ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 100
                                               

Psihoterapeut

Psihoterapeut je stručnjak koji se bavi liječenjem duševnih poremećaja psihološkim metodama liječenja. Najčešće se radi o psihijatrima koji su se posebno educirali za liječenje psihološkim metodama, ili o psiholozima. Psihološke metode liječenja ...

                                               

Psihoterapija

Psihoterapija je tretman problema emocionalne prirode psihološkim putem u kojem educirana osoba namjerno uspostavlja profesionalan terapijski odnos i koristi stručne postupke u svrhu uklanjanja, modificiranja ili ublažavanja intenziteta postojeći ...

                                               

Razum

Razum je sposobnost razboritog rasudivanja. U povijesti filozofije odnos izmedu razuma i uma odredivalo se različito. Kantu je razum uža spoznajna moć, a um šira i viša, koja u sebi pored osjetilnosti obuhvaća i razum i stvaranje ideja.

                                               

Razvojni poremećaj

Razvojni poremećaji su poremećaji koji se javljaju u odredenom periodu u razvoju djeteta, često usporavajući razvoj. To može uključivati psihološke i fizičke poremećaje.

                                               

Reparativna terapija

Reparativna terapija ili konverzijska terapija je naziv za skup - kako mnogi autori smatraju - pseudoznanstvenih metoda kojima dio psihološke i psihijatrijske struke pristupa fenomenu homoseksualnosti. Najnoviji uvidi u dinamiku seksualnih sklono ...

                                               

Rješenje problema

Rješenje problema, postupak utvrdenja odredena problema i pronalaska njegova rješenja. Sastoji se od uporabe generičkih metoda ili metoda ad hoc, na prikladan način, radi pronalaska rješenjâ postavljenim problemima. Neke tehnike rješenja problema ...

                                               

Rorschachov test mrlja

Rorschachov test mrlja, jedan je od projektivnih testova koji se rabe u psihodijagnostičkom procesu kao dio psihološkog pregleda koji obavlja klinički psiholog ili drugi posebno specijalizirani psiholog za primjenu ove tehnike.

                                               

Samoaktualizacija

Samoaktualizacija je izraz koji se koristi u psihologiji, filozofiji, duhovnosti i istočnim religijama. Definiše se kao "ispoljavanje svojih apsolutnih potencijala kao ljudske individue" U jednom pregledu, Mortimer Adler definiše samorealizaciju ...

                                               

Samomržnja

Samomržnja odnosi se na krajnju neskolonost ili mržnju samog sebe, ili biti ljut ili čak nanositi štetu samom sebi. Ovaj pojam se takoder koristi za objašnjavanje mržnje ili nesklonosti prema: skupini, obitelji, socijalnoj klasi, mentalnoj bolest ...

                                               

Samopoštovanje

Samopoštovanje podrazumjeva u psihologiji evaloaciju ili dojam osobe samoj o sebi. Može se odnositi na lik i sposobnosti pojedinca, sjećanja na zbivanja iz prošlosti i vlastite percepcije. Na samopouzdanje mogu utjecati vanjski čimbenici, ako pri ...

                                               

Samouništavanje

Samouništavanje odnosi se na skup ponašanja koje obilježava uništavanje ili rušenja samog sebe, odnosno osobe. Ovaj izraz dolazi iz objektivne psihologije, gdje svaki čin koji u sebi ima česticu samonanesene štete ili zlostavljanja koje se smatra ...

                                               

Sanjanje

Sanjanje je složeni psihobiološki proces praćen vrlo odredenom fiziološkom slikom. Psihološka komponenta sanjanja izražena je u snovima koje karakterizira slijed slika koje sanjač doživljava posebnim oblikom svijesti. Ta je svijest u usporedbi s ...

                                               

Savjest

Pojam savjest potječe iz stoičko kršćanske tradicije. Sam izraz savjest kovanica je prema grčkoj riječi "suneidesis", koja u sebi nosi korijen eid- etimologijski povezana je s hrvatskim korijenom vid. Ciceron je grčku riječ suniedesis preveo na l ...

                                               

Savjetovanje za bol

Savjetovanje za bol je oblik psihoterapije koji ima za cilj pomoći ljudima kako se nositi s tugom i žalosti nakon smrti voljene osobe, ili s velikim životnim promjenama koje izazivaju osjećaj tuge. Savjetnici za bol smatraju da svatko doživljava ...

                                               

Sindrom obožavanja javnih ličnosti

Sindrom obožavanja javnih ličnosti ili sindrom obožavanja poznatih ličnosti izraz je koji je stvorio engleski novinar James Chapman je objesdno-ovisni poremećaj u kojem se neka osoba previše upoznaje s intimnih pojedinostima neke javne ličnosti o ...

                                               

Sinestezija

Sinestezija + aesthesis ; ujedinjenje osjeta) je spontana subjektivna asocijacija raznorodnih osjeta izazvana izravnim doživljavanjem samo jednoga od njih; učenje i osjećaj po kojem se ono što opažamo svojim osjetilima može miješati. U književnos ...

                                               

Sklonost potvrdi

Sklonost potvrdi je sklonost ka traženju, interpretiranju, favoriziranju i prizivanju informacija koje potvrduju nečija uvjerenja ili hipoteze. To je oblik kognitivne sklonosti i sustavne pogreške induktivnog zaključivanja. Ljudi iskazuju ovu skl ...

                                               

Skrovite slike

Skrovite slike prikazuju vrstu optičke iluzije. Na tim iluzionističkim slikama promatrač ima mentalni izbor dvaju tumačenja slike: primjerice može vidjeti glavu ili krajolik, glave ili objekte, glave ili arhitekturu itd. Dvije različite stvari im ...

                                               

Skrupul

Skrupul izražen osjećaj obzira prema drugima, poštivanje ukusa, dobrih običaja i morala ; savjesnost, obzirnost. Nemir duše, t.j. uma izazvan sumnjama da li je nešto dobro ili loše, ispravno ili neispravno, istinito ili lažno. U religioznom smisl ...

                                               

Slijepa pjega

Slijepa pjega ili fiziološki skotom je polje nevidenja u normalnom vidnom polju, to jest, mjesto u vidnom polju kojemu odgovara projekciji optičkog diska. Optički disk je dio vidnog živca gdje taj živac prolazi kroz mrežnicu i izlazi iz očne jabu ...

                                               

Slomljeno srce

Slomljeno srce je izraz koji se često rabi kao metafora za duševnu bol i patnje koju netko osjeća nakon što je izgubio voljene osobe - bilo kroz njenu smrt, odlazak na drugo mjesto, rastava braka, nevjeru, prekid veze ili odbijanje. Pod "voljenom ...

                                               

Slušna percepcija

Slušna percepcija ili psihoakustika je funkcija slušnog sustava percepcija zvuka, ili, točnije, percepcija predmeta i dogadaja putem zvukova koje oni proizvode. Zvukovi su vibracije molekula zraka koje podražuju slušni sustav. Ljudi čuju samo mol ...

                                               

Smijeh

Smijeh je nevoljna reakcija na odredene vanjske ili unutarnje podražaje. Smijeh mogu pobuditi aktivnosti poput škakljanja, humorističnih priča ili misli. Najčešće se smatra vizualnom ekspresijom mnogih pozitivnih emocionalnih stanja poput radosti ...

                                               

Spavanje

Spavanje je prirodno stanje promijenjenog stanja svijesti, koje se u čovjekovom životu izmjenjuje sa stanjem budnosti. Stadiji spavanja i budnosti pravilno i ciklički se izmjenjuju, tj. predstavljaju jedan od značajnih bioloških ritmova. Općenito ...

                                               

Spoznaja

Spoznaja je najviša misaona djelatnost svijeta, poimanje zbilje koje se zasniva na čovjekovu iskustvu i mišljenju. Pod spoznajom obuhvaćeni su proces stjecanja znanja i sadržaj znanja, spoznavanje i spoznato. U smislu pitanja kako spoznajemo spoz ...

                                               

Statistički pristup

Statistički pristup je jedan od oblika znanstvenog pristupa mjerenim ili opaženim podacima. Statistički pristup zahtijeva formalno poznavanje glavnih statističkih postupaka i poznavanje njihovih granica, kvalitetno iskustvo u znanstvenom istraživ ...

                                               

Subliminalna poruka

Subliminalne poruke pojam je koji označava poruke koje su ispod granica ljudske percepcije, tako da ih oko ili razum ne mogu svjesno registrirati. To su signali ili poruke najčešće umetnuti u drugi objekt s ciljem zaobilaženja normalnih granica o ...

                                               

Svijest

Svijest je najmlada u filogenetskom smislu i najsloženija ljudska psihička funkcija, koja se različito definira: svijest obuhvaća sve ono što postoji u danom trenutku u psihi čovjeka uz doživljavanje sebe i okoline kao i svjesnost i spoznaja post ...

                                               

Svjesno ja

Carl Gustav Jung je svijest definirao kao vezanost psiholoških sadržaja za Ja. Po njemu je svijest funkcija, aktivnost, proces ili djelatnost koja održava vezu psihičkih sadržaja za Ja. Smatrao je da svijest nije istovjetna sa psihom, jer psiha p ...

                                               

Teorija uma

Teorija uma je kognitivni mehanizam. U velikoj mjeri, ljudska dojenčad se socijalizira kroz stjecanje odredenog kognitivnog mehanizma poznatog kao "teorija uma", izraza koji se trenutno koristi za objašnjenje uvezanog seta intelektualnih sposobno ...

                                               

Terapija smijehom

Terapija simjehom je vrsta psihološke terapije koja kroz uporabu smijeha pokušava proizvesti opuštanje osoba ili osoba kod grupne terapije. Ideja iza terapije smijehom jest da se koriste pozitivne fiziološke osobine koje su povezane sa smijehom: ...

                                               

Test nacrtaj čovjeka

Test nacrtaj čovjeka jedan je od testova projektivnih tehnika kojima se dvosmislenim podražajima očekuje pacijentov individualni odgovor koje posebno specijaliziran i educiran psiholog može protumačiti. Na osnovu ljudske figure educirani i iskusn ...

                                               

Test nedovršenih rečenica

Test nedovršenih rečenica jedan je od testova projektivnih tehnika kojima se dvosmislenim podražajima očekuje pacijentov individualni odgovor koje posebno educirani psiholog može protumačiti.

                                               

Test tematske apercepije

Test tematske apercepije je jedan od projektivnih testova kojega su razvili Henry Murray i Christiana Morgan. Sastoji se od kratica s odredenim scenama, na kojima su uglavnom prikazani ljudi, jedno ili dvoje u važnim životnim situacijama, a od is ...

                                               

Tjedan psihologije u Hrvatskoj

Tjedan psihologije u Hrvatskoj, hrvatska medicinsko-popularna manifestacija. Traje tjedan dana i održava se jednom godišnje. Održava se različitim dogadanjima i aktivnostima psihologa diljem Hrvatske. Organizatori su Hrvatsko psihološko društvo i ...

                                               

Transcendentna funkcija

Pod pojmom transcendentna funkcija Jung nije podrazumijevao ništa tajanstveno, nadčulno ili metafizičko, već psihološku funkciju usporedivu sa istoimenom matematičkom funkcijom transcendentnih odnosno iracionalnih brojeva. Psihološka transcendent ...

                                               

Tumačenje snova

Tumačenje snova je objašnjenje značenja i traženje logičnog smisla u snovima. Ova praksa je veoma stara i spominje se u Starom zavjetu, gdje Josip tumači faraonove snove. Prorok Danijel je imao dar tumačenja snova za koje on tvrdi da "Bog s neba ...

                                               

Upravljanje znanjem pojedinca

Upravljanje znanjem pojedinca je sustav koji su pojedinci oblikovali za osobno korištenje. Davenport i Prusak upravljanje znanjem opisali su kao pokušaj stvaranja, prikupljanja, prenošenja i korištenja znanja. Koncept upravljanja znanjem pojedinc ...

                                               

Virtualno zlostavljanje

Virtualno zlostavljanje, elektroničko nasilje je svako namjerno, ponavljano i agresivno ponašanje pojedinca ili skupine ljudi uporabom informatičkih i/ili telekomunikacijskih sredstava, čija je namjera oštećivanje ili zlostavljanje drugih. Oblik ...

                                               

Vjera

Vjera se obično definira kao uvjerenje u istinu neke tvrdnje bez njezine provjere. Prema tome, to je subjektivno duhovno tumačenje ishoda percepcije, vlastitog razmišljanja ili komunikacije. Vjera je u praksi vrlo korisna jer u svakodnevnom život ...

                                               

Vojna psihologija

Vojna psihologija je grana primijenjene psihologije koja istražuje psihologijske probleme u vojsci i ratovanju, i bavi se primjenom psihologijskih spoznaja, metoda i tehnika u tim područjima.

                                               

Volja

Volja je sposobnost čovjeka da svjesno upravlja svojim ponašanjem u postizanju postavljenog cilja. Ponekad je za ostvarenje cilja potreban i cijeli život. Prepreke na putu do postavljenog cilja mogu biti minimalne, ali ponekad zahtijevaju i nadlj ...

                                               

Wrong Planet

Wrong Planet - virtualna zajednica za osobe s autizmom i Aspergerovim sindromom. Mrežno mjesto su otvorili 2004. Dan Grover i Alex Plank, te uključuje sobe za razgovor, veliki forum, dio za izlaske, te članke o tome kako se nositi sa svakodnevnim ...

                                               

Zahvalnost

Zahvalnost je pozitivan osjećaj ili stav kao odgovor na iskazanu dobrobit. Zahvalnost se osjeća nakon dobro učinjenog djela prema nama, na primjer, zahvala za pažnju ili uslugu, kao i različiti načini izražavanja toga osjećaja. Zahvalnost je slož ...

                                               

Zaljubljenost

Zaljubljenost je izraz, koji se koristi kako bi se opisao intenzivan osjećaj vezan uz ljubav. U psihologiji se taj fenomen povezuje uz sužavanje svijesti, što može dovesti do pogrešnog razumijevanja i procjenjivanja objekta privrženosti. Tako zal ...

                                               

Zijevanje

Zijevanje je vrsta refleksa koji se ojedinjava sljedeće radnje: udisanje zraka, rastezanje bubnjića, i izdisanje zraka. Zijevanje je povezano s umornošću, pospanošću, naprezanjem, gladu, dosadom, i kroz razne studije veze su nadene s hladenjem mo ...

                                               

Zrakoplovna psihologija

Zrakoplovna psihologija ili psihologija letenja grana je opće psihologije koja se bavi proučavanjem psiholoških osobina različitih vidova pilotske djelatnosti, kao i ovisnost tih osobina od mnogih faktora.

                                               

Afrodizijak

Afrodizijak je tvar koja potiče spolni nagon ili seksualne želje - libida. Pojam "afrodizijak” dolazi od imena starogrčke božice ljepote, ljubavi i seksualne želje - Afrodite. Kroz povijest brojnim jelima, pićima, mirisima ili aktivnostima pripis ...

                                               

Apstinencija

Apstinencija ili uzdržljivost – pojam koji označava suzdržavanje, odricanje od nečega. Obično se radi o apstinenciji od uzimanja psihoaktivnih supstanci, koje često rezultiraju ovisnošću - kao što su alkohol, droga, cigarete i lijekovi. Najčešće ...

                                               

Aseksualnost

Aseksualnost je nedostatak seksualne privlačnosti prema drugima ili nizak ili odsutan interes za seksualnom aktivnošću ili želja za njom. Može se smatrati seksualnom orijentacijom ili njenim nedostatkom. Takoder se može širi kategorizirati tako d ...