ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 143
                                               

Astronautika

Astronautika je područje znanosti i tehnologije, koja se bavi umjetnim objektima za putovanja izvan zemljine atmosfera. Obuhvaća polja tehnologije i posebice znanosti o materijalima i inženjerstvo - koji su preduvjet uspješnih svemirskih putovanj ...

                                               

Avatar (informatika)

Avatar je "objekt" koji predstavlja utjelovljenje korisnika ili tzv. alter ego korisnika u dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom svijetu. Koristi se računalnim igrama, na internet forumima i drugim mjestima.

                                               

Baigiš - 7C

Baigiš – 7C je optički uredaj namijenjen za promatranje i snimanje terena po prirodnom intezitetu svjetlosti noću i u sumraku. Upotreba Baigiša je moguća u tri dijela: s projekcijskim objektivom pri snimanju promatrane slike fotoaparatom. s binok ...

                                               

Bell Labs

Bell Labs ili Bell Telephone Laboratories Inc. i još nekada AT&T Bell Laboratories ime za nezavisni razvojni laboratorij američke telekomunikacijske tvrtke United States Bell System. Bell Labs kao privatni laboratorij uspio je napraviti zavid ...

                                               

Bodljikava žica

Bodljikava žica je vrsta žice, koja ima oštre rubove u odredenim redovitim razmacima. Koristi se kao jeftina ograda ili primjerice kao dodatna prepreka na vrhu zidova oko čuvanih objekata. Jedna je od bitnih elemenata utvrda koji se koriste kao p ...

                                               

Brzi procjedivač

Brzi procjedivač ili brzi filtar vode je vrsta pješćanog procjedivača ili pješćanog filtra koji se koristi za obradu vode, a najčešće za pročišćavanje pitke vode. Brzo procjedivanje nastaje procjedivanjem kroz cijeli filtarski sloj za razliku od ...

                                               

Čelik-čelo

Čelično uže, u strojarstvu, gradevinarstvu i tehnici općenito, savitljiv je ravni konstrukcijski dio koji služi za prijenos vlačnih sila, odnosno natezanje, napinjanje, vješanje, povlačenje i drugo. Sastavljeno je od više čeličnih žica velike čvr ...

                                               

Čvrstoća

Čvrstoća je mehaničko svojstvo materijala da pruža otpor djelovanju sile. Čvrstoća nekog materijala je jednaka onom naprezanju koje uzrokuje slom tog istog materijala. Materijali se sastoje od jednoga ili više kristala ili su amorfni. Razaranje k ...

                                               

Destilacija

Destilacija je razdvajanje homogene smjese dviju ili više kapljevina različitih vrelišta na pojedine sastavnice. Zagrijavanjem smjese u kotlu ili destilacijskoj koloni do vrenja nastaje para bogatija sastavnicom nižega vrelišta koja je u dinamičk ...

                                               

Druga industrijska revolucija

Ljudska radoznalost i želja za znanjem dovest će u drugoj polovici 19. stoljeća i na početku 20. stoljeća do novih spoznaja o znanosti i brojnih tehničkih otkrića. Nastupilo je doba velikih promjena u gospodarstvu - Druga industrijska revolucija. ...

                                               

Društveni peer-to-peer procesi

Peer-to-peer nije ograničen na tehnologiju, nego pokriva društvene procese sa P2P dinamikom, gdje su ti peer-ovi ljudi ili računala. Peer-to-peer je pojam nastao iz popularnog koncepta P2P arhitekture distribuiranih aplikacija koje dijele zadatke ...

                                               

Energetska učinkovitost u prijevozu

Energetska učinkovitost je suma isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije tako da razina udobnosti i stopa proizvodnje ostanu sačuvane. Energetska učinkovitost znači uporabiti manju količinu energi ...

                                               

Filtracija

Filtracija je fizikalna separacijska tehnika i tehnološka operacija razdvajanja heterogenih smjesa čvrstih tvari od kapljevitih ili plinovih tvari s pomoću porozne pregrade, koja je smještena u prikladnoj napravi ili aparatu. Filtracija je takode ...

                                               

Fluoriranje vode

Fluoriranje vode ili fluoridacija vode je postupak dodavanja fluornih soli u javnu vodoopskrbu u nekim zemljama. U većem dijelu Europe pa tako i u Hrvatskoj se ne provodi. Dodaje se do koncentracije od jednoga dijela fluora na milijun dijelova vo ...

                                               

Fotoaparat

Fotoaparat, fotografski aparat ili fotografska kamera uredaj je za snimanje fotografija kojim se pod kontroliranim uvjetima slika predmeta projicira na fotoosjetljivu podlogu. Rad fotografskog aparata zasniva se na načelu na kojem djeluje tamna k ...

                                               

HDMI

HDMI je skraćenica engleske složenice High-Definition Multimedia Interface odnosno kompaktni medusklop preko kojeg se prenose kombinirani zvučni/video podaci u nekomprimiranom obliku. HDMI je digitalna alternativa za analogne video/audio standard ...

                                               

Hrvatske norme

Hrvatske norme su dokumenti koji daju pravila, upute ili značajke za različite djelatnosti ili njihove rezultate i koje u skladu s načelima normizacije i po utvrdenim pravilima pripremaju tehnički odbori, a izdaje Državni zavod za normizaciju i m ...

                                               

Humano kloniranje

Humano kloniranje, stvaranje genski identične kopije čovjeka. Naziv se općenito rabi za označivanje artificijelnog humanog kloniranja, tj. reprodukcije čovječjih stanica i tkiva, i nije dio medicinske prakse nigdje u svijetu. Ono se ne odnosi na ...

                                               

Industrija

Industrija je skup ljudskih djelatnosti koje su okrenute proizvodnji robe i usluga. Ipak, taj pojam obično podrazumijeva i nekakvu podjelu rada, za razliku od obrta, gdje se ista osoba može brinuti za cijeli proces: proizvodnju, prodaju i upravlj ...

                                               

Industrijska zona

Industrijska zona najznačajniji je morfološki oblik koncentracije industrijskih pogona u gradu. Riječ je o dijelu gradskog prostora namijenjenom industrijskoj proizvodnji u kojoj je podignut veći broj pogona. Industrijski pogoni često imaju zajed ...

                                               

Inovacija

Inovacija je primjena nove i poboljšane ideje, postupka, dobra, usluge, procesa koja donosi nove koristi ili kvalitetu u primjeni. Inovacije u širem smislu donose poboljšanja u području: marketinga inovacija procesa, organizacije rada ili poslova ...

                                               

Inovator

Inovator je posebno nadarena osoba koja primjenom inventivnog pristupa rješavanju problema stvara inovaciju u širem smislu riječi u bilo kom području: stvaranja, poslovanja, proizvodnje proizvoda ili usluga, potrošnje dobara ili resursa, očuvanja ...

                                               

Instrument

Instrument može značiti: instrument može biti naprava, alat, orude, sprava. Instrument je pomoćno sredstvo koje služi za lakše, bolje i točnije obavljanje nekoga rada ili funkcije. U prenesenom značenju, instrument može biti osoba koja nekomu slu ...

                                               

Interakcija čovjeka i računala

Interakcija čovjeka i stroja) je znanstvena disciplina koja se bavi planiranjem i dizajnom interakcije izmedu čovjeka i stroja. Taj stroj može biti:računalo, automobil, zrakoplov, centrala, mješalica, itd. Ova disciplina je presjek mnogih znanstv ...

                                               

Zvonimir Janović

Roden u Bogdašićima. U Zagrebu odrastao i školovao se. Diplomirao na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehničkog fakulteta 1958. i doktorirao 1969. Studijski se nekoliko puta usavršavao u SAD-u, kod poznatog profesora Carla S. Marvela i kod profesora J ...

                                               

Jetkanje

Jetkanje je postupak uklanjanja površine materijala djelovanjem nagrizajućih tvari. Obično se dio površine zaštiti od nagrizanja, pa se uklanja samo nezaštićena površina. Primijenjuje se u umjetnosti, tiskarstvu i industriji.

                                               

Ključ (brava)

Ključ je uredaj koji se koristi kada se želi otključati ili zaključati brava. Tipičan ključ sastoji se od dva dijela: oštrice te kljuna. Oštrica je uglavnom izradena specifično, tako da otvara nekoliko ili samo jednu bravu. Ključevi osiguravaju v ...

                                               

Kolotura

Kolotura ili kolotur je kotač koji služi za prijenos gibanja ili djelovanja sile uz pomoć užeta prebačena preko njegova užlijebljena oboda. Kolotura, spada u jednostavne strojeve i poznata je od davnina, osobito u pomorstvu. Služi za skretanje sm ...

                                               

Koloturnik

Koloturnik se sastoji od više kolotura, obično od kombinacije nepomičnih i pomičnih kolotura, a koristi se za podizanje teških tereta. Koloturnici se dosta primjenjuju na brodovima.

                                               

Korisničko sučelje

Korisničko sučelje je mjesto susreta odnosno dodira izmedu operatera i nekog stroja, sustava ili naprave. Primerice korisničko sučelje kod vozila sačinjeno je od: raznih papučica, ručne kočnice, mjenjača brzina, volana i raznih indikatora, te ins ...

                                               

Kovačko zavarivanje

Kovačko zavarivanje je najstarija vrsta zavarivanja metala, kada se krajevi dva dijela koje želimo zavariti zagriju u kovačkoj vatri do bijelog usijanja i ako je potrebno pospu odredenim prahom za" čišćenje". Čekićanjem spoja istiskuju se s dodir ...

                                               

Kronologija fotografske tehnologije

1839. - John Herschel je predstavio natrij hipofosfit sada poznat kao natrij tiosulfat, ili "hypo" kao visoko učinkovit fiksir za sve procese koji se temelje na srebru. Takoder je stvorio prvi stakleni negativ. 1891. - William Kennedy Dickson je ...

                                               

Kućni uredaji

Kućni uredaji su sve električne, elektroničke, električno/mehanički uredaji koji vrše neke od poslova ili funkcija u domaćinstvu, kao na primjer: pranje, spremanje hrane ili čišćenje. Kućni uredaji dijele se na dvije kategorije: Veliki uredaji il ...

                                               

Kudjelja

Kudjelja je prirodno celulozno vlakno dobiveno namakanjem i mehaničkom obradom stabljike konoplje. Kudjelja služi za proizvodnju užarske robe i platna za jedra. Kudjelja se koristi i kao brtva na spojevima cijevi. Iako postoji niz suvremenih mate ...

                                               

Lijevano željezo

Lijevano željezo ili željezni lijev je legura željeza i ugljika, te nekih drugih legirnih elemenata, gdje je sadržaj ugljika veći od 2.06%. Za razliku od lijevanog željeza, čelik je legura željeza i ugljika, s manje od 2.06 % ugljika, uz prisutne ...

                                               

Mamuza

Mamuza ili ostruga je metalna naprava pričvršćena na jahačevu obuću, kojom jahač podbada konja. Već u starom vijeku se koristila u obliku oštra šiljka, nosila se samo na jednoj nozi. Za vrijeme dinastije Merovinga, pričvršćuje se za nogu remenom ...

                                               

Maziva

Maziva su kemijske tvari specifičnih fizikalnih i kemijskih svojstava koje se rabe za podmazivanje. Djeluju tako što smanjuju trenje izmedu kliznih ploha koje se pod opterećenjem nalaze u medusobnom relativnom gibanju. Maziva služe i za smanjenje ...

                                               

Maziva mast

Maziva mast ili mast za podmazivanje je plastično mazivo u kojem je bazno ulje sredstvima za zgušnjavanje dovedeno u stanje gela, pa u tom obliku služi za podmazivanje valjnih i kliznih ležajeva i drugih kliznih površina. Bazna ulja mogu biti min ...

                                               

Medunarodna organizacija za standardizaciju

Medunarodna organizacija za normizaciju je medunarodno tijelo za donošenje norma koje je sastavljeno od predstavnika raznih nacionalnih normizacijskih tijela. Osnovana 23. veljače 1947., organizacija izdaje industrijske i komercijalne norme. Iako ...

                                               

Medunarodna razredba norma

Medunarodna razredba norma) je medunarodni dokument za normizaciju. Razredba je norma koja je vrijedeća na medunarodnoj razini. Razvijana je radi olakšanja komunikacija i razmjene podataka u području normizacije. Razredbu objavljuje Glavno tajniš ...

                                               

Metalurgija

Metalurgija predstavlja znanost, odnosno granu inženjeringa koja se bavi proizvodnjom metalnih legura.Obuhvaća i rafinaciju, proizvodnju legura, oblikovanje, oplemenivanje, kao i proučavanje strukture, sastava i svojstava metala. Po vrsti metala ...

                                               

Metalurgija praha

Metalurgija praha ili praškasta metalurgija je tehnologija proizvodnje mehaničkih konstrukcijskih i drugih dijelova od metalnih prahova. Pri tome se odvijaju dva postupka: kompaktiranje – zbijanje metalnog praha u željeni oblik i sinteriranje – p ...

                                               

Mijeh

Mijeh ili mješina je cijela koža oderane životinje obradena solju, štavljenjem i slično da bude gipka. Vezana i zašivena s jedne strane upotrebljavala se na različitim stranama svijeta za čuvanje i prenošenje tekućina i sipkih tvari. I u hrvatsko ...

                                               

Mineralna ulja

Mineralna ulja su ulja koja potječu od nafte, ugljena ili škriljevaca, a sastoje se od ugljikovodika. Koriste se u petrokemiji, kao goriva i kao sredstva za podmazivanje. Mineralno bazno ulje proizvodi se rafinacijom teških frakcija nafte dobiven ...

                                               

Motorno ulje

Motorno ulje ili mazivo za vozila spada u tekuće mazivo, u koje spadaju još i industrijska ulja, a koriste se i marinska maziva za brodske motore i uredaje, maziva za željeznice, zrakoplove, poljoprivredne strojeve i druga. Motorna ulja čine prib ...

                                               

Nanotehnologija

Nanotehnologija ili nanotehnika je skup disciplina koje se bave istraživanjem, razvojem i primjenom struktura, uredaja i sustava kojima su izmjere reda veličine atoma, molekula i makromolekula, dakle u području do 100 nanometara, a koji zahvaljuj ...

                                               

Održavanje uz pomoć računalnih sustava

Održavanje uz pomoć računalnih sustava računalni je sustav namijenjen održavanju nekog uredaja, stroja ili sustava. Pojava računalnih programa dešava se početkom 80-tih godina prošlog stoljeća usporedo s pojavom masovne upotrebe računala. Računal ...

                                               

OLED televizori

OLED televizori uredaji su koji koriste fizički fenomen elektroluminiscencije za prikaz pokretne ili nepokretne slike. Iako na tržištu proizvodnje televizora trenutno dominiraju uredaji koji koriste zaslone temeljene na tehnologiji tekućih krista ...

                                               

Optičko vlakno

Optičko vlakno ili svjetlovod je prozirna nit, najčešće izradena od vrlo čistoga stakla ili polimernoga materijala, kroz koju se prenosi svjetlost. Primjenjuje se za prijenos svjetlosnih signala u telekomunikacijama i računalnim mrežama, prijenos ...

                                               

Oružje

Dinamit nije napravio revoluciju u tehnici ratovanja kao barut, ali kao što je metak lako probijao štitove koji su učinkovito štitili od strijela, tako je izum dinamita učinio zastarjelim zidine i utvrde u ratovanju.