ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 111
                                               

Philip Warren Anderson

Philip Warren Anderson, američki fizičar. Doktorirao na Harvardovu Sveučilištu. Radio je u Laboratorijima Bell Telephone, kao profesor teorijske fizike na Sveučilištu u Cambridgeu, a od 1975. na Sveučilištu u Princetonu. Za temeljna teorijska ist ...

                                               

Edward Appleton

Edward Victor Appleton je bio engleski fizičar, koji je bio najpoznatiji po tome što je dokazao postojanje ionosfere. Dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku 1947.

                                               

Arthur Ashkin

Arthur Ashkin, američki fizičar. Diplomirao na Sveučilištu Columbia u New Yorku, doktorirao na Sveučilištu Cornell u Ithaci. Radio je u Bellovim laboratorijima u Murray Hillu. Od 1961. bavio se nelinearnom optikom, laserima, svjetlovodima, piezoe ...

                                               

John Bardeen

John Bardeen, američki fizičar. Od 1951. do 1975. profesor na Sveučilištu Illinois. S Williamom Bradfordom Shockleyem i Walterom Houserom Brattainom dobio 1956. Nobelovu nagradu za fiziku za istraživanja poluvodiča i otkriće tranzistora. Godine 1 ...

                                               

Barry Clark Barish

Barry Clark Barish ili Barry Barish, američki fizičar. Doktorirao je 1962. na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu. Radio je na Kalifornijskom tehnološkom institutu Caltech u. Od 1994. glavni je istraživač na detektoru LIGO, od 1997. ravnatelj ...

                                               

Charles Glover Barkla

Charles Glover Barkla, britanski fizičar. Školovao se u Cambridgeu, radio na sveučilištima u Liverpoolu, Londonu i Edinburghu. Dokazao polarizacijom da su rendgenske zrake transverzalni valovi i upotrebljavao ih za odredivanje broja elektrona u a ...

                                               

Nikolaj Genadijevič Basov

Nikolaj Genadijevič Basov – ruski fizičar i pedagog. Za njegov temeljni rad u području kvantne elektronike, koji je doveo do razvoja lasera i masera, Basov je dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1964. godine zajedno s Aleksanderom Prohorovom i Charl ...

                                               

Antoine Henri Becquerel

Antoine Henri Becquerel, francuski fizičar, nobelovac i jedan od otkrivača radioaktivnosti. Istraživao je magnetizam, polarizaciju svjetlosti, apsorpciju svjetlosti i fosforescenciju. Godine 1896. otkrio da uranijeve soli neprestano emitiraju nev ...

                                               

Johannes Georg Bednorz

Johannes Georg Bednorz, njemački mineralog i fizičar. Doktorirao 1982. na Švicarski federalni institut za tehnologiju u Zürichu. Radio je u IBM-ovu istraživačkom laboratoriju u Rüschlikonu. Za otkriće supravodljivosti keramičkih materijala na 35 ...

                                               

Hans Albrecht Bethe

Hans Albrecht Bethe, 6. ožujka 2005), njemačko-američki fizičar. Predavao na sveučilištima u Njemačkoj, Engleskoj i SAD-u. Radio u Institutu za atomsko istraživanje u Los Alamosu u SAD-u. Došao do niza važnih teorijskih otkrića o atomskim procesi ...

                                               

Gerd Binnig

Gerd Binnig, njemački fizičar. Radio u IBM-ovu istraživačkom laboratoriju u Zürichu. Godine 1986. dobio Nobelovu nagradu za fiziku, zajedno s Heinrichom Rohrerom, za konstrukciju pretražnog mikroskopa s tuneliranjem, s pomoću kojega se mogu vidje ...

                                               

Patrick Blackett

Patrick Blackett, punim imenom Patrick Maynard Stuart Blackett, engleski fizičar. Diplomirao na Sveučilištu u Cambridgeu. Radio u Cavendish laboratoriju, bio profesor na sveučilištima u Londonu i Manchesteru. Koristio Wilsonovu maglenu komoru pri ...

                                               

Felix Bloch

Felix Bloch, američki fizičar švicarskog podrijetla. Na Sveučilištu u Leipzigu doktorirao fiziku i predavao do 1933. Emigrirao u SAD i djelovao na Sveučilištu Stanford. Direktor CERN-a od 1954. do 1955. U Leipzigu kao teoretičar dao temeljne dopr ...

                                               

Nicolaas Bloembergen

Nicolaas Bloembergen, američki fizičar nizozemskoga podrijetla. Diplomirao na Sveučilištu u Utrechtu, doktorirao na Sveučilištu u Leidenu. Bio je profesor na Harvardovu sveučilištu u SAD-u. Bavio se magnetskom rezonancijom, kvantnom elektronikom, ...

                                               

Max Born

Max Born, njemački fizičar i matematičar. Doktorirao je na Sveučilištu u Göttingenu. Radio je na sveučilištima u Berlinu, Frankfurtu na Majni, Göttingenu, Edinburghu. Poznat po radovima s područja kvantne mehanike, teorije relativnosti i teorije ...

                                               

Walther Bothe

Walther Bothe, punim imenom Walther Wilhelm Georg Bothe, njemački fizičar. Doktorirao na Sveučilištu u Berlinu. Profesor u Giessenu i Heidelbergu, gdje od 1934. vodi Institut za fiziku. Pri proučavanju kozmičkog zračenja uvodi metodu koincidencij ...

                                               

William Henry Bragg

William Henry Bragg, engleski fizičar. Diplomirao na Sveučilištu u Cambridgeu. Profesor fizike na sveučilištima u Adelaideu, u Leedsu, na University College u Londonu. Ravnatelj Royal Institution u Londonu. Za istraživanje kristalne strukture s p ...

                                               

William Lawrence Bragg

William Lawrence Bragg, britanski fizičar. Sin Williama Henryja Bragga. Diplomirao se na Sveučilištu u Adelaideu te na Trinity College u Cambridgeu prirodne znanosti. Profesor fizike na Sveučilištu Victoria u Manchesteru, Sveučilištu u Cambridgeu ...

                                               

Walter Houser Brattain

Walter Houser Brattain bio je američki fizičar. Doktorirao je na Sveučilištu u Minnesoti. Radio je u Nacionalnom institutu za standarde i tehnologiju, a od 1929. u Laboratorijima Bell Telephone, gdje je istraživao električna svojstva poluvodiča. ...

                                               

Brian Josephson

Brian Josephson ili Brian David Josephson, britanski fizičar. Profesor na Sveučilištu Illinois i u Cambridgeu. Od 1967. vodi istraživački odjel Instituta za fiziku u Cambridgeu. Teoretski predvidio svojstva suprastruje pri prolasku kroz takozvanu ...

                                               

Percy Williams Bridgman

Percy Williams Bridgman bio je američki fizičar koji je 1946. dobio Nobelovu nagradu iz fizike za izum uredaja koji proizvodi izrazito visok tlak i za otkrića koja je napravio na polju fizike visokog tlaka. Sveukupna je njegova znanstvena karijer ...

                                               

Louis de Broglie

Louis de Broglie ili punim imenom Louis-Victor-Pierre-Raymond, 7. vojvoda de Broglie, francuski fizičar. Predavao na Sorbonnei od 1932. Godine 1923. prvi iznio zamisao da, na razini atoma, čestice tvari u gibanju, primjerice elektroni, osim česti ...

                                               

James Chadwick

James Chadwick, engleski fizičar. Studirao u Manchesteru, Berlinu i Cambridgeu. U Cavendishevu laboratoriju u Cambridgeu suradivao s E. Rutherfordom. Dvojica su znanstvenika izvodila nuklearne pokuse bombardirajući različite mete snopom α-čestica ...

                                               

Owen Chamberlain

Owen Chamberlain, američki fizičar. Doktorirao na Sveučilištu u Chicagu. Profesor na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu. Ubrzanjem i sudaranjem protona u protonskom sinkrotronu s Emiliom Segrèom otkrio antiproton za što su dobili Nobelovu nag ...

                                               

Georges Charpak

Georges Charpak francuski fizičar poljskoga podrijetla. Diplomirao i doktorirao u Parizu. Bavio se fizikom elementarnih čestica, a istraživanja je uglavnom obavljao u CERN-u. Prvi je u pokusima na srednjim i visokim energijama počeo primjenjivati ...

                                               

Steven Chu

Steven Chu, američki fizičar. Doktorirao na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu. Profesor na Stanfordovu sveučilištu. Pridonio razvoju metode Dopplerova hladenja i konstrukciji atomske fontane. Za razvoj metoda hladenja i zarobljivanja atoma s ...

                                               

John Cockcroft

John Cockcroft ili punim imenom John Douglas Cockcroft, engleski nuklearni fizičar. Profesor u Cambridgeu. Isprva radio s E. Rutherfordom i P. L. Kapicom. S E. T. S. Waltonom prvi izazvao raspadanje atomske jezgre s pomoću umjetno ubrzanih čestic ...

                                               

Claude Cohen-Tannoudji

Claude Cohen-Tannoudji, francuski fizičar. Profesor na Collège de France u Parizu. Djeluje u Laboratoire de Physique de l’École Normale Supérieure u Parizu. Pridonio usavršavanju metoda Dopplerova hladenja helijevih atoma do temperature od 0.18 μ ...

                                               

Arthur Holly Compton

Arthur Holly Compton, američki fizičar. Od 1923. profesor u Chicagu, od 1945 do 1953. rektor Washingtonova sveučilišta u St. Louisu. Otkrio porast valne duljine rendgenskih zraka do kojega dolazi njihovim raspršivanjem na atomima elemenata male a ...

                                               

Leon Neil Cooper

Leon Neil Cooper, američki fizičar. Diplomirao i doktorirao na Sveučilištu Columbia, New York, SAD. Zaposlen na Sveučilištu Brown u Providenceu. John Bardeen, Leon Neil Cooper i John Robert Schrieffer dijelili su Nobelovu nagradu za fiziku 1972. ...

                                               

Eric Allin Cornell

Eric Allin Cornell, američki fizičar. Diplomirao na Stanfordskom sveučilištu i doktorirao na Massachusettskom institutu za tehnologiju. Profesor je na Sveučilištu Colorado u Denveru i znanstvenik u Nacionalnom institutu za standarde i tehnologiju ...

                                               

James Cronin

James Cronin ili punim imenom James Watson Cronin, američki nuklearni fizičar. Doktorirao na Sveučilištu u Chicagu. Profesor fizike na Sveučilištu Princeton od 1958., od 1971. na Sveučilištu u Chicagu. Svojim radovima o invarijantnim jednadžbama ...

                                               

Pierre Curie

Pierre Curie, francuski kemičar i fizičar. Suprug M. Curie-Skłodowske, otac Irène Joliot-Curie. Radio kratko vrijeme kao profesor na Sorbonai, jer je rano izgubio život u prometnoj nesreći. Sa suprugom otkrio je zakon radioaktivnoga raspadanja. Z ...

                                               

Pavel Aleksejevič Čerenkov

Pavel Aleksejevič Čerenkov, ruski fizičar. Diplomirao na Voroneškom državnom sveučilištu, doktorirao na Institutu za fiziku i matematiku u Lenjingradu, danas Sankt Peterburg. Od 1930. radio u Lebedevljevu Institutu za fiziku Akademije znanosti u ...

                                               

Gustaf Dalén

Nils Gustaf Dalén, švedski inženjer i izumitelj. Poznat je po izumu sunčevog ventila i drugih regulacijskij uredaja za svjetionike. Izumio acetilensku rasvjetu s pomoću kalcijeva karbida. Za istraživanje automatskih regulatora plinskih akumulator ...

                                               

Raymond Davis, ml.

Raymond Davis, ml., američki fizičar i kemičar. Diplomirao na Marylandskom sveučilištu, a doktorirao na Sveučilištu Yale. Radio u Brookhaven National Laboratory u New Yorku. Od 1985. bio profesor Sveučilišta u Pennsylvaniji. Prvi je zabilježio ne ...

                                               

Clinton Joseph Davisson

Clinton Joseph Davison, američki fizičar. S L. H. Germerom otkrio ogib ili difrakciju elektrona na kristalu nikla, čime je potvrdena de Broglieva hipoteza o valnim svojstvima elektrona. Istraživao toplinska zračenja. S G. P. Thomsonom koji je, ne ...

                                               

Hans Georg Dehmelt

Hans Georg Dehmelt, američki fizičar njemačkoga podrijetla. Diplomirao i doktorirao na Sveučilištu u Göttingenu. Profesor Sveučilišta Washington u Seattleu, zaslužan za mjerenje magnetizma elektrona s točnošću od dvanaest znamenki. Izmjerena vrij ...

                                               

Paul Dirac

Paul Dirac, ili punim imenom Paul Adrien Maurice Dirac, britanski fizičar. Nakon studija elektrotehnike u Bristolu studirao teorijsku fiziku u Cambridgeu. Kao poslijediplomski student otkrio 1926. zakone kvantne mehanike, u objašnjenju koje se od ...

                                               

Albert Einstein

Albert Einstein bio je teorijski fizičar, prema jednom izboru najveći fizičar uopće. Mladost je provodio u Münchenu, Italiji i zatim u Švicarskoj, gdje je završio studij na Tehničkoj visokoj školi u Zürichu. Od godine 1902. do 1909. radio je u Be ...

                                               

François Englert

François Englert, belgijski teorijski fizičar. Diplomirao i doktorirao na Slobodnom sveučilištu u Bruxellesu gdje je bio zaposlen. Bavio se istraživanjem struktura i mehanizama kojima prazan prostor dobiva masu. Pokušavao je ujediniti teorije med ...

                                               

Leo Esaki

Leo Esaki, izvorno Reiona Esaki, japanski fizičar. Od 1960. do 1976. radio u SAD-u, potom bio član ravnateljstva IBM-za Japan, od 1992. predsjednik Sveučilišta u Tsukubi. Istraživao svojstva poluvodiča i pojavu supravodljivosti. Na temelju kvantn ...

                                               

Enrico Fermi

Enrico Fermi, talijanski i američki fizičar. Jedan od najvećih znanstvenika 20. stoljeća. Najpoznatiji po svom radu na raspadanju beta čestica, razvoju prvog nuklearnog reaktora, te za razvoj kvantne teorije. Fermi je dobio 1938. Nobelovu nagradu ...

                                               

Albert Fert

Albert Fert, francuski fizičar. Diplomirao i doktorirao na Pariškom sveučilištu, gdje je bio i profesor. Bavio se fizikom čvrstoga stanja i istraživanjem kondenzirane tvari. Otkrio je da se vanjskim magnetskim poljem znatno može mijenjati elektri ...

                                               

Richard Feynman

Richard Phillips Feynman, američki fizičar. Jedan je od najutjecajnih američkih fizičara 20. stoljeća, koji je naročito radio na polju kvantne elektrodinamike. Uz što je bio nadahnuti predavač i amaterski glazbenik, sudjelovao je u razvoju atomsk ...

                                               

Val Logsdon Fitch

Val Logsdon Fitch, američki nuklearni fizičar. Doktorirao na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Profesor fizike na Sveučilištu Princeton. Istraživao zračenje atoma u kojima je jedan elektron zamijenjen mionom, što ga je dovelo do preciznog mjerenj ...

                                               

William Alfred Fowler

William Alfred Fowler, američki astrofizičar. Doktorirao na Kalifornijskom tehnološkom institutu Caltech u Pasadeni, gdje je bio kasnije profesor. Bavio se nuklearnom fizikom zvijezda. Otkrio povezanost razvoja zvijezda i nastajanja težih kemijsk ...

                                               

James Franck

James Franck, američki fizičar njemačkog podrijetla. Doktorirao je na Sveučilištu u Berlinu gdje je i bio zaposlen. Radio je na Sveučilištu u Göttingenu. Godine 1934. emigrirao je iz Njemačke u SAD, gdje je postao profesor fizike u Baltimoreu te ...

                                               

Ilja Mihajlovič Frank

Ilja Mihajlovič Frank, ruski fizičar. Profesor na Moskovskome sveučilištu od 1944.; član Ruske akademije znanosti od 1946. Njegovi istraživački radovi obuhvaćaju područje optike i nuklearne fizike. U suradnji s I. J. Tammom razvio teoriju Čerenko ...

                                               

Jerome Isaac Friedman

Jerome Isaac Friedman, američki fizičar. Doktorirao na Sveučilištu u Chicagu. Radio na sveučilištima u Chicagu i Stanfordu, a od 1960. na Massachusettskom tehnološkom institutu u Cambridgeu, gdje je od 1967. bio profesor. Za eksperimentalna istra ...