ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 17
                                               

Etnocid

Etnocid, uništavanje i pritisak na kulturu i jezik etničke skupine. Za razliku od genocida, skupina nije fizički uništena, ali jest njena kultura. Vrši se dezintegracija i prisilno stupanje iz manjinske u većinsko društvo. To se vrši preko sveopć ...

                                               

Forenzička antropologija

Forenzička antropologija je izraz kojim se opisuje primjena antropologije i/li osteologije u forenzičke svrhe, tj. radi prikupljanja, izvodenja i procjene dokaza u kriminalističkim istragama, odnosno sudskim ili upravnim postupcima. Najčešća prim ...

                                               

Forenzika

Forenzika je naziv za primjenu širokog spektra znanstvenih grana za utvrdivanje činjenica u sudskim ili upravnim postupcima. Izraz dolazi od latinskog pridjeva forensis. Forenzika je i primjena znanosti u kaznenim i gradanskim zakonima, uglavnom ...

                                               

Genocid

Pojam genocid definiran je u Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida koju je Opća skupština UN prihvatila 9. prosinca 1948. godine. Preuzet je u hrvatsko zakonodavstvo nakon osamostaljenja potvrdivanjem ratifikacije Konvencije SFR ...

                                               

Historija

Naziv historija danas se u hrvatskom jeziku relativno malo koristi iz tri razloga: prošla zbilja danas se označava isključivo nazivom povijest, dok historija označava istu samo u bošnjačkom jeziku u literaturi se vrlo često javlja njena bliskozna ...

                                               

Informacijske znanosti

Informacijske znanosti je znanstveno polje unutar društvenih znanosti koja se bavi izučavanjem informacija ili znanja i obično a ne eksluzivno uči se kao grana računarstva i informacijske tehnologije. Znanstvene grane informacijskih znanosti su a ...

                                               

Intervju

Intervju je susret radi razgovora ili dogovora. Pohrvaćeni je to naziv i za novinsku vrstu u kojoj se sadržaj izražava u obliku pitanja i odgovora. Namijenjen objavljivanju u tiskovnim medijima, na radiju i televiziji, razgovor s nekom istaknutom ...

                                               

Izdanja Antibarbarus

Izdanja Antibarbarus d.o.o. iz Zagreba je hrvatska izdavačka kuća. Neovisni je nakladnik, osnovan 1993. godine. Član je Zajednice nakladnika i knjižara pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, takoder je član Grupacije nakladnika znanstvene i stručne k ...

                                               

Katolička država

Katolička država je naziv za državu – neovisno o tome je li monarhija ili republika, te da li je demokracija ili neka vrst autoritarne države – gdje katolici predstavljaju većinu stanovništva, i gdje postoji tzv. unija izmedu Katoličke Crkve i dr ...

                                               

Kineziologija

Kineziologija dolazi od grčke riječi κίνησις i λόγος, pa prema tome etimološki kineziologija znači znanost o kretanju. Danas kineziologiju definiramo kao znanost koja proučava zakonitosti upravljanja procesom vježbanja i posljedice djelovanja tih ...

                                               

Klasična filologija

Klasična filologija je humanistička znanstvena disciplina koja proučava jezik, književnost, povijest, filozofiju, umjetnost i druge aspekte grčkog i rimskog svijeta tijekom perioda koji je poznat pod nazivom "antika" i koji je trajao od početaka ...

                                               

Kritička rasna teorija

Kritička rasna teorija je okvir promišljanja razvijen izvorno u pravnoj znanosti gdje se preispituju društveni i kulturalni aspekti podjela vezanih uz rasu, te osobito učinci tih podjela na polju distribucija društvene moći i na primjenu zakona. ...

                                               

Harold Lasswell

Harold Dwight Lasswell bio je američki teoretičar komunikacije, poznat po studijama o osobnosti i politici, koji je svojim istraživanjima dao veliki doprinos političkim znanostima i komunikologiji.

                                               

Mitologija

Mitologija je znanost koja proučava priče fantastičnog sadržaja u kojima su junaci bogovi, polubogovi, heroji i slično. Te priče bilježi mit, legenda, tradicija, usmena predaja i drugo. Pored toga, mitologijom se naziva i skup mitova neke religij ...

                                               

Modernizacija

Modernizacija je skup kompleksnih promjena koje od 16. st. u nejednakoj mjeri i različitim mehanizmima širenja zahvaćaju sva ljudska društva, posebice u Europi. Teorija modernizacije objašnjava globalne procese kojima tradicionalna društva dospij ...

                                               

Nakit

Nakit je vrijedan predmet koji služi za ukras i često je umjetnički izraden od plemenitih kovina i dragulja. Predmeti se obično nose na ljudskom tijelu, a češće kod pripadnica ženskog spola. Nakit proizvode uglavnom zanatske radnje draguljara ili ...

                                               

Participacija

Participacija, po Hrvatskom enciklopedijskom rječniku: 1. sudjelovanje, sudioništvo, udio, učešće participirati u novcu, participirati u sredstvima za proizvodnju 2. sudjelovanje gradana u procesima odlučivanja i aktivnostima na svim područjima d ...

                                               

Carole Pateman

Carole Pateman je engleska politologinja i feministkinja. Rodena je u radničkoj obitelji u Sussexu, gdje se školovala do šesnaeste godine. Studirala na Ruskin College-u, specijalizarnom za obrazovanje odraslih, te na Sveučilištu u Oxfordu, gdje e ...

                                               

Politika

Politika iz starogrčkog Πολιτικά, romanizirano politiká – poslovi vezani uz polis je kolektivna djelatnost usmjerena ka donošenju odluke o rješenju problema i izvršenju te odluke koja je obvezna za sve članove zajednice. Riječ politika potječe iz ...

                                               

Pravo

Pravo je ukupnost pravnih pravila, načela i instituta kojima se ureduju odnosi u odredenoj društvenoj zajednici. Njima su uredeni životni odnosi medu ljudima, ali i odnosi ljudi prema društvenoj zajednici u kojoj žive i čijim pravilima se podvrga ...

                                               

Prevencija

Prevencija označava skup mjera kako bi se spriječilo bilo kakve neželjene pojave, kao što su bolesti, ovisnost o drogama, zločini, nesreće, neuspjeh u školi, socijalni sukob, nasilje, ekološke katastrofe i slično. Tercijarna prevencija nastoji sp ...

                                               

Psihologija

Psihologija je društvena znanost koja se bavi moždanim procesima i njihovim izražavanjem u ponašanju. Psihologija nastoji sustavnim empirijskim istraživanjima steći znanje o uzrocima i načinu ponašanja pojedinca, te o tome na koji način ljudi dož ...

                                               

Psihopovijest

Ovdje nije riječ o izmipljenoj znanosti, o kojoj je pisao Isaac Asimov, već o stvarnoj znanosti. Psihopovijest je znanost o psihološkim motivima povijesnih dogadanja. Kombinira mogućnosti uvida psihoterapije s metodologijom istraživanja sociologi ...

                                               

Regionalizacija

Regionalizacija je sklonost ili proces formiranja regija. Regionalizacija se može promatrati u različitim disciplinama: U geografiji označava proces prikazivanja Zemlje raspodijeljene na regije. U sportu označava pojam kada sportska ekipa ima viš ...

                                               

Sinekizam

Sinekizam je koncept u urbanizmu koji je skovao Edward Soja, a odnosi se na dinamičku formaciju polisa - unije nekoliko malih urbanih naselja pod upravom "glavnog" grada. Sojina defincija sinekizma koju spominje u djelu Writing the city spatially ...

                                               

Strukturiranje informacija

Strukturiranje informacija ili kako to još zovu arhitektura informacija je praksa strukturiranja informacija za namjenu. Informacije su često strukturirane prema kontekstu u interakciji s korisnicima ili većim bazama podataka. Termin se najčešće ...

                                               

Uredba

Uredba je propis koji može biti donesen u socijalnoj, političkoj, psihološkoj i ekonomskoj domeni a koji može imati različite oblike: zakonska ograničenja koja donosi vladino tijelo, te je opći normativni akt snagom odmah ispod zakona koji donosi ...

                                               

Vizualna kultura

Vizualna kultura je područje istraživanja koje uključuje mnoge znanosti kao što su, primjerice, povijest umjetnosti, filozofija, antropologija i sociologija. Mnogi aspekti vizualne kulture se preklapaju sa znanstveno-tehnološkim istraživanjima, k ...

                                               

Allgemeine Deutsche Biographie

Objavila ju je povijesna komisija Bavarske akademije znanosti i umjetnosti, izmedu 1875. i 1912. u 56 svezaka, tiskanih u Leipzigu kod izdavačke kuće, Duncker & Humblot. ADB sadržava biografije oko 26.500 ljudi koji su umrli prije 1900. i živjeli ...

                                               

Brockhaus enciklopedija

Prvo izdanje nastalo je iz Conversations-Lexikon mit vorzüglicher Rücksicht auf die gegenwärtigen Zeiten autora Renatusa Gotthelfa Lobela i Christiana Wilhelma Frankea, objavljenog u Leipzigu 1796 1808. Kao i kod drugih enciklopedija iz 18. stolj ...

                                               

Catholic Encyclopedia

Objavljivanje enciklopedije započela je nakladnička kuća Robert Appleton Company 1907. godine u New Yorku. Glavni urednik bio je filolog Charles George Herbermann. Posljednji, petnaesti svezak, otisnut je 1912. godine. Dopunski svesci objavljivan ...

                                               

Crnogorska Enciklopedija

Crnogorska Enciklopedija, bio je projekt mrežne enciklopedije na crnogorskome jeziku, koji je postojao od 2006. do 2008. godine.

                                               

Cyclopaedia

Ciklopedija: ili, Univerzalni rječnik umjetnosti i znanosti je bila enciklopedija koju je 1728. objavio u Londonu Ephraim Chambers. Izdao je brojne pretiske tog djela u 18. stoljeću. Cyclopaedia je bila jedna od prvih općih enciklopedija na engle ...

                                               

Enciklopedija

Enciklopedija, pisano je djelo u kojem se, abecednim ili drugim metodičkim slijedom, sustavno obraduju činjenice i spoznaje o sveukupnom ljudskom znanju. Opće enciklopedije obraduju sva područja znanja, a specijalne enciklopedije samo znanja odre ...

                                               

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture je jednosveščana enciklopedija hrvatske povijesti i hrvatske kulture, koju je objavila Školska knjiga povodom 30-godišnjice svoga djelovanja. Objavljena je mjeseca studenoga 1980. godine.

                                               

Enciklopedija medunarodnog filma

Enciklopedija medunarodnog filma njemačka je enciklopedija u više izdanja s filmskim kritikama, recenzijama i člancima o filmovima i televizijskim serijama videnima u Njemačkoj od 1945. nadalje. Mrežno izdanje redovito se nadopunjuje novim filmov ...

                                               

Enciklopedija o Ćirilu i Metodu

Enciklopedija o Ćirilu i Metodu je specijalizirano i sektorsko izdanje Instituta za književnost Bugarske akademije znanosti, objavljeno u 4 sveska od 1985. do 2003. Enciklopedija sadrži podatke o razvoju starih bugarskih staroslavenski jezik i sr ...

                                               

Encyclopædia Britannica

Encyclopædia Britannica je sveobuhvatna enciklopedija nastala na engleskom jeziku. Njeno prvo izdanje izlazilo je u Edinburghu u razdoblju od 1768. do 1771. i imalo je 3 knjige. 1980-ih godina Britannica je započela sa digitalnim izdanjima, a pos ...

                                               

Encyclopædia Iranica

Encyclopædia Iranica je medunarodni projekt američkog sveučilišta Columbia u New Yorku čiji je cilj stvaranje sveobuhvatne i mjerodavne enciklopedije na engleskom jeziku o povijesti, kulturi i civilizaciji iranskih naroda od prapovijesti do danas ...

                                               

Encyclopaedia Metallum

Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives je web stranica koja popisuje glazbene sastave različitih žanrova heavy metala. Osnovali su je u lipnju 2002. dvoje Kanadana iz Montreala pod pseudonimima Morrigan i Hellblazer. Stranicu nadopunjavaju sa ...

                                               

Encyclopédie

Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers bila je rana enciklopedija, koja je objavljena izmedu 1751. i 1772. u Francuskoj. Glavni urednici Enciklopedije bilu su Denis Diderot i Jean le Rond dAlembert. Godinu da ...

                                               

MusicBrainz

MusicBrainz je internetska glazbena enciklopedija Pokrenuta je 17. srpnja 2000. godine. Projekt je namijenjen radi stvaranja glazbene baze podataka otvorena sadržaja, sličnog projektu freedb. Vlasnik je MetaBrainz Foundation. MusicBrainz je osnov ...

                                               

New International Encyclopedia

New International Encyclopedia bila je američka enciklopedija koju je prvi put godine 1902. izdala kompanija Dodd, Mead and Company. Poticala je od International Cyclopaedia. Originalno se sastojala od 17 svezaka, ali je 1906. povećana na 20 svez ...

                                               

Slava Vojvodine Kranjske

Slava Vojvodine Kranjske enciklopedijsko je djelo koje je izdano 1689. godine u Nürnbergu. Autor enciklopedije je Janez Vajkard Valvasor. Smatra se njegovim najvećim djelom i najvažnijem znanstvenome djelu o Kranjskoj, Valvasarovoj domovini, dana ...

                                               

Suvremena katolička enciklopedija

Suvremena katolička enciklopedija američka je enciklopedija koja daje jezgroviti i suvremeni pogled na vjerovanje, djelovanje i povijest Katoličke Crkve.

                                               

Vojna enciklopedija

Vojna enciklopedija je vojno djelo koje je nastalo u SFRJ i objavljivano u dva navrata, od 1958. do 1969. i 1970. do 1976.

                                               

Wikipedija

Wikipedija višejezična je, na Webu zasnovana enciklopedija slobodnog sadržaja. Ona postoji kao wiki, što podrazumijeva da se piše u suradnji s brojnim volonterima, te većinu članaka može uredivati svatko s pristupom Internetu i odgovarajućim web ...

                                               

Arheologija

Arheologija je znanost koja sustavno proučava i istražuje stare materijalne ostatke s ciljem rekonstrukcije cjelokupnog života čovječanstva. Sam naziv potječe od starogrčkih riječi aρχαιος star, drevan i λογος riječ, pripovijest. Riječ aρχαιολογί ...

                                               

Bogoslovlje

Bogoslovlje ili teologija je proučavanje Boga ili religiozno učenje koje nastoji sistematizirati i potkrijepiti vjerske dogme i vjerovanja. Teologija je izučavanje pojave i biti najvišeg duha ili bića te odnos izmedu njega, svijeta i čovjeka. Teo ...

                                               

Humanističke znanosti

Humanističke znanosti su znanstvene discipline koje proučavaju postojanost i bit čovjeka, tj. iskustvo bivanja čovjekom, koristeći se analitičkim, kritičkim i spekulativnim metodama istaknutim u većini empirijskih pristupa prirodnih i društvenih ...