ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 108
                                               

Mladen Medar

Roden je 4. prosinca 1951. u kući br. 36 na Šetalištu dr. Vladimira Bakarića danas Šetalište dr. Ivše Lebovića. Uz osnovnu školu i gimnaziju u rodnom je gradu pohadao nižu i srednju Glazbenu školu "Vatroslav Lisinski". Diplomirao arheologiju i po ...

                                               

Ante Milinović

Ante Milinović je bh. hrvatski kulturni povjesničar, pjesnik, pripovjedač i esejist. U rodnom Bosanskom Novom završio je pučku školu i gimnaziju. Studirao je arhitekturu i povijest umjetnosti. Diplomirao je književnost 1962. na Filološkom fakulte ...

                                               

Fedor Moačanin

Fedor Moačanin, bio je hrvatski povjesničar i muzejski djelatnik. Kao povjesničar posebice se bavio prošlošću Vojne krajine.

                                               

Muzejska čuvaonica

Muzejska čuvaonica odnosno depo naziv je za prostor za pohranu i čuvanje muzejske grade. Nekada je bila uobičajena praksa izlaganja sve grade koju muzej posjeduje.Nasuprot ove prakse je današnja praksa, gdje muzej izlaže tek manji dio predmeta ko ...

                                               

Muzejska grada

Pojam muzejska grada podrazumijeva sve vrste predmeta koje se sakupljaju, opisuju i prezentiraju kao muzejski predmeti, dakle sva civilizacijska, kulturna i prirodna dobra kao dio nacionalne i općeljudske baštine. Muzejsku gradu čine muzejski pre ...

                                               

Krešimir Sakač

Krešimir Sakač, hrvatski geolog, paleontolog i muzeolog. Suprug hrvatske muzejske djelatnice Andrejke Žagar-Sakač, stručnjakinje za unionide.

                                               

Tibor Sekelj

Tibor Sekelj roden je 14. veljače 1912. u Spišskoj Soboti u Austro-Ugarskoj; umro je 20. rujna 1988. u Subotici, Vojvodina, Jugoslavija) bio je madarskog podrijetla. Bio je "gradaninom svijeta", no od putovnica imao je samo onu bivše Jugoslavije. ...

                                               

Tomislav Šola

Tomislav Sladojević Šola Zagreb, 1948., povjesničar umjetnosti, sveučilišni profesor, muzeolog. Tomislav Sladojević Šola roden je 1948. u Zagrebu. Diplomirao je povijest umjetnosti i engleski jezik Sveučilište u Zagrebu 1969-1974, a zatim je stud ...

                                               

Mladen Tomorad

Mladen Tomorad je hrvatski egiptolog, povjesničar i muzeolog. Rodio se u Zagrebu 1971. godine, gdje je završio osnovnu 1986. i srednju školu 1990. Diplomirao je jednopredmetni studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1997. gdje je i ma ...

                                               

Ljubica Vuković-Dulić

Ljubica Vuković-Dulić je kulturna djelatnica zajednice bačkih Hrvata iz Tavankuta. Po struci je povjesničarka umjetnosti i muzeolog. Kustosica je u Gradskom muzeju u Subotici. Studirala je u Zagrebu na Filozofskom fakultetu na kojem je diplomiral ...

                                               

Laboratorij za istraživanje boli

Laboratorij za istraživanje boli osnovan je 2002. godine na Medicinskom fakultetu u Splitu. Utemeljitelj Laboratorija je prof. dr. sc. Damir Sapunar. Voditeljica laboratorija je prof. dr. sc. Livia Puljak.

                                               

Synlab

Synlab Hrvatska je u srpnju 2010. godine dobio akreditaciju prema HRN EN ISO 15189 za medicinsko-biokemijski laboratorij. To je prva akreditacija dodijeljena jednom privatnom biokemijskom laboratoriju u Hrvatskoj koji je zadovoljio kriterije norm ...

                                               

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme je indikator koji mjeri učinkovitost i unutarnjeg, i vanjskog puta koagulacije krvi. Osim otkrivanja abnormalnosti u koagulaciji krvi, APTV se takoder koristi za praćenje učinka liječenja heparinom, ...

                                               

Analiza urina

Urin se može analizirati na sljedeće načine: Kvalitativna analiza - utvrduje se prisutnost, odsutnost ili izmijenjen sadržaj urina. Semikvantitativna analiza - daje informacije u kojim se količinama izmijenjeni uobičajeni sastojci urina, ili koli ...

                                               

Eritrocitne konstante

Eritrocitne konstante ili korpuskularne vrijednosti ili Wintrobove konstante su računskim načinom dobivene vrijednisti koje karakteriziraju eritrocite.

                                               

Radioimunoesej

Radioimunoesej ili radioimunotest je laboratorijska pretraga koja služi za odredivanje koncentracije antigena pomoću protutijela.

                                               

Skupljanje urina

Pojam skupljanje urina se odnosi na radnju koju obavlja sam pacijent, a u izuzetnim okolnostima urin se pacijentu uzima kateterom. Za analizu urina, ovisno o vrsti pretraga mogu se upotrijebiti: prvi jutarnji urin koji sadržava najveću dnevnu kon ...

                                               

Abderhaldenov pištolj za sušenje

Abderhaldenov pištolj za sušenje je vrsta laboratorijskog pribora koja služi sušenju tvari pri povišenoj temperaturi u vakuumu. Koristi se onda kada sušenje u sušioniku nije dovoljno, primjerice kod gravimetrijskih analiza. Aparat se sastoji od n ...

                                               

Bireta

Bireta je vrsta laboratorijskog pribora koji se koristi za preciznije mjerenje volumena tekućine. Sastoji se od graduirane cijevi koja je na jednom kraju sužena i sadrži pipac koji vodi do kapilare. Prema načinu na koji je izvedena mjerna ljestvi ...

                                               

Dewarova posuda

Dewarova posuda ili vakuumska boca služi za pohranjivanje tekućina toplijih ili hladnijih od temperature okoliša. Sastoji se od dviju boca smještenih jedna u drugoj, s vakuumom izmedu njih. Vakuum sprječava prijenos topline, a zbog bolje učinkovi ...

                                               

Digestor

Digestor je poseban uredaj kojeg mora imati svaki laboratorij u kojem se radi sa opasnim plinovima. To je ugradeni ormar za izvodenje kemijskih postupaka i pokusa koji su opasni za zdravlje čovjeka. U digestoru se nalazi ventilator koji istjeruje ...

                                               

Eksikator

Eksikator je vrsta laboratorijskog pribora koja služi sušenju i čuvanju higroskopnih tvari. Dvodijelni su i gradeni od debelog, lijevanog stakla. U donji dio polaže se tvar koja na sebe navlači vlagu, a iznad nje, na porculansku pregradu s veliki ...

                                               

Elektronska mikroskopija

Elektronska mikroskopija je vrsta mikroskopije koja za stvaranje slike koristi snop elektrona. U transmisijskoj elektronskoj mikroskopiji snop elektrona prolazi kroz uzorak obojen teškim metalima. U pretražnoj elektronskoj mikroskopiji analiziraj ...

                                               

Elektronski mikroskop

Elektronski mikroskop je uredaj kojim se, s pomoću uskog snopa elektrona, dobiva uvid u mikrostrukturu promatranog uzorka, uz golemo povećanje. Najviše su u upotrebi transmisijski i skenirajući elektronski mikroskopi. Primjena elektronskoga mikro ...

                                               

Epruveta

Epruveta je staklena posuda koja se koristi u laboratorijima. Epruvete najčešće se koriste za izvodenje reakcija mokrim putem. Različitih su veličina, od malenih mikroepruveta do velikih epruveta za kemijske reakcije i pohranu kemikalija. Epruvet ...

                                               

Filtar-papir

Filtar-papir ili filtarski papir proizvodi se od bijeljene celuloze ili pamuka, nekeljen je i kemijski čist. Razlikuje se tehnički filtarski papir i filtarski papir za kemijsku analizu. Njegova se kvaliteta ocjenjuje prema poroznosti, to jest pre ...

                                               

Hladilo

Friedrichsovo hladilo ima spiralno nazubljenu unutarnju cijev. Izumio ga je njemački kemičar Fritz Walter Paul Friedrichs 1912. godine. Westovo hladilo je vrlo slično Leibigovom, s razlikom što je vanjski plašt puno uži, čime se ubrzava protok me ...

                                               

Ispiralica

Ispiralica, ili Drechselova boca, vrsta je staklenog laboratorijskog posuda koje služi ispiranju i sušenju plinova njihovim prolaskom kroz odabranu tekućinu, ili za jednostavnu kontrolu njihovog prolaska. Obično su gradene u obliku staklenih cili ...

                                               

Kemijsko posude i pribor

Kemijsko posude i pribor obuhvaćaju sve osnovne predmete koje kemičari koriste u svakodnevnom radu. Dijelimo ga na stakleno posude, porculansko posude, pribor za zagrijavanje, metalni pribor i ostali pribor.

                                               

Kippov aparat

Kippov aparat vrsta je složenog laboratorijskog posuda koje služi za kontroliranu proizvodnju malih količina plinova, najčešće sumporovodika, vodika i ugljikovog oksida. Proizvode se uglavnom od stakla, a ima ih i od polietena. Uredaj je graden o ...

                                               

Lijevak

Lijevak za dokapavanje je valjkast, redovno graduiran, s čepom i duljim vratom opskrbljenim pipcem. Lijevak za prah ima maleni i široki vrat za brzo presipavanje prahova. Običan lijevak postoji u raznim dimenzijima, s duljim ili kraćim vratom. Li ...

                                               

Mikroskop

Mikroskop je instrument koji daje uvećane slike bliskih predmeta, koji se ne bi mogli promatrati golim okom. Normalno oko najjasnije raspoznaje predmete na udaljenosti od približno 250 milimetara. Predmeti bliži od 100 milimetara izgledaju nejasn ...

                                               

Odmjerna tikvica

Odmjerna tikvica je vrsta laboratorijskog posuda koje se koristi u analitičkoj kemiji prilikom pripreme otopina točno poznatih koncentracija. Odmjerna tikvica najčešće je od borosilikatnog stakla, a sastoji se od balona ravnog dna s tankim i viso ...

                                               

Pipeta

Pipeta je vrsta laboratorijskog pribora koji se koristi za relativno precizno mjerenje volumena tekućine. Mohrova pipeta ili trbuštasta pipeta je uska staklena cijev sa središnjim proširenjem. Kraj cijevi sužen je u kapilaru. Baždarena je na izlj ...

                                               

Plamenik

Plamenik je aparat koji se koristi u mnogim ljudskim djelatnostima. Svi plamenici rade na istom principu: kemijskom reakcijom energenata stvara se toplina koja se može iskoristiti za zavarivanje, zagrijavanje, rezanje i drugo.

                                               

Povećalo

Povećalo ili lupa je sabirna leća ili sustav optičkih leća za promatranje malih predmeta ili njihovih pojedinosti iz manje udaljenosti nego što je najmanja udaljenost na koju se ljudsko oko može akomodirati. Žarišna daljina povećala iznosi od 10 ...

                                               

Pretražni mikroskop s tuneliranjem

Pretražni mikroskop s tuneliranjem je mikroskop kojim se promatraju površine metala i drugih električki vodljivih materijala preciznošću na razini atoma. Najvažniji je dio pretražnog mikroskopa s tuneliranjem oštri vrh od volframa, platine, iridi ...

                                               

Retorta

Retorta je vrsta laboratorijskog posuda koje je služilo za destilaciju, isparavanje lakoisparljivih tekućina iz predloška i provodenje nekih reakcija. Sastoji se od posude s dugim, spuštenim grlom. Grlo ima funkciju zračnog hladila. Retorta je da ...

                                               

Thieleov aparat

Thieleov aparat je vrsta laboratorijskog posuda koje služi odredivanju tališta i vrelišta uzorka. To je posuda koja podsjeća na epruvetu sa šupljom drškom. Prilikom odredivanja tališta ili vrelišta, puni se vodenim ili uljnim medijem za zagrijava ...

                                               

Tikvica za destilaciju

Tikvica za destilaciju je specijalna vrsta laboratorijskog posuda koje služi za razne vrste destilacija i razvijanje plinova. Slična je okrugloj tikvici, s izuzetkom što na svojem vratu ima nastavak za destilaciju u obliku tanje staklene cijevi n ...

                                               

Willstätterov čavlić

Willstätterov čavlić je vrsta sitnog laboratorijskog pribora koja se koristi za filtriranje malih količina krupnijih kristala ili, u kombinaciji s komadićem filtar-papira, vrlo sitnih količina taloga. To je stakleni štapić duljine 2-3 cm, pri kra ...

                                               

Celzij

Celzijev stupanj je mjerna jedinica temperature u izvedenom SI sustavu. Jedinica Celzijev stupanj je po vrijednosti jednaka jedinici kelvin. Celzijeva temperatura t definira se kao razlika dviju termodinamičkih temperatura T i T 0: t = T – T 0 gd ...

                                               

Delisleova ljestvica

Delisleova ljestvica je temperaturna ljestvica koju je 1732. izumio francuski astronom Joseph-Nicolas Delisle. Slična je Réaumurovoj ljestvici. Delisle je bio autor rada Mémoires pour servir à lhistoire et aux progrès de lAstronomie, de la Géogra ...

                                               

Fahrenheitova termometarska ljestvica

Fahrenheitova termometarska ljestvica je ljestvica za mjerenje temperature, koju je 1724. osmislio njemački fizičar Gabriel Fahrenheit. Stupnjevi izmjereni na Fahrenheitovoj termometarskoj skali obilježeni su znakom °F. Fahrenheitovu ljestvicu su ...

                                               

Kelvin

Kelvin je SI jedinica za temperaturu, a definira se kao 1/273.16 dio termodinamičke temperature trojne točke vode. Ovakvom definicijom postiglo se da je kelvin jednak Celzijevom stupnju °C, ali se za vrijednosti izražene u kelvinima podrazumijeva ...

                                               

Leidenska temperaturna ljestvica

Leidenska temperaturna ljestvica je temperaturna ljestvica koja se koristila za kalibriranje indirektnih mjerenja na niskim temperaturama početkom dvadesetog stoljeća, tako što je pružala konvencionalne vrijednosti. Koristila se za temperature is ...

                                               

Newtonova ljestvica

Newtonova ljestvica je temperaturna ljestvica koju je osmislio Isaac Newton oko 1700. godine. Razmišljajući o problemu topline, razvio je prvu kvalitativnu temperaturnu ljestvicu, koja je sadržavala oko dvadeset referentnih točaka, od "hladnog zi ...

                                               

Planckova temperatura

Planckova temperatura, je fizikalna konstanta, s oznakom T P, a jedinica je topline, jednaka 1.416785 × 10 32 K. Ime je dobila po Maxu Plancku, koji ju je prvi predložio. Planckova temperatura se odreduje s: T P = m P c 2 k = ℏ c 5 G k 2 {\displa ...

                                               

Rankineov stupanj

Rankineova ljestvica je termodinamički temperaturna ljestvica nazvana po škotskom inženjeru i fizičaru Williamu Johnu Macquornu Rankineu, koji ju je predložio 1859. godine. Simbol za Rankineov stupanj je °R ili Ra ako je potrebno kako bi se razli ...

                                               

Réaumurova ljestvica

Réaumurova ljestvica je ljestvica za mjerenje temperature u kojoj su talište i vrelište vode fiksirani na 0 i 80 stupnjeva. Ljestvica je nazvana po francuskom znanstveniku Réaumuru, koji ju je predložio 1730. godine. Stupnjevi Réaumurove ljestvic ...