ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 13
                                               

Tunguska eksplozija 1908.

Tunguska eksplozija 1908 je naziv za nerazjašnjenu eksploziju koja se je dogodla 1908. u Rusiji, u Sibiru, u blizini rijeke Tunguske. Dogadaj se katkad i spominje kao Velika Sibirska eksplozija. Pretpostavlja se da je asteroid pao i izgorio iznad ...

                                               

Ukleti Holandez

Ukleti Holandez je ukleti brod koji nikada ne može doći u matičnu luku nego mora ploviti preko svih sedam mora zauvijek. Iako je doslovan prijevod Leteći Nizozemac, u Hrvatskoj se ustalio naziv Ukleti Holandez ili Leteći Holandez. Obično ga se mo ...

                                               

Uskršnji otok

Uskršnji otok ili Rapa Nui, lokalnom jeziku poznat kao Te Pito O Te Henua, odnosno Isla de Pascua na Španjolskom, otok je na jugu Tihog oceana koji upravno pripada Čileu. Nalazi se oko 3.600 km zapadno od Čilea. Nalazi se na 27°09′ južne geografs ...

                                               

Vimana

Vimāna je mitska letjelica opisana u drevnim indijskim tekstovima. Za neke znanstvenike vimane predstavljaju dokaz o visokom stupnju razvoja starih naroda koji su gospodarili nebom, za druge je to zapis posjećivanja inteligentnih bića iz svemira ...

                                               

Voynichev rukopis

Voynichev rukopis je misteriozna ilustrirana knjiga nepoznatog sadržaja, a napisao ju je prije nekih 600 godina nepoznati autor na nepoznatom jeziku. Od njena otkrića 1914., ova knjiga bila je objekt intenzivnog proučavanja od strane mnogih kript ...

                                               

ABC tehnike

ABC tehnike hrvatski je časopis s područja popularizacije i primjene tehničke kulture. Kroz više od 50 godina izlaženja opisao je mnoge dogadaje, inovacije, makete i tehničke dosege.

                                               

Andragogija

Andragogija je znanost koja se bavi proučavanjem učenja odraslih. Početkom 20-tog stoljeća pedagogija je bila jedini poznati termin koji se vezivao uz poučavanje. S pokušajima daljnje sistematizacije znanstvenih područja, teoretičari su počeli ko ...

                                               

Franjo Marija Appendini

Franjo Marija Appendini bio je svećenik iz reda pijarista. Bio je medu prvim je hrvatskim životopiscima, i jezikoslovcima. Pisao je pjesme, životopise, govore i nekrologe te biobibliografske i historiografske prinose.

                                               

Leigh A. Bortins

Leigh A. Bortins, priznata je američka pedagoginja najpoznatija po svojoj kritičnosti i sposobnosti da demistificira pristup učenju. Kao nastavnica, autorica i teoretičarka obrazovanja, Leigh je jedna od vodećih figura u američkom pokretu koji se ...

                                               

Cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje definira se kao aktivnost učenja tijekom cijelog života s ciljem unapredenja znanja, vještina i sposobnosti unutar osobne, gradanske, društvene i poslovne perspektive. Koncept cjeloživotnog učenja danas je nesumnjivo okosnica ...

                                               

Comenius

Comenius je akcijski program Europske komisije koji potiče škole na medunarodnu suradnju, a dio je projekta Socrates. Medunarodni projekt Comenius promiče izgradnju profesionalnih vještina i znanja o kulturama i jezicima europskih naroda, te poti ...

                                               

Drama u odgoju

Vi glumite – djeca ozbiljnije shvaćaju lik iz igrokaza nego vas, često se poistovjećuju s njim, osobito ako su djeca mlada, a glumite lutkama; Djeca glume – uče različite vještine, prije prelaženja na uvježbavanje igrokaza potrebno je proći odred ...

                                               

E-stručnjak

E-stručnjak je pojam koji se u Europi koristi za stručnjake čiji se rad oslanja na koncepte rada na udaljenosti uz korištenje informacijske i telekomunikacijske tehnologije.

                                               

E-učenje

Elektroničko učenje ili e-učenje, uporaba elektroničkih medija, edukacijske tehnologije te informacijskih i komunikacijskih tehnologija u naobrazbi. Danas se sve češće susreće u praktičnoj primjeni. Osim osnovne upotrebe multimedije i interneta u ...

                                               

Europska računalna diploma

Europska računalna diploma je medunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja jamči vlasniku poznavanje rada na računalu prema ECDL normi. Zbog velikog uspjeha koji je ECDL postigao u Europi, program je proširen na cijeli svijet pod na ...

                                               

Europski kvalifikacijski okvir

Europski kvalifikacijski okvir - EKO kao glavni temelj cjeloživotnog obrazovanja je inicijativa Europske unije koja služi za raspoznavanje nacionalnih kvalifikacija u svim europskim zemljama koje se stječu kroz sve oblike obrazovanja od osnovnog ...

                                               

Glazbena škola Subotica

Glazbena škola u Subotici. Nalazi se u Strossmayerovoj 3. Osnovana je kao Subotička gradska Glazbena škola mad. Szabadkai Városi Zenede 24. rujna 1868. godine odlukom Gradskog senata jednoglasnim prihvaćanjem prijedloga Prosvjetnog odbora. Prvi j ...

                                               

Berta Golob

Rodena je 9. kolovoza 1932. godine u Kranju. U Kranju završila gimnaziju. Nakon završenog Filozofskog fakulteta u Ljubljani, radila je kao umirovljena učiteljica i knjižničarka.

                                               

Hrvatska udruga za medunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti

Hrvatska udruga za medunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti IAESTE Croatia je nepolitička, neovisna, samostalna, nevladina i neprofitna medunarodna organizacija.

                                               

Hrvatske izvandomovinske škole Kanade i Amerike

Hrvatske izvandomovinske škole Kanade i Amerike je bila odgojno-školska organizacija hrvatskih iseljenika iz Kanade i SAD-a. Osnovana je 1974. na svećeničkom sastanku u New Yorku. Ovu se ustanovu smatra najvažnijom hrvatskom školskom ustanovom iz ...

                                               

Hrvatski školski centar u Subotici

Hrvatski školski centar je planirana školska ustanova Hrvata iz Vojvodine koji bi se trebao nalaziti u Subotici. HŠC je bio temom te manifestacije Razgovori koju organizira hrvatska ustanova Pučka kasina 1878. koja se održala 16. siječnja 2013. g ...

                                               

Integrirani sustav za upravljanje standardiziranim skupovima podataka

Integrirani sustav za upravljanje standardiziranim skupovima podataka - E-matica predstavlja središnju relacijsku bazu podataka koja sadrži podatke o djelatnicima i učenicima osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova. S obzirom na povjerljivost ...

                                               

Ispit

Ispit označava postupak kojim se utvrduje razina znanja ili vještina. Svrha ispita je utvrditi je li ispitivana osoba u stanju vršiti odredeni posao ili posjeduje dovoljno znanja da bi mogla pohadati odredenu obrazovnu instituciju. Ispitivanje se ...

                                               

Konceptualne mape

Konceptualno mapiranje je tehnika za vizualiziranje veza izmedu različitih pojmova. A konceptualna mapa je dijagram koji pokazuje vezu izmedu različitih pojmova. Pojmovi su povezani strjelicama, u razgranatu hijerarhijsku strukturu. Veza izmedu p ...

                                               

Kritička teorija

Kritička teorija je refleksivna procjena i kritika društva i kulture primjenom znanja iz društvenih i humanističkih znanosti kako bi razotkrile i izazvale strukture moći. Tvrdi da su socijalni problemi pod utjecajem i da ih više stvaraju društven ...

                                               

Kurikul

Nastavni kurikul, do 1990. "plan i program"; ili nastavni kurikulum naziv je za nastavni plan i program po kojem predaju učitelji i profesori u hrvatskim školama. Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika donijelo je zaključak da se riječ cur ...

                                               

Ljudevit Kuzmić

Ljudevit Kuzmić je bio bački hrvatski prosvjetni radnik. Rodom je bio bunjevački Hrvat. Školovao se za posao učitelja. Učiteljsku školu je pohadao u Ugarskoj, u Pečuhu koju je završio 1872. Radio je u Somboru. Napisao je Bunjevačko-šokački kalend ...

                                               

Logopedija

Logopedija se bavi prevencijom, dijagnostikom i tretmanom poremećaja govora, glasa, jezika, gutanja, slušanja, čitanja, pisanja i svih oblika komunikacije. Osim toga logopedi se bave primijenjenim i fundamentalnim istraživanjima u navedenim podru ...

                                               

Karlo Lovrić

Fra Karlo Lovrić je hrvatski franjevac poznat po pastoralnom radu i organiziranju hrvatskih katoličkih misija diljem Švicarske.

                                               

Ljubo Krasić

Fra Ljubo Krasić bio je hrvatski franjevac poznat po obrazovnom radu. Brat je b-h. poznatog kinologa, ljubitelja prirode i upravitelja Parka prirode Blidinje jezero fra Petra Krasića.

                                               

Ede Margalić

Ede Margalić, hrvatski jezikoslovac, gimnazijski i sveučilišni profesor i kulturni djelatnik, prevoditelj, poznati latinac, slavist i leksikograf Obnašao je i dužnost upravitelja Hrvatsko-slavonskog instituta, predsjednika zemaljske udruge katoli ...

                                               

Marija od Utjelovljenja Guyart

Bl. s. Marija od Utjelovljenja - Guyart, r. kao Marie Guyart, francusko-kanadska svetica, redovnica uršulinka, velika mistikinja i prva misionarka medu kanadskim Indijancima. U svome djelu - Duhovnom izvještaju opisuje svoja duhovna stanja; teški ...

                                               

Medresa

Medresa znači doslovno "mjesto podučavanja", škola. U užem smislu, pojam označava vrstu islamske visoke škole. Medrese su u početku nastajale "pobožnim zakladama". Darovatelj je imao pravo u školi nastaloj od njegove zaklade odredivati ukupan nas ...

                                               

Jelka Miš

Jelka Miš – hrvatska učiteljica koja je poklanjanjem svoje etnografske zbirke omogućila osnivanje Etnografskoga muzeja u sklopu Dubrovačkih muzeja

                                               

Narodno sveučilište u Subotici

Narodno sveučilište je bila prosvjetna, znanstvena i kulturna ustanova u Subotici. Osnovana je 9. veljače 1945. godine. Djelovala je u sklopu gradskog Saveza kulturno–prosvjetnih društava. Narodno sveučilište promicalo je znanost organizirajući z ...

                                               

Nastava

Nastava je osnovna odrednica didaktike. To je organizirani institucionalni i izvaninstitucionalni interakcijski stvaralački napor u savladavanju propisanih sadržaja i stjecanju znanja, sposobnosti i navika te osposobljavanje učenika za daljni per ...

                                               

Nastavne metode

Nastavne metode su načini rada učitelja i učenika pri čemu učenici stječu znanja i razvijaju sposobnosti. Osnovna podjela nastavnih metoda je na verbalne i vizualne nastavne metode. Vrlo je važno u nastavi primjenjivati više metoda rada i medusob ...

                                               

Otvoreno sveučilište Subotica

Osnovano je 1953. imenom pod imenom Radničko sveučilište srp. Radnički Univerzitet "Veljko Vlahović". Pod krovom ovog sveučilišta od prvih su dana okupljene sve ostale ustanove i programe za obrazovanje odraslih u općini, regiji i zemlji. Stalno ...

                                               

Pekinško sveučilište kineske medicine

Pekinško sveučilište kineske medicine je sveučilište u Pekingu, Kina. Oformljeno 1956. ovo sveučilište je jedno od najstarijih i najcjenjenijih visokoobrazovnih institucija tradicionalne kineske medicine kako u Kini tako i u svijetu. Svrstava se ...

                                               

Giuseppe Picciola

Giuseppe Picciola, školski profesor i pedagog, književni kritičar, pjesnik, roden u Hrvatskoj, djelovao u Italiji, talijanski iredentist

                                               

PISA (istraživanja)

PISA istraživanja ili PISA testiranja medunarodna su istraživanja procjena znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika pod pokroviteljstvom OECD-a. Osnovana su s ciljem ocjenjivanja razine obrazovanja medu mladima u glavnim industrijskim zemljam ...

                                               

Plan Winnetka

Plan Winnetka je obrazovni eksperiment održan u okružnoj školi u Winnetki, Winnetka School District 36, u Illinosu, Sjedinjene Države. Razvio ga je Carleton Washburne, koji je bio superintendent okruga, inspiriran radom Johna Deweya sa sveučilišt ...

                                               

Plastelin

Plastelin, savitljiv i rastezljiv materijal koji se u modeliranju koristi umjesto gline, najčešće za izradu sitnijih figurica. Ima široku primjenu u školama i obrazovanju. Plastelin je po sastavu smjesa nekoliko tvari - obično pčelinjeg voska, bo ...

                                               

Pomoćnik u nastavi

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža pomoć prema individualnim potrebama djeteta ili učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju. Pomoćnik u nastavi pružit će pomoć u mjeri u kojoj je to djetetu ili učeniku potrebno, a ovisno o sposobn ...

                                               

Postulatura

Postulatura je prvi stupanj u početnom odgoju u franjevačkom Redu. Dolazi prije novicijata i vremena privremenih zavjeta. Predstavlja razdoblje u kojem postulant potvrduje vlastitu odlučnost da se obrati postupnim prijelazom od svjetovnoga na fra ...

                                               

Problemska nastava

Problemska nastava nastala je iz potrebe da se poveća efikasnost obrazovnog rada. Danas je općeprihvaćeno da je rješavanje problema jedan od najviših oblika učenja. U problemskoj situaciji pokreće se učenikovo stvaralačko mišljenje, razvija inici ...

                                               

Projekt Gutenberg

Projekt Gutenberg je projekt koji je započeo Michael Hart 1971. godine, s ciljem da sve knjige koje su u javnom vlasništvu prebaci u elektronički oblik, s dva vrlo pohvalna cilja: da ih se na taj način sačuva jer papir trune da budu dostupne prek ...

                                               

Prosvjetno-kulturni centar Madara u Republici Hrvatskoj

Prosvjetno-kulturni centar Madara u Republici Hrvatskoj je jedna je od najvažnijih ustanova Madara u Hrvatskoj. Jedina je takva ustanova u RH. Sjedište centra je u Drinskoj ulici 12a, Osijek. Sa radom je počeo 1999. godine. Namijenjen je za pripa ...

                                               

Računalno potpomognuto učenje jezika

Računalno potpomognuto učenje jezika je pristup učenju jezika pomoću računalne tehnologije, a definira se kao proučavanje i stvaranje aplikacija na računalu kao pomoć u procesu učenja stranih jezika. Nove tehnologije omogućavaju stvaranje uvjeta ...

                                               

Razredna knjiga

Razredna knjiga dio je obvezne pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj i srednjoj školi koja se tijekom školske godine vodi za razredni odjel. Razredna knjiga sadrži imenik, pregled rada i dnevnik rada.