ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 211
                                               

Kuća na Obrovu 13 u Trogiru

Vrijeme nastanka: 15. do 18. stoljeće. Barokna pučka kuća s vanjskim stubištem smještena je na sjevernoj strani trga zvanog Obrov izmedu stare jezgre Trogira i Novog grada ili Varoši na zapadu. Objekt je tipičan primjer kasnobarokne pučke arhitek ...

                                               

Kuća na Poljičkom trgu 2 u Omišu

Dvokatnica na Poljičkom trgu izgradena je u 17. st. kada je u Omišu minula opasnost od Turaka te se grad počeo slobodnije razvijati. O gradnji kuće govori natpis na kamenoj ploči iz 1625. god. ugradenoj nad vratima u prizemlju. Ploča je uokvirena ...

                                               

Kuća na Poljičkom trgu 3 u Omišu

Kuća se nalazi u zapadnom dijelu grada, na Poljičkom trgu i stoji izolirana na njegovom južnom dijelu. Sastoji se od južnog, višeg i sjevernog nižeg dijela. Sjeverni dio s istočne strane u prizemlju ima vrata" na koljeno”. Po sredini zapadne fasa ...

                                               

Kuća na Trgu sv. Mihovila 1 u Omišu

Kuća se nalazi na zapadnoj strani trga, sastoji se od prizemlja i dva kata. Istočna strana prati uspon terena. Kuća je gradena od neobradenog kamena slaganog u pravilnim redovima. Krov je dvostrešan s luminarom i pokrovom od kupe kanalice. Graden ...

                                               

Kuća Nakić u Splitu

Gradena je od 1901. do 1906. godine. Arhitekt je bio Špiro Nakić. Monumentalna trokatnica nepravilnoga trapezoidnog tlocrta s malim unutrašnjim dvorištem čija je gradnja započela 1901. godine, najstarija je secesijska gradevina u Splitu. Dao ju j ...

                                               

Kuća Nazor u Bobovišćima

Kuća Nazor nalazi se na padini brežuljka Glava pored starog puta za selo Ložišće. Dvorište je ogradeno visokim zidom s monumentalnim lučnim vratima, na zaglavnom kamenu urezani su inicijali i godina gradnje: A S E N 1817 Antonio Stefano eredi Naz ...

                                               

Kuća Novak u Hvaru

Gotičko-renesansna dvokatnica s altanom na krovu, sagradena na prijelazu 15. i 16. stoljeća. Medu nekoliko najboljih primjera stambene arhitekture u Hvaru. Na zapadnom pročelju sačuvani tragovi romaničke kuće kasnog 13. i početka 14. stoljeća. Na ...

                                               

Kuća Padovan u Hvaru

Renesansna katnica izgradena u XVI. stoljeću. Smještena je na istočnom obodu bloka u južnom dijelu Burga. Prema ulici s istoka otvoreno je samo jedno pročelje dok su ostala zatvorena u bloku. Pročelje je asimetrično raščlanjeno sa stambenim vrati ...

                                               

Kuća Pavišić u Omišu

Uglovnica je izmedu Fošala i luke, tlocrtno u obliku potkovice skošenih stranica. Sastoji se od prizemlja i dva kata. Prizemlje je rastvoreno nizom otvora, a od prvog ga kata dijeli kameni razdijelni vijenac. Otvori prvog kata u osima ponavljaju ...

                                               

Kuća Petrić u Vrboskoj

Gotičko-renesansna stambena kuća izgradena je u središtu Vrboske, sjeverozapadno od crkve-tvrdave. Stambena jednokatnica sa potkrovljem pravokutnog je tlocrta. Na nadvratniku vrata uklesana je godina 1573., vjerojatno godina izgradnje. Kuću odlik ...

                                               

Kuća Petrinović (Ismaelli) u Visu

Kuća Petrinović je smještena na sjeveroistočnom uglu obalnog trga u Kutu u Visu na koji gleda dužim južnim pročeljem, zapadnom stranom je oslonjena na susjednu kuću, dok je istočnim pročeljem okrenuta crkvi sv. Ciprijana. Izvorno katnica kasnije ...

                                               

Kuća Pezzi-Kraljević

Sagradena je početkom 20. stoljeća. Kuća Pezzi-Kraljević sagradena je na početku 20. stoljeća na istočnom kraju niza reprezentativnih neostilskih gradevina s vrtovima koje formiraju pročelje urbanistički vrijedne Zagrebačke ulice. Riječ je o stam ...

                                               

Kuća pjesnika Hanibala Lucića u Starom Gradu

Kuća se nalazi na predjelu Podložu i graniči s velikim sklopom Ivanić-Fazanić. Središnji je dio ladanjsko-gospodarskog sklopa koji se sastoji od dvije kuće spojene u L-tlocrt, velikog ogradenog dvorišta i perivoja koji se pruža južno od kuće. Pos ...

                                               

Kuća Rosso u Hvaru

Srednjovjekovna uglovnica koja je barokizirna na početku 17. stoljeća. Pravokutnog je tlocrta zaključena dvovodnim krovom. Nalazi se na sjevernom rubu niza kuća na središnjem dijelu Burga. Ističe se asimetričnom kompozicijom pročelja. Pročelni ot ...

                                               

Kuća s grbom Piretić u Visu

Katnica obitelji Jakša smještena je na obalnom trgu na predjelu Kut u Visu. Dužim, južnim, pročeljem orjentirana je na trg. U prizemlju ima dvoja vrata na koljeno karakteristična za viške trgovine od 16. do 18. stoljeća. Na prvom katu izmedu proz ...

                                               

Kuća Salamunić u Jelsi

Kuća Salamunić smještena je u predjelu Bonski dolac. Istočnim pročeljem okrenuta je ulici, južno je zatvoreno u bloku, na zapadu je zidano vanjsko stubište kojim se pristupa katu, na nadvratniku je natpis na latinskom jeziku. Kuća je zidana prikl ...

                                               

Kuća Sasso u Trogiru

Kuća Sasso podignuta je u južnom dijelu uže povijesne jezgre grada Trogira, najvjerojatnije u 15. stoljeću. Gradena je od kamena, na sjevernoj strani ima tri kata i kanatno visoko potkrovlje, na južnoj dva kata i kanatno potkrovlje, koje je izvor ...

                                               

Kuća Stanušić-Bibić u Hvaru

Renesansna dvokatnica izgradena oko 1510. od majstora Stanušića u središnjem dijelu Burka, poznata i kao Casa degli angeli. Sjevernim i zapadnim pročeljem otvorena je prema glavnoj ulici predjela. Nadogradena trećim katom u 19. stoljeću. Kvadrati ...

                                               

Kuća Šegvić na Peristilu

Kuća Šegvić je kuća u Splitu, Hrvatska. Nalazi se na Poljani kraljice Jelene 1 i Dioklecijanovoj 7, na Peristilu, središnjem dijelu Dioklecijanove palače.

                                               

Kuća Šperac

Sagradena je 1900. godine. Neostilsku dvokatnicu s elementima secesije je 1900. godine za mjernika Marina Šperca projektirao u više varijanti splitski graditelj prof. Ante Bezić, no od tri sačuvane varijante, niti jedna u potpunosti ne odgovara i ...

                                               

Kuća Štambuk-Paloc u Selcima

Kamena dvokatnica podignuta 1869. sučelice crkvi Krista Kralja u Selcima. Reprezentativnu gradevinu podigla je obitelj, ugledni trgovci i kamenoklesari te vlasnici lokalnih kamenoloma. Neoklasicistička zgrada gradena je kamenim blokovima s finim ...

                                               

Kuća Tomaš u Trogiru

Kuća Tomaš je stambena trokatnica nastala na uglu nekadašnjeg romaničkog niza na križanju dekumanusa i bočnog karda. U 14. st. podignuta je kuća s unutrašnjim dvorištem od kojeg su sačuvana dva prelomljena luka i štit s radiranim grbom i natpisom ...

                                               

Kuća Tomić u Visu

Kuća se nalazi u predjelu Kut u Visu. Pročeljem je okrenuta Ribarskoj ulici. Kuća se nalazi u manjem bloku koji je nepravilnog, pravokutnog tlocrta. Jedini slobodni zid je pročelni, okrenut prema zapadu. Ostali zidovi kuće su zaklonjeni u bloku. ...

                                               

Kuća Tramontana u Visu

Kamena dvokatnica Luke Tramontana izgradena je 1911. godine na zapadnoj strani trga u viškoj Luci. Pročelje okrenuto trgu je osno simetrično – s troja vrata presvedena lukom u prizemlju, centralno postavljenim balkonom na prvom katu do kojeg se p ...

                                               

Kuća Tresić-Pavičić u Splitu

Sagradena je u 20. stoljeću. Arhitekt je bio Josip Kodl. Monumentalna slobodnostojeća gradevina pripadala je obitelji istaknutoga književnika, publicista i političara Ante Tresića Pavičića. Izgradena je neposredno nakon Prvog svjetskog rata i jed ...

                                               

Kuća Tripalo u Sinju (1883)

Stambena dvokatnica izgradena je južno od župne crkve. Kuću je 1883. godine kamenim klesancima gradio brački majstor Nikola Štambuk. Sjeverno pročelje je bogato dekorirano klesarskim ukrasima - profiliranim kamenim vijencima, neostilskim balkonom ...

                                               

Kuća Tripalo u Sinju (1920)

Kuća Tripalo je katnica sagradena 1920. g. sa zakašnjelim stilskim odlikama secesije. Kuća ima višestrešni krov sa prepuštenim profiliranim rogovima i ožbukana pročelja sa ugaonim pilastrima i u podnožju žbuku koja imitira kamene klesance. Na ist ...

                                               

Kuća u Omišu s natpisom nekadašnje mletačke kancelarije

Kuća bez stilskih odlika izgradena u 19.st. uz crkvu sv. Duha. Prilikom gradnje na pročelja su ugradeni natpisi iz 16. i 17.st. koji su se nalazili na općinskim zgradama koje su prema povijesnim izvorima bile smještene pored crkve sv. Duha. Na is ...

                                               

Kuća u Omišu, Ivana Gundulića 12a

Kuća na trgu, sastoji se od prizemlja i jednog kata. Sjeverno pročelje ima u prizemlju vrata konobe, a iznad njih prozor. U potkrovlju u osi prozora manji je četvrtasti otvor. Zide ovog pročelja su kameni kvaderi položeni u redove. Istočno pročel ...

                                               

Kuća u Omišu, Knezova Kačića 4

Kuća se nalazi u zapadnom dijelu grada nasuprot Crkve sv. Roka. Sastoji se od prizemlja i dva kata. Uskim glavnim pročeljem je okrenuta prema ulici. Istočno pročelje gleda u dvorište. Kuća ima zidani dimnjak. U potkrovlju je dvostrešni luminar. D ...

                                               

Kuća u Omišu, Knezova Kačića 5

Renesansna kuća sastoji se od prizemlja, kata i potkrovlja. Ulazno pročelje joj je na južnoj strani prema glavnoj ulici. Na njemu su u prizemlju sa zapadne strane velika četvrtasta vrata renesansne profilacije s glatkim umetkom nad nadvratnikom t ...

                                               

Kuća u Omišu, Knezova Kačića 8

Kamena dvokatnica izgradena na trgu pred župnom crkvom. Prema baroknim odlikama izraženim na bogatoj plastici kojom je uokviren široki ulazni portal na pročelju okrenutom trgu gradnja se može datirati u 17 18. st.

                                               

Kuća u Omišu, Knezova Kačića 12

Dvokatnica na trgu pred župnom crkvom. Glavno pročelje okrenuto trgu je osno koncipirano, a os simetrije naglašena je širokim portalom s lunetom u prizemlju. Portal je sastavljen iz dva dupla pilastra s bazom i polukapitelima koji nose plitko pro ...

                                               

Kuća u Omišu, Petra Preradovića 7

Kuća se nalazi južno od župne crkve sa sjevernim pročeljem prema trgu. U sredini prizemlja ima nova šira dućanska vrata, na prvom katu prozor s lukom koji je ranije vjerojatno imao profilirani prag. Izvorna je streha bila iznad luka prozora, a ka ...

                                               

Kuća u Rendićevoj 4 u Makarskoj

Podignuta je u 18. stoljeću. Na južnom pročelju barokne trokatnice nalazila se spomen ploča osnutku Socijalističke radničke partije. Ploča je skinuta, nije poznato da li je sačuvana, na njenom je mjestu otvoren prozor.

                                               

Kuća u Supetru s reljefom glave čovjeka

Kuća s reljefom glave čovjeka smještena je u dnu supetarske rive. Izdužena trokatnica, kraćim pročeljem u nizu kuća na rivi, je gradena velikim klesancima, a dominira na drugom katu balkon duž pročelja. Na zapadnoj strani je duga balatura s profi ...

                                               

Kuća u ul. Ivana Katušića 1 u Omišu

Nastala od 16. do 19. stoljeća. Jednokatna kuća sagradena u doba renesanse. U prizemlju je bio dućan s vratima na koljeno, na prvom katu na južnom pročelju ima kiparski ukrašen prozor s grbom u luneti. Kuća je adaptirana za lokalni muzej, a danas ...

                                               

Kuća uz crkvu Gospe Anuncijate u Hvaru

Nalazi se na adresi Kroz Burak 23. Gotička dvokatnica izgradena u 15. stoljeću u Burgu do crkve Gospe Anuncijate. Uskog i izduženog pravokutnog tlocrta zaključena je dvovodnim krovom. Ističe se rijetko sačuvanim" sularom” na glavnom pročelju. Pov ...

                                               

Kuća Užižić (Hektorović) u Hvaru

Gotičko-renesansna reprezentativna trokatnica, kuća Užižić Hektorović, sagradena je na južnim gradskim zidinama u 15. stoljeću tako da je inkorporirala ranogotičku kuću iz 14. stoljeća. U prizemlju se pruža gradska ulica. Nikada nije dovršena. Nj ...

                                               

Kuća Varda Stipković

Kuću neostilskog oblikovanja sagradio je u središtu grada poljski doseljenik Adolf Danek, a od 1924. godine kuća je u posjedu ljekarničke obitelji Varda. Istočno pročelje dvokatnice ukrašeno je dijagonalno postavljenim kamenim klesancima i teraso ...

                                               

Kuća Vitaić u Supetru

Kuća Vitaić je užim pročeljem orijentirana prema rivi u Supetru. Kamena trokatnica gradena pravilnim klesancima, a duž drugog kata je kameni balkon sa profiliranom kamenom pločom na konzolama. Pristupa se vanjskim stubištem sa kamenom ogradom od ...

                                               

Kuća Vladimira Nazora i sklop kuća oko nje u Bobovišćima

Kuća pjesnika Vladimira Nazora nalazi se na sjevernoj strani luke Bobovišća. Niz od tri kuće ima prizemlje i prvi kat te visoko potkrovlje sa nizom luminara koji se poklapaju sa osima prozora prvog kata. Na bočnim dijelovima simetrično su postavl ...

                                               

Kuća Vučetić u Hvaru, ul. kroz Burak 39

Nalazi se na adresi Kroz Burak 39. Renesansna katnica sagradena u prvoj polovini 16. stoljeća. Smještena je na zapadnom obodu bloka u središnjem dijelu Burga. Jedino je zapadno pročelje otvoreno prema glavnoj ulici predjela. Tlocrt kuće je pravok ...

                                               

Kuća Vučetić u Hvaru, ul. kroz Burak 47

Gotička dvokatnica izgradena je u XV. stoljeću. Smještena je na zapadnom obodu bloka u središnjem dijelu Burga. Jedino je zapadno pročelje otvoreno prema glavnoj ulici predjela. Tlocrt kuće je pravokutan, zaključena je dvovodnim krovom. Zapadno p ...

                                               

Kuća Vučetić u Hvaru, ul. Marije Maričić 18

Nalazi se na adresi ul. Marije Maričić 18. Gotička dvokatnica izgradena je u XV. stoljeću u Grodi. Smještena je na sjevernom obodu bloka u središnjem dijelu Grode. Jedino je sjeverno pročelje otvoreno prema glavnoj ulici predjela. Tlocrt kuće je ...

                                               

Kuća Vuković u Kalalarga 8 u Makarskoj

Vrijeme nastanka: 1750. do 1790. godine. Stambena dvokatnica kojoj je naknadno dograden kat izgradena je u drugoj polovici 18. st. s obilježjima kasnog baroka. Južno pročelje okrenuto je na glavnu ulicu, u osi pročelja je lučni portal ukrašen pal ...

                                               

Kuća Vuković u Kalalarga 10 u Makarskoj

Stambena dvokatnica kojoj je naknadno dograden kat izgradena je u drugoj polovici 18. st. s obilježjima kasnog baroka. Južno pročelje okrenuto je na glavnu ulicu, u osi pročelja je lučni portal ukrašenim palmicama, flankiran vratima "na koljeno". ...

                                               

Kuća Vusio u Bolu

Na zapadnoj strani bolske luke podignuta je kamena trokatnica sa ostacima kaštela Vusio iz 17. st. Na južnoj strani dijelom je sačuvan volumen visoke kule sa dvojnim prozorima, a niz kuća je preoblikovan u 18. st. Duž istočnog pročelja ističe se ...

                                               

Kuća Zamberlin (Hektorović) u Visu

Kuća Zamberlin izgradena je u 17. stoljeću u obalnom nizu na predjelu Govea izmedu Luke i Kuta u Visu. Izvorno katnica u 19. stoljeću nadogradena je drugim katom. S ulične strane kroz monumentalni portal u dvorišnom zidu prilazi se dvorištu. Odat ...

                                               

Kuća Zamberlin s dvorištem u Visu

Kuća Zamberlin s dvorištem smještena je na obalnom trgu u Kutu u Visu. Izgradena je u 16. st. u oblicima kasne renesanse. Katnica na pročelju okrenutom trgu ima dućanska vrata u prizemlju, a njeno bočno pročelje u dvorištu ima ložu sa šest stupov ...