vrbovcu

Kurija župnog dvora sagradena je 1819. godine donacijom grofice Eleonore Patačić u baroknoj tradiciji uz vidljiv utjecaj klasicističkog oblikovanja. Jednokatnica pravokutnog tlocrta s podrumom ima svodene prostorije prizemlja rasporedene uz sredi ...

                                               

Zvonko Kusić

Zvonko Kusić, posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske za društvena pitanja, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2011. do 2018., redoviti profesor onkologije i nuklearne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučil ...

                                               

Dragutin Kušlan

Dragutin Kušlan, hrvatski odvjetnik i političar. Bio je ilirac, a zajedno s Ivanom Mažuranićem zauzimao se za osnivanje napredne narodne stranke. Za revolucije 1848 1849. godine perovoda je Banskog vijeća i član hrvatskog izaslanstva na Slavensko ...

                                               

Kutac (prapovijesno nalazište)

Kutac je prapovijesno arheološko nalazište, na južnim padinama brda Radovićâ iznad istočnog ulaza u selo Kutac, na lokalitetu Pećini, Grad Vrgorac. Predstavlja zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Lalića kula

Sagradena je u Gornjim Tučepima sred zaseoka Srida Sela prije 1662. godine, jer se spominje u kronici opata Šilobadovića, napisanoj u razdoblju od 1662. do 1686. godine. Kula je izvorno bila samostojeća gradevina sagradena za obranu stanovnika za ...

                                               

Lazine (arheološko nalazište)

Arheološko nalazište Lazine u Biorinama nalazi se sjeverno od poljskog puta koji prolazi kroz krško polje od zaseoka Zelićâ do zaseoka Budimirâ. Riječ je o srednjovjekovnom groblju sa stećcima koje se razvija tijekom 14. i 15. stoljeća na blago p ...

                                               

Ivy Lentić-Kugli

Ivy Lentić-Kugli, hrvatska povjesničarka umjetnosti Supruga hrvatskog povjesničara umjetnosti Ive Lentića. Diplomirala na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Doktorirala na istom fakultetu disertacijom na temu povijesne urbanističke cjeline grada V ...

                                               

Fran Lhotka

Fran Lhotka, hrvatski skladatelj i dirigent i glazbeni pedagog češkog podrijetla. Kao nastavnik harmonije odgojio je gotovo sve hrvatske suvremene skladatelje. Skladao je orkestralna, scenska, komorna i klavirska djela, glazbu za filmove te zboro ...

                                               

Aleksandar Licht

Aleksandar Licht, hrvatski publicist iz redova hrvatskih Židova, cionistički aktivist, pjesnik i prevoditelj

                                               

Limska draga

Limska draga je najduža draga u Hrvatskoj. Nalazi se na zapadu Istarskog poluotoka. Limska draga morfološki je nastavak nekada stalnoga korita rijeke, koja je prije izdizanja vapnenačke istarske ploče i nastanka Pazinskoga ponora tekla istočno od ...

                                               

Limska gradina

Limska gradina je prapovijesni arheološki lokalitet, izmedu sela Krunčići i Jural. Nalazi se na sjevernom rubu platoa, na 158 m nadmorske visine, nad krajem Limskoga kanala. Srednjoneolitički do ranobrončanodobni kulturni slojevi istraživani su 1 ...

                                               

Lisinski (1944)

Lisinski je prvi hrvatski dugometražni igrani film, snimljen 1944. godine. Lisinski je prvi zvučni film u Hrvatskoj, a govori o životu Vatroslava Lisinskog, prvog, i zapravo, jedinog značajnog skladatelja iz vremena ilirskog preporoda. Djelo je n ...

                                               

Liskovac (arheološko nalazište)

Vrijeme nastanka: 2300. pr. Kr. do 1600. godine. Arheološko nalazište Liskovac nalazi se na istoimenom uzvišenju u općini Zmijavci. Radi se o jednoj od najbolje sačuvanih prapovijesnih gradina u Dalmaciji, dimenzija je 80x80 m. Cijeli plato prste ...

                                               

Litrin obor u Sinju

Stambena kuća zvana Litrin obor, izvorno dvokatnica gradena muljikom, nadogradena je naknadno za jedan kat. Na uglu, "L" tlocrtne dispozicije kuće na visini prvog kata po jedna je zazidana luneta sa zapadne i sjeverne strane. Nad njima teče profi ...

                                               

Lolići (ruralna cjelina)

Lolići su smješteni visoko uz padine Mosora, pripadali su nekadašnjoj Poljičkoj Republici. U neposrednoj blizini zaseoka je zavjetna kapelica sv. Nikole. Stanovništvu su pripadale i stočarske staje na Mosoru, svako domaćinstvo imalo je gustirnu, ...

                                               

Loranum

Vrijeme nastanka: 2. do 5. godina. U uvali Stari Trogir nalaze se dobro očuvani arhitektonski ostatci antičkog rimskodobnog kompleksa. Rimske gradevine temeljene su na hridima uz more čiji se masivi pružaju dalje u more i kopno prema vinogradima. ...

                                               

Zdravko Lorković

Zdravko Lorković hrvatski biolog, entomolog, genetičar, evolucionist i ekolog, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Proučavao je staničnu jezgru i kromosome u njoj. Provodio je istraživanja na leptirima bijelcima Hrvatsk ...

                                               

Lošinjski muzej

Muzej je utemeljen 1955. godine od strane grada Malog Lošinja. Do 2007. godine Lošinjski je muzej djelovao pod javnom ustanovom Pučko otvoreno učilište - Mali Lošinj, a danas je samostalna ustanova. Jedan od najvažnijih dijelova muzejskog fonda p ...

                                               

Lovačka čeka grofa Stjepana Erdodyja (Jastrebarsko)

Lovačka čeka grofa Stjepana Erdődyja nalazi se usred ogradenog voćnjaka u sjeverozapadnom dijelu Jastrebarskog. Pretpostavlja se da je sagradena oko 1892. godine na mjestu prethodno uništene hrastove duplje koja je služila istoj svrsi. Perimetral ...

                                               

Lovrečina Grad

Lovrečina Grad, je dvorac je udaljen 4 km od Vrbovca, na cesti prema Križevcima. U njemu se nalazi Škola životnih vještina Zajednice Cenacolo. Dvorac je moguće posjetiti subotom i nedjeljom, a i tijekom tjedna uz prethodnu najavu. Dvorac je zašti ...

                                               

Loža bratovštine sv. Petra i toranj sa satom u Kaštel Novome

Loža bratovštine sv. Petra u Kaštel Novom sagradena je 1795. godine, a toranj sata izgraden je nešto kasnije u 19. stoljeću. Loža s tornjem omeduje istočnu stranu središnjeg trga naselja koji se zove Brce. Izduženi trg je okružen dvokatnicama s k ...

                                               

Loža i kula-sat Leroj u Hvaru

Kao i ini jadranski gradovi, Hvar je imao svoju gradsku ložu - natkriveni prostor gdje su mjesni uglednici donosili važne odluke i raspravljali o brojnim temama., pa se po njemu zvala jedno vrijeme Diedova loža. U osmanskom napadu na Hvar kolovoz ...

                                               

Lubine (kulturno-povijesna seoska cjelina)

Zasok Lubine smješten je u naselju Runović iznad južnog ruba Imotskog polja, jugozapadno prema Umljanima. Seoski prostor čine stambeno-gospodarski sklopovi rubno rasporedeni oko središnjeg gumna kvadratičnog oblika, od kojih se osobito ističe sta ...

                                               

Crkva sv. Lucije u Starom Gradu

Crkva sv. Lucije nalazi se izvan Starog Grada, u pravcu jugoistoka. Ostatak je ženskog samostana dominikanki trećoretkinja, t.zv. picokara. Samostan i crkva prvo su bili posvećeni sv. Vicencu Fererskom. Od stare se gotičke crkve sačuvala samo aps ...

                                               

Franjo Lučić

Glazbeno obrazovanje tekao je na Muzičkoj školi Hrvatskoga glazbenog zavoda u Zagrebu na kojoj će postati i profesor teorijskih glazbenih predmeta. Glazbenu školu "Polyhimnia" osnovao je 1932. godine. Neko vrijeme bio je orguljaš zagrebačke kated ...

                                               

Ljetna palača Paladini u Hvaru

Ljetna palača Paladini je zgrada u gradu Hvaru na adresi Trgu sv. Stjepana 15, 16 i 17. To je gotička dvokatna palača na glavnom trgu gradena u XV. stoljeću kao ljetna rezidancija obitelji Paladinić. Sagradena je nasuprot gornjoj palači Paladinić ...

                                               

Ljetnikovac Capogrosso u Splitu

Sagraden je u 18. stoljeću. Jednokatni ljetnikovac obitelji Capogrosso s kraja 18. st. graden je od kamena i ožbukan. Nekada je imao prostrani vrt koji se nije sačuvao. Krov je zadržao izvorni izgled s tri luminara na južnom pročelju, središnji l ...

                                               

Ljetnikovac Garagnin u Divuljama

U prvoj polovici 19.st. trogirska plemićka obitelj Garagnin započinje gradnju ljetnikovca klasicističkih obilježja na predjelu Divulje, a u sklopu svog gospodarskog imanja. Mletački arhitekt Selva je izradio više tlocrtnih rješenja ljetnikovca me ...