ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 166
                                               

Kontinuum (teorija skupova)

Kontinuum je pojam iz teorije skupova. On znači realni brojevi ili odgovarajući kardinalni broj, c {\displaystyle {\mathfrak {c}}}. Georg Cantor dokazao je da je kardinalnost c {\displaystyle {\mathfrak {c}}} veća od najmanje beskonačnosti, poime ...

                                               

Lanac (skup)

Lanac je totalno uredeni podskup parcijalno uredenog skupa. U lancu su svaka dva elementa usporediva, dok u antilancu vrijedi suprotno. Ako je C lanac, onda mu je duljina |C|−1. Lancima se bavi Spernerov teorem, Lubell-Yamamoto-Meshalkinova nejed ...

                                               

Lubell-Yamamoto-Meshalkinova nejednakost

Lubell-Yamamoto-Meshalkinova nejednakost, matematička nejednakost iz teorije skupova Nosi ime po matematičarima Davidu Lubellu, Levu Dmitrijeviču Mešalkinu i Koichiju Yamamotu. a k {\displaystyle a_{k}} broj skupova veličine k {\displaystyle k} u ...

                                               

Načelo komprehenzije

Načelo komprehenzije je aksiom iz teorije skupova. U zadanom svojstvu φ x {\displaystyle \varphi x} je skup čiji su elementi baš oni koji objekti imaju to svojstvo, tj. { x: φ x } {\displaystyle \left\{x:\varphi x\right\}} je skup. Neograničeno n ...

                                               

Naivna teorija skupova

Naivna teorija skupova je teorija skupova u kojoj su skupovi su uvedeni koristeći tzv. samoevidentni koncept skupova kao kolekcija objekata smatranih cjelinom. Predstavlja početnu fazu u izgradnji teorije skupova. Obuhvaća vrijeme kad je njen osn ...

                                               

Najveći i najmanji elementi

Najveći element je onaj element x skupa parcijalno uredena skupa A. Taj je element maksimalan. Najveći element je maksimalan ali nije svaki maksimalan najveći, odnosno u skupu može biti više maksimalnih, ali samo je jedan najveći. Da bi maksimaln ...

                                               

Parcijalno ureden skup

Parcijalno ureden skup je skup A kod kojeg postoji relacija na za koju vrijedi da je antisimetrična i tranzitivna, tj. ako vrijedi x ≤ y {\displaystyle x\leq y} i y ≤ x {\displaystyle y\leq x} onda je x = y {\displaystyle x=y}, ako je x ≤ y {\dis ...

                                               

Particija skupa

Particija skupa je pojam iz teorije skupova. Uz zadani skup A te porodicu podskupova od A {A i: i ∈ I } što znači da za svaki element i koji je element skupa indeksa I za koji vrijedi A i ⊆ A {A i: i ∈ I } je particija skupa A uz ove uvjete: a) ∀ ...

                                               

Partitivni skup

Partitivni skup jest skup svih podskupova danoga skupa. Jedna je od osnovnih operacija sa skupovima. Zermelo-Fraenkelova teorija skupova zasniva se pored ostalih i na aksiomu partitivnog skupa. Broj članova partitivnog skupa A {\displaystyle A} k ...

                                               

Podskup

Ako su A i B skupovi, i svaki element iz A je takoder i element iz B, onda: A je podskup skupa B, u oznaci A ⊆ B {\displaystyle A\subseteq B}, ili ekvivalentno B je nadskup skupa A, u oznaci B ⊇ A {\displaystyle B\supseteq A}. Ako je A podskup od ...

                                               

Prazna funkcija

U matematici, prazna ili nularna funkcija je funkcija čija je domena jednaka praznom skupu. Za svaki skup A, postoji točno jedna takva prazna funkcija f A: o → A. Ovo uključuje svaku konstantnu formulu c - ali slika prazne funkcije nije { c }, ve ...

                                               

Prazni skup

U matematici, specifično u teoriji skupova, prazni skup je jedinstveni skup koji ne sadrži nijedan element. U aksiomatskoj teoriji skupova se njegovo postojanje postulira aksiomom praznog skupa, iz kojeg se grade svi konačni skupovi. Razna općeni ...

                                               

Presjek skupova

Presjek skupova je aditivna operacija sa skupovima u teoriji skupova. Presjekom se dobiva novi skup čiji su elementi zajednički članovi svih presječenih skupova. Može se dogoditi da presječeni skupovi nemaju zajedničkih elemenata odnosno tad je n ...

                                               

Russellov paradoks

Russellov paradoks dio je osnovne matematike, koji je otkrio Bertrand Russell 1901., pokazavši da je Fregeova naivna teorija skupova kontradiktorna. Možemo pretpostaviti da za bilo koji formalni kriterij postoji skup čiji su članovi oni i samo on ...

                                               

Unija skupova

Unija skupova je aditivna operacija sa skupovima u teoriji skupova. Unijom se dobiva novi skup čiji su elementi svi članovi svih unijom uključenih skupova. Unija je aditivna operacija kao presjek skupova. Kartezijev umnožak ima prioritet u odnosu ...

                                               

Zermelo–Fraenkelova teorija skupova

Zermelo–Fraenkelova teorija skupova, pojam iz teorije skupova. To je jedna teorija prvog reda. Formule iz teorije ZF gradimo pomoću varijabla, logičkih veznika i kvantifikatora, te dva dvomjesna relacijska simbola, ∈ {\displaystyle \in } i = {\di ...

                                               

Teorija urote

Teorija urote ili teorija zavjere pokušaj je objašnjavanja krajnjeg razloga nekog dogadaja kao tajan i obično zavaravajući plan tajnog udruženja moćnih osoba te negira da je dogadaj rezultat izravne aktivnosti ili pak prirodni dogadaj. Iako u pov ...

                                               

Četvrti Reich

U terminima neonacizma, Četvrti Reich je zamišljen kao tvorevina zasnovana na ideologiji o arijskoj nadmoći, antisemitizmu, lebensraumu, te agresivnom militarizmu i totalitarizmu. Nakon uspostavljanja Četvrtog Reicha, njemački neonacisti predlažu ...

                                               

Zračna luka Denver

Zračna luka Denver, - zračna luka u Denveru, Colorado. Na površini od 140 četvornih kilometara najveća je zračna luka u SAD-u prema ukupnoj površini, a druga najveća po veličini u svijetu nakon medunarodne zračne luke kralj Fahd u Saudijskoj Arab ...

                                               

Družba Bilderberg

Bilderberški skup je naziv za neslužbeni godišnji skup zatvorenog tipa, s oko 200 gostiju, koji se održava od 1954. godine. Većinu sudionika predstavljaju medunarodno utjecajne osobe na području poduzetništva, medija i politike. Prema nekim teori ...

                                               

Frederick William Engdahl

Frederick William Engdahl je američko-njemački zagovornik teorija zavjere i prema vlastitim riječima slobodni novinar, povjesničar i ekonomski istraživač.

                                               

Filadelfijski eksperiment

Filadelfijski eksperiment je navodni tajni eksperiment američke ratne mornarice koji je proveden 28. listopada 1943. godine na dokovima brodogradilišta u Philadelphiji, koji je krenuo pogrešnim tokom. Sam tzv. dogadaj poznat je i pod kodnim imeno ...

                                               

Iluminati

Iluminati su prosvjetiteljsko društvo koje je u Bavarskoj u Ingolstadtu 1776. utemeljio profesor prava Adam Weishaupt. Od svojih je članova zahtjevao religiozno prosvjećenje i širenje humanističko-kozmopolitske ideje. Djelovanje društva bilo je z ...

                                               

Krupni kapital

Krupni kapital ili visoki kapital je perogrativni izraz i pojam je koji se rabi da bi se opisala ekonomska, politička i društvena moć koja povezana monopolizacijom novčanih sredstava. Izvorno izraz je onaznačavao politički utjecaj financijskih mo ...

                                               

Novi svjetski poredak

Novi svjetski poredak je teorija zavjere koja tvrdi da mala skupina medunarodnih elita kontrolira i manipulira vlade, industrije i medijske organizacije širom svijeta, s ciljem povećanja moći, utjecaja i bogatstva, a primarni alat kojim se korist ...

                                               

Operacija Mongoose

Operacija Mongoose, poznat kao Kubanski projekt, bila je tajna operacija CIA-je razvijena tijekom prve godine mandata predsjednika Johna F. Kennedyja. Kennedy je 30. studenog 1961. godine odobrio seriju agresivnih tajnih operacija protiv režima F ...

                                               

Operacija Northwoods

Operacija Northwoods je bio naziv predložene operacije pod lažnom zastavom protiv Castrovog režima na Kubi, predložen od strane Ministarstva obrane i načelnika glavnog stožera tijekom 1962. godine. Prijedlog je zahtijevao od CIA-je ili američkih ...

                                               

Protokoli Sionskih mudraca

Protokoli Sionskih mudraca je antisemitski spis koji je navodno zbornik zapisnika s masonskih sastanaka te tako opisuje navodnu židovsku i masonsku zavjeru da se zavlada svijetom. Protokoli se ubrajaju u najpoznatije povijesne krivotvorine. U svo ...

                                               

David Rockefeller

David Rockefeller bio je američki bankar, te istaknuti član ekstremno bogate obitelji Rockefeller, koja većinu svojeg bogatstva duguje iznimno profitabilnom poslovanju nekadašnjeg Standard Oil-a; kompanije koja je zbog protuzakonitog stvaranja mo ...

                                               

Sionski priorij

Sionski Priorij ili bratstvo brda Ziona naziv je udruge koju je osnovao francuski monarhist Pierre Plantard 1956. u Annemasse-eu. Udruga je privremeno objavljivala časopis naziva Circuit. Bili su oko godinu dana aktivni u regiji. Plantard je poku ...

                                               

Skull and Bones

Lubanja i kosti, još poznato i kao Bratstvo smrti, 322 i The Eulogian Club, je tajno društvo osnovano u 1832. godini. Tajno društvo se nalazi u okviru Yale sveučilišta u Connecticutu, SAD.

                                               

Teorije urote o slijetanju na Mjesec

Teorije urote o slijetanju na Mjesec su skup različitih teorija koje se bave pretpostavkom da se ljudsko slijetanje na Mjesec od 1969. do 1972. u okviru programa Apollo nikada nije dogodilo, nego da su NASA i američka vlada istu samo fingirali ka ...

                                               

Teorije zavjere oko smrti Osame bin Ladena

Osama bin Laden je prema službenim izvještajima američke vlade ubijen 2. svibnja 2011. Medutim, alternativni pogledi na tu situaciju stvorili su razne teorije zavjere i glasine. Medu raznim teorijama su one da je bin Laden već duže vrijeme bio mr ...

                                               

Vijeće trinaest obitelji

Vijeće trinaest obitelji naziv je elitističke, tajnovite i kontroverzne organizacije koju čini 13 najutjecajnijih i najbogatijih obitelji svijeta. Prema teorijama zavjere, one kontroliraju ostatak svjetskog stanovništva i upravljaju cjelokupnim g ...

                                               

Židovski lobi

Židovski lobi je naziv koji se koristi za opis ili potvrdu organiziranog židovskog utjecaja na brojnim poljima u društvu, uključujući politiku, vladu, javnu politiku, medunarodne odnose, kao i na poduzetništvo, medunarodne financije, medije, akad ...

                                               

Galileijeve transformacije

Galileijeve transformacije su matematičke transformacijske relacije kojima se prema Galileijevu načelu relativnosti pri prijelazu iz jednoga referentnog sustava u drugi preračunavaju koordinate položaja i brzine čestica. Vrijede samo za male brzi ...

                                               

Gaugino

U fizici elementarnih čestica, gaugino je hipotetski superpartner gauge polja kako predvida gauge teorija. Oni su fermioni. U najmanjem supersimetričnom produžetku standardnog modela postoje sljedeći gaugini: Winos simbol W͂± i zino simbol Z͂ 0 s ...

                                               

Lorentzove transformacije

Lorentzove transformacije su algebarske linearne relacije koje povezuju koordinate nekoga fizičkog dogadaja u mirnome sustavu s pripadajućim koordinatama u sustavu S koji se prema sustavu S giba uzduž osi x stalnom brzinom v. One se danas izvode, ...

                                               

Načelo korespondencije

Načelo korespondencije je načelo koje povezuje novu i staru teoriju mehanike, posebno kvantnu i klasičnu mehaniku. Prema tom načelu, nova teorija mora moći objasniti sve pojave koje je objašnjavala prevladana teorija. Tako kvantna fizika i klasič ...

                                               

Polje (fizika)

U fizici, polje je preslikavanje koje pridružuje fizikalnu veličinu svakoj točki prostora. Ovisno o tipu veličine koja se pridružuje, polje može biti skalarno, vektorsko ili tenzorsko, tako da je primjerice gravitacijsko polje vektorsko polje jer ...

                                               

Prostorvrijeme

Prostorvrijeme ili prostor–vrijeme, u teoriji relativnosti, je prostor koji se uz prostorne koordinate opisuje i četvrtom koordinatom razmjernom vremenu. Matematički se temelji na homogenosti i izotropnosti četverodimenzionalne prostornovremenske ...

                                               

Rapiditet

Rapiditet je veličina srodna brzini koja se koristi u fizici u teoriji relativnosti. Matematički se može definirati kao hiperbolni kut izmedu dva referentna sustava koji se gibaju jedan u odnosu na drugi. Prednost korištenja rapiditeta u odnosu n ...

                                               

Superpartner

U fizici elementarnih čestica, superpartner je hipotetska elementarna čestica. Supersimetrija je jedna od teorija fizike elementarnih čestica koja predvida postojanje ovih čestica, takozvanih "sjena". Naziv superpartner je spoj riječi supersimetr ...

                                               

Tamna tvar

Tamna tvar je naziv za tvar u svemiru koja ne emitira niti reflektira elektromagnetsko zračenje, zbog čega je ne možemo vidjeti. Njeno postojanje astronomija je dokazala posredno, promatranjem učinka tamne tvari na druge, lakše uočljive, objekte. ...

                                               

Teorija relativnosti

Teorija relativnosti ili relativistička fizika je moderna fizičko-matematička teorija koja potpuno obuhvaća prirodne pojave na razini čestica do kozmoloških veličina. Sadržaj relativističke fizike Einsteinova je relativnost primijenjena u svim gr ...

                                               

Teorija struna

Naše trenutno znanje o subatomskoj kompoziciji svemira sažeto je u standardnom modelu fizike čestica. Opisuje i osnovne gradevne blokove od kojih je sačinjen svemir i sile koje djeluju pri njihovoj interakciji. Postoji 12 osnovnih gradevnih bloko ...

                                               

Achensko jezero

Achensko jezero je ledenjačko jezero koje se nalazi u austrijskoj pokrajini Tirolu. Nalazi se sjverno od Jenbacha. Achensko jezero je najveće jezero u Tirolu. Ime je dobilo po rijeci Achenu, izvorišnoj rijeci rijeke Isara, u koju se razlijeva u s ...

                                               

Aiga-i-le-Tai

Aiga-i-le-Tai je jedan od jedanaest distrikta u Samoi. Središte distrikta je u naselju Mulifanua. Osim glavnog područja na otoku Upolu distrikt uključuje otočiće Manono, Apolima i maleni nenaseljeni otočić Nuulopa. Ti otoci leže u tjesnacu Apolim ...

                                               

Alberta

Alberta je jedna od deset provincija u Kanadi koja spada u regiju Srednji zapad. U Alberti su pronadena velika nalazišta nafte oko Edmontona i Calgaryja i tu se proizvodi oko 70% kanadske nafte.

                                               

Algarve

Algarve zapad) najjužnija je pokrajina Portugala. Površina iznosi 4.989km² i oko 4441.000 stanovnika. Najveći i glavni grad pokrajine je Faro. Južna obala Algarvea jedna je od najljepish i glavnih turističkih odredišta Europe. Algarve jedno je od ...