ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 209
                                               

Kompleks objekata Režije duhana u Imotskom

Gradnji je prethodio početak sadidbe duhana u imotskom i vrgoračkom kraju. Sadidba je počela 1884. u Imotskom kotaru, a u 1885. godine u vrgorskoj općini. I vrgorski duhan saditelji su dovozili na otkup u Imotski za 2 godine. Gradnja je počela 18 ...

                                               

Kompleks objekata Režije duhana u Sinju

Kompleks režije duhana u Sinju sastoji se od upravne zgrade, dvaju skladišta i dvorišta. Graden je postupno, nakon 1891. g., pa do 1897. g. Neorenesansna upravna zgrada pravokutnog je tlocrta, visine Po+Pr+2 kata+potkrovlje, s pročeljima od pravi ...

                                               

Kompleks ruralnog povijesnog naselja Trški Vrh

Crkva Majke Božje Jeruzalemske s reprezentativnim cinktorom smještena je na brijegu Trški Vrh nad Krapinom. Sagradena je u razdoblju od 1750-1752. prema projektu Josipa Javornika. Pripada tipu četverolisnih crkava koje potječu od čeških graditelj ...

                                               

Kompleks stare tvornice (Savski Marof)

Kompleks stare tvornice žeste i pjenice nalazi se u jugozapadnom dijelu naselja Savski Marof. Tvornica je osnovana na januševačkom vlastelinstvu u drugoj polovici 19. stoljeća. Od nekadašnjega feudalnog imanja" Vrbina” u čijem je središtu bila zi ...

                                               

Kompleks stare Zdravstvene stanice u Imotskome

Kompleks se sastoji od tri kuće izrazitih stilskih figura, smještene u terasastom vrtu, ogradenom kamenim zidom u koji se ulazi kroz troja vrata. Južna kuća je reprezentativnija i najveća, gradena od velikog, fino obradenog kamena. U potkrovlju j ...

                                               

Konjušnice Garagnin-Fanfogna u Trogiru

Smještena je na adresi ul. kardinala Alojzija Stepinca. Nastale od 1750. do 1800. godine. Pripadale obitelji Garagnin-Fanfogna. Konjušnica, sagradena kao postaja za putničke kočije, klasicistička je gradevina gradena prema varijanti nacrta Gianan ...

                                               

Kopačina

Špilja Kopačina se nalazi na sjeverozapadnoj strani otoka Brača u blizini Donjeg Humca Sastoji se od dvije prostorije povezane uskim hodnikom od kojih je samo prednja osvijetljena glavnim otvorom. U njoj su nadeni najstariji tragovi pretpovijesno ...

                                               

Duro Körbler

Duro Körbler, hrvatski klasični filolog i hrvatski akademik. Jedan je od utemeljitelja moderne hrvatske neolatinistike.

                                               

Koraljka Kos

Od 1967. na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, najprije bibliotekar Od 1970. u nastavi na Odjelu za Muzikologiju, gdje je umirovljena kao redoviti profesor 1994.

                                               

Kosović (Dobrota)

Kosović su dobrotska i peraška patricijska obitelj Hrvata. Ogranci u Perastu pripadali su bratstvima Studenih i Brajkovića. Poznati kao pomorci. U vrelima su zabilježeni i s nadimcima Begović i Mijaljević. Nastanjivali su dobrotski predio Ljuta, ...

                                               

Ivan Kostrenčić

Ivan Kostrenčić, prvi hrvatski profesionalni knjižničar i prvi sveučilišni knjižar. Otac je Marka Kostrenčića.

                                               

Marko Kostrenčić

Marko Kostrenčić bio je hrvatski pravnik, povjesničar i političar. Sin je Ivana Kostrenčića i otac Zlatka Kostrenčića.

                                               

Koštilo (zidine)

Na istaknutom brdu "Koštilo" iznad Bola su ostaci suhozida od priklesanog četvrtastog kamena sa vanjskim i unutrašnjim licem. Visoki su mjestimično oko 3.5 m. Pripisuje se prapovijesnom gradinskom naselju koje je zbog istaknutog strateškog položa ...

                                               

Kota 905 (1960)

1946. je godina i rat u Jugoslaviji je službeno gotov, ali tajna služba OZNA se još uvijek obračunava s četničkim bandama koje vrše diverzije protiv novog režima. Predstavljajući se kao major Miloš, četnički poslanik iz inozemstva, kapetan OZNE V ...

                                               

Kotišina (kaštel)

Kaštel u Kotišini izgraden je sredinom XVII. stoljeća tijekom Kandijskog rata. Prirodne stijene ogradene su visokim zidom te je tako nastala višekatna gradevina nepravilnog tlocrta koja se sastoji od dvije odvojene prostorije, visinski denivelira ...

                                               

Ivica Kovačević (političar)

Ivica Kovačević, bio je hrvatski odvjetnik, pisac i političar. Rodom je iz Smiljana. Obnašao je dužnost ministra šuma i ruda Kraljevine SHS.

                                               

Krajobraz

Krajobraz znači odredeno područje, videno ljudskim okom, čija je narav rezultat medusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih čimbenika. Europska konvencija o krajobrazima - European landscape convention u nas krivo prevedena kao "Konvencija o e ...

                                               

Kraljeva ograda (arheološki lokalitet)

Nastajala u razdoblju od 2000. pr. Kr. do 1300. pr. Kr. Arheološki lokalitet Kraljeva ograda prostire se na padinama brda Bovan na ulazu u Labinsku dragu koja predstavlja prirodni komunikacijski pravac izmedu obale i zaleda. Brončanodobno naselje ...

                                               

Kraljevi dvori u Vrbanju

Kraljevi dvori nalaze se u selu Vrbanju. Niz urušenih prizemnica položenih okomito na slojnice terena ulaznim je pročeljima okrenuto jugu. U središtu je kuća koja se smatra rodnom kućom Matija Ivanića, vode pučkog ustanka na Hvaru u 16. stoljeću. ...

                                               

Kratki izlet (roman Ratka Cvetnića)

Kratki izlet, roman hrvatskog književnika Ratka Cvetnića. Cvetniće se ovim romanom pojavio na književnoj pozornici. Roman čine autobiografski zapisi o Domovinskom ratu. Pisac opisuje razdoblje od kolovoza 1992. do rujna 1993. godine, u vidu anegd ...

                                               

Zoran Kravar

Akademik Zoran Kravar bio je hrvatski književni povjesničar, književni kritičar i esejist. Područje njegova znanstvenog zanimanja bili su hrvatska književnost 17. stoljeća, poredbena povijest hrvatskog stiha, lirika Antuna Gustava Matoša te antim ...

                                               

Kravarica (pećina)

Arheološko nalazište špilja Kravarica nalazi se u zaselku Priorice sjeverno od Čačijinog doca i Bajagića u Dalmatinskoj zagori. Arheološko nalazište nije istraženo, evidentirani su nalazi iz prapovijesnog i srednjovjekovnog razdoblja. Unutar špil ...

                                               

Krčka vrata u šumi Turopoljski Lug

Krčka vrata u šumi Turopljski Lug nalaze se u jugoistočnom dijelu Turopolja. Izvorno drvena vrata podignuta su 1779. u znak sjećanja na veliko krčenje šume zbog formiranja obradivog zemljišta. Nakon stradanja u poplavi 1914., nova betonska vrata ...

                                               

Krhotine – Kronika jednog nestajanja (1991)

Krhotine – Kronika jednog nestajanja, hrvatski dugometražni film iz 1991. godine. Debitantsko djelo redatelja Zrinka Ogreste koje je 1991. izabrano medu pet najboljih filmova mladih filmskih autora u kategoriji Youth European film of the Year u n ...

                                               

Kričak Bekavci (kulturno-povijesna ruralna cjelina)

Datira iz 19. stoljeća. Kričak Bekavci su stambeno-gospodarski sklop organiziran oko zatvorenog, lako branjivog, dvorišta s nekoliko stambenih gradevina, uključivši školu, i gospodarskih objekata sjeverno i istočno od njega. Stambeno-gospodarski ...

                                               

Križevačka županija

Križevačka županija osnovana je 1102. i u srednjem vijeku, bila je najveća hrvatska županija. Središte je bilo u Križevcima, u kojima se dogodio i Krvavi sabor križevački 1397. Godine 1850. ujedinjena je s Bjelovarskom u Bjelovarsko-križevačku žu ...

                                               

Križina (Trilj)

Nastala od 2. do 5. stoljeća. Arheološko nalazište nalazi se istočno od ceste Trilj – Kamensko, na položaju Gubavica u naselju Vedrine kod Trilja. Gradina Križina smještena je na krajnjem zapadnom izdanku brda imena Kosmaš. Na vrhu i zapadnoj pad ...

                                               

Krnjačina gomila

Prapovijesno arheološko nalazište Krnjačina gomila nalazi se na jugozapadnom rubnom dijelu Sinjskog polja, s južne strane državne ceste Trilj – Sinj, na području Grada Trilja. Gomila je podignuta na sjevernoj strani brda Kršine iznad zaselka Žuro ...

                                               

Krug (ruralna cjelina)

Krug predstavlja skladnu i zaokruženu ruralnu cjelinu dobro očuvane tradicijske arhitekture, zadržana je tradicijska struktura naselja i upotreba tradicijskih materijala s izuzetkom recentnih obnova neuskladenih s tradicijskom gradnjom. Iznimnu a ...

                                               

Krunidbena crkva sv. Petra i Mojsija

Krunidbena crkva sv. Petra i Mojsija, poznatija kao Šuplja crkva, starohrvatska crkva izgradena pored tzv. Crkve na Gradini u Solinu, istočno od antičke Salone.

                                               

Krušovica (lokva)

Na središnjem dijelu brda Krušovica je istoimena lokva. Krušovica je u antici bila poznata po eksploataciji ilovače, a lokalitet Krušovica spominje se u dokumentima iz 11. stoljeća. Krušovica je kružnoga tlocrta, promjera oko petnaest metara. Za ...

                                               

Krvavica (ruralna cjelina)

Naselje Krvavica nastalo je krajem 18. stoljeća doseljavanjem obitelji Andrijašević i Beroš ević iz Podgore. Smješteno je ispod stare Jadranske magistrale, uz put za Bratuš. Kuće su gradene na kosom terenu, s orijentacijom S-J, a dogradivane su r ...

                                               

Kuća (Sječevac)

Kuća je prizemnica gradena u drugoj polovini 19. st., blago izduženog tlocrta, dvostrešnog poluskošenog krovišta strmih ploha s pokrovom od lima. Zidana je kamenom, širine stijena 60 cm, žbukana izvana i iznutra s naglašenim soklom izvedenim čado ...

                                               

Kuća Alačević u Makarskoj

Stambena dvokatnica "L" tlocrtne dispozicije s ogradenim dvorištem izgradena je u XVIII. stoljeću. Kuća oblikovanjem pokazuje sve odlike kasnobaroknoga stila, što se posebno očituje u bogato ukrašenim balkonima s kamenom ogradom od stupića kruško ...

                                               

Kuća Andrić u Splitu

Kuća Andrić je kuća u Splitu, Hrvatska. Nalazi se na Poljani kraljice Jelene bb, blizu Srebrnih vrata Dioklecijanove palače. Zgrada je dvokatna. Klasicističkog je sloga. Projektirao ju je 1836. godine poznati hrvatski konzervator i arhitekt Vicko ...

                                               

Kuća Anglešćina u Milni

Kuća zvana Anglešćina sagradena je visoko iznad luke. Podigla ju je obitelj Cerinić i ubraja se u renesansne kaštele za obranu pristaništa. Gradena je u obliku slova U s unutrašnjim dvorištem i tragovima zazidanog kruništa na pročelju te topovski ...

                                               

Kuća Babić-Lozina u Makarskoj

Kasnobarokna dvokatnica izgradena je u 18. st. na zapadnoj strani Kačićevog trga. U osi simetričnog pročelja je kameni barokni balkon na konzolama, a u prizemlju su tri široka i preinačena vrata. Naglašena je središnja os kuće u kojoj se na krovu ...

                                               

Kuća bana Berislavića u Trogiru

Sklop gotičke kuće bana Berislavića nalazi se u sjeveroistočnom dijelu povijesne jezgre Trogira. Središnji dio sklopa nastao je u drugoj polovici 15. st. pregradnjom romaničkog sklopa, s izrazitim kasnogotičkim obilježjima. Ima L-tlocrt, uski pro ...

                                               

Kuća Barbić u Hvaru

Gotička jednokatnica izgradena sredinom XV. stoljeća na trgu ispred crkve sv. Duha. Na monofori drugog kata je istaknut grb obitelji Barbis. Kuća je bila ruina, a zajedno sa svodom iznad ulice obnovljena je sedamdesetih godina XX. stoljeća. U pri ...

                                               

Kuća Barišić u Hvaru

Gotička trokatna uglovnica iz XV. stoljeća sagradena na sjeverozapadnom uglu bloka kuća pred hvarskom rivom. Tlocrt kuće je kvadratičan, a kuća je zaključena jednovodnim krovom. Niži katovi su barokizirani dok je na najvišem katu sačuvana gotička ...

                                               

Kuća Bartučević u Hvaru

Kuća Bartučević izvorno je gotička dvokatnica sagradena u prvoj polovini 15. stoljeća.Kuća je sagradena u predjelu Groda, na adresi Ulica Nike Karkovića 12, a čini zapadni dio stambenoga bloka te je sagradena kao kuća u nizu. Kuća je kasnije baro ...

                                               

Kuća Benzon u Imotskome

Kuća Benzon u Imotskom ožbukana je dvokatnica, izrazitih secesijskih obilježja s ukrasom na reprezentativnom zapadnom pročelju te s djelomično sačuvanim interijerom iz istog razdoblja namještaj,oslici i dr.

                                               

Kuća Bibić u Hvaru

Gotičko-renesansna jednokatnica sagradena u XV. stoljeću u Burgu. Smještena je na južnom obodu bloka te je južnim pročeljem otvorena prema ulici, dok su ostala pročelja zatvorena u bloku. Tlocrt kuće je u obliku izduženog pravokutnika, zaključena ...

                                               

Kuća Bilić u Donjem Dolcu

Kuća Bilić u Docu Donjem gradena 1798. stambena je katnica s dvoslivnim krovom pokrivenim kamenim pločama. Gradena je od pravilno klesanog kamena, a vrata i prozori uokvireni su kamenim pragovima. Na kat vode dvije balature, a iznad ulaznih vrata ...

                                               

Kuća biskupa Tome Tomassinija

Gotička biskupska jednokatnica sa biforom na glavnom pročelju, sagradena u središnjem dijelu Grode. Tlocrt kuće je u obliku izduženog pravokutnika. Gradnju kuće je potakao biskup T. Tomasini u drugoj polovini 15. stoljeća kako bi imao kuću pod za ...

                                               

Kuća Bracanović i kuća uz bunar u Grodi

Na novoformiranoj katastarskoj čestici izgradene su tri povijesne gradevine. Sjeverozapadno je gotičko-renesansna kuća, na adresi Ulica Marije Maričić 20, južno od nje je stambena katnica na adresi Ulica Petra Hektorovića 9, a istočno je gotička ...

                                               

Kuća Bučić u Hvaru

Barokna dvokatnica iz XVII. stoljeća, sagradena u Burgu. U XIX. stoljeću povišena za kat. Nalazi se na sjeverozapadnom uglu bloka. Kvadratičnog je tlocrta, zaključena četverovodnim krovom. Glavno, zapadno pročelje simetrično je raščlanjeno, a pro ...

                                               

Kuća Bulimbašić

Sagradena je 1924. godine. Uska stambeno-poslovna dvokatnica s potkrovljem nalazi se povijesnoj gradskoj jezgri, u nizu kuća na sjevernoj strani Zadarske ulice. Gradena je 1924. godine koja je upisana ispod krovnog vijenca, u središnjoj osi glavn ...

                                               

Kuća Burazin u Splitu

Dvokatnica s nadgradem podignuta je 1941. godine s južne strane Šetališta od kojeg je dijeli kameni ogradni zid. Glavni ulaz je na sjeveru, a pred južnim pročeljem je hortikulturno ureden vrt, ali je kuća i s ostalih strana okružena zelenilom. Ku ...

                                               

Kuća Burgoforte u Trogiru

Kuća Burgoforte smještena je na uglu ulice koja sa glavnog trogirskog trga vodi prema novijem dijelu grada Pasike. Kuća u tlocrtu ima oblik izduženog pravokutnika u smjeru sjever-jug, sastoji se od prizemlja, kata i potkrovlja, na istočnoj strani ...