ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 205
                                               

Kontinentalna unija

Kontinentalna unija je regionalna organizacija koja olakšava pan-kontinentalnu integraciju. Kontinentalne unije variraju od suradničkih meduvladinih organizacija, do nadnacionalnih političko - ekonomskih unija. Kontinentalne unije su relativno no ...

                                               

Latinskoameričko udruženje slobodne trgovine

Grupacija je osnovana 18. veljače 1960. u gradu Montevideo, Urugvaj. Zemlje osnivačice su: Argentina, Brazil, Čile,Meksiko, Paragvaj, Peru i Urugvaj, a ugovor je stupio na snagu 2. lipnja 1961. Iste godine pridružile su im se Kolumbija i Ekvador, ...

                                               

Le Droit Humain

Medunarodni red slobodnog zidarstva za muškarce i žene "Le Droit Humain", najčešće Le Droit Humain International, je medunarodna organizacija i prva slobodnozidarska institucija koja je prihvatila načela apsolutne jednakosti medu muškarcima i žen ...

                                               

Lia Rumantscha

Lia Rumantscha je organizacija sa sjedištem u švicarskom gradu Churu. Krovna je organizacija svih retoromanskih jezičnih i kulturnih društava. Utemeljena je 1919. Za cilj si je postavila čuvati i promicati retoromanski jezik i kulturu, u što spad ...

                                               

Liga naroda

Liga naroda ili Društvo naroda bila je medunarodna organizacija država osnovana na prijedlog američkog predsjednika Woodrowa Wilsona nakon Prvog svjetskog rata. Njezin temeljni cilj bio je plemenit i teško dostižan: mir u svijetu. Liga Naroda zal ...

                                               

Lublinski trokut

Lublinski trokut - tripartitna platforma za političku, ekonomsku, kulturnu i socijalnu suradnju izmedu Litve, Poljske i Ukrajine, koja ima za cilj podržati integraciju Ukrajine u EU. Zemlje Lublinskog trokuta izrazile su potporu obnovi ukrajinske ...

                                               

Medunarodna agencija za atomsku energiju

Medunarodna agencija za atomsku energiju medunarodna je organizacija čija je svrha razvoj nuklearne energije u miroljubive svrhe i ograničenje nuklearnog naoružanja. Osnovana je 29. srpnja 1957. godine kao autonomna organizacija. Iako autonomna, ...

                                               

Medunarodna federacija novinara

Utemeljena 1926. godine, ponovo pokrenuta 1946, i opet u sadašnjem obliku 1952. IFJ danas predstavlja oko 600.000 članova u više od 140 država. Službeni jezici IFJ su: engleski, francuski i španjolski.

                                               

Medunarodna hidrografska organizacija

Medunarodna hidrografska organizacija je meduvladina savjetodavna i tehnička organizacija za hidrografiju čiji je cilj poticanje sigurnosti pomorskog prometa i zaštita morskog okoliša. IHO ima status promatrača pri Ujedinjenim narodima i smatra s ...

                                               

Medunarodna komisija za sliv rijeke Save

Medunarodna komisija za sliv rijeke Save uspostavljena je za potrebe implementacije Okvirnoga sporazuma o slivu rijeke Save odnosno, da omogući suradnju strana FASRB u realizaciji tri glavna cilja: uspostavljanje održivog upravljanja vodama; uspo ...

                                               

Medunarodna komisija za zaštitu Dunava

Medunarodna komisija za zaštitu Dunava je medunarodna organizacija čiji je cilj očuvanje okoliša rijeke Dunav. Rad ove organizacije temelji se na Konvenciji za zaštitu Dunava koja je pravni dokument o suradnji i medudržavnom upravljanju rijekom. ...

                                               

Medunarodna organizacija rada

Medunarodna organizacija rada, je specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda koja promovira socijalnu pravdu i medunarodno priznata ljudska i radnička prava. Osnovana je 1919. godine Poveljom iz Versaillesa i postala je prva specijalizirana agen ...

                                               

Medunarodna organizacija turkofone kulture

Medunarodna organizacija turkofone kulture je medunarodna kulturna organizacija zemalja i regija u kojoj žive turkijski narodi, i govori se turkijskim jezikom. Glavni tajnik TÜRKSOY-a je Duisen Kaseinov, bivši ministar kulture Kazahstana. TÜRKSOY ...

                                               

Medunarodna organizacija za migracije

Medunarodna organizacija za migracije medunarodna je humanitarna organizacija koja se bavi svim aspektima migracija. Osnovana je 1951. godine kao Privremeni meduvladin odbor za kretanje migranata iz Europe i odnosila se samo na europske migracije ...

                                               

Medunarodna željeznička unija

Medunarodna željeznička unija medunarodna je organizacija utemeljena 20. listopada 1922. Njezino sjedište nalazi se u Parizu. Temeljna UIC-ova zadaća jest uskladiti i poboljšati uvjete u kojima se željeznice osnivaju i vode kako bi se olakšao med ...

                                               

Medunarodni kinološki savez

Medunarodni kinološki savez medunarodni je klub pasa sa sjedištem u Thuinu, Belgija. Medunarodni kinološki savez odgovoran je za čuvanje zdravlja pasa i medunarodnih aktivnosti o psima, kao i za poboljšanje odnosa izmedu pasa i ljudi.

                                               

Medunarodni odbor Crvenog križa

Medunarodni odbor Crvenog križa je privatno humanitarno društvo osnovano 1863.g. u Ženevi Švicarska. Društvo je utemeljitelj je Medunarodnog pokreta Crvenog križa i jedna je od njegovih sastavnica. Glavni cilj društva je "zaštititi život i dostoj ...

                                               

Medunarodni savjet za muzeje

Medunarodni savjet za muzeje je medunarodna neprofitna organizacija posvećena očuvanju, unapredenju i komunikaciji svjetske prirodne i kulturne baštine, materijalne i nematerijalne. Osnovana je 1946. godine i ima konstitutivan status unutar UN-ov ...

                                               

Meduvladina organizacija za medunarodni prijevoz željeznicom

Meduvladina organizacija za medunarodni prijevoz željeznicom uspostavljena je 1. svibnja 1985. OTIF je medunarodna organizacija čiji temelj je Konvencija o medunarodnom željezničkom prijevozu, sastavljena 9. svibnja 1980. Prethodnik OTIF-a bio je ...

                                               

Mercosur

Mercosur ili Mercosul je kratica za zajedničko tržište Južne Amerike. Kratica na španjolskom jeziku stoji za común Mercado del Sur na jugu. Na portugalskom jeziku službeni je naziv kratica za Mercado Comum do Sul. Svrha Mercosura je promicanje sl ...

                                               

Nordijsko vijeće

Nordijsko vijeće ili Nordijski Savjet i Nordijsko vijeće ministara je kooperativni forum parlamenata i vlada Nordijskih zemalja. Osnovano je poslije drugog svjetskog rata i prve odluke vijeća su donijete 1952. godine o zajedničkom tržištu, socija ...

                                               

OAPEC

Organizacija arapskih država izvoznica nafte, kratko OAPEC je organizacija kojoj pripada 11 članica. Medu njima su četiri države s najvećim svjetskim rezervama nafte; Saudijska Arabija, Irak, Kuwait i Ujedinjeni Arapski Emirati, ali tu su i Egipa ...

                                               

OPEC

Organizacija zemalja izvoznica nafte) je medunarodna organizacija koju tvore Alžir, Angola, Ekvador, Ekvatorska Gvineja, Gabon, Indonezija, Irak, Iran, Kuvajt, Libija, Nigerija, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Venezuela. Od godine ...

                                               

Organizacija američkih država

Organizacija američkih država je medunarodna organizacija 35 američkih država, sa sjedištem u Washingtonu, SAD. Osnovana je 1948. godine, potpisivanjem Povelje Organizacije američkih država, a koja je stupila na snagu 1951. godine.

                                               

Organizacija islamske suradnje

Organizacija islamske suradnje je medunarodna organizacija s trajnim izaslanstvom pri UN-u, koja okuplja 57 država u kojima je islam državna, većinska ili manjinska religija. Do 28. lipnja 2011. ova organizacija zvala se Organizacija islamske kon ...

                                               

Organizacija medunarodnog civilnog zrakoplovstva

Organizacija medunarodnog civilnog zrakoplovstva specializirana je ustanova Ujedinjenih naroda, osnovana 1944. godine u Chicagu, zadužena je za stalni nadzor uvodenja i provodenja Konvencije o medunarodnom civilnom zrakoplovstvu. Sjedište Organiz ...

                                               

Organizacija Ugovora o zajedničkoj sigurnosti

Organizacija Ugovora o zajedničkoj sigurnosti medunarodna je organizacija vojno-političke prirode koju su 1992. osnovale pojedine članice bivšeg SSSRa. Oružani napad protiv jedne ili više članica smatra se napadom na sve članice. Članovi organiza ...

                                               

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj je medunarodna ekonomska organizacija osnovana 14. prosinca 1960. godine. Nastala je kao nasljednik Organizacije za europsku ekonomsku suradnju nastale 1948. u sklopu Marshallovog plana s ciljem rekonst ...

                                               

Organizacija za europsku sigurnost i suradnju

Organizacija za europsku sigurnost i suradnju jest medunarodna organizacija. Osnovana je 1973. godine i do 1994. godine djelovala je pod nazivom Konferencija za europsku sigurnost i suradnju. OESS osnovana je na temelju Povelje Ujedinjenih naroda ...

                                               

Organizacija za zabranu kemijskog oružja

Organizacija za zabranu kemijskog oružja) izvršno je tijelo medunarodne Konvencije o kemijskom oružju i oružja otrovnog djelovanja i o njihovu uništenju). Organizacija ima mandat da postigne cilj i namjeru Konvencije, da osigura izvršavanje njeni ...

                                               

PALOP

PALOP je akronim za afričke zemlje u kojima je portugalski službeni jezik. U ovu skupinu od šest afričkih zemalja spadaju: Mozambik Angola Zelenortska Republika Ekvatorska Gvineja Gvineja Bisau Sveti Toma i Princip Ova skupina zemalja je ogranak ...

                                               

Pokret Schönstatt

Pokret Schönstatt je katolički marijanski pokret, kojeg je osnovao njemački svećenik Joseph Kentenich u Schönstattu 1914. godine. Otac Joseph Kentenich pokret je zamislio kao sredstvo duhovne obnove unutar Katoličke Crkve. Schönstatt je okrug unu ...

                                               

Proces suradnje u jugoistočnoj Europi

Proces suradnje u jugoistočnoj Europi osnovan je 1996. kao regionalni forum za zemlje jugoistočne Europe. Svrha foruma je produbiti suradnju medu zemljama sudionicama Procesa na očuvanju trajnog mira i stabilnosti, jačanje proeuropskih snaga u re ...

                                               

Progresivni savez

Progresivna alijansa je globalna politička mreža socijaldemokratskih i progresivnih političkih stranaka i organizacija osnovana 22. svibnja 2013. u Leipzigu, Njemačka. Alijansa je osnovana kao alternativa Socijalističkoj internacionali. Progresiv ...

                                               

Radna zajednica Alpe-Jadran

Radna zajednica Alpe-Jadran osnovana je 20. studenog 1978. u Veneciji. Članice osnivači Radne zajednice bile su: Bavarska, Furlanija-Julijska krajina, Koruška, Hrvatska, Gornja Austrija, Salzburg, Slovenija, Štajerska i Veneto. Potpisivanjem Zaje ...

                                               

Rezervat biosfere

Rezervat biosfere su područja kopnenih i obalnih ekosustava, koji su medunarodno priznati unutar UNESCO-vog programa za promicanje i prikazivanje uravnoteženog odnosa izmedu ljudi i prirode. To su područja u kojima važe tri osnovna cilja: očuvanj ...

                                               

Socijalistička Internacionala

Socijalistička internacionala je svjetska organizacija političkih stranaka socijalističke provinijencije; demokratskih socijalista, socijaldemokrata, i radničkih stranaka. SI je osnovana 1951.

                                               

Srednjoameričko zajedničko tržište

Srednjoameričko zajedničko tržište je gospodarstveno udruženje pet zemalja Latinske Amerike: Nikaragve, Gvatemale, Salvadora i Hondurasa, a od 1963. i Kostarike. Ugovorom iz Manague 1960. dogovorena je liberalizacija trgovinskih odnosa izmedu čla ...

                                               

Srednjoazijska unija

Srednjoazijsku uniju predložio je predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev 26. travnja 2007. godine, u cilju stvaranja gospodarskog i političkog savez sličan onome EU koji obuhvaća pet bivših sovjetskih srednjoazijskih republika Kazahstan, Kir ...

                                               

Srednjoeuropska inicijativa

Srednjoeuropska inicijativa ili SEI politička je, ekonomska, kulturna i znanstvena medunarodna organizacija. Utemeljena je 11. studenog 1989. godine u Budimpešti, kada je formulirana i prihvaćena Zajednička deklaracija o osnivanju Kvadrigonale, u ...

                                               

Sredozemna unija

Sredozemna unija je multirateralni projekt partnerstva 43 zemalja iz Europe i Sredozemnog bazena: 28 članica Europske unije i 15 sredozemnih partnerskih članica iz sjeverne Afrike, Bliskog Istoka i Balkana. Osnovana je potpisivanjem Pariške dekla ...

                                               

Suvereni red vitezova Jeruzalemskog hrama

Suvereni red vitezova Jeruzalemskog hrama, skrećeno O.S.M.T.H., je samozvani red vitezova templara i medunarodna organizacija. Red službeno ne priznaje tvrdnje iz Larmenijeve povelje kao povijesno valjane, ali čini moralnu i etičku tvrdnju da sli ...

                                               

Svjetska turistička organizacija

Svjetska turistička organizacija je agencija Ujedinjenih naroda, sa stožerom u Madridu, koja se bavi pitanjima vezanim za turizam. Globalno je tijelo koje se bavi sakupljanjem i usporedbom statističkih podataka vezanih za medunarodni turizam. Pub ...

                                               

Svjetska zdravstvena organizacija

Svjetska zdravstvena organizacija, SZO posebna je organizacija Ujedinjenih naroda koja djeluje kao koordinirajuće tijelo medunarodnog javnog zdravstva. Sjedište joj je u Ženevi u Švicarskoj. SZO su osnovali UN 7. travnja 1948. godine čime je od t ...

                                               

Svjetsko liječničko udruženje (WMA)

World medical Association je medunarodna i nezavisna Medunarodna konfederacija slobodnih profesionalnih medicinskih udruga, predstavljajući liječnike širom svijeta. WМА je službeno osnovana 18. rujna 1947. i u 2017. godini se sastojala od 114 nac ...

                                               

Šangajska organizacija za suradnju

Šangajska organizacija za suradnju je medunarodna organizacija osnovana 2001. u Šangaju. Nastala je nakon što se Uzbekistan pridružio skupini Šangajska petorka.

                                               

Tajnik (dužnost)

Tajnik je vrsta dužnosnika, osoba koja vodi upravne poslove pravne osobe, npr. poduzeća, obrazovne ustanove, udruge Tajnik je i uposlenik koji vodi upravne poslove fizičke osobe, ili dužnosnika u kojem slučaju se zove osobni tajnik ili partikular ...

                                               

Ujedinjeni narodi

Ujedinjeni narodi ili skraćeno UN, je medunarodna organizacija za održavanje mira i sigurnosti u svijetu, razvijanje dobrosusjedskih odnosa, ekonomsku suradnju, širenje tolerancije i promicanje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka ...

                                               

UNASUR

UNASUR punim imenom Unija južnoameričkih država je nadnacionalna i meduvladina unija koja objedinjuju dvije postojeće organizacije slobodne trgovine Merkosur i Andsku zajednicu kao dio tekućeg procesa integracije Južne Amerike. Organizacija je na ...

                                               

UNESCO

UNESCO specijalizirana je organizacija u sustavu Ujedinjenih naroda, utemeljena 1945. godine. Glavni cilj je doprinos miru i sigurnosti promovirajući suradnju medu narodima na područjima obrazovanja, znanosti i kulture u cilju unapredenja općeg p ...