ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 191
                                               

Arheološko nalazište s ostatcima crkve sv. Petra na Sumpetru

U zapadnom dijelu Marinskog zaljeva na području Trogirskih Poljica, na lokalitetu Sumpetar tik uz nekadašnju Jadransku magistralu nalaze se ostatci crkve sv. Petra koja je sagradena na posjedu trogirskih benediktinki. Crkva sv. Petra je longitudi ...

                                               

Arheološko nalazište Sipćina

Anitčki gradevinski sklop površine ca. 200 m2 sastoji se nekoliko prostorija, od kojih sjeverna prostorija završava polukružnom apsidom. Unutar apsidalnog prostora otkriveni su ostaci žbukane podnice, dok su u prostoriji u nastavku pronadeni osta ...

                                               

Arheološko nalazište Strugača

Arheološko nalazište "Strugača" smješteno je na zaravnjenom platou najvišeg vrha Komorske gore ili Strugače, na 412 m n/v, u općini Mihovljan, u sjeverozapadnom dijelu Hrvatskog zagorja. Otkriven je rekognosciranjem terena 2010., provedenim u skl ...

                                               

Arheološko nalazište u Jaretu

Nalazište je kod Balečkog mosta. Područje oko mosta, uključujući i korito rijeke Cetine veliko je arheološko nalazište s nalazima iz prapovijesti i antike. Ističe se velika prapovijesna utvrda, t.zv. Balečka gradina iznad desne obale Cetine s juž ...

                                               

Arheološko nalazište Uvala Špinut - antička luka

Objekti s nalazišta gradeni su od 2. stoljeća pr. Kr. do 4. stoljeća. Arheološki lokalitet nalazi se u uvali Špinut na sjevernoj strani Marjanskog poluotoka u Splitu. Otkriveni su ostatci antičke priobalne konstrukcije iz 2.st. prije Krista do 4. ...

                                               

Arheološko nalazište uz groblje na Slimenu

Groblje se nalazi kod župne crkve sv. Ivana krstitelja. Prilikom proširenja groblja nadeni grobovi s ranosrednjovjekovnim naušnicama iz 9. st. Nalazi su pohranjeni u Muzeju grada Omiša.

                                               

Arheološko nalazište Vukšićev breg

Arheološko nalazište "Vukšićev breg" nalazi se na brijegu iznad današnje Krapine, sjeveroistočno od rječice Krapinčice, uz državnu cestu D1, nedaleko zaštićenog kulturnog dobra, srednjovjekovne utvrde "Stari grad u Krapini" Z-4061. Otkriven je po ...

                                               

Arheološko nalazište Zagorski put u Dujmovači u Splitu

Arheološko nalazište Zagorski put nalazi se u sjeveroistočnome dijelu grada Splita, na gradskome predjelu Dujmovači u Ulici Zagorski put. Tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja 2011. godine na Zagorskom putu na području Dujmovače u Splitu otk ...

                                               

Arheološko nalazište Zašat

Arheološko nalazište, "Zašat", nalazi se na istoimenom brijegu, jugoistočno od središta naselja Krapinskih Toplica. Zauzima povoljan geostrateški položaj koji omogućava dobru kontrolu doline potoka Kosteljine. Prema konfiguraciji terena može se z ...

                                               

Arheološko nalazište-zemljani tumuli (Veliko Trgovišće)

Arheološko nalazište -zemljani tumuli nalaze se na širom području općine Veliko Trgovišće. Tumuli, oblika krnjih stožaca, u stručnoj literaturi prvi put su popisani 1962. godine. Svojom veličinom spadaju u red gigantskih, na osnovu tipoloških svo ...

                                               

Palača Augubio u Splitu

Palača Augubio je palača u Splitu, u Hrvatskoj Nalazi se u Dioklecijanovoj ulici 1, u cardu Dioklecijanove palače. Sagradena je za imućnoga trgovca i poslije plemića Giovannija Battiste De Gubbija. Palača datira iz druge polovice 15. stoljeća, a ...

                                               

Augustinski samostan kod Svete Nedjelje na Hvaru

Nastao od 15. do 18. stoljeća. Pustinjački stan s crkvom izgraden u špilji koju koriste augustinci od XV. do XVIII. stoljeća. Područje Sv. Nedelje bilo je vlasništvo hvarskih augustinaca koji su za potrebe održavanja imanja podigli gostinjac. Skl ...

                                               

Hrvoje Babić

Hrvoje Babić, hrvatski akademik, član HAZU-ova Razreda za tehničke znanosti. Bitno pridonio organizaciji i realizaciji Hrvatske akademske mreže CARNet.

                                               

Bačokovo (arheološko nalazište)

Na nalazištu Bačokovo u Podhumlju, oko 300 m sjeverno od župnog dvora i kapele nalaze se ostaci rimske ville rustice. Vidljivi su ostaci zida gradenog od pravilnih kamenih blokova, srednje veličine, uz upotrebu žbuke, visine oko 50 cm. Uz zid sač ...

                                               

Badnjevice

Srednjovjekovna tvrdava Badnjevice nastala je na više razina u kanjonu Suvaje u vremenu od kraja 14. do 16/17. stoljeća. Visoko iznad tvrdave, na rubu kamenite visoravni, smještena je samostalna visoka kvadratna kula. Tvrdava je radi svog smješta ...

                                               

Balečki most

Sagraden je 1907. godine u doba Austro-Ugarske. Podignut je sklopu cestovnog povezivanja dalmatinskog zaleda. Austrijska uprava carske pokrajine Dalmacije poduzela je gradnju mosta. Izvodači su bili domaći majstori. Gradevni materijal bio je dotj ...

                                               

Zvonimir Baletić

Osnovnu školu započeo u izbjegličkom logoru u El-Shattu, Egipat, završio u Dubrovniku. Gimnaziju završio u Splitu. Na Pravni fakultet u Zagrebu upisao se 1954. godine, diplomirao u siječnju 1959. U meduvremenu, jednu studijsku godinu proveo na Sv ...

                                               

Šime Bančić

Roden u Kršancima kraj Žminja. Pohadao je pazinsku gimnaziju, a pravo je studirao u Zagrebu. U doba izbora 1922. došao je s Josipom Petehom iz Zagreba u Žminj kako bi pokušao utjecati na pravednost izbora. Organizirali su 600 muškaraca Žminjštine ...

                                               

Banova draga (arheološko nalazište)

Vrijeme nastanka je od 8. do 9. stoljeća. Prigodom proširivanja mjesnog groblja u Bajagiću, na položaju Banova draga, nedaleko župne crkve sv. Nikole Putnika slučajno su otkriveni ranosrednjovjekovni grobovi. Položaj nije arheološki istražen. U g ...

                                               

Banje (arheološko nalazište)

U uvali "Banje" u Rogaču na otoku Šolti, u neposrednoj blizini plaže, nalaze se ostatci antičke ville rustice. Pod kućom i u kući koja je nekada pripadala ing. Vicku Dvorniku, a prije adaptacije koristila se za potrebe bivšeg odmarališta "Jugopla ...

                                               

Stjepan Barić

Rodio se je u Zemunu. U rodnom je gradu završio je gimnaziju. Bogoslovlje i crkvenog prava studirao je u Zagrebu i Fribourgu u Švicarskoj. Privremeno narodno predstavništvo PNP Kraljevine SHS sazvano je 1. ožujka 1919. Iako Hrvatska pučka stranka ...

                                               

Slaven Barišić

Slaven Žitomir Barišić medunarodno afirmirani hrvatski znanstvenik fizičar, akademik, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

                                               

Bastion Cornaro u Splitu

Bedem je graden od 1661. do 1664. godine i nosi ime po mletačkoj obitelji Cornaro. Bastion Cornaro središnji je, sjeverni i danas najbolje sačuvani splitski barokni bastion, izgraden prvi unutar sustava baroknih fortifikacija koji se u Splitu gra ...

                                               

Baterija (tvrdava, Vis)

Utvrda Baterija izgradena je za austrijske uprave 1841. godine u dnu viškog zaljeva. kao najveća utvrada otoka dijelom je koncipirana po Vaubanovom sistemu. Prednji dio utvrde, okrenut moru ima polukružni tlocrt. U dvokatnoj zgradi utvrde je Arhe ...

                                               

Baterija (tvrdava, Zaglav)

Utvrdenje na rtu Zaglav na otoku Braču smješteno je na istaknutom položaju zapadnog kraja otoka u kanalu sučelice otoku Šolti. U morskom prilazu Splitu ova je točka oduvijek imala veliko strateško unačenje u kontroli plovidbenog puta. Utvrdenje s ...

                                               

Baterija Andreas na Križnome ratu

Utvrdu na Križnom ratu sagradila je napoleonska uprava 1811. za obranu luke. Austrijanci su joj promijenili ime prema tirolskom ustaniku Andreasu Hofferu. Jednokatna kula kružnog tlocrta s nekoliko manjih pomoćnih gradevina smještena je na sjever ...

                                               

Bazilika sv. Lovre u uvali Lovrečini kod Postira

Kod Postira je uvala Lovrečina. U njoj su zapadno od rimskog gospodarskog imanja visoki ostatci kasnoantičke crkve. Jednobrodna crkva sa transeptom i polukružnom apsidom. U nizu pomoćnih prostorija na sjeveru je krstionica sa krsnim zdencem križn ...

                                               

Bazilika u Grohotama

Datira iz razdoblja od 1. do 6. stoljeća. Starokršćanska bazilika u Grohotama nalazi se neposredno uz sjeverni zid današnje župne crkve. Jednobrodna je gradevina s polukružnom apsidom, sačuvana samo u temeljima. Popločana je mozaikom, koji je nak ...

                                               

Bazilika u Otoku

Ostaci starokršćanske bazilike nalaze se na lokalitetu Mirine u selu Otok smještenom uz rijeku Cetinu kod Sinja. Ovdje se ubicira sjedište biskupije Ludrum koja je osnovana na II. salonitanskom koncilu 533. godine. Otkriveni su i konzervirani su ...

                                               

Bazilika u Zmijavcima

Datira od 5. do 7. stoljeća. Starokršćanska bazilika na Crkvini u Zmijavcima trobrodnog je tlocrta s dvije apside na istoku od kojih je jedna istaknuta, te s trodijelnim narteksom na zapadu. U sjevernom brodu bazilike, neposredno uz zapadni zid, ...

                                               

Bazilike sv. Petra u Supetru

Podignuta u ranokršćansko doba. Nalazila se je na istaknutom položaju na istočnom dijelu naselja. Iznad bazilike je u 19. stoljeću podignuta župna crkva Navještenja Marijina. Od bazilike je danas sačuvan je dio geometrijskog mozaika sjevernog broda.

                                               

Benediktinski samostan sv. Stjepana na Mirju

Predio Mirje je u starom vijeku bila rimska villa rustica. Na njenim je temeljima sagradena je ranokršćanska bazilika iz 6. stoljeća. Na njenom je mjestu podignut poslije u srednjem vijeku benediktinski samostan, koji se spominje u Povaljskoj lis ...

                                               

Berinovac-Grebašnik (arheološko nalazište)

Vrijeme nastanka je 15. i 16. stoljeće. Arheološki lokalitet "Berinovac-Grebašnik" nalazi se na području zaseoka Zovko u Berinovcu, sjeverno od ceste Cista – Imotski. Radi se o većem srednjovjekovnom groblju sa stećcima koje se nalaze na terasama ...

                                               

Zvonimir Berković

Osnovnu školu i niže razrede gimnazije pohadao je u Zaječaru, a 1943. s obitelji je preselio u Zagreb, gdje je maturirao 1946. Učio je violinu na Konzervatoriju Hrvatskoga glazbenog zavodau klasi Stjepana Šuleka. Neko je vrijeme studirao filozofi ...

                                               

Bežmeka ston

Stočarske pastirske nastambe "Bežmek stan" smještene su na predjelu Podgažul južno od Dola. To je sklop gospodarskih kamenih prizemnica s dvorovima, zagonima-torovima, krušnom peći, gustirnom s kamenom krunom i ogradenom lokvom. Šest prizemnica o ...

                                               

Nenad Bićanić

Nenad Bićanić bio je dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, jedan od vodećih znanstvenika u svijetu s područja gradevinarstva i računalne mehanike.

                                               

Biorine-Kosiri

Arheološko nalazište Biorine nalazi se južno od zaseoka Pržićâ u Biorinama a zapadno od poljskog puta koji vodi do zaseoka Abramovićâ. Riječ je o višeslojnom nalazištu koji ima 2 faze razvoja. Prvu fazu predstavlja prapovijesni oko 2000. pr. Kr. ...

                                               

Biskupski dvorac (Gradec)

U središtu naselja Gradec, na blago povišenom položaju, nalazi se klasicistički dvorac okružen zelenilom. Njegovu izgradnju, koja je dovršena 1822. g., naručio je biskup M. Vrhovec. Riječ je o jednokatnoj gradevini izduljena pravokutna tlocrta sa ...

                                               

Bizanti

Bizanti, kotorska plemićka obitelj. Dala više pojedinaca koji su se istaknuli kao hrvatski književnici, pomorci, vojnici, pravnici i prelati. Obitelj se u povijesnim dokumentima spominje od 11. do sredine 19. st. kao Bisanti, Bižanti i Bysantius. ...

                                               

Grgur Bizanti

Grgur Bizanti, hrvatski pisac i pjesnik iz Crne Gore. Pisao je prozu i stihove na talijanskome i latinskome, ostavio rukopisnu zbirku stihova, koja je danas izgubljena. Bio je svećenik i povjesničar. Bavio se domaćom poviješću. Iz obitelji Bizant ...

                                               

Ilija Tripun Bizanti

Ilija Tripun Bizanti., hrvatski humanist i pjesnik iz Crne Gore. U Italiji stekao doktorat iz filozofije i teologije, nekoliko njegovih latinskih prigodnica sačuvano je u ostavštini G. Prage u mletačkoj Marciani. Iz obitelji Bizanti, plemićke obi ...

                                               

Jerolim Bizanti

Jerolim Bizanti, hrvatska vojna osoba iz Crne Gore. Bio je zapovjednik bokeljskog brodovlja u mletačkoj službi i sudionik bitke kraj Lepanta u kojoj je poginuo. Iz obitelji Bizanti, plemićke obitelji Hrvata iz Kotora. Jerolimova je obitelj dala n ...

                                               

Luka Bizanti

Luka Bizanti, hrvatski pjesnik i rimokatolički svećenik. Kotorski biskup. Tiskao Oficij svetoga Trifuna Mučenika… kojemu je pridodao nekoliko svojih pjesama. Jedan je od trojice kotorskih biskupa koje je dala ova obitelj. Iz obitelji Bizanti, ple ...

                                               

Tripun Bizanti

Tripun Bizanti, hrvatski svećenik i humanist iz Crne Gore. Bio je biskup u Kotoru i Cenedi u Italiji. Iz obitelji Bizanti, plemićke obitelji Hrvata iz Kotora. Studirao je u Italiji i stekao doktorat iz obaju prava, filozofije i teologije. Podatke ...

                                               

Pavao Bizanti

Pavao Bizanti, hrvatski teološki i crkvenopravni pisac iz Crne Gore. Iz obitelji Bizanti, plemićke obitelji Hrvata iz Kotora. Doktorat obaju prava obranio je u Padovi. Nakon povratka u Kotor obavljao je poslove gradskog suca i člana svih gradskih ...

                                               

Blagajnica hoće ići na more (2000)

Glavna junakinja filma je Barica, blagajnica u maloj samoposluzi negdje na periferiji Zagreba, koja mašta o tome kako će sa svojom kćerkom otići na more kako bi ju izliječila od bronhitisa, što joj nije tako jednostavno uz malu plaću i činjenicu ...

                                               

Blatačka kuća u Nerežišćima

Sklop zgrada zvan "Blatačka kuća" smješten je na sjevernome rubu naselja Nerežišća na otoku Braču. Graden je u 18. st. za privremeni boravak svećenika Pustinje Blaca i upravitelja njihovih imanja u nekadašnjem glavnom upravnom središtu otoka te z ...

                                               

Miro Blažina-Pikutar

Roden u Marčani. Tradiciju gradnje narodnih glazbala naslijedio je od oca Mate, stolara, svirača i izradivača roženica. Zarana je počeo svirati i pomagati ocu u izradbi narodnih glazbala, a nakon njegove smrti samostalno je izradivao roženice, mi ...

                                               

Bol (kulturno-povijesna cjelina)

Naselje Bol jedino je primorsko naselje na južnoj obali otoka Brača. Antički lokaliteti su na perifernim dijelovima Bola: na istoku u uvali Martinici, na poluotoku Glavici i na poluotoku Râtu na zapadu. U 15. st. dolaze stanovnici iz bračke unutr ...

                                               

Borak (arheološko nalazište)

Vrijeme nastanka je od 2. do 4. stoljeća. Na nalazištu Borak u Vinjanima Gornjim nalaze se ruševni ostaci antičke zgrade. Krajem prošlog stoljeća tu je otkriven mozaik, vodovod, brončana statua Venere. Svuda uokolo nailazi se na ulomke antičke ke ...