ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 14
                                               

Seminar

Riječ seminar izvedena je iz latinske riječi seminarium, što znači "rasadnik", "sjemenište". Seminar je oblik praktične nastave na visokim školama radi učvršćenja i produbljenja znanja stečenih na predavanjima. Takoder predstavlja kraći tečaj nek ...

                                               

Studije kurikula

Specifična pitanja vezana uz nastavni plan su: Što treba učiti u školama? Što znači biti obrazovan čovjek? Zašto to učiti? Tko bi to trebao učiti? Komponente studija kurikula ispituju odnos izmedu teorije kurikula i obrazovne prakse i odnos izmed ...

                                               

Stvaranje znanja

Stvaranje znanja možemo definirati kao proizvodnju i unaprjedenje ideja koje su od značaja zajednici, kroz načine koji su bolji i uspješniji nego oni na razini individualnog rada. Pod ovim pojmom, znači, podrazumjevamo grupnu aktivnost koja se od ...

                                               

Subotička Matica

Subotička Matica bila je kulturno-prosvjetna ustanova iz Subotice. Ideju za njeno stvaranje dao je izvanredni profesor Pravnog fakulteta u Subotici, dr Ivo Milić s otoka Brača. Milić je ideju i ostvario. Ustanovu je osnovao, a državna uprava je o ...

                                               

Svjetski dan učitelja

Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine 5. listopada. Taj je dan prigoda da se pokaže da je rad učitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva te da se kao takav i cijeni. Cilj Svjetskog dana učitelja j ...

                                               

Šalabahter

Šalabahter je mali komad papira koji sadrži bilješke u svrhu varanja ispitivača kako bi ispitanici mogli naći odgovore na pitanja ili pomoć pri rješavanju zadataka. U većini slučajeva upotreba šalabahtera je zabranjena. U novije vrijeme rabe se i ...

                                               

Školska knjižnica

Školska knjižnica je organizirana zbirka knjižne i neknjižne grade koja kroz djelatnost knjižničnog osoblja nabavlja, obraduje, čuva i daje na upotrebu gradu radi zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih, informacijskih i stručnih potreba korisnika i ...

                                               

Zlata Šufflay

Zlata pl. Šufflay, bila je hrvatska učiteljica i stručnjakinja za narodni tekstil, istraživačica i promicateljica lepoglavskoga i nacionalno-sakralnoga čipkarstva. Smatra se i prvom ženom zaposlenom u nekom od hrvatskih muzeja te prvom poznatom d ...

                                               

Tehnička kultura

To se ostvaruje manjim dijelom kroz obaveznu školsku nastavu tehničkog odgoja, a većim dijelom kroz oblike vannastavnih programa koji uključuju: organiziranjem grupa i radionica pri specijaliziranim ustanovama. organiziranjem smotri, izložbi i na ...

                                               

Tehnička škola Ivan Sarić (Subotica)

Tehnička škola u Subotici je osnovana je kao Mašinski, elektrotehnički i saobraćajni školski centar na osnovu odluke Narodnog odbora Subotice od 28. rujna 1961. godine, u čemu je veliku ulogu imao narodni zastupnik László Balla. Današnje ime nosi ...

                                               

Teorija kurikula

Teorija kurikuluma je akademska disciplina posvećena ispitivanju i oblikovanju obrazovnih programa. Postoje mnoge interpretacije teorije, uske koliko i dinamika procesa učenja jednog djeteta u učionici prema putu učenja kroz cijeli život koje poj ...

                                               

Učenje

Učenje je složeni psihički proces promjene ponašanja na osnovi usvojenog znanja i iskustva. Obuhvaća usvajanje navika, informacija, znanja, vještina i sposobnosti. To je proces uskladištavanja podataka u skladištu pamćenja. Učenje i pamćenje su d ...

                                               

Učenje 2.0

Učenje 2.0 je specifičan pristup učenju u kojem se izokreću tradicionalne uloge u procesu učenja, no ne samo uloge, već i tradicionalni pristup učenju. Nekoć se zvalo e-učenje. Učenje 2.0 je više instrukcijska filozofija nego li specifična metodo ...

                                               

Učitelj

Učitelj je stručna osoba visokih radnih, obrazovnih i etičkih kvaliteta educirana za rad u vrtiću, školi ili fakultetu za odreden predmet. Suvremeni učitelj je organizator i voditelj nastavnog procesa, koordinator i mentor, motivator, ravnopravni ...

                                               

Vjeronauk

Vjeronauk je poučavanje u vjeri u pojedinim vjerskim zajednicama, te izborni predmet u školama u kojem djeca uče o svojoj vjeri.

                                               

Zemaljska glumačka škola

Zemaljska glumačka škola bila je hrvatska obrazovna ustanova koju je osnovao Sabor Narodne Republike Hrvatske godine 1945. i koja je djelovala do studenog 1950. kada je preoblikovana i pretvorena u Akademiju za kazališnu umjetnost. Njezin ravnate ...

                                               

Ivan Zetović

Ivan Zetović je bio bački hrvatski prosvjetni radnik. Rodom je bio bunjevački Hrvat. Školovao se za posao učitelja. Učiteljsku školu je pohadao u Ugarskoj, u Pečuhu koju je završio 1870. Radio je u više mjesta, a najviše u Sonti. Značajan je kao ...

                                               

Alkalni članak

Alkalni članak je galvanski sekundarni članak. Aktivna masa pozitivne elektrode u napunjenom stanju je niklov hidroksid Ni 3, negativne kadmij ili željezo. Elektrolit je vodena otopina kalijeva hidroksida s dodatkom litijeva hidroksida i ne sudje ...

                                               

Hrvatska zajednica tehničke kulture

Hrvatska zajednica tehničke kulture već je niz desetljeća jedna od najvećih društvenih organizacija u Hrvatskoj. U vrijeme SR Hrvatske njezino ime glasilo je Narodna tehnika Hrvatske te je u njezinom okrilju dijelovalo niz amaterskih klubova i ud ...

                                               

Pantograf

Pantograf je jednostavna crtaća naprava za mehaničko uvećavanje ili umanjivanje slika, tehničkih crteža ili planova. Sastoji se od četiriju zglobno spojenih letava koje čine paralelogram, vrhovi kojega se s pisalom i šiljkom pomiču u točno odrede ...

                                               

Patent

Patent je isprava kojom se zaštićuje isključivo pravo iskorištavanja nekog izuma. Izum koji ima sve karakteristike patentibilnosti prolazi kroz proces prijave i priznanja patenta, te dobiva patentnu zaštitu. Patent osigurava vlasniku isključivo p ...

                                               

Sličice po sekundi

Sličice po sekundi je frekvencija u kojoj uredaj izraduje jedinstvenu sliku, te sa više slika može nastati animacija. Pojam se odnosi i na filmove, videokamere, te na računala. Globalno se najviše koristi izraz "frames per second".

                                               

Standard

Standard je mjerilo ili uzorak za usporedbu. Standard je riječ koja ima nekoliko značenja: u klasičnom smislu standard je naziv za zastavu, nacionalnu ili borbenu. U modernom značenju standard je postala "mjera ili kvaliteta koju je uspostavilo n ...

                                               

Tehnički crtež

Tehnički crtež ili tehnički nacrt je grafički prikaz nekoga proizvoda, gradevine, broda ili drugog predmeta kojim se prikazuje njegov oblik te uporabna, funkcionalna, izvedbena i slična svojstva. U užem smislu to je crtež izraden uporabom pomagal ...

                                               

Asklepijev štap

Asklepijev štap, starogrčki simbol povezan s astrologijom i liječenjem bolesti kroz medicinsko umijeće. Sastoji se od zmije isprepletene oko štapa. Asklepije, Apolonov sin, bio je iskusni liječnik u antičkoj grčkoj mitologiji. Asklepijev štap tak ...

                                               

Aureola

Aureola blistavi je oblak koji se pojavljuje na slikama svetaca, koji okružuje cijelu glavu. Na nekim slikama aureola okružuje cijelo tijelo, te je najčešće ovalnog ili eliptičnog oblika. Kad se pojavljuje kao blistavi krug oko glave, zove se hal ...

                                               

Bedž

Bedževi su izradeni od plastičnih ili metalnih materijala, te prikazuju razne logotipe, slike glazbenih sastava, nasmiješene Smajliće ili razne poruke. Svrha bedževa može biti razna: Služe kao modni detalj na jakni, hlačama, torbi, za izražavanje ...

                                               

Citadela

Citadela je pojam koji označava najsnažnije utvrdeni, obično središnji dio utvrde, uporišta. Prostor smješten unutar grada, a opet izdvojen. Pojam je u ranom novom vijeku izveden iz talijanskog cittadella, što znači "mali grad". Citadela je često ...

                                               

Crvena zvijezda

Crvena zvijezda je petokraka zvijezda, simbol komunizma kao i općenito socijalizma. Značenje pet krakova nije do kraja razjašnjeno. Postoje pretpostavke da simbolizira pet prstiju na rukama radnika, pet kontinenata, pet socijalnih grupa koje bi v ...

                                               

Crveni polumjesec

Crveni polumjesec je simbol koji u većini muslimanskih zemalja zamjenjuje simbol crvenog križa i predstavlja Medunarodnu organizaciju Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Crveni polumjesec na bijeloj pozadini se prvi put počeo koristiti u Osmansk ...

                                               

Dala konj

Dala konj ili Dalekarlijski konj je drveni ukrasni konj iz Švedske. Jedan je od najčešćih simbola Švedske, a posebno tradicionalne švedske seljačke kulture. Karakterističan je za švedsku pokrajinu Dalarnu. Tradicionalno je oslikan crvenom bojom s ...

                                               

Davidova zvijezda

Davidova zvijezda, simbol u obliku dva trokuta koji su spojeni u heksagram koji u judaizmu simboliziraju − baš kao i kineski znak jin i janga ili kršćanski križ − prožimanje i pomirenje dvije suprotne strane života: neba i zemlje, duha i materije ...

                                               

Djetelina s četiri lista

Djetelina s četiri lista, rjedi pojavni oblik djeteline, koji tradicionalno simbolizira sreću te se stoga koristio kao talisman, ali i kao grb gradova, plemićkih obitelji i država. Prema pučkom vjerovanju, djetelina s četiri lista štiti onog tko ...

                                               

Falun znak

Falun znak, je simbol Falun gonga. Znak u centru je simbol nazvan wan, koji se koristio u mnogim kulturama tisućama godina kao obilježje dobre sreće. Falun znak opisao je Li Hongzhi u Zhuan Falunu. Zakonski kotač Buda škole, Yin-Yang Tao škole i ...

                                               

Falus

U staroj Grčkoj je falus bio simbol plodnosti. Za vrijeme svetkovina posvećenih Dionizu, bogu vina i kazališta, nosio se u ophodu, a bio je izraden od smokvina drva. U Grčkoj i Italiji kult falusa se održao do kraja antike. Njegov su oblik imale ...

                                               

Grb

Grb je simbolički znak kao obilježje jedne države, naroda, grada, plemićke obitelji ili pojedinca. Slaveni su riječ grb primili od njemačke riječi Erbe nasljedstvo. Znanost koja se bavi izučavanjem grbova naziva grboslovlje ili heraldika. Znanstv ...

                                               

Heraldički ljiljan

Heraldički ljiljan je heraldički simbol koji se svrstava medu prirodne likove. Često se drži i marijanskim znakom, a u Francuskoj je od srednjega vijeka simbol kraljevske časti. Izvorno Fleur-de-Lis predstavlja helebardin šiljak, ili vršak vojnič ...

                                               

Hi-ro

Hi-ro je monogram načinjen od slova hi i ro, prvih dvaju grčkih slova Kristova imena. Rani kršćani prihvatili su ga kao kršćanski simbol i vrlo je uobičajen u ranokršćanskoj umjetnosti od 4. st. na sarkofazima, euharistijskom posudu i na svijećam ...

                                               

Himna

Himna je reprezentativna pjesma, najčešće države, koja se pjeva ili svira u svečanim i službenim prilikama. Riječ je obično o domoljubnoj pjesmi koja veliča povijest, tradicije i napore dotičnoga naroda. Može biti službeno priznata kao državna hi ...

                                               

Horusovo oko

Horusovo oko ili Wedjat, jedno od najpoznatijih mitskih simbola u starom Egiptu. Prema mitologiji riječ je o oku sokola iz kojeg izlaze dvije suze, od kojih jedna klizi okomito, a druga u obliku poluelipse. Suze koje izlaze iz Raova oka su ljudsk ...

                                               

Hrvatski pleter

Pleterna ornamentika je reljefna dekoracija čiji osnovni element, jednotračni ili višetračni prutić, tvori najrazličitije kombinacije ornamenata u koje su potkad upleteni stilizirani biljni motivi te životinjske i ljudske likove. Pleter je uglavn ...

                                               

Hrvatski trolist

Hrvatski trolist, često i pod nazivom Zvonimirov križ, bio je česta oznaka medu hrvatskim domobranima u Prvom i službena oznaka Domobranstva u Drugom svjetskom ratu. Posebno su ga učinili prepoznatljivim zrakoplovci NDH krajem Drugog svjetskog ra ...

                                               

Ideogram

Ideogram ili ideograf je grafički simbol koji predstavlja ideju umjesto skupa slova koja prikazuje foneme govornog jezika u abecednim pismima. Primjeri ideograma uključuju znakove za orijentaciju, poput onih na zračnim lukama i drugim mjestima gd ...

                                               

Jednodijelni heksagram

Jednodijelni heksagram je ili šestokraka zvijezda koju se može nacrtati u jednom potezu, odnosno jednom neprekinutom crtom. Taj se heksagram može prikazati i u krugu, koji tad njegovi vrhovi dotiču. Često ga se prikazuje u isprepletenoj inačici, ...

                                               

Kaducej

Kaducej ili Hermesov štap tipično je prikazan kao kratki glasnički štap isprepleten dvjema zmijama u obliku dvostruke uzvojnice, a ponekad nadvišen krilima. Tijekom kasne antike kaducej je vjerojatno služio kao osnova za astrološki znak koji je p ...

                                               

Leljiva (grb)

Leljiva je naziv u poljskoj heraldici za grb sa simbolima polumjeseca i zvijezde iz čega je nastao i naziv jednog od poljskih heraldičkih rodova. Osobitost je poljske heraldike u postojanju heraldičkih rodova, kojem bi pripadale razne plemićke ob ...

                                               

Lovorov vijenac

Lovorov vijenac je trijumfalni vijenac od lovorovog lišća, koji se dodjeljivao pobjednicima u antičko vrijeme. Nosili su ga olimpijski pobjednici, carevi, pjesnici i učenjaci. Sastoji se od kruga lovorovih grančica. Lovor je simbol pobjede, vječn ...

                                               

Malak Taus

Malak Taus je stvoritelj i uzdržavatelj svijeta u jesidskoj religiji, odnosno vodeći medu sedam uzvišenih bića ili andela. U kršćanskom i muslimanskom svijetu Malak Taus nerijetko je poistovjećivan sa Sotonom zbog čega su kurdski jesidi bili pred ...

                                               

Mandorla

Mandorla, aureola oblikovana elipsoidno ili u obliku ribljeg mjehura, u slikarstvu često u duginim bojama, oko Krista ili Marije u prikazima "Posljednjeg suda" ili "Uzašašća".

                                               

Nacionalno poosobljenje

Nacionalno poosobljenje, nacionalno utjelovljenje ↓ 1 ili nacionalna personifikacije je antropomorfizam koji označava prikaz nekog naroda ili nacije u liku jednog čovjeka, životinje ili nekog nacionalnog obilježja. Najčešće je to prikaz žene ili ...