ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 192
                                               

Bošnjakova gradina

Vrijeme nastanka je od 2000. pr. Kr. do 1600. godine. Arheološka zona Bošnjakova gradina nalazi se sjeverno od mjesta Lovreć, iznad zaseoka Bošnjaci na uzvisini Gradina na 631 m/n. Radi se o kompleksnom arheološkom nalazištu koje ima nekoliko faz ...

                                               

Zlatko Bourek

Zlatko Bourek, hrvatski akademik, slikar, kipar, redatelj, glavni crtač, scenograf, kostimograf, karikaturist, lutkar, tvorac animiranih i igranih filmova, dobitnik Nazorove nagrade za životno djelo i akademik HAZU. Najpoznatiji kao scenograf crt ...

                                               

Josip Božičević

Nakon završene gimnazije u Ogulinu upisuje Tehnički fakultet u Zagrebu, gdje je 1956. diplomirao na prometnom smjeru Gradevinskog odsjeka. Kao studenta 1951. godine ondašnje komunističke vlasti uhitile su ga zbog hrvatskog nacionalizma. 1971. god ...

                                               

Brački vitalac

Priprema tradicijskog jela brački vitalac jedna je od najznačajnijih tradicija otoka Brača. Ovo jelo od janjećih ili kozlećih iznutrica predstavlja živu poveznicu s vremenom prvih kontakata grčke civilizacije i stanovnika Brača. Janjetina ili koz ...

                                               

Braćova glavica (arheološko nalazište)

Vrijeme nastanka je od 2300. pr. Kr. do 1700. godine. Arheološko nalazište Braćova glavice nalazi se sjeverno od zaseoka Zdilari, Glavina Gornja. Riječ je o višeslojnom nalazištu koji ima 2 faze razvoja. Prvu fazu predstavljaju dva prapovijesna t ...

                                               

Anne Bradstreet

Anne Bradstreet bila je američka književnica. Smatra se prvom američkom pjesnikinjom. U Novu Englesku dolazi 1630. godine kao žena guvernera. Pisala pjesme, dijaloge i meditacije u puritanskom duhu. Pročula se zbirkom pjesama Deseta muza nedavno ...

                                               

Brečevo (arheološki lokalitet)

Nastajalo od 4. do 18. stoljeća. Kod zaseoka Bračevići nalazi se srednjovjekovna utvrda Brečevo. U pisanim izvorima ona se naziva Bre?, Brechewo, Brechenow, a pripadala je velikaškoj obitelji Nelipčić. Na mjestu znanom kao Kapelica nalaze se osta ...

                                               

Brižine-Balinjača (arheološko nalazište)

Arheološko nalazište Brižine-Balinjača nalazi se SZ od zaseoka Milasâ u Zmijavcima. Riječ je o višeslojnom nalazištu koji ima 3 faze razvoja. Prvu fazu predstavlja prapovijesni tumul gomila promjera oko 20 m. Drugu fazu predstavlja srednjovjekovn ...

                                               

Brozova zgrada (Klanjec)

Jednokatna uglovnica nastala je u 19. st. spajanjem dviju parcela i nadogradnjom starijih, izvorno prizemnih zgrada u jedan objekt definirajući tako jugoistočni ugao Mihanovićeva trga na spoju s Augustinčićevom ulicom. Njezina dva jednako vrijedn ...

                                               

Brštanik

Brštanik je srednjovjekovni grad na lijevoj obali Neretve, pored grada Opuzena. Prvi spomen datira u XII. stoljeće, kao posjed humskoga kneza Miroslava, zatim manastira sv. Petra i Pavla na Limu. Bosanski kralj Tvrtko na temeljima postojeće rimsk ...

                                               

Brzet (arheološko nalazište)

Vrijeme nastanka je od 4. do 6. stoljeća. Arheološko nalazište "Brzet" kod Omiša pronadeno je sredinom 2004. godine prilikom proširenja igrališta ispred Paviljona A hotela "Brzet" u Omišu kada se naišlo na dio poklopca sarkofaga i zidove nepoznat ...

                                               

Mile Budak (liječnik)

Rodio se je u Drvaru. U Zagrebu je diplomirao medicinu 1926. godine. Znanstveni suradnik tvornice kemijsko-farmaceutskih proizvoda "Kaštel" u Zagrebu. Nakon par godina se zaposlio na Internoj klinici u Zagrebu. 1934. je osnovao plućni odjel. Prvi ...

                                               

Bugarinova mlinica u Grabu

Bugarinova mlinica je kašikara, mlinica sa vodoravno položenim mlinskim kolom. Izvorno je bila prizemnica, gradena od priklesanog kamena,dvostrešnog krova pokrivenog utorenim crijepom. Uz mlinicu je katnica sa štalom u prizemlju, na katu je bio m ...

                                               

Bunar na Pjaci u Hvaru

Veliki komunalni bunar na pjaci u gradu Hvaru sagraden je u razdoblju od 1519. - 1520. godine općinskim sredstvima. Gustirna je izvorno bila opremljena kamenom krunom isklesanom u Pučišćima, koja je uklonjena u 17. stoljeću odlukom mletačkih vlas ...

                                               

Bunar u Grodi u Hvaru

Komunalni bunar sagraden u predjelu imena Groda 1475. godine, ima kamenu monolitno klesanu krunu osmerokutnog tlocrta sa kružnim otvorom, dimenzije 160 cm, a visine 80 cm. Pod jednostavnom profilacijom na vrhu krune trakasto duž svih poligonalnih ...

                                               

Christoffer Wilhelm Eckersberg

Christoffer Wilhelm Eckersberg bio je danski slikar. Eckersberg je bio učenik Jacquesa Louisa Davida u Parizu. Isprva je u klasicističkome duhu slikao povijesne i biblijske kompozicije, a najbolji radovi su mu portreti Portret Bertela Thorvaldsen ...

                                               

Cijena života (1994)

Vukovarski zatočenik Ivan pobjegao je iz srpskog sabirnog logora u Vojvodini potkraj 1991. godine. Sklonio se je na imanju imućnog srpskog gazde Stevana. Gazda ga je otkrio i ponudio mu je izbor: ili će ga prijaviti ili će Ivan ostati na njegovom ...

                                               

Ciklopske zidine u Starom Gradu

Ciklopske zidine u Starom Gradu danas su očuvane u jednom dijelu. U kući Tadić-Gromotorov istočno od zvonika župne crkve sačuvan je zid graden megalitskim blokovima do visine prvog kata. Pronadene su u 19. stoljeću u kući pok. Danka Tadića zv. Gr ...

                                               

Milo Cipra

Milo Cipra bio je hrvatski skladatelj, glazbeni pisac i pedagog. U Zagrebu je diplomirao filozofiju i kompoziciju. Radio je kao srednjoškolski profesor i od 1941. kao profesor na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji. Od 1976. godine bio je izvanrednim ...

                                               

Citadela u Marini

Vrijeme nastanka: 16. stoljeće. Ostaci utvrde Citadele s crkvom Sv. Ivana Krstitelja nalaze se u središtu naselja Marina. Citadela je pokretnim mostom bila povezana s kulom čineći tako jedinstven obrambeni sklop. Gradena je na pravokutnom tlocrtu ...

                                               

Lucas Cranach stariji

Lucas Cranach stariji bio je njemački slikar i grafičar. Uz Albrechta Dürera i Hansa Holbeina mladeg najznačajniji je njemački slikar prve polovice 16. stoljeća.

                                               

Crkva Betlehem na Marjanu

Crkvica Gospe od Betlema u Splitu, na južnim padinama Marjana, zaštićeno je kulturno dobro. U crkvi se tradicionalno slavi polnoćka na Badnjak. Sagradena je oko 1500. godine. Nazvana je prema renesansnom reljefu Kristova rodenja iz 15. stoljeća. ...

                                               

Crkva Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije (Mače)

Jednobrodna župna crkva Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, smještena je uz glavnu prometnicu naselja Mače. Križni tlocrt crkve čine pravokutna lada, neznatno uže svetište, dvije polukružne bočne kapele, zvonik sa sakristijom smješten izmed ...

                                               

Crkva Bezgrješnog začeća BDM u Splitu

Sagradena je 1895. godine. Crkva Bezgrješne Djevice Marije izgradena je u predjelu Dobrome nakon što su 1855. prve sestre milosrdnice Ančele stigle u Split iz Brescie. Na mjestu današnjeg južnog samostanskog krila, prvo je podignuta kapela Bezgrj ...

                                               

Crkva Bezgrješnog začeća BDM u Svirču

Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije sagradena je početkom 19. st. na Pjaci, slikovitom seoskom trgu. Podignuta je na dnu trga popločanog kamenim pločama. Ulaznim pročeljem okrenuta je prema istoku, zidana je kamenom slaganim u pravilne ...

                                               

Crkva bl. Augustina Kažotića u Lupoglavu

Crkva kasnobarokno-klasicističkih karakteristika sagradena 1818. godine je jednobrodna gradevina pravokutnog tlocrta s izvana poligonalno, a iznutra polukružno zaključenim svetištem, sakristijom i zvonikom na glavnom pročelju. Unutarnji prostor b ...

                                               

Crkva Blažene Djevice Marije (Klupci-dio)

Crkva je smještena na brijegu. Prvi put se spominje u vizitaciji iz 1639. g. Jednobrodna dvotravejna crkva svetištem je okrenuta prema jugu. Sakristija s dva nejednaka traveja prigradena je uz istočnu stranu. Crkva ima tlocrt izduženog pravokutni ...

                                               

Crkva Blažene Djevice Marije (Strmec)

Jednobrodna gradevina kasnobaroknih stilskih karakteristika, crkva Blažene Djevice Marije nalazi se na platou brijega u Strmcu, općina Veliko Trgovišće. Pravokutnog je tlocrta s užim svetištem zaključenim stiješnjenom apsidom, sakristijom smješte ...

                                               

Crkva Blažene Djevice Marije od Milosrda u Visu

Župna crkva Gospe od Spilica sagradena je u prvoj polovini 16.st. na obali zmedu Kuta i Luke u Visu. Izvorno jednobrodna, u 18.st. postala je trobrodna povezivanjem prigradenih kapela. Ističe se visokom dvokatnom preslicom na glavnom, zapadnom pr ...

                                               

Crkva Blažene Djevice Marije u Komiži

Crkva Gospe od Planice u Kostirni na otoku Visu smještena je uz staru cestu koja vodi iz Visa u Komižu. U povijesnim izvorima spominje se 1668.g. Kružnog je tlocrta s plitkom pravokutnom apsidom na istoku, a gradena je kamenom. Na vrhu krovišta s ...

                                               

Crkva Blažene Djevice Marije u Zaraću

Jednobrodna gradevina s pravokutnom apsidom, sagradena u drugoj polovici 16. stoljeća. Nalazi se na vrhu stijene koja se izdiže iz mora jugoistočno od grada Hvara. Crkva je usmjerena u pravcu istok-zapad. Izvorno pustinjačka crkva obdarena je od ...

                                               

Crkva Blažene Djevice Marije Volavske (Snježne)

Proštenjarska crkva sagradena je u središtu Volavja, na parceli ogradenoj kamenim zidom s dva ulazna portala. Obitelj Erdödy u razdoblju od 1684. do 1704. g. gotičku crkvu proširuje i pretvara u monumentalnu baroknu crkvu. Nastaje jednobrodna gra ...

                                               

Crkva Čudotvorne Gospe Sinjske

Crkva Čudotovorne Gospe Sinjske nalazi se u znamenitom marijanskom svetištu u Sinju. Gradena je od 1699. do 1712. godine i do danas je zadržala svoj izvorni izgled. U crkvi se nalazi slika Gospe Sinjske, naslikana u 15. ili 16. stoljeću, koju je ...

                                               

Crkva Domino u Dubrovniku

Smještena je u središnjem dijelu povijesne jezgre, inkorporirana u pravokutni stambeni blok. Posvećena Svima svetima, u narodu zvana Domino. Pisani je dokumenti navode 1272. godine i to u kodifikaciji Statuta, a polazna je točka regulacije ovog p ...

                                               

Crkva Gospe Anuncijate u Hvaru

Crkva Gospe Anuncijate prvi se put u izvorima spominje u prvoj polovini 15. stoljeća kao nadarbina plemićke obitelji Zorzi, a izgradena je na zapadnoj padini brda sv. Mikule i nalazi se u sjeverozapadnom dijelu hvarskoga predjela Burak. Izvorno j ...

                                               

Crkva Gospe Delmunta u Trogiru

Crkva Gospe Delmunta smještena je uz sjevernu granicu trogirskog Malog polja. Crkva je jednobrodna gradevina pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom, a orijentirana je u smjeru istok-zapad. Zapadno pročelje markiraju vrata s jednostavno izveden ...

                                               

Crkva Gospe Karmelske u Donjem Humcu

Crkva Gospe Karmelske smještena je na mjesnom groblju u Donjem Humcu. Jednobrodna gradevina sa pačetvorinastom apsidom pokrivena je dvostrešnim krovom od kamenih ploča. Gradena je pravilnim četvrtastim kamenom u redovima sa jednostavnom rozetom n ...

                                               

Crkva Gospe Karmelske u Nerežišćima

Župna crkva Gospe Karmelske u Nerežišćima podignuta oko 1750. godine najmonumentalnija je bračka barokna crkva. Gradena je kamenim klesancima sa polukružno izdignutim srednjim brodom sa profiliranim vijencem. Trobrodna gradevina sa prostranim pač ...

                                               

Crkva Gospe kraj mora u Trogiru

Gospe kraj mora na sjevernoj obali Čiova jednobrodna je predromanička crkvica s kvadratnom apsidom, nastala u periodu od 10 13. stoljeća, kasnije dogradena na zapadnoj strani jednobrodnom prostorijom pravokutnog tlocrta. Gradena je od kamena s dv ...

                                               

Crkva Gospe Lurdske i sv. Josipa u Leskovcu Barilovićkom

Crkva je smještena u naselju, sagradena kao jednobrodna gradevina s ladom pravokutnog tlocrta, sakristijom južno uz svetište i zvonikom iznad glavnog pročelja. Prostor lade svoden je s dva traveja čeških svodova, prostor svetišta češkim svodom i ...

                                               

Crkva Gospe od Andela u Trogiru

Vrijeme nastanka: od 14. do 17. stoljeća. Crkva Gospe od Andela je jednobrodna gradevina s pravokutnom apsidom. Pročelje crkve je jednostavno s trokutastim zabatom na kojem je umjesto rozete uzidan segment ogradice sa stupićima. Ima kasnobarokni ...

                                               

Crkva Gospe od Andeli u Pozorcu

Crkva Gospe od Andeli, crkva u Pozorcu, općina Marina. Sa srednjovjekovnim grobljem sa stećcima oko crkve čini cjelinu koja je zaštićeno kulturno dobro

                                               

Crkva Gospe od Batka u Pučišćima

Vrijeme nastanka: 16. stoljeće. Crkvica Gospe od Batka ili sv. Ciprijana podignuta je na predjelu zvanom Batak. Jednobrodna gradevina zidana je pravilnim izduženim klesancima, a nad pročeljem je kamena preslica s dvostrukim otvorom za zvona. Na n ...

                                               

Crkva Gospe od Bezgrješnog začeća u Truši

Vrijeme nastanka: 16. do 18. stoljeće. Crkva Gospe od Bezgrešnog začeća u zaseoku Truša jednostavna je kamena gradevina pravokutnog oblika, gradena kamenim tesancima pokrivena kamenim pločama, crkva završava ravnim zidom, bez apside. Duga je 8.80 ...

                                               

Crkva Gospe od Blagovijesti u Milni

Župna crkva Gospe od Blagovijesti sagradena je na sjevernoj strani milnarske luke ispod utvrdene kuće obitelji Cerineo. Na vrhu kamene skalinade ističe se vitkim kamenim pročeljem sa zabatom ukrašenim profiliranim volutama. Istočno od crkve je ka ...

                                               

Crkva Gospe od Dobriča

Crkva Gospe od Dobriča u Splitu, rimokatolička sakralna gradevina, koja se nalazi nedaleko od Voćnom trga, na adresi Dobrić 2. Zaštićeno je kulturno dobro.

                                               

Crkva Gospe od Griblja u Šibeniku

Crkva Gospe od Griblje se nalazi u blizini gradskog groblja Kvanj u Šibeniku. Pravilno je orijentirana. Jednobrodna je s pravokutnom apsidom. U apsidi je ostao sačuvan prelomljeni gotički svod koji se oslanja na jednostavne poluimposte. Gradena j ...

                                               

Crkva Gospe od Karmela u Selcima

Današnja crkva gradena u 18. i 19. stoljeću. Crkva Gospe od Karmela ili stara župna crkva Selaca vrijedan je primjer sakralne arhitekture druge pol. XIX. stoljeća s jednostavnim neobaroknim odlikama. U unutrašnjosti se ističu drveni oltari izraža ...

                                               

Crkva Gospe od Karmela u Trogiru

Crkva Gospe od Karmela u Trogiru smještena je u predijelu Pasike. Podignuta je 1618.g. na mjestu starije crkve, na pravokutnom tlocrtu s četvrtastom apsidom od pravilno klesanog kamena. Glavno pročelje gleda na istok. Na glavnom ožbukanom pročelj ...

                                               

Crkva Gospe od Karmena u Bolu

Župna crkva Gospe od Karmena podignuta je u drugoj pol. 17. st. u zapadnom dijelu bolske luke. Proširenje crkve započelo je krajem 18. st. Jednobrodna gradevina sa četvrtastom apsidom ima pročelje sa šiljatim zabatom ukrašenim volutama, rad bračk ...