ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 201
                                               

Crkva sv. Stjepana u Trogiru

Na raskršću puteva u kopnenom dijelu Trogira u trogirskom Malom polju gdje su sačuvani tragovi antičke centurijacije nalaze se ruševni ostaci srednjovjekovne crkvice sv. Stjepana. Na uglovnici Puta Mulina i Rimskog puta oko 1 m iznad razine današ ...

                                               

Crkva sv. Tekle u Podgori

Crkva sv. Tekle izgradena je na groblju u Podgori, na lokalitetu zvanom Sutikla, na mjestu srednjovjekovne gradevine, čiji tragovi nisu sačuvani. Crkva se prvi put spominje 1626. god., a srušena je u velikom potresu 1667. god. Početkom 18. stolje ...

                                               

Crkva sv. Tome iznad Nasela

Crkva sv. Tome iznad zaselka Nasela smještena je zapadno od Selaca prema Gornjem Humcu. Jednobrodna predromanička crkva s četvrtastom apsidom ubraja se u najmanje sakralne gradevine na Braču. Gradena je priklesanim kamenom i pokrivena kamenom plo ...

                                               

Crkva sv. Tri kralja (Velika Erpenja)

Tlocrtnu osnovu župne crkve sv. Tri Kralja čine pravokutna lada, uže poligonalno svetište te sakristija sa sjeverne strane i zvonik pred zapadnim pročeljem. U zapadnom dijelu lade smješteno je pjevalište oslonjeno na dva stupa, a prostor pod njim ...

                                               

Crkva sv. Tri kralja u Donjoj Lomnici

Izvorno barokna crkva iz 1778. godine nakon djelomičnog urušavanja 1862. godine obnovljena je u cijelosti u historicističkim oblicima. Jednobrodna je, s užim zaobljenim svetištem, sakristijom i zvonikom pred glavnim pročeljem. Crkva je svodena če ...

                                               

Crkva sv. Tri kralja u Kominu

Proštenjarska barokna crkva s cinktorom je jednobrodna nadsvodena gradevina poligonalno zaključenog svetišta formiranog u širini broda sa zvonikom u središnjoj osi glavnog pročelja. Prvotna zidana kapela iz 1669. godine obnovljena je 1726. kada d ...

                                               

Crkva sv. Trojstva kod Nerežišća

Crkva sv. Trojstva smještena je na uzdignutom humku u nerežiškom polju jugozapadno od Jurjeva brda. U 17. st. uz nju su boravili pustinjaci, a kasnije poljički svećenici glagoljaši. Jednobrodna gradevina s polukružnom apsidom presvodena je bačvas ...

                                               

Crkva sv. Tudora kod Nerežišća

Ruševni ostaci crkve sv. Teodora Tudora nalaze se na predjelu Glogovik uz put prema Blacima. Jednobrodna predromanička gradevina s polukružnom apsidom na bočnim zidovima ima prizidana po tri pilastra. Pronadena su dva ranokršćanska ulomka s križem.

                                               

Crkva sv. Tudora u Okrugu Gornjem

Crkva sv. Tudora u Okrugu u ul. Kralja Tomislava na otoku Čiovu je renesansna jednobrodna gradevina sa pravokutnom apsidom, orijentirana u smjeru istok-zapad. Pročelje crkve ukrašeno je rozetom, preslicom na luk i renesansnom škropionicom ugraden ...

                                               

Crkva sv. Vida (Vrbovec)

Crkva je izvorno gotička gradevina sagradena krajem 15. ili početkom 16. st. koja današnji izgled dobiva baroknom obnovom u drugoj polovini 18. st. te prigradnjom bočne kapele i ulaznog trijema u 19. st. Jednobrodna je, užeg svetišta zaključenog ...

                                               

Crkva sv. Vida na Humu kod Vrbanja

Ostatci crkvice sv. Vida iz 11. st. na brežuljku Humu jugozapadno od Vrbanja stilski pripadaju preromaničkoj arhitekturi. Mala jednobrodna crkva pravokutnog tlocrta s polukružnom apsidom. Uzdužni zidovi crkve su iznutra raščlanjen sa po tri slije ...

                                               

Crkva sv. Vida na Vidovoj gori

Crkva sv. Vida je rimokatolička crkva na Vidovoj gori. Nalazi se na vrhu. U blizini je križ Kristu Otkupitelju. Crkvica datira iz 13. stoljeća i gradena je u romaničkom stilu. Danas je ruševna. Dvjestotinjak metara dalje su vidikovac, konoba i te ...

                                               

Crkva sv. Vida u Brdovcu

Srednjovjekovna barokizirana crkva podignuta je na rubu naselja uz groblje i zajedno s njim opasana niskim cinktorom. Jednobrodna je gradevina pravokutnog broda s užim svetištem i poligonalnom apsidom, južnom bočnom kapelom kružnog tlocrta te kap ...

                                               

Crkva sv. Vida u Dolu na Braču

Vrijeme nastanka: 13. stoljeće. Na vrhu brda zapadno od Dola su ruševni ostaci crkve sv. Vida. Jednobrodna gradevina s polukružnom apsidom razdijeljena je parom pilastara, a u istočnom traveju je uz podanak zidova niska klupica. U zidanom postame ...

                                               

Crkva sv. Vida u Komoru Začretskom

Jednobrodna, pravilno orijentirana crkva podignuta je na mjestu starije drvene kapele koja se spominje već u 14. st., a oko 1630. g. ovdje već stoji novopodignuta zidana kapela. Mnogobrojne pregradnje rezultirale su današnjim tlocrtom u obliku sl ...

                                               

Crkva sv. Vida u Lokvi Rogoznici

Crkva sv. Vida izgradena je na temeljima ranijeg svetišta u 15. st. visoko nad morem poviše Lokve Rogoznice. Do nje vodi put koji potječe iz rimskog perioda. Jednobrodna je gradevina s polukružnom apsidom, pravilno orijentirana. Gradena je od kam ...

                                               

Crkva sv. Vida u Mraclinu

Naselje Mraclin kraj Velike Groice od svojih početaka bilježi crkvu u svome središtu - prvo posvećenu Sv. Spasitelju, potom Božanskoj Mudrosti, odnosno Sv. Sofiji i na poslijetku 1695. godine Sv. Vidu. Prijašnje titulare navodi vizitacija drvene ...

                                               

Crkva sv. Vida u Novoselcu

Crkva sagradena u duhu kasnobarokne arhitekture i obnovljena 1886. godine je jednobrodna gradevina pravokutnog tlocrta manjih dimenzija s užim zaobljenim svetištem, sakristijom i zvonikom na zapadnom pročelju. Unutrašnjost je svodena češkim kapam ...

                                               

Crkva sv. Vida u Podgorju Jamničkom

Zidana crkva sagradena je u šumi 1857. godine u jednostavnim oblicima historicizma. Jednobrodna je gradevina pravokutnog tlocrta s užim, blago zaobljenim svetištem, sakristijom i drvenim zvonikom nad glavnim pročeljem. Ima oslikan drveni tabulat ...

                                               

Crkva sv. Vida u Segetu Gornjem

Crkva sv. Vida u Segetu Gornjem kraj Trogira jednobrodna je gradevina od kamena s pravokutnom apsidom, neraščlanjenih zidova, drvenog krovišta s pokrovom od kamenih ploča. Apsida je zasvodena polukalotom na trompama. Crkva je romanička gradevina ...

                                               

Crkva sv. Vida u Velom Grablju

Romanička, jednobrodna gradevina s polukružnom apsidom i natpisom na pročelju iz 1205. godine. Najstarija je stojeća crkva na otoku Hvaru. Nalazi se na putu izmedu Hvara i Starog Grada. Ističe se romaničkim portalom s lunetom zaključenom srpastim ...

                                               

Crkva sv. Vida u Vrhovčaku

Srednjovjekovna gradevina podignuta na uzvisini u naselju, prvi puta se u izvorima spominje 1493.g. Jednobrodna je crkva pravokutnog tlocrta s užim poligonalnim svetištem te zvonikom i trijemom na zapadnom, glavnom, pročelju. Lada ima ravan tabul ...

                                               

Crkva sv. Vitala u Divuljama

Na predjelu Tarce u Divuljama nalaze se arheološki ostatci srednjovjekovne crkve sv. Vitala čiji titular upućuje i na moguće ostatke iz starokršćanskog perioda. Iako nam nisu poznati ni oblik crkve kao ni moguće faze obnove, predromanička faza 9. ...

                                               

Crkva sv. Vlaha na Gorici (Dubrovnik)

Smještena na Gorici, na dominantnom položaju, okrenuta moru, prva svečeva crkva podignuta izvan Grada, prema dokumetima darovnice, postojala je već 1255. g. Uz crkvu postojao i romitorij za dumne, a temeljito je obnovljena, iznova podignuta na os ...

                                               

Crkva sv. Vlaha u Dubrovniku

Barokna crkva sv. Vlaha, zaštitnika grada Dubrovnika, sagradena je na mjestu starije romaničke crkve 14. stoljeće, koja je preživjela veliki potres 1667. godine, ali je izgorjela u požaru 1706. godine. Crkva je oštećena u potresu godine 1979. god ...

                                               

Crkva Svih Svetih i groblje sa stećcima u Kljenku

Crkva Svih Svetih u Kljenku jednobrodna je gradevina s kvadratnom apsidom na istoku, glavnim ulazom na zapadu i trodijelnom preslicom na pročelju. Gradena je vjerojatno na temeljim starije crkve, u prvoj polovici 18. stoljeća. U zidove crkve uzid ...

                                               

Crkva Svih svetih u Bedenici

Izvorno srednjovjekovna crkva datirana u 13. stoljeće barokizirana je u 17., a današnji izgled dobiva sredinom 19. stoljeća. Jednobrodna je, s užim, izduljenim, poligonalno zaključenim gotičkim svetištem poduprtim kontraforama, sakristijom i bočn ...

                                               

Crkva Svih Svetih u Bračeviću

Crkva Svih Svetih u Bračeviću Zlopolje sagradena je oko 1757. godine dok je današnji izgled dobila preuredenjem 1825. godine. Usprkos preinakama gradevina je zadržala dominantan barokni slog. Jednobrodna crkva orijentirana je u smjeru zapad-istok ...

                                               

Crkva Svih Svetih u Gornjem Humcu

Crkva Svih Svetih iz 13. st. pripadala je srednjovjekovnim naseljima Mošuje i Dubravice koja su nestala nakon haranja kuge u 15. i 16. stoljeću. Jednobrodna crkva s pačetvorinastom apsidom smještena je sred groblja s pravilnim rasterom grobova po ...

                                               

Crkva Svih Svetih u Gornjoj Podgori

Stara župna crkva Svih Svetih u Gornjoj Podgori sagradena je 1764. godine. Jednobrodna gradevina sa velikom polukružnom apsidom glavnim je pročeljem okrenuta prema jugu. Sa zapadne strane glavnog pročelja podignut je zvonik. Nad portalom jednosta ...

                                               

Crkva Svih Svetih u Pražnicama

Crkvu Svih Svetih u Pražnicama podigao je Antun Mihovilović 1638. g. kako govori natpis na nadvratniku. Crkva u stilu zakašnjele gotike smještena je u središnjem dijelu naselja zvanom Selo. Jednobrodna gradevina s polukružnom apsidom zidana je pr ...

                                               

Crkva Svih Svetih u Trogiru

Crkva Svih Svetih nalazi se u predjelu Pasike, ima pravokutni tlocrt sa četvrtastom apsidom na zapadu. Glavni portal je uokviren meko profiliranim kamenim okvirom, jastučnim arhitravom i vijencem. Sa strana portala su dva pravokutna prozora skoše ...

                                               

Crkva Svih Svetih u Zagvozdu

Crkva Svih Svetih u Zagvozdu jednobrodna je gradevina, manjih dimenzija, sa plitkom kvadratnom apsidom, orijentirana sjever-jug. Izgradena je u prvoj polovici 17. stoljeća i prema natpisu nad ulazom posvećena 1644. godine. Pročelje završava troku ...

                                               

Crkva Svih Svetih u Zmijavcima

Župna crkva Svih Svetih u Zmijavcima sagradena je 1895.g. na mjestu starije crkve. Jednobrodna gradevina, dimenzija 26x11 m, gradena je od kamenih klesanaca, s pravokutnom apsidom na zapadu. Na glavnom pročelju ulazna vrata su naglašena kamenim l ...

                                               

Crkva Uznesenja BDM i župni dvor (Jalševec Nartski)

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i župni dvor nalaze se u središtu naselja Jalševec Nartski, u neposrednoj blizini mjesnog groblja. Crkva je sagradena 1779. godine; to je jednobrodna longitudinalna gradevina s užim i nižim svetištem z ...

                                               

Crkva Uznesenja BDM u Bastu

Vrijeme nastanka je od 1763. do 1976. godine. Crkva Velike Gospe u Bastu jednobrodna je gradevina s pravokutnom apsidom. Nalazi se usred groblja na kojem ima stećaka. Glavno pročelje crkve ima vrata uokvirena pragovima s motivom "štapa", nad njim ...

                                               

Crkva Uznesenja BDM u Kaštel Lukšiću

Stara crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kaštel Lukšiću izgradena je u 1530. godine kako svjedoči natpis na nadvratniku glavnog portala. Natpis spominje i naručitelje gradnje braću Jerolima i Nikolu Vitturi. Crkva je pravokutnog tlocrta, or ...

                                               

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hum na Sutli)

Barokizirana jednobrodna crkva križnog tlocrta nalazi se na brijegu, na lokalitetu Taborsko, izvan Huma na Sutli. Do nje vodi natkriveno barokno stubište sa stupovljem. Poligonalno svetište uz koje je sakristija, poduprto je kontraforima, a u unu ...

                                               

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (Pokupsko)

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije sv. Ladislav, okružena cinktorom s četiri ugaone kule, smještena je u središtu naselja Pokupsko. Izgradnja crkve, pod vodstvom biskupa Jurja Branjuga, započela je 1736., a dovršena je 1739 godine. Rije ...

                                               

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (Tuhelj)

Župna crkva nalazi se u središtu mjesta, podno brijega na kojemu je župni dvor. Tlocrtnu osnovu crkve čine kvadratni zvonik iz kojeg se ulazi u pravokutnu ladu, na koju se veže svetište s trostranim zaključkom. Sjeverno je smještena sakristija. G ...

                                               

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (Zlatar)

Današnja crkva rezultat je dviju pregradnji starije crkve iz 17. st.: prve iz 18. st., kada je dogradnjom tornja, broda, sakristije i dvije bočne kapele crkva dobila oblik grčkog križa što je njezina posebnost te druge velike obnove pod vodstvom ...

                                               

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kloštaru Ivanićkom

Crkva je izvorno gotička gradevina prvi put spomenuta u 13. st. od kad postoji u sklopu ženskog samostana, a barokizirana je sredinom 18. st. Sastoji se od pravokutnog broda, svetišta i bočnih kapela, čime tlocrtno dobiva oblik križa. Prostor bro ...

                                               

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kupincu

Barokna crkva sagradena je u drugoj polovini 18.st. na mjestu nekadašnje starije župne crkve i kapele sv.Franje Ksaverskog. Ističe se prostornom koncepcijom s bogato arhitektonski raščlanjenom unutrašnjošću kojom dominira centralni prostor broda ...

                                               

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Oroslavju

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije iz 18. st nalazi se u središtu naselja Oroslavje u neposrednoj blizini dvorca Vranyczany. Jednobrodna gradevina s užim i nižim kvadratnim svetištem sa stiješnjenom apsidom, zvonikom u ravnini pročelja ...

                                               

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pregradi

Najveća crkva u Hrvatskom zagorju nalazi se na trgu u središtu Pregrade. Tlocrtnu osnovu čine ulazni dio flankiran s dva zvonika, ovalna lada s plitkim bočnim kapelama, pravokutno svetište zaključeno stiješnjenom apsidom te oratorij i sakristija ...

                                               

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Remetama

Prvi pisani trag o postojanju redovničke zajednice i crkve posvećene Majci Božjoj potječe iz 1288. Sagradena je na mjestu koje prije nije bilo naseljeno, te su se ondje okupljali pustinjaci eremiti, odatle ime Remete. Svetištem su upravljali pavl ...

                                               

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zajezdi

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u naselju Zajezda, općina Budinšćina, srednjovjekovna je gradevina iz druge polovice 15. st. s poligonalnim svetištem presvodenim radijalnim svodom, širom ladom recentno prekrivenom tabulatom, bočnom b ...

                                               

Crkva Uznesenja Marijina u Gatima

Crkva Gospe od Smova smjestila se u zapadnom dijelu Gata na manjoj šumovitoj uzvisini iznad potoka Smovo. Radi se o jednobrodnoj longitudinalnoj gradevini s polukružnom apsidom na istoku i nadsvodenim trijemom na zapadnom pročelju. Glavno pročelj ...

                                               

Crkva Uznesenja Marijina u Splitskoj

Vrijeme nastanka je od 13. do 18. stoljeća. Na istočnoj strani uvale Splitska smještena je župna crkva Uznesenja Marijina. Jednobrodna kamena gradevina sa plitkim bočnim kapelama i zvonikom u začelju obnovljena je 1928. godine u neoklasicističkim ...

                                               

Crkva Uznesenja Marijina u Sutivanu

Vrijeme nastanka je od 16. do 19. stoljeća. Na zapadnoj strani luke u Sutivanu na predjelu zvanom Donja lučica smještena je u ulici don Tome Ivanovića 3 župna crkva Uznesenja Marijina. Prva crkva sagradena je nakon osamostaljenja župe od Donjeg H ...