ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 19
                                               

Megabit

Megabit je mjerna jedinica za količinu podataka iznosa milijun bita, nastala korištenjem SI predmetka mega ispred jedinice bit. Označava se s Mbit. 1 megabit = 1000 kilobita = 1 000 bita. Ako se uzme da je duljina bajta 8 bita, tada stoji: 1 megabi ...

                                               

Metarski sustav jedinica

Metarski sustav jedinica je uredeni skup mjernih jedinica, nastao u Francuskoj 1795. kako bi se stvorio sustav mjernih jedinica "za sva vremena, za sve narode", za razliku od dotadašnjih, koje su se oslanjale na prisilu i često se mijenjale s pro ...

                                               

Milimetar živina stupca

Milimetar živina stupca je manometrijska mjerna jedinica izvan SI sustava čija je uporaba danas iznimno dopuštena samo za mjerenje tlaka tjelesnih tekućina. Definira se kao vrijednost tlaka kojim stupac fluida visine 1 mm tlači svoje dno, kada je ...

                                               

Milja

Milja je naziv mnogih, vrlo različitih mjernih jedinica duljine. Podrijetlo im je u staroj rimskoj mjernoj jedinici tisuću koraka, vrijednosti oko 1478.5 m. Stare su milje bile mjesno i vremenski vrlo različitih vrijednosti, od približno 1.5 km d ...

                                               

Mletački sustav mjera

Mletački sustav mjera koristio se na području Mletačke Republike. Jedinstveni sustav mjera nije postojao, svaka komuna statutima je odredivala vrijednosti mjera.

                                               

Nautička milja

Nautička milja ili morska milja je jedinica za mjerenje duljine. Nautička milja je mjerna jedinica izvan SI sustava, ali je dopuštena za upotrebu uz jedinice iz tog sustava. Upotrebljava se u pomorstvu, zrakoplovstvu te u pravnim spisima koji se ...

                                               

Neper

Neper je brojčana jedinica razine odredene fizikalne veličine prema odabranoj usporedbenoj vrijednosti, kada je ta razina odredena prirodnim logaritmom omjera vrijednosti tih veličina, pa je poseban naziv broja jedan. Neper je iznimno dopuštena j ...

                                               

Palac (jedinica)

Palac ili inč je angloamerička mjerna jedinica za duljinu. Potječe od rimskog digitusa, u nas pogrješno nazivan i col. Jedinica stopa je jednaka 12 palaca. Engleski izraz za palac dolazi iz latinske riječi uncia koja znači jednu dvanaestinu. Jedi ...

                                               

Rem (jedinica)

Rem je mjerna jedinica izvan SI sustava, a označava količinu ekvivalentne doze ionizirajućeg zračenja. Nastala je na osnovu mjerne jedinice rendgen, a to je isto mjerna jedinica izvan SI sustava, koja označava količinu rendgenskog zračenja ili ga ...

                                               

Rendgen

Rendgen je mjerna jedinica izvan SI sustava, a označava količinu rendgenskog ili gama zračenja potrebnu da nastane 1 elektrostatička jedinica elektriciteta po cm 3 suhog zraka u standardnim uvjetima. Rendgen je ograničen samo na rendgensko zračen ...

                                               

Son (jedinica)

Son je mjerna jedinica glasnoće, definiran normiranim odnosom glasnoće N u sonima i razine glasnoće L u fonima za dva uporišta pri frekvenciji f = 1 kHz. 1 son za L = 40 ph i 10 –3 sona za L = 0 ph. Ukupna glasnoća više zvučnih izvora različitih ...

                                               

Stilb

Stilb je stara mjerna jedinica svjetljivosti. Stilb je naziv za kandelu po četvornom centimetru: 1 s b = 1 c d c m 2 = 10 000 n t = 10 000 c d m 2 {\displaystyle 1\ \mathrm {sb} =1\ {\frac {\mathrm {cd} }{\mathrm {cm} ^{2}}}=10\,000\ \mathrm {nt} ...

                                               

Stopa

Stopa ili fut je angloamerička mjerna jedinica za duljinu. Jednaka je 12 palaca ili trećini jarda. Postoji više odredenja jedinice stopa, danas je najraširenija ona koju upotrebljavaju u Velikoj Britaniji i SAD-u. Po tom odredenju stopa je jednak ...

                                               

Stupanj (kut)

Stupanj je mjerna jedinica za mjernu veličinu ravninskog kuta i jednak je vrijednosti 1/360 punog kuta. Stupanj nije jedinica iz Medunarodnog sustava, ali je njegova uporaba dopuštena bez ograničenja.

                                               

Talent (mjerna jedinica)

Talent je povijesna mjera za masu u starih naroda. Iznos je varirao od naroda do naroda varira izmedu 26 – 34 kg. Talent je bio i mjerom vrijednosti ekvivalentnoj istih masa plemenitih kovina. Talent je približno bio masa vode potrebna za napunit ...

                                               

Thou

Thou kojeg još nazivaju i mil je Anglosaksonska mjera za duljinu. Thou vuče iz činjenice da joj je veličina jedna tisućinka palca; Thousandth, a mil jer je milipalac. Upotrebljava se u strojarstvu i mehanici, za precizna mjerenja, da bi se izrazi ...

                                               

Mjerni instrument

Mjerni instrument služi za neposredno mjerenje fizikalnih mjerenih veličina. Oni u postupku odredivanja vrijednosti mjerene veličine zamjenjuje čovjekova osjetila. Neposredni postupak mjerenja je kada mjernu vrijednost dobijemo neposrednom uspore ...

                                               

Akcelerometar

Akcelerometar lat. acceler: ubrzati + grč. μέτρον: mjera ili mjerač ubrzanja je mjerni instrument ili uredaj za mjerenje akceleracije ubrzanja tijela u navigaciji, aeronautici, seizmologiji. Akcelerometar se upotrebljava se i za ispitivanje vibra ...

                                               

Ampermetar

Ampermetar je mjerni instrument namijenjen mjerenju jakosti električne struje u električnim krugovima. Kako se jakost električne struje mjeri u amperima, mjerni instrument je najprirodnije bilo nazvati ampermetrom. Na sličan način mjerne instrume ...

                                               

Anemograf

Anemograf je mjerni instrument ili naprava koja trajno bilježi brzinu i smjer vjetra na papirnatoj vrpci ili elektronički medij. Sastoji se od pokretnoga i zapisnoga dijela. Omogućuje uvid u promjene osnovnih značajki vjetra u odredenim vremenski ...

                                               

Anemometar

Anemometar je mjerni instrument za mjerenje jačine vjetra i brzinu strujanja zraka. Uloga anemometra je mjerenje nekoliko ili svih komponenata vektora vjetra. Idealni mjerač vjetra bi trebao reagirati na najmanji povjetarac i vjetrove poput uraga ...

                                               

Aneroid

Aneroid je mjerni instrument za mjerenje tlaka zraka. Izumio ga je Lucien Vidi 1843.; sastoji se od jedne ili više šupljih kutija kružna presjeka, od tanka i valovita lima, iz kojih je isisan zrak i u kojima se nalazi opruga. Promjene tlaka zraka ...

                                               

Areometar

Areometar je uredaj ili mjerni instrument za mjerenje gustoće tekućina. Sastoji se od staklene cijevi koja je pri dnu proširena u takozvani trbuh koji sadrži uteg, a pri vrhu se sužava u takozvani vrat koji sadržava mjernu ljestvicu. Areometar ra ...

                                               

Astrolab

Astrolab je povijesni astronomski instrument za mjerenje kutova koji su koristili klasični astronomi i astrolozi. Pomoću njega mogla se riješiti većina astroloških problema, koji se danas riješavaju pomoću efemerida. To je bio glavni navigacijski ...

                                               

Astronomski instrumenti

Astronomski instrumenti su mjerni instrumenti za praćenje položaja nebeskih tijela na nebeskoj sferi i svih vrsta zračenja koja od njih pristižu. Čovjek bolje upoznaje svijet tako što ga mjeri. Mjerenja na nebeskoj sferi provode se od početka ast ...

                                               

Atmograf

Atmograf, atmometar ili evaporimetar je znanstveni instrument koji se koristi za mjerenje brzine isparavanja vode s vlažne površine u atmosferu. Atmometre uglavnom koriste poljoprivrednicii to za mjerenje stope isparavanja usjeva na bilo kojem te ...

                                               

Atomski sat

Atomski sat na bazi cezija je sat koji koristi elektromagnetsko zračenje, koje nastaje kod prijelaza izmedu dviju hiperfinih razina osnovnog stanja atoma cezija-133 na temperaturi od 0 K. Prvi atomski sat je napravljen 1955. u Velikoj Britaniji. ...

                                               

Barograf

Barograf je mjerni instrument koji trajno bilježi tlak zraka, obično za razdoblje od 24 sata ili jednog tjedna. Sastoji se od osjetnika, osjetljiva na promjene tlaka, od prijenosnog uredaja i valjka sa satnim mehanizmom. Osjetnik se sastoji od ne ...

                                               

Barometar

Barometar je mjerni instrument za mjerenje tlaka zraka. Za apsolutna mjerenja tlaka najpogodniji su barometri sa živom. Najjednostavniji oblik barometra sa živom staklena je cijev svinuta u obliku slova J, kojoj je dulji krak, dug oko 90 centimet ...

                                               

Bolometar

Bolometar je vrlo osjetljiv mjerni instrument za otkrivanje i mjerenje energije zračenja. Mjerno osjetilo bolometra najčešće su platinske trake, a apsorbirana energija zračenja zagrijava ih i mijenja im električni otpor. Njime se mogu izmjeriti p ...

                                               

Bourdonova cijev

Bourdonova cijev je zakrivljena zrakoprazna ili tekućinom ispunjena cijev koja se savija pod utjecajem vanjskog tlaka ili temperature. Nazvana je po izumitelju, francuskom inženjeru Eugèneu Bourdonu. Bourdonova cijev se koristi za tlakove više od ...

                                               

Brojilo

Brojilo je mjerni instrument ili naprava koja na osnovi vanjskoga broji u slijedu dogadaje, predmete ili fizikalne veličine, pribrajanjem ustanovljuje njihov zbroj od početka brojenja i stalno ga pokazuje. Brojilo za manje brzine brojenja konstru ...

                                               

Brojilo električne energije

Brojilo električne energije ili električno brojilo je mjerni instrument ili uredaj koji, radi obračuna pri razmjeni ili kupoprodaji, mjeri i bilježi električnu energiju što se kroza nj prenosi. Postavlja se na odabrano mjerno mjesto, i pokazuje u ...

                                               

Brzinomjer

Brzinomjer je mjerni instrument ili uredaj za mjerenje brzine. U cestovnim i željezničkim vozilima mjeri se brzina vrtnje osovine tahometrom. Brodski brzinomjer različite je konstrukcije, od jednostavnoga do onoga što brzinu mjeri mjernim vijkom ...

                                               

Brzinomjer zrakoplova

Brzinomjer s Pitot-cijevi koristi se kod svih suvremenih zrakoplova i jedrilica. Sastoji se od Pitot-cijevi davača i samog brzinomjera pokazivača. Princip rada zasniva se na mjerenju dinamičkog tlaka koji zavisi od kvadrata brzine i gustoće zraka ...

                                               

Coriolisov protokomjer

Coriolisov protokomjer ili maseni protokomjer se sastoji od dvije paralelne cijevi savite u obliku slova U kroz koje protječe tekućina u istom smjeru. Način rada zasniva se na uvijanju cijevi koje titraju a kroz njih protječe tekućina. Gornja i d ...

                                               

Daljinomjer

Daljinomjer je mjerni instrument za mjerenje udaljenosti izmedu neke točke i stajališta promatrača, koji se primjenjuje u geodeziji, navigaciji, vojnoj praksi za odredivanje udaljenosti mete, pri fotografskim snimanjima i tako dalje. Danas postoj ...

                                               

Dazimetar

Dazimetar je uredaj ili mjerni instrument koji pokazuje promjenu gustoće zraka. Dazimetar je zapravo vaga kojoj se na jednom kraku nalazi stakleni balon, na drugome pomični metalni uteg. Prema Arhimedovu zakonu, svako tijelo uronjeno u tekućinu p ...

                                               

Detekcija

Detekcija je pronalaženje, otkrivanje, osobito štetnih i otrovnih sastojaka ili neprijateljskih objekata. Detekcija se obično obavlja uz pomoć posebnih uredaja. Ovamo pripadaju i radari, podvodni lokatori i slično.

                                               

Detektor

Detektor je osjetljiva naprava, mjerni instrument ili uredaj kojim se ustanovljuje postojanje neke pojave ili mjerljive veličine. Služi za traženje predmeta i tvari, otkrivanje, te za opažanje pojava, izdvajanje nekoga signala ili pokazivanje, pr ...

                                               

Dilatometar

Dilatometar je mjerni instrument za mjerenje promjene volumena tvari zbog zagrijavanja ili nekih drugih fizičkih ili kemijskih procesa. Najjednostavnijim dilatometrima mjeri se promjena visine tekućine u kapilari, složenijima dilatometrima mjeri ...

                                               

Dinamometar

Dinamometar je mjerni instrument ili naprava koja služi za mjerenje sila ili, neizravno, za odredivanje snage strojeva.

                                               

Dozimetar

Dozimetar se koristi za zaštitu ljudi koji rade u područjima jakog ionizirajućeg zračenja, prije svega u postrojenjima ili ustanovama gdje se koriste jaki izvori radioaktivnosti. Dozimetar je naprava koju radnik ima na sebi. On se obično drži na ...

                                               

Dubinomjer

Dubinomjer je naprava ili mjerni instrument za mjerenje dubine vode, najčešće mora. Ručni dubinomjer ili olovnica upotrebljava se od samih početaka plovidbe, a čini ga uzica s utegom. Duljina uzice potrebna da se uteg spusti na dno pokazuje dubin ...

                                               

Elektromagnetski protokomjer

Elektromagnetski protokomjer je mjerni instrument za mjerenje protoka koji koristi pojavu da sam fluid djeluje kao električni vodič napona unutar cijevi, na stijenkama su postavljene dvije elektrode. Magnetski tok se nanosi okomito na protok te s ...

                                               

Elektroskop

Elektroskop je uredaj ili mjerni instrument kojim se može pokazati je li neko tijelo električki nabijeno. Sastoji se od kućišta i metalne šipke koja na jednom kraju ima metalnu kuglu ili pločicu, na drugome obješena dva tanka metalna listića. Šip ...

                                               

Fotometar

Fotometar ili svjetlomjer je mjerni instrument za mjerenje jakosti svjetlosti. Temelji se na usporedivanju osvijetljenosti neke površine poznatim izvorom svjetlosti i osvijetljenosti koja potječe od nepoznatog izvora. Stariji tipovi fotometara mj ...

                                               

Galvanometar

Galvanometar je osobito osjetljiv mjerni električni instrument koji služi za mjerenje vrlo slabih električnih struja i električnih napona. Primjenjuje se u laboratorijima, na primjer za mjerenje površinskih struja, termonapona, velikih izolacijsk ...

                                               

Geigerov brojač

Geigerov brojač ili Geiger-Müllerovo brojilo je naprava ili mjerni instrument za otkrivanje ili detekciju ionizirajućega zračenja, odnosno brojenje prolaska ionizirajućih čestica ili fotona. Najčešća je izvedba brojila u obliku metalne cijevi ili ...

                                               

Geofon

Geofon je jednostavan uredaj za registraciju nailazaka seizmičkih valova tijekom mjerenja na kopnu. Sastavljen je od inertne mase ovješene o pero pričvršćeno za magnetično kućište fiksno povezano s površinom tla, oko koje su namotani električni v ...