ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 105




                                               

Piercing

Piercing je pojam koji se odnosi na probušavanje ili oblik modifikacije odredenih mjesta ljudskog tijela gdje se stvara otvor na kojem se može nositi nakit kao sto je primjerice uho, nos, jezik ili spolni organ). Piercing usana i jezika povijesno ...

                                               

Pleme

Pleme je srodna skupina ljudi koja dijeli zajedničku povijest, jezik i teritorij, u nekim slučajevima povezana u šire labave saveze, konfederacije, njima obično jezično srodnim. Samo pleme dijeli se na klanove kroz koje su uspostavljeni zakoni o ...

                                               

Pretpovijesni ljudi

Pretpovijesni ljudi, živjeli su u Africi. Kad su počeli uspravno hodati i naučili koristiti orude, prije oko 100.000 godina, postali su poznati kao > > moderni ljudi < < ili Homo sapiens. Ti ljudi ponekad se nazivaju pretpovijesni zat ...

                                               

Rane ljudske migracije

Rane ljudske migracije počele su kada se premoderni Homo erectus prvi put preko Levantskog koridora i Afričkog roga iselio iz Afrike u Euroaziju prije oko 1.8 milijuna godina. Ekspanziju H. erectusa iz Afrike slijedila je ona H. antecessora u Eur ...

                                               

Rasa

Podjela ljudi na rase temelji se na društvenoj karakterizaciji skupine ljudi koja ima osnove u zajedničkim fizičkim i društvenim odlikama. Prvo korištenje pojma odnosilo se na govornike istog jezika, a zatim na nacionalnu pripadnost. U 17. stolje ...

                                               

Sociopolitička organizacija društva

Sociopolitička organizacija društva, su oblici socijalne i političke organizacije ljudskog društva. Njezina osnovna podjela je na oblike: a) socijalne organizacije kod koje je kroz sistem srodstva ljudski život organiziran kroz većinu njegove pov ...

                                               

Steatopigija

Steatopigija, od, te još neka plemena, kao Önge na Malom Andamanu. Masne naslage nisu ograničene samo na regiju glutealnih mišića, već se protežu do vanjske i prednje strane bedara, tvoreći tako debeo sloj koji se ponekad proteže i do koljena. Ko ...

                                               

Sudioničko promatranje

Sudioničko promatranje, glavna istraživačka strategija čiji je cilj postizanje bliske i intimne prisnosti s danom grupom pojedinaca i njihovim običajima kroz intenzivnu upletenost s ljudima u njihovoj prirodnoj okolini. Metoda potječe iz terensko ...

                                               

Supruga

Supruga ili žena je izraz za ženskog bračnog partnera odnosno članicu bračne zajednice. Žena se u pravilu nalazi u braku sa muškarcem, iako u državama koje priznaju istospolni brak njen bračni drug može biti i žena. Žena u pravilu ima samog jedno ...

                                               

Sustav srodstva

Sustav srodstva, biološko pripadništvo srodnicima, veza je izmedu pojedinca koja nastaje na osnovi braka, napose je značajna za primitivna društva. Prema proučavanjima Lewis Henry Morgana danas poznajemo šest osnovnih sustava od kojih 4 nalazimo ...

                                               

Svjetonazor

Svjetonazor označava odnos pojedinca prema okolini, u kojem se zauzima odredeni "pogled na svijet". Svjetonazor podrazumijeva stvaranje odredenih stajališta i zauzimanje stavova prema ukupnoj zbilji. Pojam svjetonazora se temelji na klasičnoj nje ...

                                               

Filozofija

Filozofija ili mudroslovlje je znanost koja proučava principijelne, apstraktne i opće probleme vezane za bitak, znanje, moral, um, jezik i ljudsku egzistenciju. Filozofija se razlikuje od ostalih načina rješavanja tih pitanja sa svojim kritičkim, ...

                                               

Filozofski glosarij

apeiron a posteriori adekvatna spoznaja akademija apsolutni idealizam afekt atribut agnosticizam apstrakcija astronomija analitička filozofija antropologija analogija ataraksija aristotelizam alijenacija a priori apsolutni duh analiza arhetip aks ...

                                               

Afera Sokal

Afera Sokal, satirična podvala koju je u akademskim krugovima 1996. izveo Alan Sokal, ugledni profesor fizike na njujorškom sveučilištu. Predao je uredništvu postmodernog časopisa Social Text lažni članak pod naslovom "Transgressing the Boundarie ...

                                               

Anarhija, država i utopija

Anarhija, država i utopija, kapitalno djelo američkog političkog filozofa i harvardskog profesora Roberta Nozicka, objavljeno 1974. u SAD-u. Jedno od ključnih djela libertarijanske filozofske doktrine. Nozick se u njemu zalaže za minimalnu državu ...

                                               

Aristotelizam

Aristotelizam je u filozofiji i znanosti naziv za nauk Aristotelovih sljedbenika, osobito srednjovjekovnih i renesansnih tumačitelja Aristotelove duhovne baštine. Aristotelizam je tijekom renesanse gospodario svim područjima znanja. Komentiranje ...

                                               

Ateistova oklada

Ateistova oklada je ateistički odgovor na tzv. "Pascalovu okladu", argument koji sugerira korisnost vjerovanja u Boga. Blaise Pascal tumači kako je isplativije vjerovati u Boga iako postoji mogućnost da ne postoji, nego ne vjerovati u tog istog B ...

                                               

Bioetika

Bioetika je disciplina koja proučava ljudsko djelovanje u odnosu na sav život, uključujući samoga sebe. Relativno je mlada znanstvena disciplina, bavi se starim čovjekovim dilemama i novim pitanjima koja, prije svega, otvaraju znanstvena otkrića ...

                                               

Bogatstvo

Bogatstvo je pojam koji se odnosi se na dostupnost materijalnih ili nematerijalnih dobara, koji obogaćuju život. Danas se pojam bogatstvo kvantitativno često odnosi na novac i vlasništvo. Medutim bogatstvo se ne odnosi samo na materijalna dobra. ...

                                               

Čovjekoljublje

Čovjekoljublje ili latinizam filantropíja označava dobroćudnosti i naklonjeno, ljubaznost, suosjećanje i ljubav prema drugim ljudima. Osnovi stav čovjekoljuba je vjerovanje u dobrotu čovjeka i prema tome prepoznaju dobro u ljudima. Ljubav prema l ...

                                               

Determinizam

Determinizam ili predodredba je metafizička teza da postoji samo jedna budućnost s obzirom na dogadaje iz prošlosti i zakone prirode. Negacija te teze je indeterminizam ili neodredba.

                                               

Dogma

Izraz dogma generalno se koristi da bi se označio temeljni princip jedne vjere, ili onih filozofski formuliranih uvjerenja koja su postavljena u osnovi datih učenja. Značaj i snaga dogme se ogleda u tome što vjernik odnosno sljedbenik ne smije do ...

                                               

Dualizam (filozofija)

Dualizam u filozofiji označava mišljenje – oprečno monizmu – da postoje dvije iskonske, ravnopravne i nesvodljive kategorije stvarnosti: duh i tvar, odnosno ideja i materija.

                                               

Duh vremena

Duh vremena označava općenito prevladujuća intelektualna uvjerenja, ideje, mišljenja i poglede na život tijekom odredene epohe koje odreduju sociološku, kulturološku i vjersku klimu i načela ponašanja te etiku odredenog vremenskog razdoblja. Izra ...

                                               

Enantidromija

Enantidromija znači "odlazak u suprotnost". Pojam se pojavljuje u Heraklitovoj filozofiji i obilježava oprečnu igru zbivanja, to jest shvaćanje da sve što biva prelazi u svoju suprotnost. Heraklitovi tumači kažu: Sam Heraklit kaže:

                                               

Epistemologija

Epistemologija ili teorija znanja je grana filozofije koja se bavi prirodom i dosegom znanja. Taj izraz je prvi uveo škotski filozof James Frederick Ferrier. Veliki dio rasprave na tom polju se usredotočio na analiziranje prirode znanja i kako ga ...

                                               

Filozof

Filozof je osoba koja se bavi filozofijom. Etimološko značenje dolazi od grčkog philos i sofia, što znači "ljubitelj mudrosti". To bili uglavnom znanstvenici i mislioci, no kako se filozofija razlučivala na posebne znanosti, npr. na fiziku, biolo ...

                                               

Filozofija 20. stoljeća

20. stoljeće je donijelo prevrate koji su stvorili niz konfliktnih razvoja unutar filozofije o temelju znanja i valjanosti različitih apsoluta. Sa klasičnim sigurnostima koje su smatrane zbačenima i novim socijalnim, ekonomskim, znanstvenim, etič ...

                                               

Filozofija jezika

Filozofija jezika je grana filozofije koja proučava prirodu jezika, njegovo podrijetlo i uporabu. Unutar analitičke filozofije promatraju se četiri glavna problema: značenje, uporaba jezika, kognitivna lingvistika i veza izmedu jezika i stvarnost ...

                                               

Filozofija matematike

Filozofija matematike postavlja temeljna pitanja: što je to matematika i kako se matematika treba koristiti. Postoji veliki broj filozofskih škola koje su pokušale dati odgovor na ova pitanja, a glavne su predstavljene ispod.

                                               

Filozofija svakodnevnog jezika

Filozofija svakodnevnog jezika je grana analitička filozofija čiji fokus je manje usmjeren na logičku analizu i znanost a više na živi svakodnevni jezik. Teorije o govornim aktima i jezična fenomenologija kod J.L. Austina, filozofija uma kod Gilb ...

                                               

Filozofski kafić

Filozofski kafić ili filo-kafić forum je običnih gradana okupljenih u kafiću radi filozofskih diskusija, osnovan od strane Marc-a Sautet-a u Parizu, 13. prosinca 1992. godine. Oko stotinu filo-kafića postojalo je u Francuskoj i oko 150 u svijetu ...

                                               

Heuristika

Heuristika, postupak koji vodi prema otkriću ili ga potiče. U filozofiji znanosti, pod utjecajem Karla Poppera i njegovih sljedbenika, pod heurističkim se postupkom razumije dolaženje do znanstvenog rješenja ili otkrića putem pokušaja i pogrešaka ...

                                               

Iskustvo

Iskustvo može označavati stečena znanja, sposobnosti i vještine tehničke ili metodološke prirode. odreden doživljaj ili percepcija koja ima utjecaj na odnos čovjeka prema vanjskom svijetu, Iskustvo od "probati", "pokušati" rabi se u nekoliko znač ...

                                               

Islamska filozofija

Islamska filozofija je filozofija koja polazi od islamskih vjerskih uvjerenja, odnosno od objavljenih istina vjere kao svojih pretpostavki. Ponajviše se bavi čovjekovim odnosom s Bogom, odnosom vjere i uma, pitanjima slobode volje, predodredenja, ...

                                               

Kaizen

Kaizen označava japansku poslovnu filozofiju života i rada: potraga za bezprestanim poboljšanjem i unapredivanju raznih procesa u tvrtci. Prisutna je u najvećim broju japanskih tvrtki i može bitno pridonijeti uspješnosti i konkurentnosti tvrtke. ...

                                               

Kategorički imperativ

Kategorički imperativ je formulirao i identificirao njemački filozof Immanuel Kant kao najviši moralni princip. Moralno se djelovanje zasniva na samokontroli jer svaki čovjek već ima apriorni zakon koji nam nareduje kako da se ponašamo. Taj moral ...

                                               

Kontemplacija

Kontemplacija u prvom redu znači razmišljanje, promatranje, razmatranje, duboko poniranje mislima u nešto. Misaoni proces koji nema potrebe za praktičnom realizacijom. Grčko podrijetlo izraza znači" gledati neki prizor” ili religijski dogadaj.

                                               

Kontinentalna filozofija

Kontinentalna filozofija, izraz za široku filozofsku paradigmu koja obuhvaća različite filozofske tradicije što su se u 19. i 20. stoljeću razvile u kontinentalnoj Europi. Često se koristi u suprotnosti s pojmom analitička filozofija. U kontinent ...

                                               

Kontrarevolucija

Kontrarevolucija označava pokret ili otpor revoluciji ili aktivnosti unutar kao i izvan države. Proizlaze iz prethodne revolucije protiv države ili političkog sustava Cilj kontrarevolucionalnog djelovanja je preokrenuti dostignuća revolucije, spr ...

                                               

Legologija

Legologija - od latinske riječi lego i grčke riječi logos, znanost o čitanju. U sklopu prijedloga za osnivanje ISAL-a ili Instituta za studij i analitiku legologije, pri Gradskoj knjižnici" Ivan Goran Kovačić” u Karlovcu, termin je, po uzoru na l ...

                                               

Ljiljana Filipović

Diplomirala je filozofiju i engleski te magistrirala, doktorirala i habilitirala na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Školovala se u Engleskoj, Italiji i Njemačkoj. U književnosti se javlja 1973. pišući radio igre za Dramski ...

                                               

Werner Marx

Werner Marx bio je njemački filozof. Studirao je pravo i filozofiju u Bonnu, Berlinu i Freiburgu. Za vrijeme nacizma odlazi iz Njemačke. Nastavlja studij i radi kao predavač u New Yorku na New School for Social Research. Godine 1964. se vraća u F ...

                                               

Mehanicizam

Mehanicizam je filozofska doktrina iz 17. i 18. stoljeća. Po naravi deterministička i fatalistička, naučava da čitav svemir može tretirati poput nekog velikog stroja, a sve vrste kretanja i promjena mogu svesti na mehaničke odnosno da organizam n ...

                                               

Metafizički naturalizam

Metafizički ili ontološki naturalizam je naziv za svaki svjetonazor u kojem se svijet smatra predmetom jedinstvenog proučavanja koje uključuje prirodne nauke. Prema tom stavu priroda predstavlja sve što postoji, a natprirodno ne postoje. Često se ...

                                               

Moralisti

Moralisti su filozofi ili pisci koji za razliku od teoretske etike nastoje opisivati konkretno ljudsko ponašanje i djelovanje, primjenjujući strogo i formalno moralna načela. Posebice u filozofiji označava autore koji moralu pridaju posebno mjest ...

                                               

Neokantijanizam

Neokantijanizam je oživljene filozofije iz 18. stoljeća Immanuela Kanta. Točnije, pod utjecajem je Schopenhauerove kritike kantijanske filozofije u svom djelu Svijet kao volja i predstavljanje, kao i drugih postkantijanskih filozofa poput Friesa ...

                                               

Okazionalizam

Okazionalizam je filozofska teorija o uzročnosti koja kaže da stvorene tvari ne mogu biti učinkoviti uzroci dogadaja. Umjesto toga, uzima se da je sve dogadaje izravno izazvao Bog. Teorija kaže da iluzija učinkovite uzročnosti izmedu svjetovnih d ...

                                               

Organizam

Pojam organizam koristi se općenito za materijalne ili idejne sustave čiji se dijelovi nalaze u složenim odnosima uzajamne ovisnosti. Ti odnosi obilježeni su prije svega pojavom da svaki pojedini dio djeluje u službi cijelog sklopa, dok obratno, ...

                                               

Panpsihizam

Panpsihizam je teorija po kojoj je svijest ili um fundamentalno i sveprisutno svojstvo stvarnosti. Ona je pokušaj integriranja svijesti u našu standardnu, znanstveno-informiranu sliku svijeta koji se nalazi izmedu dualizma, teorije da su um i tij ...