ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 161
                                               

Kondenzacijske jezgre

Kondenzacijske jezgre su sićušne čestice različita podrijetla na kojima se u atmosferi kondenzira vodena para. Razlikuju se tri vrste takvih jezgara: gigantske jezgre, promjera većeg od 1 μm. Aitkenove jezgre, promjera manjeg od 0.2 μm, velike je ...

                                               

Kondenzacijski tragovi

Kondenzacijski tragovi su vidljivi tragovi kondenzirane vodene pare koji se stvaraju iza ispuha mlaznog motora aviona. Uobičajeno nastaju pri letu aviona iznad 8.000 metara gdje je temperatura zraka ispod -40 °C. Prilikom hladenja vrućeg ispušnog ...

                                               

Magla

Magla je meteorološka pojava u prizemnom sloju troposfere, prizemni oblak vodenih kapljica ili ledenih kristala koji su toliko sitni i lagani da uspijevaju lebdjeti u zraku. Magla je koloidna disperzija sitnih kapljica vode u zraku koja je tako g ...

                                               

Mećava

Mećava je meteorološka pojava, vremenska nepogoda jakog intenziteta koju karakteriziraju padanje snijega nošenog jakim vjetrom, slaba vidljivost i niske temperature. Uz mećavu se najčešće javlja i vijavica, kad vjetar podiže ranije napadali snije ...

                                               

METAR

METAR je oblik kodiranog meteorološkog izvještaja. Ime METAR potiče iz francuskog jezika, od skraćenog naziva MÉT éorologique A viation R égulière, redoviti vremenski izvještaj za zrakoplovstvo. Kao svjetski standard usvojen je 1996. godine. Maho ...

                                               

Meteorološka postaja

Meteorološka postaja je ustanova meteorološke službe koja služi za meteorološka promatranja radi proučavanja vremena i klime, te za druga znanstvena istraživanja koja su od značaja za sve grane ljudske djelatnosti, naročito za poljoprivredu, šuma ...

                                               

Meteorološke pojave

Meteorološke pojave ili meteorološki elementi su veličine kojima se prikazuje fizikalno stanje atmosfere i fizikalne pojave u njoj. Glavne meteorološke pojave dijele se na pojave koji ponajviše ovise o djelovanju Sunca, na one pojave koji odreduj ...

                                               

Meteorološki satelit

Meteorološki satelit je vrsta umjetnog Zemljinog satelita posebno konstruiranog i opremljenog za dobivanje podataka meteoroloških mjerenja u stvarnom vremenu radi prognoze vremena te odredivanja sastava Zemljine atmosfere i meteoroloških pojava n ...

                                               

Modifikacija vremenskih prilika

Modifikacija vremenskih prilika je svjesno djelovanje čovjeka na vremenske prilike, kako bi ih promijenio, obično na manjem prostoru, npr. kontroliranjem formacije i rasformacije oblaka. Pripada u geoinžinjering. Time se nastoje izbjeći štetne po ...

                                               

Munja

Munja je naglo pražnjenje atmosferskog električnoga naboja koncentriranog u olujnim, grmljavinskim oblacima, povezano s pojavom snažnog bljeska i snažnoga zvučnog udara. Unutar grmljavinskih oblaka električni potencijal naraste i do 3 milijuna vo ...

                                               

Munje Catatumba

Munje Catatumba ili gromovi Catatumba je izraz za atmosferski fenomen u Venecueli. Dogada se u području u kojem se rijeka Catatumbo ulijeva u jezero Maracaibo. Uzrokuju ga olujni oblaci na visini većoj od 1 km, te joj je učestalost čak 260 noći u ...

                                               

Nuklearna zima

Nuklearna zima je teorija razvijena osamdesetih godina prošlog stoljeća koja je predvidala utjecaj nuklearnog ratovanja na klimu. Teorija je polazila od toga da bi sveopći nuklearni sukob doveo do ogromne količine dima koji bi bio emitiran u trop ...

                                               

Oblaci

Oblaci su vidljive nakupine vodenih kapljica, ledenih kristala ili smjese kapljica i kristala, koje lebde u Zemljinoj atmosferi. Nastaju kad se zrak zasiti vodenom parom, što se može dogoditi zbog povećanja količine vodene pare u zraku ili zbog s ...

                                               

Oborina

Oborina je voda koja u tekućem ili čvrstom stanju pada iz oblaka na tlo ili nastaje na tlu kondenzacijom, odnosno odlaganjem vodene pare iz sloja zraka koji je u izravnom dodiru s tlom. Zajedno s česticama koje padajući ne dopiru do tla, koje su ...

                                               

Okludirana fronta

Okludirana fronta ili okluzija je atmosferska fronta koja nastaje kao završni stadij u razvoju ciklone, kada se topli isječak ciklone postupno smanjuje i na kraju nestaje kao posljedica bržega gibanja hladne fronte koja sustigne toplu frontu. Pri ...

                                               

Oluja

Oluja, općenito, je olujno nevrijeme ili nevrijeme s olujnim vjetrom. Prema Beaufortovoj ljestvici, olujni vjetar je jakosti 8 bofora, koji kida manje grane s drveća i priječi hodanje. Na moru je vjetar praćen umjereno visokim valovima, u kojih s ...

                                               

Osjet ugode

Osjet ugode je pokazatelj temperature zraka kako je tijelo subjektivno osjeća. Ovisno o meteorološkim uvjetima koji utječu na razmjenu topline izmedu tijela i okolnog zraka, osjet se može razlikovati od stvarne temperature.

                                               

Pasji dani

Pasji dani je naziv za razdoblje koje obuhvaća kraj proljeća i veći dio ljeta. Svojstvo su mu vrlo velike vrućine. Kalendarski traju od lipnja do početka rujna. Zemljopisno područje koje je zahvaćeno ovom pojavom su umjerene zemljopisne širine. I ...

                                               

Pijavica (atmosferska pojava)

Pijavica, vrtložni vjetar, vijar ili tromba je atmosferski vrtlog manjeg razmjera i kratkog trajanja koji se pri izrazito nestabilnoj atmosferi pojavljuje ispod olujnog kumulonimbusa. Može nastati iznad vodene površine te nad kopnom. Mnogi smatra ...

                                               

Plavi mlaz

Plavi mlaz vrsta je pražnjenja oblaka, koja za razliku od crvenih vilenjaka izlazi sa vrha oblaka kumulonimbusa, za vrijeme grmljavinske oluje, u obliku uskog stožca. Pruža se sve do nižih ionosferskih slojeva na visini 40 do 50 km iznad zemlje. ...

                                               

Poplava

Poplava je pojava neuobičajeno velike količine vode na odredenom mjestu zbog djelovanja prirodnih sila ili drugih uzroka kao što su propuštanje brana, ratna razaranja i sl. Prema uzrocima nastanka poplave se mogu podijeliti na: poplave nastale zb ...

                                               

Posolica

Posolica je prirodna pojava koja nastaje uslijed vremenskih prilika. Žargonizam za posolicu je slana, što ne valja miješati riječju istog oblika kojom označavamo drugu prirodnu pojavu, mraz. Nastaje djelovanjem vjetra na more, kad vjetar puhanjem ...

                                               

Prognostička karta

Prognostička karta, sinoptička karta ili vremenska karta je zemljopisna karta na kojoj su prikazani meteorološki podatci nekoga velikog područja u odredenom trenutku. Vremenska karta može biti dijagnostička ili prognostička. Prognostička karta gr ...

                                               

Prolom oblaka

Prolom oblaka je ekstremna količina oborina u kratkom vremenskom razdoblju, ponekad popraćena tučom i grmljavinom, koja je sposobna stvoriti poplavne uvjete. Provali oblaka mogu brzo izbaciti velike količine vode, npr. 25 mm oborina odgovara 25.0 ...

                                               

Rosište

Rosište je temperatura do koje se vlažan zrak mora hladiti, kod konstantnog tlaka, da počne kondenzacija vode. Ta se temperature može postići tako da se, uz nepromijenjenu količinu vodene pare, zrak ohladuje do zasićenja. Tada stvarni tlak vodene ...

                                               

Sinoptička meteorologija

Sinoptička meteorologija je grana meteorologije koja se bavi analizom i prognozom vremena na temelju prizemnih i visinskih podataka o stanju atmosfere na širem području, koristeći se numeričkim metodama. Osnova je sinoptičke meteorologije uporaba ...

                                               

Stacionarna fronta

Stacionarna fronta je atmosferska fronta koja je gotovo nepomična, kojoj se položaj na uzastopnim sinoptičkim kartama ne mijenja ili gotovo ne mijenja jer dvije zračne mase, različitih temperatura i vlažnosti zraka a podjednakoga tlaka zraka, mir ...

                                               

Suša

Suša je izuzetno suho razdoblje kada su zalihe vode u tlu i vodotocima smanjene zbog pomanjkanja oborina. Zbog suše mogu nastati ozbiljni poremećaji u poljoprivredi, vodoprivredi i drugim granama gospodarstva, a može doći i do masovnoga pomora lj ...

                                               

Svjetska meteorološka organizacija

Svjetska meteorološka organizacija je meduvladina specijalizirana organizacija Ujedinjenih naroda za meteorologiju, hidrologiju i srodne geofizičke znanosti, sa sjedištem u Ženevi. Osnovana je 23. ožujka 1950., a prethodila joj je Medunarodna met ...

                                               

SYNOP

SYNOP je oblik kodiranog meteorološkog izvještaja. To je standard Svjetske meteorološke organizacije za emitiranje prizemnih vremenskih informacija. Ime SYNOP potječe od skraćenog naziva SYNOP tic observations, sinkrono optičko promatranje. Izraz ...

                                               

Termika

Termika je atmosfersko okomito uzlazno strujanje vlažnog i toplog zraka koje nastaje kada se zrak uz Zemljinu površinu zagrije i postane rjedi i lakši od zraka iznad te ga potiskuje prema gore sila uzgona. Kako se tijekom dana tlo zagrijava i pov ...

                                               

Topla fronta

Topla fronta je atmosferska fronta izmedu dviju različitih zračnih masa u kojoj se topliji zrak premješta tako da potiskuje hladni zrak, podižući se iznad njega u obliku blago položenoga klina. Nagib je frontalne plohe malen. Pri dizanju na grani ...

                                               

Topljenje ledenjaka od 1850.

Topljenje ledenjaka od 1850. utječe na opskrbu slatke vode za navodnjavanje i za domaćinstva, za opskrbu domaćih životinja i biljaka, koji ovise o vodi iz ledenjaka, a u dužem periodu, utječe na porast razine mora. Glaciolozi tvrde da podudaranje ...

                                               

Tornado

Tornado je zračni vrtlog razorne snage. Spušta se iz veoma razvijenog kumulonimbusa u obliku tamnog, gotovo okomitog stupa, širokoga pri zemlji od nekoliko metara do nekoliko stotina metara. Osobito je česta pojava u nekima od Sjedinjenih Država ...

                                               

TORRO ljestvica

TORRO ljestvica služi za ocjenu jakosti tornada i pijavica. Prikladnija je od Fujitine ljestvice za tip izgradnje i naseljenost u Europi. Izradio ju je Terence Meaden, testirana je 1972. - 1975. a u upotrebu je ušla 1975. godine.

                                               

Tropska oluja

Tropska oluja je meteorološka pojava na Zemlji koja se sastoji od brzih vjetrova te mnogo kiše. Nastaje u tropskim krajevima, može trajati nekoliko dana ili tjedana i česta je pojava na istoku SAD, Jugoistočnoj Aziji i na sjeveru Australije. Ista ...

                                               

Vatra svetog Ilije

Vatra svetog Ilije, vatra svetog Nikole, Elmova vatra ili vatra svetog Elma je gotovo neprekidno slabo do umjereno električno izbijanje u atmosferi praćeno svjetlošću, koje se zapaža na povišenim objektima. Pojavljuje se za izraženih grmljavinski ...

                                               

Velika crvena pjega

Velika crvena pjega je postojano područje visokog tlaka u atmosferi Jupitera, koje proizvodi anticiklonsku oluju, najveću u Sunčevom sustavu, 22 stupnja južno od Jupiterovog ekvatora. Neprekidno se promatra od 1830. Ranije oluje zapažene od 1665. ...

                                               

Vidljivost

Vidljivost je najveća udaljenost na kojoj se danju na obzoru na svijetloj pozadini neba golim okom dobro razabire taman predmet, a noću svjetlost poznate jačine. Vidljivost se utvrduje danju s pomoću takozvanog repera, a noću s pomoću svjetala. U ...

                                               

Vlažnost zraka

Vlažnost zraka je količina vodene pare koja je sadržana u zraku ili atmosferi. Vlažnost zraka se izražava na različite načine, i to kao apsolutna vlažnost, relativna vlažnost, parcijalni tlak vodene pare i drugo. Vodena para upija dugovalno zrače ...

                                               

Vodena para

Vodena para je voda u plinovitom obliku. Para se sastoji od mnogo slobodnih lebdećih molekula vode. Vodena para je bezbojan plin. Pri normalnim tlakom od 1.013 bara, voda vrije na 100 °C. Jedan kg vode prelazi u 1.673 m 3 vodene pare. To zahtijev ...

                                               

Vremenska prognoza

Vremenska prognoza, prognoza vremena ili predvidanje vremena je znanstveno utemeljeno predvidanje vremenskih prilika. Kratkoročne prognoze odnose se obično na 3 dana, srednjoročne prognoze daju se za razdoblje od 3 do 7 dana, a dugoročne prognoze ...

                                               

Vrijeme (klima)

Vrijeme je trenutno stanje atmosfere na nekom prostoru. Prosječan godišnji tijek vremena nekog područja čini klimu. Za cjelovito odredivanje vremena u obzir se moraju uzeti neki elementi. Najvažniji su: temperatura, tlak, vjetar, naoblaka, vlaga ...

                                               

Zračna masa

Zračna masa, u meteorologiji, je naziv za veliku količinu zraka kojoj se na velikom području ujednači temperatura i vlažnost kada dulje vrijeme miruje ili se sporo giba nad jednoličnom Zemljinom površinom. Prema zemljopisnoj širini dijeli se na: ...

                                               

Aluvij

Aluvij je rastresito i porozno tlo, akumulacijski oblik fluvijalnog procesa. Proces njegovog nastanka započinje erozijom, nastavlja se preoblikovanjem tekućicama, te završava taloženjem odnosno stvaranjem aluvijalnih sedimenata. Aluvij se najčešć ...

                                               

Crvenica

Crvenica je vrsta tla karakteristična za suptropske i sredozemne krške regije odnosno područja sastavljena od vapnenca koja dobijaju znatnu količinu padalina. Crvenica je tzv. teško tlo, zbijeno i s malo humusa. Medutim, crvenica lako upija i dug ...

                                               

Hidromorfna tla

Hidromorfna tla - nastaju uslijed prekomjernog vlaženja oborinskom vodom ili stranim vodama različitog podrijetla.

                                               

Humus

Humus je gornji sloj zemlje koji je sastavljen od razgradenih organskih tvari. Podložan je uglavnom djelovanjem organizama u tlu. To je vrlo plodna vrsta tla.

                                               

Močvara

Močvare su plitke vode stajaćice, odnosno tlo natopljeno najčešće slatkom vodom, koje se odlikuje niskom pH vrijednošću i bioraznolikošću staništa za mnoge biljne i životinjske vrste, kao što su vodozemci, ribe, ptice, kukci, gmazovi i sisavci. M ...

                                               

Permafrost

Permafrost ili stalno zamrznuto tlo je naziv u geologiji za tlo koje se nalazi na temperaturi točke taljenja vode, ili ispod nje, u razdoblju od dvije ili više godina. Led ne mora biti prisutan, ali se često pojavljuje. Većinom se permafrost nala ...