ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 163
                                               

Aberia (Plantae)

Aberia, nekadašnji biljni rod kojemu je pripadalo 11 vrsta od kojih su sve uklopljene u rod dovijalis, porodica vrbovke. Opisao ga je 1844. njemački botaničar Christian Ferdinand Friedrich Hochstetter Hochst.

                                               

Acutodesmus

Acutodesmus, nekadašnji rod zelenih algi u porodici Scenedesmaceae. U rod je nakada uključivano 17 vrsta, od kojih dvije imaju nepoznat taksonomski status a osatale su sinonimi uključeni u druge rodove

                                               

Afrička ljubica

Afrička ljubičica je nekadašnji biljni rod od 7 ili više vrsta zeljastih višegodišnjih cvjetnica iz porodice Gesneriaceae, danas kompletno uklopljen u rod Streptocarpus. Porijeklom su iz Tanzanije i Kenije u istočnoj tropskoj Africi, s koncentrac ...

                                               

Anapausia

Anapausia, nekadašnji biljni rod klasificiran porodici osladovki. Vrste ovog roda prebačene su u rodove Mickelia, Bolbitis, Cheiropleuria, Tectaria i Leptochilus. Porodicu je 1851. opisao Carl Bořivoj Presl.

                                               

Anthristiriinae

Anthristiriinae, nekadašnji podtribus trava u tribusu Andropogoneae, sinonim za Andropogoninae. Opisao ga je J. Presl 1830., a u njega je uključivano desetak rodova. Rod Anthistiria po kojemu je podtribus imenovan, sinonim je za Themeda.

                                               

APG

APG je akronim za engl. A ngiosperm P hylogeny G roup - a označava Grupu istraživača filogeneze kritosjemenjača kako se nazvala grupa autora koji su 1998., 2003. i 2009. sintetizirali i obradili sve dotadašnje spoznaje iz područja filogeneze krit ...

                                               

Balanophorales

Balanophorales, botanički naziv za red u razredu dvosupnica kojemu prema Thorneu pripadaju porodice Balanophoraceae i Cynomoriaceae. Takhtajan red svrstava u nadred Balanophoranae zajedno sa redom Cynomoriales. Najvažnijem rodu Balanophora pripad ...

                                               

Sistematika beskralježnjaka

U mnogostanične beskralješnjake ubrajamo sljedeće taksone: Životinjsko carstvo Animalia Podcarstvo Mnogostaničari Metazoa Koljeno spužve Porifera Koljeno Placozoa Odjeljak Parazoa Pododjeljak mješinci Coelenterata Koljeno Ctenophora Odjeljak Kolj ...

                                               

Brčak

Brčak, nekadašnji biljni rod iz porodice trava kojemu je pripadalo dvadesetak vrsta jednogodišnjeg raslinja raširenog po znatnim dijelovima Europe, Azije, Afrike i Sjeverne i Južne Amerike. Danas se vodi kao sinonim za rod Festuca Tourn. ex L. Op ...

                                               

Carstvo (taksonomija)

Carstvo je dugo vremena bilo najviša kategorija razvrstavanja živih organizama. Znanost je prvobitno razdvajala živi svijet na dva carstva, životinjsko Animalia i biljno Plantae. Kako je spoznaja o živom svijetu napredovala, ovim dvjema carstvima ...

                                               

Ceratoteka

Ceratoteka, nekadašnji manji biljni rod mirisnog dvogodišnjeg raslinja iz porodice sezamovki. Danas se vodi kao sinonim za rod Sesamum L. Vrste uključivane u njega raširene su po mnogim afričkim državama, a vrsta Ceratotheca triloba unešena je i ...

                                               

Chamaeleon

Chamaeleon, nekadašnji biljni rod iz porodice glavočika čije su vrste danas uklopljene u rod kravljak. Opisao ga je Cass. Chamaeleon macrophyllus Carlina macrophylla je enedem u Maroku i Alžiru u gorju Atlas. Listovi su kao i kod blaženog čkalja ...

                                               

Dipelta

Dipelta, nekadašnji biljni rod iz porodice kozokrvnica koji obuhvaćao 4 priznate vrste grmlja ili drveća i jednu vrstu iz Turkestana D. turkestanica Regel & Schmalh. Opisao ka je Karl Ivanovič Maksimovič 1877. Predstavnici roda Dipelta prebačeni ...

                                               

Diploblastične životinje

Diploblastične životinje, kladus animalia sa dva sloja zametnih listića koji se stvaraju tijekom embriogeneze, to su ektoderm i endoderm, po čemu se razlikuju od Triploblastica koji posjeduju i srednji sloj, mezoderm, koji omogućava bilateralnim ...

                                               

Domena (taksonomija)

Domena su sistem podjele živih bića na tri osnovna dijela koju zastupa Carl R. Woese sa "University of Illinois", pri čemu se podjela temelji na različitoj strukturi RNK: Bakterije Bacteria, Eubacteria ranije prokarioti: oblik jednostaničnih orga ...

                                               

Dvojno nazivlje

Dvojno nazivlje ili binarna nomenklatura u biologiji označava službenu metodu imenovanja vrsta koju je uveo Linnaeus. Kao što i sama riječ sugerira, znanstveni naziv se oblikuje kombinacijom dvaju izraza: imena roda i vrsnog atributa. Pri tome su ...

                                               

Filogenetsko stablo

Filogenetsko stablo pokazuje evolucijske odnose izmedu raznih vrsta ili drugih dijelova za koje se pretpostavlja da imaju zajedničke pretke. Time je filogenetsko stablo ustvari oblik kladograma. Svako grananje od predaka označava na stablu najbli ...

                                               

Gorska metvica

Gorska metvica, gorska metvica je hrvatski naziv danas nepriznatog biljnog roda Calamintha u redu lamiales, dok je naziv marulja dan takoder danas nepriznatom rodu Acinos kao i rodu Marrubium. Rod Marrubium hrvatski se naziva i tetrljan. Vrste ko ...

                                               

Grammitidaceae

Grammitidaceae, nekadašnja biljna porodica u diviziji papratnjača, čiji su rodovi danas uključeni u porodicu Polypodiaceae. Sastojala se od 16 rodova sa 279 tada priznatih vrsta. Opisao ju je 1840. Newman

                                               

Grenovija

Grenovija je danas nepriznati mali biljni rod iz porodice Crassulaceae čiji su dvije vrste Greenovia dodrentalis i Greenovia gracilis sinonim za Aeonium dodrentale Biljke pripisivane ovom rodu potječu sa Kanara gdje raste u brdima na visini od 15 ...

                                               

Hamamelidae

Hamamelidae, zastarjeli biljni podreazred u razredu Magnoliopsida, po nekima u Rosopsida. Redovi koji su se klasificirali u nju su: Balanopales, Barbeyales, Casuarinales, Cercidiphyllales, Corylales, Daphniphyllales, Didymelales, Eupteleales, Fag ...

                                               

Hydnoraceae

Hydnoraceae, danas nepriznata malena porodica biljaka iz reda paparolike kojoj je pripadalo svega deset vrsta raširenih u Južnoj Americi i južnoj Africi i južnom Madagaskaru. Opisao ju je 1821. Carl Adolf Agardh. Njezini rodovi uklopljeni su u po ...

                                               

Hymenolobus

Hymenolobus, nekadašnji biljni rod uključivan u porodicu Brassicaceae. Njezine tri vrste prebačene su u rodobve Hornungia, Halimolobos i Microlepidium.

                                               

Ihlenfeldtia

Ihlenfeldtia, nekadašnji maleni biljni rod iz porodice čupavica kojemu su pripadale dvije vrste sukulenata, endema iz Južnoafričke Republike. Rod je kao novi opisan 1992., a 2017. godine je zajedno sa rodom Odontophorus, uključen u rod Cheiridopsis

                                               

Kladogram

Za pomoć o tome kako rabiti kladograme na Wikipediji vidi pomoć: kladogrami. Kladogram je dijagram rabljen u kladistici koji pokazuje veze medu organizmima. Kladogram nije, medutim, evolucijsko drvo jer ne pokazuje kako su predci povezani s potom ...

                                               

Koljeno (taksonomija)

Koljeno hijerarhijska je stepenica u sistematici biologije, i to u botanici, zoologiji i bakteriologiji. Ponekad se kasnije dijeli na podkoljena. Više koljena u nekim se slučajevima obuhvaća u natkoljeno koja tada obuhvaća grupu koljena. Koljeno ...

                                               

Majuška

Majuška, nekadašnji biljni rod u porodici Primulaceae, danas uklopljen u rod Lysimachia. U Hrvatskoj je jedini predstavnik Sitna majuška.

                                               

Molekularna filogenija

Molekularna filogenija grana je filogenije koja analizira nasljedne molekularne razlike, uglavnom u sekvencijama DNA, radi dobivanja informacija o evolucijskim vezama nekog organizma. Rezultat molekularne filogenetske analize izražava se filogene ...

                                               

Monotipičnost

Monotipičnost je stručni izraz u biologiji, koji se koristi kad se unutar jedne grupe u biološkoj sistematici nalazi samo jedna vrsta. Ako jedna porodica ima samo jedan rod, tada je analogno monotipičnosti, riječ o monogeneričnosti. Hijerarhijske ...

                                               

Oblenjaci

Oblenjaci naziv za životinje koje su stručno nazvane Aschelminthes i Nemathelminthes, što je zastarjeli takson za skupine raznih beskralježnjaka za koje se smatrallo da imaju polifiletičko porijeklo, odnosno da imaju zajedničkog pretka, ali koje ...

                                               

Odjeljak (taksonomija)

Odjeljak za što se koristi i stručni izraz divizija ili phylum je hijerarhijska stepenica biološke sistematike u botanici, mikologiji i mikrobiologiji. Dalje se dijeli na pododjeljke. Tako se u odjeljke dijele biljke i gljive. Odjeljak je takson ...

                                               

Podvrsta

Podvrstom se naročito u zoologiji i botanici označavaju grupe sličnih individua koje su s jedne strane u mogućnosti da se medusobno pare, ali ih se s druge strane u odnosu na drugu grupu može vrlo dobro i lako razgraničiti. Sistematičari stoga uv ...

                                               

Polifilija

Polifiletska skupina skup je organizama ili drugih evoluirajućih elemenata koji su grupirani, ali ne dijele neposrednog zajedničkog pretka. Izraz se često primjenjuje na skupine koje dijele obilježja koja su slična, ali nisu naslijedena od zajedn ...

                                               

Dodatak: Popis biljnih rodova, A

nomen suppressum nom supp. ; množina: nomina suppressa – naziv koji je potisutan, i ne može se koristiti nomen conservandum nom. cons. ; plural: nomina conservanda – konzervirano ime nomen invalidum nom. inval. ; plural: nomina invalida – nevažeć ...

                                               

Dodatak: Popis rodova i vrsta

Auloplacidae Aididae Agneziidae Anostostomatidae Archirhizidae Acerentomidae Achiropsettidae Austropetaliidae Acoraniidae Anomalinidae Allisoniaceae Alaimidae Antroporidae Alopiidae Antelientomidae Acanthocollaritrematidae Apidae Agathiphagidae A ...

                                               

Porodica (taksonomija)

Porodica u biološkoj klasifikaciji označava jednu od hijerarhijskih razina, a može biti kategorija ili svojta. Na hijerarhijskoj ljestvici biologije, porodica se nalazi izmedu dvije glavne razine, reda i roda. Neposredno iznad porodice može staja ...

                                               

Razred (taksonomija)

Razred je jedna od hijerarhijskih stepenica u sistematici biologije. Nalazi se izmedu koljena i reda. U nekim slučajevima se više razreda svrstava u nadrazred. Osim toga, razred se može podijeliti i u podrazrede, a u zoologiji se dodatno koristi ...

                                               

Rod (taksonomija)

Rod je hijerarhijska stepenica u sistematici biologije. Rod sadrži jednu ili više vrsta. Sve vrste unutar istog roda imaju uvijek dvodijelno ime, pri čemu prvi dio proizlazi iz naziva roda, dok je drugi dio opis same vrste, najčešće pridjev. Tako ...

                                               

Rosidae

Rosidae, Kod Cronquista i Takhtajana podrazred u razredu Rosopsida ili dvosupnica. Sastoji se od 58.000 vrsta sa 114 porodica. To su drvenaste i zeljaste biljke sa cvjetovima pretežno dvospolnima a oprašivanje se vrši pomoću kukaca. Plodovi se ja ...

                                               

Rosopsida

Rosopsida, botanički naziv za skupini biljaka cvjetnica koji je imao priznat status razreda u Revealovom sustavu biljne klasifikakcije iz 1997. godine. Ime nosi po porodici ružovki, a opisao ga je Batsch, 1788. Ovaj Revealov razred podijeljen je ...

                                               

Scotiellocystoidaceae

Genus Mychonastes P.D.Simpson & S.D.Van Valkenburg, 1978 → Mychonastaceae Genus Chloropteridella P.C.Silva, 1970, → Chlamydomonadales incertae sedis Genus Halochlorella P. Dangeard, 1966, nom. inval. → Chlamydomonadales incertae sedis Genus Murie ...

                                               

Simalovke

Simalovke, skup biljnih rodova koji je nekada imao rang porodice u redu Sljezolikih. Obuhvaća drvolike i grmolike cvjetnice koje rastu u tropskim predjelima. Ime je dobila po rodu bombax. Danas se simalovke vode pod imenom Bombacoideae kao potpor ...

                                               

Sistematika biljnog carstva

Sistematika biljnog carstva bavi se uspostavljanjem i aktualiziranjem obuhvata sistema biljaka, a posebno sistema grupa biljki. Ova sistematika obuhvaća klasifikaciju svih biljki do razine razreda. Ako je potrebno, daljnji niži sistemi mogu se na ...

                                               

Sistematika gljiva

Ova sistematika gljiva sadrži klasifikaciju svih gljiva do razine razreda. Gljive su dugo smatrane biljkama, što se još i danas ogleda u činjenici da znanstvenici koji proučavaju gljive često rade u botaničkim institutima. Medutim, gljive su dana ...

                                               

Sistematika gmazova

Sljedeća sistematika gmazova navodi danas živuće takse gmazova do razine porodica Razred: Gmazovi Reptilia Red: Rhynchocephalia Porodica: Premosnici Sphenodontidae Nadred: Lepidosauria Podrazred: Diapsidni gmazovi Diapsida Porodica: Trogonophidae ...

                                               

Sistematika hrskavičnjača

U Sistematici hrskavičnjača navedeni su svi redovi i porodice ovog razreda: Callorhinchidae Morski štakori Chimaeridae Dugonose himere Rhinochimaeridae Podrazred Cjeloglavke Holocephali Podrazred Prečnouste Morski psi i Ražovke Elasmobranchii Neo ...

                                               

Sistematika zmija

rod Anomalepis vrste: A.aspinosus, A.colombia, A.flavapices, A.mexicanus rod Helminthophis vrste: H.flavoterminatus, H.frontalis, H.praeocularis rod Liotyphlops vrste: L.albirostris, L.anops, L.argaleus, L.beui, L.schubarti, L.ternetzii, L.wilder ...

                                               

Sistematika zmija 2

rod Alsophis vrste: A.anomalus, A.antiguae, A.antillensis, A.ater, A.biserialis, A.cantherigerus, A.elegans, A.melanichnus, A.portoricensis, A.rijersmai, A.rufiventris, A.sanctaecrucis, A.vudii rod Antillophis vrste: A.andreae, A.parvifrons rod A ...

                                               

Sistematika životinjskog carstva

Napomena: Ovo je prikaz sistematike životinja koja se trenutačno primjenjuje na Wikipediji. Obzirom da je biološka sistematika polje aktivnog istraživanja, može se dogoditi da ovaj pregled u nekim detaljima odstupa od sistematika koje se mogu nać ...

                                               

Smeathmannia

Smeathmannia nekadašnji je rod tribusa Paropsieae, iz porodice trubanjovki, dio potporodice Passifloroideae, danas se vodi kao sinonim za Barteria. Ime je dobio po Henryu Smeathmanu, a dodijelio ga je sir Joseph Banks. Vrste koje su bile uključiv ...