ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 210
                                               

Kuća Cega u Trogiru

Kuća Cega s reljefom Ivana Duknovića maniristička je dvokatnica smještena u povijesnoj jezgri grada Trogira, gradena od pravilno klesanog kamena, s plitkim balkonima na pročelju ukrašenim kamenim balustradama. Nastala je na romaničkom sklopu kuća ...

                                               

Kuća Cerinić u Donjem Humcu

Kuća Cerinić je kamena dvokatnica ranog 19. st. s istaknutim krovnim zabatima i jednostavnim kamenim okvirima otvora. U unutrašnjosti se ističe kasnobarokna štukatura Bogorodice s mrtvim Kristom u ovalu sa kerubinima i andelom.

                                               

Kuća Cerinić-Gligo u Bobovišćima

Kuća Cerinić-Gligo smještena je na zapadnoj strani sela Bobovišća sred prostranog vrta. Monumentalna dvokatnica sa visokim potkrovljem gradena je krupnim klesancima sa pet prozorskih osi. Sred zapadnog pročelja je kameni balkon na konzolama. U un ...

                                               

Kuća časnih sestara u Supetru

Kuća časnih sestara smještena je sjeverno od župne crkve. Trokatnica je gradena od pravilnih klesanaca i ima sedam prozorskih osi. Na drugom katu dominira balkon na masivnim kamenim konzolama. Zabat nad njim flankiran je geometrijski stiliziranom ...

                                               

Kuća Čorak u Splitu

Stambeno-poslovna uglovnica na zapadnom dijelu splitske obale izgradena je 1924. prema projektu Josipa Kodla. Pored arhitektonskih, ističe se i urbanističkim vrijednostima, posebice načinom na koji je konkavnim i terasastim uvlačenjem dijela proč ...

                                               

Kuća Dobrović u Jelsi

Kuća Dobrović na trgu sv. Ivana dvokatnica je pokrivena četverovodnim krovom. Na drugom katu južnog pročelja je balkon oslonjen je četiri kamene konzole koje oponašaju barokna rješenja. Ograda je od lijevanog željeza, ukrašenih neostilskim elemen ...

                                               

Kuća Domančić u Hvaru

Gotička dvokatna uglovnica izgradena u XV. stoljeću u Grodi. Jedna je od rijetkih manjih kuća 15. stoljeća čija je unutrašnjost sačuvana. U prizemlju ima uska vrata za ulaz u stambeni dio kuće na katu i velika gospodarska vrata za pristup vinskom ...

                                               

Kuća Dominis u Makarskoj

Kuća Dominis u organizaciji prostora i arhitektonskim elementima ima odlike dalmatinske pučke arhitekture 17. – 18. st. kao i odlike kasnog baroka koje se očituju u klesarskim zahvatima domaćih majstora. Stambena katnica ima balaturu uz južno pro ...

                                               

Kuća Dujma Balistrilića u Nečujmu

Ladanjska kuća Dujma Balistrilića iz druge polovice 15. stoljeća nalazi se na istočnoj strani u dnu uvale Nečujam, na otoku Šolti. Otok Šolta, sa zapadne strane morskog kanala pred Splitom, oduvijek je predstavljao posjed Splita sa razvijenom ant ...

                                               

Kuća Dujmović u Splitu

Kuća Dujmović je zgrada u Splitu, Hrvatska. Nalazi se na adresi Preradovićevo šetalište 15. Gradena je 1933. godine. Arhitekt je bio Emil Ciciliani. Pod oznakom P-5001 zavedena je kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa preven ...

                                               

Kuća Dujmović u Supetru

Kuća Dujmović, smještena na zapadnoj strani supetarske luke, široka je dvokatnica u nizu objekata na obali. Izvorno se sastojala od tri zgrade oko manjeg unutrašnjeg dvorišta. Vrata u prizemlju su postavljena uz rubove pročelja, lijeva imaju kame ...

                                               

Kuća Fadić u Supetru

Kuća Fadić na istočnom dijelu supetarske rive mijenjala je tijekom vremena izvorni izgled, ali je sačuvano staro kameno dvorište sa kamenom krunom bunara. Izradeno je u dvije razine s kasnobaroknim bucalom ukrašenim reljefima s kršćanskom simboli ...

                                               

Kuća Fazanić u Hvaru

Kuća Fazanić nalazi se u gradu Hvaru, na adresi Trg sv. Stjepana 27a. To je gotička jednokatnica sagradena u 15. stoljeću, sa preinakama iz 18. stoljeća. Smještena je na Pjaci uz katedralu. Perivoj sa središnjom šetnicom u začelju kućr ureden je ...

                                               

Kuća Ferić u Splitu

Sagradena je u 20. stoljeću. Kamena jednokatnica s prostranim vrtom iz kojega se na južnoj granici parcele stepeništem spušta izravno do mora, svjedoči o visokoj kulturi stanovanja krajem 20-ih godina 20.st. kada na splitskom predjelu Meje nastaj ...

                                               

Kuća Franetović s gospodarskom zgradom u Starom Gradu

Kuća Franetović u Starome Gradu sastoji se od dijela za stanovanje i gospodarske zgrade s vrtom. Na prvom katu kuće su prozori i vrata s profiliranom natprozornicima i nadvratnikom te sa zapadne strane postoji jedan prozor gotičkom oblika. Sa sje ...

                                               

Kuća Gačina u Makarskoj

Jednokatnica koja se nalazi na makarskoj Rivi. Reprezentativnim pročeljem okrenuta je prema ulici koja teče paraleno s Rivom. Gradena je dobro klesanim kamenim kvaderima. Pokrivena je dvovodnim krovom, na sjevernoj plohi krova istaknuta su tri lu ...

                                               

Kuća Garafulić u Nerežišćima

Kuća Garafulić podignuta je u središtu Nerežišća u prvoj polovici 15. st. Kuću je po tradiciji nastavala mletačka posada. Na pročelju kamene jednokatnice su jednostavne gotičke monofore profiliranih lukova te djelomično sačuvane puškarnice. Rijed ...

                                               

Kuća Gargurić u Hvaru

Najznačajnija gotička gradevina hvarskih predgrada, dvokatna uglovnica obitelji de Magistris, sagradena je sredinom 15. stoljeća u Burgu. Pravokutnog je tlocrta, zaključena dvovodnim krovom. Piano nobile je zbog zbijenosti u ulicama podignut na d ...

                                               

Kuća Harašić u Nerežišćima

Barokna kamena jednokatnica sagradena je na brijegu u sjevernom dijelu Nerežišća. Pripadala je obitelji Harašić koja se spominje početkom 17. st. u popisu bračke galije. Sklop čine dvije jednokatnice L oblika koje formiraju zatvoreno dvorište sa ...

                                               

Kuća Huljić u Jelsi

Kuća Huljić nalazi se sjeverno od župne crkve, na početku Banskog dolca. Na kući je istaknut nepoznati grb s kovačkim obilježjima i godinom 1691. Kuća je vjerojatno starija od kraja 17. stoljeća na što upućuju prozorske uši i konzole uz prozor lu ...

                                               

Kuća i vrt Miholjac don Mihovila Pavlinovića

Istaknuti književnik i prosvjetitelj 19. st. don Mihovil Pavlinović sagradio je na zapadnom dijelu Podgore prizemnu kuću s jednom prostorijom i oko nje uredio šumu sred koje je kameni stol s klupama, ribnjak, šetnica i podzidi gradeni suhozidom. ...

                                               

Kuća i zbirka Petra Radmana

Malu prizemnu mlinicu i kuću Kačić obitelj Radman preuzima u 19. st., te je pretvara u ladanjsko - gospodarski sklop. Južni dio gradevine zadržava gospodarski, a sjeverni dio stambeni karakter. Okolni prostor arikuliran je kao perivoj, tu svrhu č ...

                                               

Kuća Jakša u Hvaru

Kuća obitelji Jakša sagradena je kao dvokatna uglovnica jugoistočnoga dijela stambenoga bloka izgradenoga u Hvaru u istočnome dijelu predjela Groda, na adresi Ulica dr. Mate Miličića 15 i 17. Barokna kuća izgradena je na dvije srednjovjekovne čes ...

                                               

Kuća Jakšić u Hvaru

Gotička dvokatnica iz 15. stoljeća kuća Jakšić, sagradena je uz zapadni zid tzv. palače Hektorović. Pravokutnog, izduženog tlocrta zaključena je dvovodnim krovom. Zauzima jugozapadni ugao i veći dio zapadnog oboda bloka kuća. Južno, glavno pročel ...

                                               

Kuća Jelaska

Stambeno-poslovna trokatnica nasuprot zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Split, izgradena je 1911. za poznatog splitskog obrtnika Josipa Jelasku, prema projektu prof. Jurja Botića. Iako skromnih secesijskih obilježja, ima istaknute urbanističke ...

                                               

Kuća Jurić u Hvaru

Dvokatna uglovnica sagradena je na hvarskoj Pjaci, prema gradskim vratima. Izvorno gotička kuća preoblikovana je u 17. stoljeću te su joj sačuvani gotički otvori prizemlja. U začelju kuće do gradskih zidina pružao se ogradeni perivoj. U 19. stolj ...

                                               

Kuća Karalipeo-Mrkušić u Makarskoj

Malu prizemnu mlinicu i kuću Kačić obitelj Radman preuzima u 19. st., te je pretvara u ladanjsko - gospodarski sklop. Južni dio gradevine zadržava gospodarski, a sjeverni dio stambeni karakter. Okolni prostor arikuliran je kao perivoj, tu svrhu č ...

                                               

Kuća Katunarić u Splitu

Sagradena je 1913. godine. Arhitekt je Petar Senjanović. Stambena uglovnica nepravilnog "L" tlocrta izgradena je 1913. za slikara Antu Katunarića, prema projektu Petra Senjanovića. Razigranosti volumena osobito doprinosi trokatni kutni rizalit na ...

                                               

Kuća Kodl u Glagoljaškoj 1 u Splitu

Sagradena je 1927. godine. Arhitekt je Josip Kodl istaknuti arhitekt, porijeklom Čeh, koji je dao snažan pečat splitskoj arhitekturi izmedu dva svjetska rata, podiže svoju obiteljsku kuću prema vlastitom projektu iz 1927. godine. Kuća se nalazi n ...

                                               

Kuća Krstulović

Sagradena je 1932. godine. Arhitekt je Josip Kodl. Jednokatnica s vrtom iz 1932., projektanta Josipa Kodla, istaknuti je primjer stambene arhitekture moderne u Splitu. Ističe se poštivanjem svih elemenata arhitekture moderne: formom, materijalom ...

                                               

Kuća Krulc (Marija Gorica)

Prizemnica L tlocrta podignuta u središtu naselja zabatnim pročeljem je orijentirana prema ulici, a uzdužnim, glavnim, prema parku. Na pravokutno glavno krilo veže se, s dvorišne strane, gospodarsko krilo, a povezuje ih zidani natkriti trijem. Is ...

                                               

Kuća Lovrić u Kninu

Kuća je dvokatnica iz kraja 19 st., a gradena je u klasicističkoj metrici sa simetričnim razmještajem otvora i ploha. Gradena je od kamena i u cijelosti ožbukana s vanjske strane postoje tragovi bojanja. Najinteresantniji dio gradevine je glavno ...

                                               

Kuća Lovrić u Sinju

Sagradena je 1736. godine. Kuća Lovrić nalazi se podno istočnih padina sinjske tvrdave Grad. To je stambena dvokatnica pravokutnog tlocrta s konobom u suterenu, jednokatnim gospodarskim aneksom i dvorištem. Gradena je kamenom grublje obrade, dije ...

                                               

Kuća Machiedo (Bonini) u Hvaru

Kuća Machiedo odnosno kuća Bonini je kuća u gradiću Hvaru, na adresi Trg sv. Stjepana 28, 29 i 30, je barokna kuća izgradena 1666. na glavnom hvarskom trgu. Kuću je podigla obitelj Bonini, a u obitelj Machiedo je kupuje u 19. stoljeću. Nastala je ...

                                               

Kuća Machiedo u Hvaru

Barokna trokatnica sagradena na hvarskoj rivi u 17. stoljeću na mjestu ranijih kuća o čemu svjedoče gotički otvori u punoj visini istočnog i u prizemlju zapadnog pročelja. Kuća se ističe terasom u visini drugog kata što je jedinstveni primjer u s ...

                                               

Kuća Makijaveli-Jerković (Prdvarić) u Visu

Kamena dvokatnica Makijaveli - Jerković smještena je u Kutu, na samoj obali. Izvorno jednokatnica pripadala je hvarskoj obitelji Prdvarića čiji se grb nalazi na kući na tri mjesta. Na sjevernoj strani kuće, prema moru, je dvorište ogradeno visoki ...

                                               

Kuća Marchi (Stajlić) u Hvaru

Veliki sklop baroknih obilježja na predjelu Burag sagradio je Petar Stajlić u 17. stoljeću objedinivši nekoliko kuća na južnom obodu nekadašnjeg bloka. Njihovi zidovi prema ulici iskorišteni su kao ogradni zidovi dvorišta u čijoj je unutrašnjosti ...

                                               

Kuća Mardešić u Visu

Kamena kuća Mardešić izgradena je sred viške Luke, na samoj obali. Izvorno dvokatnica kasnije je nadogradena trećim katom. Pred kućom je kamenom popločano dvorište ogradeno kamenim zidom u koje se ulazilo izravno s mora sa sjeverne strane i bočno ...

                                               

Kuća Maričić u Hvaru

Samostalno stojeća srednjovjekovna kuća sagradena u 14-15. stoljeću. Kvadratičnog je tlocrta, zaključena dvovodnim krovom. Dvokatnica s visokim potkrovljem u kojem je organizirana kuhinja. U renesansi je dobila nove ukrašene otvore te kameni umiv ...

                                               

Kuća Maričić-Domančić u Hvaru

Vrijeme nastanka je od 13. do 17. stoljeća. Stambena trokatnica gotičkog oblikovanja. Smještena je na sjeveroistočnom uglu bloka kuća na hvarskoj Rivi. Tlocrt kuće je kvadratičan, a zaključena je dvovodnim krovom. U vrhu istočnog zabata diže se i ...

                                               

Kuća Marić u Hvaru

Gotičko-renesansna dvokatnica sa stambenim potkrovljem, sagradena je u XVI. stoljeću u Burgu. Smještena je na južnom obodu bloka. Samo je južno pročelje otvoreno, dok su ostala pročelja zatvorena u bloku. Zaključena je dvovodnim krovom. Uz stilsk ...

                                               

Kuća Matija Ivanića u Vrboskoj

Kuća je smještena na središnjem dijelu južne obale Vrboske, uz samu obalnu crtu. Kuća je prema predaji pripadala M. Ivaniću, iako su njeni poznati povijesni vlasnici obitelji Blašković i Cosmi. Kuća je L-tlocrta koji zatvara ogradeno dvorište pre ...

                                               

Kuća Matijević u Hvaru

Jedna od nekoliko tipičnih gotičkih kuća koje na prvom katu imaju biforu s ukrasnim elementom tordiranog konopa. Smještena je u bloku, jedino je južno pročelje otvoreno. Pravokutnog je tlocrta, zaključena dvovodnim krovom. Slične bifore povezuju ...

                                               

Kuća Matković u Hvaru

Barokna kuća izgradena je u XVIII. stoljeću u Burgu. Smještena je na sjevernom rubu niza kuća Jedino je istočno pročelje zatvoreno u bloku, ostala su otvorena. Zbog nagiba terena kuća je dijelom jednokatnica, a dijelom dvokatnica. Pravokutnog je ...

                                               

Kuća Mihovilčević u Hvaru

Gotička dvokatna uglovnica sa" sularom”, izgradena u XIV. – XV. stoljeću u Grodi. Jedna od starijih primjera gotičke stambene arhitekture u Hvaru. U nekim je elementima romaničko-gotička, primjerice u izostanku ukrasa na najstarijim otvorima. Nje ...

                                               

Kuća Mile Gojsalić

Kuća Gojsalić smatra se rodnom kućom legendarne poljičke junakinje Mile Gojsalić i stambena je katnica pravokutnog tlocrta. Okrenuta je ulaznim pročeljem prema jugu, gradena na kosom terenu, te je sjevernim dijelom ukopana u padinu. Dvostrešno dr ...

                                               

Kuća Miličić u Makarskoj

Stambena trokatnica gradena je krajem 18. st. u stilu baroknog klasicizma. Na glavnom južnom pročelju su u osi ulazna vrata s profiliranim vijencem i dva dućana s otvorom "na koljeno", na katu simetričnog pročelja je barokni kameni balkon na konz ...

                                               

Kuća Mrkonjić u Zmijavcima

Kuća Mrkonjić smještena u zaseoku Mrkonjići u Zmijavcima, gradena je u slogu tradicijske arhitekture 18. i 19. stoljeća. Kuća se sastoji od dvije stambene katnice u nizu, pravokutnog tlocrta s dvostrešnim krovom. Na glavnom pročelju je kamena bal ...

                                               

Kuća Muslin u Ogorju Gornjem

Kuća Muslin u selu Ogorje Gornje u zaseoku Muslini je stambeno gospodarska katnica izduženog pravokutnog tlorisa, s dvostrešnim krovom. Gradena je na kosom terenu i djelomično je ukopana u teren. Glavnim pročeljem je orijentirana na jug. Prostor ...

                                               

Kuća na cesti u Lokvi Rogoznici

Kamenu stambeno-gospodarsku katnicu položenu uz cestu u Lokvi Rogoznici podigao je i ukrasio 1818. godine Petar Knežević, mjesni kovač koji se bavio i kamenoklesarskom djelatnošću. Izgradena je na strmom terenu te joj je ulaz na kat s ceste, a ul ...