ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 165
                                               

Kaunaško tehnološko sveučilište

Kaunaško tehnološko sveučilište je najveće tehničko sveučilište u baltičkim državama i drugo po veličini u Litvi. Za vrijeme sovjetske okupacije 1950. - 1990., sveučilište se zvalo "Kaunaški politehnički institut" litvanski: Kauno politechnikos i ...

                                               

Sveučilište Klaipėda

Utemeljeno je u siječnju 1991. U početku je imalo tri fakulteta, humanistički i prirodoslovlja, pomorskog inženjerstva i pedagogije, a broj im je kasnije narastao: PMF, humanističke znanosti, pomorsko inženjerstvo, umjetnost, pedagogija i društve ...

                                               

Komenskovo sveučilište

Komenskovo sveučilište najstarije je i najveće slovačko sveučilište, s većinom fakulteta smještenih u Bratislavi. Sveučilište je osnovano 1919. godine, nedugo nakon što je osnovana Čehoslovačka. Sveučilište je dobilo ime po Janu Amosu Komenskome, ...

                                               

Sveučilište u Lvivu

Sveučilište u Lvivu je sveučilište sa sjedištem u zapadnom ukrajinskom gradu Lvivu. Jedno je od najstarijih sveučilišta istočno od Visle i jedno od najvećih u Ukrajini. Na tom mjestu osnovana je škola 1608. godine od strane isusovaca. Od 1661. im ...

                                               

Medunarodno sveučilište u Sarajevu

Medunarodno sveučilište u Sarajevu osnovan je 23. listopada 2003. godine, a priznat od strane Vijeća za visoko obrazovanje Republike Turske. Ima status privatnog sveučilišta. Fakulteti se nalaze u istoj zgradi u Sarajevu, a u tijeku je gradnja ka ...

                                               

Sveučilište u Prištini

Sveučilište u Prištini, sveučilišna je ustanova u glavnom gradu Republike Kosovo Prištini. Osnovano je 18. studenoga 1969. godine u Prištini, kao gradu koji je sjedište socijalističke autonomne pokrajine u SR Srbiji. Godine 1999. je uslijed rata, ...

                                               

Sveučilište u Sofiji

Sveučilište "Svetog Klementa Ohridskog” u Sofiji je najstarije sveučilište u Bugarskoj. Osnovano je 1. listopada 1888. godine u Sofiji, 10 godina nakon oslobodenja Bugarske. U početku je imao 4 redovna i 3 dodatna predavača i 49 studenata. Sveuči ...

                                               

Srednjoeuropsko sveučilište

Srednjoeuropsko sveučilište privatno je sveučilište koje se nalazi u Budimpešti, a pruža studije iz područja humanističkih znanosti, društvenih znanosti, prava, javne politike, menadžmenta, znanosti o okolišu i matematike. Sveučilište je osnovao ...

                                               

Tehničko sveučilište Yıldız

41°3′8″N 29°0′37″E Tehničko sveučilište Yıldız tur. Yıldız Teknik Üniversitesi, kratica YTÜ je državno sveučilište orijentirano na tehniku. Nalazi se u Turskoj, u Istanbulu. Utemeljeno je 28. kolovoza 1911. za vrijeme dok je vladao sultan Mehmed ...

                                               

Tehničko veleučilište u Gdanjsku

Tehničko veleučilište u Gdanjsku je državno sveučilište orijentirano na tehniku. Jedan je od vodećih tehničkih sveučilišta u Poljskoj. Osnovano je u 1904. Jedan je od najstarijih autonomnih državnih sveučilišta, takoder jedan od najstarijih sveuč ...

                                               

Ukrajinsko katoličko sveučilište

Ukrajinsko katoličko sveučilište je katoličko sveučilište u gradu Lavovu, u zapadnoj Ukrajini. Sveučilište je otvoreno u suradnji sa Ukrajinskom grkokatoličkom crkvom 29. srpnja 2002. godine, no svoje korijene kao institucija vuče iz 1929. godine ...

                                               

Sveučilište Vitolda Velikog

Sveučilište Vitolda Velikog, kraticom: VDU, je jedno od najvećih sveučilišta u Kaunasu u Litvi. Kroz vrijeme je nosio razna imena, kao što je Litvansko sveučilište Lietuvos universitetas i Kaunaško sveučilište Kaunos universitetas.

                                               

Hrvatsko katoličko sveučilište

Hrvatsko katoličko sveučilište je privatno sveučilište u Zagrebu. Osnovano je 3. lipnja 2006. Prva akademska godina počela je 4. listopada 2010. godine. Rektor Sveučilišta je prof. dr. sc. Željko Tanjić.

                                               

Katoličko sveučilište Péter Pázmány

Katoličko sveučilište Péter Pázmány, privatno sveučilište s pravom javnosti osnovano 1635. godine odredbom Kraljevine Ugarske. Drugo je najstarije sveučilište u Madarskoj i svrstava se medu najuglednije visokoobrazovne ustanove u zemlji. Nadaleko ...

                                               

Bitak

Bitak, kao filozofski pojam, označuje sve ono što jest, što je izvan ništa. Bitkom kao bitkom se bavi ontologija. Od pojma bitka treba razlikovati biće, koje predstavlja konkretnu realizaciju bitka u stvarnosti – ono što po bitku jest.

                                               

Duša svijeta

Duša svijeta, u filozofiji, pojam za sveprožimajuću duhovnu silu koja oživljava svijet. Postanak ove metafizičke koncepcije potječe iz drevne mitološke kozmologije, a preko pitagorizma dospio je do Platona koji joj daje prvo sustavno tumačenje u ...

                                               

Egzistencija

Egzistencija u filozofiji znači postojanje, opstojnost. "Što postoji?", "što znači postojati?", "što znači biti?" temeljna su pitanja zapadnjačko-europske metafizike, a "egzistencija" je jedan od njezinih temeljnih pojmova. Egzistencija je tubita ...

                                               

Ideologija

Ideologija je termin kojim se označava obuhvatni sklop ideja koje uključuju način na koji pojedinac ili grupa gledaju na svijet, te ciljeve, očekivanje i aktivnosti. Uglavnom se upotrebljava za političke ideologije - poput marksizma ili liberaliz ...

                                               

Kabala i razine tijela

Ljudsko tijelo nije nikada bilo izričitom temom Kabale. Govorilo se o fizičkom tijelu, ali nikada o višim razinama tijela kao što je to slučaj u hinduističkoj jogi, ili u kršćanstvu, na primjer Pavao koji govori, u 1. poslanici Korinćanima o uskr ...

                                               

Načelo

Načelo ili princip je osnova iz koje potječe sve što jest. Takoder se tumači i kao temeljna istina. Načelo je pravilo ili zakon kojeg se slijedi ili kojeg je poželjno slijediti. Načelo je neizbježna posljedica pravila i zakona koji se opažaju u p ...

                                               

Optimizam

Optimizam je pozitivno shvaćanje i gledanje svijeta i sklonost očekivanju najboljeg mogućeg ishoda. Oslanja na one aspekte date situacije koji ulivaju najviše nade. Suprotnost optimizmu je pesimizam. Optimizam se definira i kao "ispunjenost nadom ...

                                               

Teoretsko računarstvo

Teoretsko računarstvo je skup tema računarstva koje se uglavnom fokusiraju na apstraktne, logičke i matematičke aspekte računanja, kao što je teorija računanja, analiza algoritama te semantika programskih jezika. Iako nije jedinstvena tema, njeni ...

                                               

Aksiomatska semantika

U računarstvu, aksiomatska semantika je jedan od formalizama specificiranja semantike programskih jezika. Značenje računalnog programa nije uopće eksplicitno dano, već su definirana svojstva jezičnih konstrukata preko aksioma i pravila inferencij ...

                                               

B-stablo

B-stabla su strukture podataka u informatici. Karakteristike su mu potpuna balansiranost, sortiranje podataka po vrijednosti ključa i čuvanje odredenog broja elemenata u jednom čvoru stabla. Operacije nad podacima stabla se obavljaju u amortizira ...

                                               

Crveno-crno stablo

Crveno-crna stabla su poseban tip binarnih stabala koji se kao podatkovna struktura koriste u računarstvu za organiziranje dijelova usporedivih podataka, kao što su brojevi. U binarnim stablima je svaki podatak pohranjen u čvoru. Jedan od čvorova ...

                                               

Formalna semantika programskih jezika

U teoretskom računarstvu, formalna semantika je disciplina koja se bavi rigoroznim matematičkim proučavanjem značenja programskih jezika i modela računanja. Formalna semantika jezika je dana matematičkim modelom koji opisuje moguća računanja koja ...

                                               

Lambda račun

U matematičkoj logici i računarstvu, lambda račun, odnosno λ-račun, je formalni sustav dizajniran za ispitivanje definicije funkcije, aplikaciju funkcije, te rekurziju. Uveli su ga Alonzo Church i Stephen Cole Kleene 1930-ih; Church je koristio l ...

                                               

Računanje

Računanje ili komputacija je općenit naziv za obradu informacije koja se može matematički predstaviti. Ovo uključuje fenomene u opsegu od jednostavnih kalkulacija pa sve do ljudskog razmišljanja. U užem smislu, računanje je proces koji slijedi do ...

                                               

Turingov stroj

Turingovi strojevi su iznimno jednostavni apstraktni uredaji za manipulaciju znakovima koji - unatoč jednostavnosti dizajna - mogu biti prilagodeni da simuliraju logiku bilo kojeg računalnog algoritma. Opisao ih je 1936. Alan Turing. Turingovi st ...

                                               

Umjetni život

Umjetni život, je polje izučavanja i oblik umjetnosti koje proučava sustave koji se odnose na život, njegove procese i evoluciju kroz simulacije rabeći računalne modele, robotiku i biokemiju, "sklopovskim", i "mokrim" pristupima). Umjetni život n ...

                                               

Brownovo gibanje

Brownovo gibanje je nasumično gibanje čestica koje su mnogo veće nego atomi i obične molekule, ali premalene da bi bile vidljive golim okom u nekom fluidu, kao primjerice gibanje čestica dima u zraku ili peludnih čestica u vodi. Škotski botaničar ...

                                               

Fraktalna dimenzija

Fraktalna dimenzija je vrijednost koja nam daje uvid u to u kojoj mjeri neki fraktal ispunjava prostor u kojem se nalazi. Postoji mnogo definicija fraktalne dimenzije, od kojih se niti jedna ne može smatrati univerzalnom. Najjednostavnija je dime ...

                                               

Leptirov učinak

Leptirov učinak označava da u složenim, nelinearnim dinamičkim i determinističkim sustavima postoji velika osjetljivost na mala odstupanja od početnih uvjeta. Iz tog razloga i vrlo male razlike u početnim uvjetima mogu dovesti do bitno različitih ...

                                               

Lorenzov atraktor

Lorenzov atraktor je kaotično preslikavanje, istaknuto po svom leptirolikom obliku. Preslikavanje pokazuje kako stanje dinamičkog sustava vremenski evolvira u složenom, neponavljajućem uzorku, često opisanom kao lijepim. Sam atraktor, kao i jedna ...

                                               

Turbulencija

Turbulencija je nepravilno vrtložno gibanje koje se pojavljuje u tekućinama i plinovima kad struje pored čvrstih predmeta ili kad im brzina strujanja prijede odredenu granicu. Za turbulentno strujanje karakteristično je da pored srednje brzine ci ...

                                               

Teorija skupova

Teorija skupova je matematička teorija o skupovima, koji su kolekcije apstraktnih objekata. Obuhvaća svakodnevnu notaciju skupa, kao što je ona uvedena u osnovnoj školi, kao kolekciju objekata, te pripadne koncepte elemenata i članstva takvih kol ...

                                               

Aksiom dobre utemeljenosti

Aksiom dobre utemeljenosti je aksiom u teoriji skupova. Prema ovom aksiom svaki je skup dobro utemeljen u odnosu na relaciju ∈. Iz ovog aksioma slijedi da ne postoji skup x za koji bi postojao beskonačni niz skupova x n tako da vrijedi.∈ x 2 ∈ x ...

                                               

Aksiom izbora

Aksiom izbora je aksiom iz teorije skupova. Imamo I, proizvoljan neprazan skup i vrijedi A i: i ∈ I {\displaystyle {A_{i}:i\in I}} neprazna familija u parovima disjunktnih nepraznih skupova. U tom slučaju ima skup B takve osobine da je B ∩ A i {\ ...

                                               

Aksiom praznog skupa

Aksiom praznog skupa je aksiom egzistencije iz teorije skupova. Jedan je od aksioma Zermelo–Fraenkelove teorije. Po tom aksiomu postoji barem jedan skup, a to je skup bez elemenata odnosno prazan skup, odnosno skup koji ne sadrži niti jedan eleme ...

                                               

Aksiom rasprostranjenosti

Aksiom rasprostranjenosti odnosno aksiom ekstenzionalnosti je aksiom iz teorije skupova. Uz načelo komprehenzije i aksiom izbora njime se mogu izvesti svi poučci koje je Georg Cantor dobio u naivnoj teoriji skupova. Iskazuje kriterij jednakosti s ...

                                               

Alef broj

U matematičkoj teoriji skupova, alef brojevi predstavljaju brojeve koji se koriste za označavanje kardinalnosti beskonačnih skupova. Njihova oznaka je hebrejsko slovo alef. Kardinalnost skupa prirodnih brojeva je ℵ 0 {\displaystyle \aleph _{0}} a ...

                                               

Antilanac

Antilanac je parcijalno ureden skup u kojem nikoja dva elementa nisu usporediva, dok u lancu vrijedi suprotno. Ako je A antilanac, onda mu je veličina |A|. Antilancima se bavi Spernerov teorem, Lubell-Yamamoto-Meshalkinova nejednakost, Mirskyev t ...

                                               

Banach-Tarskijev paradoks

Banach-Tarskijev paradoks teorem je iz teorije skupova geometrije u kojem se navodi sljedeće: Za čvrstu loptu iz trodimenzionalnog prostora postoji razložba te lopte u konačan broj zasebnih podskupova koji se onda mogu ponovno sastaviti na drugač ...

                                               

Beskonačan skup

Beskonačan skup je u matematici teoriji skupova vrsta skupa. Neki skup S je beskonačan ako nije konačan. Utvrditi jednakost dvaju beskonačnih skupova vrlo je složena zadaća.

                                               

Hipoteza kontinuuma

U matematici, hipoteza kontinuuma je hipoteza o mogućim veličinama beskonačnih skupova. Georg Cantor je uveo koncept kardinalnosti kako bi usporedio veličine beskonačnih skupova, i pokazao je da je skup cijelih brojeva strogo manji od skupa realn ...

                                               

Indeksirana porodica skupova

Indeksirana porodica skupova, kraće porodica skupova jest bijekcija s odredenoga skupa indeksa na skup skupova koja se interpretira kao indeksirani skup skupova. Najčešće se ne navodi skup indeksa u praksi. U praksi se porodicu skupova jednostavn ...

                                               

Kardinalnost

Kardinalnost je pojam iz matematike iz teorije skupova. U matematici, kardinalnost skupa označava broj elemenata tog skupa. Na primjer, skup A = {2, 4, 6} sadrži 3 elementa, dakle kardinalnost skupa A je 3. Kardinalnost skupa A se obično označava ...

                                               

Kartezijev umnožak

Kartezijev umnožak je umnožak iz teorije skupova koji nosi ime prema latiniziranom imenu Renéa Descartesa Cartesius. Kod dvaju skupova skup svih uredenih parova čiji je prvi element iz prvoga skupa, a drugi iz drugoga skupa. Ako je više tj. n sku ...

                                               

Klasa (matematika)

Nedovršeni članak Klasa koji govori o matematici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije. Klasa je pojam iz teorije skupova. Svaku se kolekciju naziva klasom. Kolekciju { x: φ x } nazivamo klasom ako je φ neko svojstvo. Sve klase n ...

                                               

Kofinalnost

Kofinalan skup je vrsta skupa. Svaki totalno ureden skup sadrži kofinalan dobro ureden skup. Uzmemo li parcijalno ureden skup S, ≤ Za skupa A koji je podskup skupa S A ⊆ S u kojem vrijedi da ∀ x ∈ S {\displaystyle \forall x\in S} postoji a ∈ A {\ ...