ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 102
                                               

Silovanje

Silovanje je spolni odnos s drugom osobom ili s njim izjednačena spolna radnja, uporabom sile ili prijetnje da će se izravno napasti njezin život ili tijelo, ili život ili tijelo njoj bliske osobe.

                                               

Sindrom stečene imunodeficijencije

Sindrom stečene imunodeficijencije je bolest ljudskog imunološkog sustava. Osnovna osobina te bolesti je teško oštećenje imunološkog sustava, tj. nemogućnost da se taj sustav brani od štetnog djelovanja različitih bolesti. Tada se smanjuje broj l ...

                                               

Siva aseksualnost

Siva aseksualnost ili siva seksualnost spektar je izmedu aseksualnosti i seksualnosti. Pojedinci koji se identificiraju sa sivom aseksualnošću nazivaju se sivo-A. Unutar ovog spektra nalaze se pojmovi poput demiseksualni, poluseksualni, aseksualn ...

                                               

Spermij

Spermiji su vrlo malene muške spolne stanice, koje na prednjem dijelu -glavici sadrže jezgru. Stražnji dio spermija čini dugačak repić koji svojim vijuganjem omogućuje kretanje spermija. Spermiji zajedno sa sjemenom tekućinom čine spermu. Stvaraj ...

                                               

Spol

Spol u biologiji predstavlja ukupnost fizioloških i psiholoških obilježja po kojima se razlikuju muškarac i žena, odnosno medu jedinkama iste vrste mužjaci od ženki. Ista riječ označava pripadnost jedinke jednom od spolova. Treće značenje termina ...

                                               

Spolna apstinencija

Spolna apstinencija ili seksualna apstinencija je praksa suzdržavanja od nekih ili svih aspekata spolne aktivnosti zbog medicinskih, psiholoških, pravnih, društvenih, financijskih, filozofskih, moralnih ili vjerskih razloga. Aseksualnost je razli ...

                                               

Spolno dvoličje

Spolnim dimorfizmom naziva se tjelesna razlika izmedu mužjaka i ženke iste vrste. Razlike mogu biti u obliku tijela, boji i veličini. Primjeri spolnog dimorfizma se mogu naći kod ogromnog broja životinjskih vrsta, jedva da postoji jedna životinjs ...

                                               

Spolno zlostavljanje

Spolno zlostavljanje postoji kad jedna osoba nameće drugoj osobi neželjeno spolno ponašanje. U Kaznenom zakonu RH se takva djela tretiraju kao "kaznena djela protiv spolne slobode". Razlikujemo spolno zlostavljanje djece i spolno zlostavljanje od ...

                                               

Spolnost i kršćanstvo

Spolnost je jedna od tema, kojima se bavi kršćanstvo, nastojeći dati odgovore na razna pitanja vezana za ljudsku spolnost i meduljudske odnose. Prema kršćanskim Crkvama, Bog je stvorio dva ljudska spola; oba imaju jednako dostojanstvo i stvoreni ...

                                               

Teologija tijela

Pojam Teologija tijela uveo je u upotrebu papa Ivan Pavao II. razlažući, uvelike nasuprot tradicionalnom shvaćanju po kojem je tijelo osudeno kao izvor grijeha, svoju integralnu viziju ljudske osobe kao istovremeno tjelesne, duševne i duhovne. Fi ...

                                               

Transrodnost

Transrodnost je pojava kod koje rodni identitet osobe nije u skladu sa spolno uvjetovanim tradicionalnim rodnim ulogama; često se koristi kao sveobuhvatni termin za različite načine iskazivanja rodnih identiteta koji su drukčiji od tradicionalno ...

                                               

Transseksualne osobe

Transseksualne osobe su osobe kod kojih je rodni identitet u suprotnosti s fizičkim spolom, tj. transseksualne osobe imaju osjećaj da su zarobljene u tijelu osobe suprotnog spola.

                                               

Transseksualnost

Transseksualnost postoji kad je osoba naizgled tipične tjelesne spolne diferencijacije uvjerena da pripada suprotnom spolu. Često se koristi izraz ˝zarobljen/a u tijelu suprotnog spola˝. Povezan je s potrebom da se posve postane osoba drugog spol ...

                                               

Transvestitizam

Transvestitizam, transvestizam ili cross-dressing, praksa preodijevanja i ponašanja u stilu ili na način tradicionalno povezan sa suprotnim spolom ili rodom. Medicina je nekoč klasificirala izraženu i dugotrajnu potrebu za oblačenjem u odjeću sup ...

                                               

Ulična prostitucija

Ulična prostitucija je izraz za oblik prostitucije u kome seksualni radnik ili radnica nastoji sresti potencijalne klijente i s njima dogovoriti seksualne usluge na javnom mjestu, najčešće na ulici. Ulične prostitutke se nastoje reklamirati oblač ...

                                               

Vibrator

Vibrator, opisivan i kao masažer, je seksualna igračka korištena za stvaranje prijatne seksualne stimulacije na tijelu korisnika. Mogu se primjenjivati na erogenim zonama, kao što su klitoris, stidnica ili vagina, penis, mošnja ili anus, za seksu ...

                                               

Višeljublje

Višeljublje ili poliamorija naziv je za održavanje intimnih odnosa − romantične i/ili seksualne prirode − s više od jedne osobe, a uz znanje i pristanak svih partnera. Poliamorija se razlikuje od poligamije u tome što odnos sa trećim partnerima n ...

                                               

Ženka

Ženka i općenitije ženski organizam je organizam koji u svrhu razmnožavanja stvara jajne stanice. Ženske spolne stanice, često nepokretne, u procesu se oplodnje spajaju s pokretnim i često mnogo manjim spolnim stanicama organizma čiji se fiziološ ...

                                               

Ženska ejakulacija

Ženska ejakulacij a je povremeno ispuštanje sekreta na vrhuncu seksualnog uzbudenja kod žena, što je povezano s intenzivnim iskustvom užitka. Ejakulat se izlučuje kroz izlaze iz parauretralne žlijezde. Dugo je vremena ova seksualna reakcija žena ...

                                               

Ženski spolni hormoni

Osim što u njima dozrijevaju spolne stanice, ovariji imaju i ulogu stvaranja i lučenja ženskih spolnih hormona. Dvije su glavne vrste ženskih spolnih hormona: estrogen i progesteron. Ženski spolni hormoni nastaju u jajnicima, a razgraduju se ugla ...

                                               

Hrvatske radničke obiteljske kuće (NDH)

Hrvatske radničke obiteljske kuće u NDH su kuće definirane zakonskom odredbom o gradnji hrvatskih radničkih obiteljskih kuća od 29. travnja 1941. godine, propisanoj na prijedlog ministarstva zdravstva NDH. Provedenje je povjereno ministarstvu zdr ...

                                               

Revija za socijalnu politiku

Časopis obraduje široki raspon pitanja socijalne politike. U njemu se objavljuju radovi o mirovinskim, zdravstvenim, obiteljskim, stambenim, obrazovnim politikama, pitanjima rada, nezaposlenosti, siromaštva, socijalne pomoći te o svim drugim soci ...

                                               

Apologetika

Apologetika je grana teologije. Bavi se obranom vjere i vjerničke prakse. Najpoznatija i najrazvijenija je kršćanska apologetika. Osim nje postoje apologetike drugih vjera kao što su judaizam, islam, budizam, hinduizam, baháí, indijanske vjere i ...

                                               

Besmrtnost

Besmrtnost je stanje oslobodenosti od smrti ili uništenja, odnosno stanje viječnog života. Pojam besmrtnosti obično označava učenje po kojem duša nadživljuje tjelesnu smrt. Ponekad se odnosi i na vječnost bića. Besmrtnosti može uključiti preživlj ...

                                               

Bogoslovska smotra

Bogoslovska smotra hrvatski je teološki znanstveni časopis Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakladnik je Kršćanska sadašnjost.

                                               

Božanstvo

Božanstvo je naziv natprirodno besmrtno biće koje se može smatrati svetim,ili božanstvenim, štovanim i vrlo često nazivanim bogom. Božanstva se prikazuju u različitim oblicima, ali se često prikazuju u ljudskom obliku. Neke religije i tradicije, ...

                                               

Božja milost

Božja milost se prema kršćanskom učenju odnosi na vrhovnu naklonost Boga čovječanstvu, posebno u pogledu spasenja, nezavisno od činjenja dobrih djela, stjecanja zasluga ili dokazane dobrote. Grčka riječ karizma iz Novog zavjeta, koja se obično pr ...

                                               

Božja providnost

Božja providnost je Božji zahvat u svijetu; Božji čin uredivanja dogadaja, njegovo predvidanje, upravljanje i briga za čitav svijet. Vjerovanje u Božju providnost glavno je kršćansko vjerovanje. Takoder se koristi kao naziv za Boga. Postoji razli ...

                                               

Božja volja

Božja volja – volja Boga, za razliku od ljudske volje. Spasenje – koncept koji govori, da je Božja volja spas ljudi od grijeha i vječne smrti. Eshatologija – budućnost planirana od Boga. Božji zakon – zakon koji, prema vjerskim uvjerenjima, dolaz ...

                                               

Čistilište

Čistilište je naziv za čišćenje duše nakon smrti, s ciljem postizanja svetosti potrebne za ulazak u raj. Pojam se pojavljuje gotovo isključivo u katoličanstvu kao dogma vjere. U književnosti, talijanski pjesnik Dante Alighieri, napisao je istoime ...

                                               

De civitate Dei

De civitate Dei je knjiga na latinskom jeziku koju je 420-ih objavio znameniti kršćanski teolog Aurelije Augustin u kojoj iznosi temelje kršćanske filozofije. Ta knjiga predstavlja najpoznatije Augustinovo djelo, koje je imalo značajan uticaj na ...

                                               

Deizam

Deizam, filozofsko-religijsko stajalište po kojem Bog postoji i stvorio je svijet, ali nakon stvaranja više ne utječe na povijest i dogadaje u svijetu. Javlja se u Europi u doba prosvjetiteljstva, dijelom kao posljedica širenja vjerske tolerancij ...

                                               

Demonologija

Demonologija je doktrina koje se bavi proučavanjem demona i demonskog utjecaja na čovjeka. U starim legendama i zapisima mogu se pronaći različite i detaljne klasifikacije demona, njihov hijerarhijski ustroj i karakteristike. Osnova demonologije ...

                                               

Dies theologicus

Dies theologicus su znanstveni skup u Hrvatskoj. Organizira ga Katolički bogoslovni fakultet. Održava se od 2006. godine jednom godišnje u dvorani Vijenac Nadbiskupskog pastoralnog instituta u Zagrebu. U sklopu skupa obraduje se jedna tema s cilj ...

                                               

Dispenzacionalizam

Dispenzacionalizam, sustav tumačenja Biblije anglosaskog podrijetla. Pokret je stekao veliku popularnost medu američkim evangelicima, baptistima, pentekostalcima i karizmatskim skupinama. U osnovi je futuristički teološki sustav koji Bibliju shva ...

                                               

Dogmatska teologija

Dogmatska teologija teološka je disciplina koja proučava objavljene vjerske istine ili temeljne sadržaje vjere, što se odnose na unutarnji Božji život i na njegovo djelovanje u svijetu.

                                               

Dolazak Isusa Krista

Dolazak Isusa Krista je pojam koji govori o dolasku Isusa Krista medu ljude. Katolička crkva o dolasku Isusa Krista govori trima načinima: o Kristovu dolasku u slavi na kraju vremena o Isusovu dolasku njegovim rodenjem prije 2000 godina utjelovlj ...

                                               

Dualizam (religija)

Filozofija uma Dualizam je religiozni nauk o dva principa, dvije sile, koje se od iskona bore za prevlast i konačnu pobjedu u svijetu. Oprečni principi definiraju se kao različito: kao dobro i zlo, svjetlost i tama, muškost i ženstvenost jin i ja ...

                                               

Duh

Duh kao pojam ima više značenja. Kao ljudska ličnost, duh je sveukupnost psihičkih procesa ili ljudski karakter i mentalitet. Izraz duh se katkada zbog sličnog značenja poistovjećuje sa dušom, ili se koristi kao istoznačnica za um. Duh je i temel ...

                                               

Egzegeza

Egzegeza je kritičko tumačenje tekstova. Tradicijski se ovaj izraz rabilo pri biblijskoj egzegezi, dok se u suvremenoj znanosti pojam proširio na kritičko tumačenje bilo kojeg teksta, stoga se rabi izraz "biblijska egzegeza" kad se želi govoriti ...

                                               

Ekumenska trilogija: istočni kršćani, pravoslavni, protestanti

Ekumenska trilogija: istočni kršćani, pravoslavni, protestanti je enciklopedijsko djelo na hrvatskom jeziku hrvatskog teologa i crkvenog povjesničara Jurja Kolarića iz 2005. godine. Sastoji se iz tri dijela te iz Ekumenskog dodatka. Prvi dio tril ...

                                               

Eshatologija

Eshatologija je pojam koji označava ono što se odnosi na vremenski posljednje stvari čovjekove egzistencije ili opće kozmičke zbilje i ono što je s tim u svezi. Eshatologija obraduje teme u svezi sa smrću i zagrobnim životom. Odnosno, eshatologij ...

                                               

Eshatologija (knjiga)

Eshatologija: Smrt i vječni život, knjiga iz 1977. pape Benedikta XVI., jednog od najvećih teologa. Smatra se njegovim najznačajnijim znanstvenim radom koji je i on sam opisao kao svoje "najbolje razradeno djelo". Prvi put je ova knjiga na temu e ...

                                               

Fakultet islamskih znanosti u Sarajevu

Fakultet islamskih znanosti je rezultat najranijih islamskih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini koje su nastale u doba osmanske vladavine 1463 1878., ali i visokoškolskih islamskih obrazovnih ustanova koje su nastale u periodu Austro-Ugars ...

                                               

Grijeh

Grijeh je pojam koji se najčešće koristi u religioznom značenju riječi, i to najčešće u kršćanstvu. Jednostavnije rečeno, grijeh je u većini religija radnja koja ima namjenu kršiti osnovna pravila religije. U kršćanstvu grijeh je kršenje Božjih z ...

                                               

Romano Guardini

Romano Guardini, katolički svećenik, akademik, teolog, filozof religije, pisac i liturgičar. Jedan od vodećih katoličkih intelektualaca 20. stoljeća.

                                               

Hereza Slobodnog Duha

Hereza Slobodnog Duha bilo je ime dano mješavini heretičkih vjerovanja za koje se smatralo da su ih koncem 13. st. i početkom 15. st. gajili neki kršćani, osobito oni na području današnjeg Beneluksa, Njemačke, Francuske, Češke i sjeverne Italije, ...

                                               

Hijerarhija andela

Kršćanska andeoska hijerarhija označava, sukladno kršćanskoj tradiciji, stupnjevit poredak andela na nebesima. Takva podjela potječe od pisanih djela Pseudo-Dionizija Areopagita, teologa iz 5. stoljeća, i navodnog učenika svetog Pavla. Pseudodion ...

                                               

Homiletika

Homiletika je bogoslovna znanstvena disciplina koja teorijski i praktično upućuje u vještinu kršćanskog propovijedanja te proučava njegovu povijest. Izraz dolazi iz grčke riječi homilētikḗ, što u prijevodu na hrvatski jezik znači: vještina razgov ...

                                               

Homilija

Homilija je u kršćanskoj Crkvi tumačenje dogadaja na vjerski način. Ovo tumačenje Božje riječi spada u jedne od prvih svećenikovih dužnosti. Poželjno je da traje najviše osam minuta, koliko slušatelj je prosječno koncentriran. Te savjete sa sasta ...