ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?
                                               

Znanost

Znanost je organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenog opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, a obradenog racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama. Znanost je objektivno, sistematizirano i argumentirano znanje o zakonit ...

                                               

Društvene znanosti

Društvene znanosti čine znanstvene discipline koje se bave proučavanjem društvenog života grupa ljudi i pojedinaca. Uključuju antropologiju, informacijske znanosti, komunikologiju, ekonomiju, antropogeografiju, povijest, politologiju, psihologiju ...

                                               

Političke znanosti

Političke znanosti su znanstveno polje društvenih znanosti, koje se bave sa znanstvenim studijem politike. Bave se suživotom gradana, i kako bi se trebao nadzirati taj suživot s pogledom na institucionalne, postupovne i predmetno-materijalne teme ...

                                               

Prirodne znanosti

Prirodne znanosti su znanosti koje se bave živom i neživom prirodom, opisuju i pokušavaju ih objasniti. Tradicionalna područja prirodnih znanosti - matematika, fizika, kemija, biologija i geoznanosti - još i danas obilježavaju opću široko raspros ...

                                               

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti najviša je hrvatska znanstvena i umjetnička institucija. Utemeljitelj HAZU bio je Josip Juraj Strossmayer. Pitanje osnivanja Akademije biskup je Strossmayer službeno pokrenuo na sjednici Hrvatskoga sabora ...

                                               

Slovenska akademija znanosti i umjetnosti

Slovenska akademija znanosti i umjetnosti, najviša je znanstvena ustanova za znanost i umjetnost u Republici Sloveniji.

                                               

Ruska akademija znanosti

Ruska akademija znanosti, je ruska nacionalna akademija. Akademija se sastoji od devet glavnih ogranaka, podjeljenih prema znanstvenim područjima. Organizacija obuhvata oko 1000 istraživačkih i obrazovnih instituta diljem ruske federacije. Sjediš ...

                                               

Znanost u Hrvatskoj

Znanost u Hrvatskoj preko istraživačkih i razvojnih napora čini sastavni dio gospodarstva zemlje. Postoji kontinuirano od humanizma do danas, uključujući najrazličitije znanstvene discipline. Hrvatska je dom istaknutih znanstvenika u raznim znans ...

                                               

Medicina

Medicina je grana ljudske djelatnosti kojoj je cilj liječenje i rehabilitacija bolesnih i čuvanje i unaprijedenje zdravlja zdravih ljudi. U širem smislu ona se bavi svim živim bićima. U užem smislu je predmet medicinskih istraživanja čovjek pa go ...

                                               

Državna nagrada za znanost

Državna nagrada za znanost je nagrada koju državljanima Republike Hrvatske dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna znanstvenoistraživačka dostignuća i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada. Nagrada se s ...

                                               

Računarstvo

Računarstvo se bavi proučavanjem teoretskih osnova informacije i računanja, te njihovim implementacijama i primjenama u računalnim sustavima. Računarstvo ima mnoga potpolja; neki naglašavaju računanje i specifične rezultate, dok drugi naglašavaju ...

                                               

Društvo

Društvo se može definirati kao cjelokupnost odnosa ljudi prema prirodi i medusobnih odnosa ljudi. Odnos ljudi prema prirodi uglavnom je jedinstven. Njegova suština je u kontinuiranom nastojanju ljudi za podčinjavanjem prirode sebi. Odnos medu lju ...

                                               

Civilno društvo

Demokratska društva karakterizira supostojanje triju sektora: javnoga, privatnog i gradanskog. Najkraće rečeno, civilno društvo jesu gradani koji se aktivno i slobodno upliću u sve sfere društvenog djelovanja.

                                               

Kraljevsko društvo za unaprjedenje prirodnih znanosti

Londonsko kraljevsko društvo za unaprjedenje prirodnih znanosti, kraće zvano Kraljevsko društvo, britansko je znanstveno društvo osnovano radi njegovanja znanosti. Vrijedi kao akademija znanosti Ujedinjenog Kraljevstva za prirodne znanosti. Osnov ...

                                               

Hrvatsko novinarsko društvo

Hrvatsko novinarsko društvo je neovisna udruga profesionalnih novinara sa sjedištem u Zagrebu. Članovi društva su novinari zaposleni u dnevnim i lokalnim novinama, stručnim časopisima, radio stanicama, televiziji.

                                               

Dioničko društvo

Dioničko društvo je legalni oblik poduzeća čija je vlasnička glavnica podijeljena na jednake apoene - dionice. Pretpostavlja ograničenu odgovornost vlasnika dionica. Dioničko društvo kao sastavni dio unutarnjeg ustrojstva ima: upravu, nadzorni od ...

                                               

Potrošačko društvo

Potrošačko društvo je društvo čije vrijednosti i socijalne norme vrte oko potrošnje dobara i usluga. Glave odlike potrošačkog društva jesu: materijalizam, trenutačno zadovoljavnaje, individualizam,socijalni darvinizam, odvajanje od društva i kons ...

                                               

Rusko geografsko društvo

Društvo je promijenilo naziv u Državno geografsko društvo 1926., a zatim u Geografsko društvo SSSR-a 1938. godine. Nakon Šokalskog njegovi predsjednici bili su genetičar Nikolaj Vavilov 1931 40., zoolog Lev Berg 1940 1950., parazitolog Evgenij Pa ...

                                               

Društvo hrvatskih književnika

Za vrijeme hrvatskog narodnog preporoda bilo je pokušaja književničkoga cehovskog udruživanja, ali je pravi početak osnivanje Društva umjetnosti u Zagrebu iz kojeg je 1897. godine osnovano Društvo hrvatskih umjetnika i u njemu nastaje ideja o sam ...

                                               

Postindustrijsko društvo

Postindustrijsko društvo je faza koja slijedi industrijsko društvo. U post-industrijskim društvu udio sektora usluge znanosti i obrazovanja, za temeljne tehnološke promjene, i sposobnost visoko specijaliziranih elita postaje odlučujuća. Pojam "po ...

                                               

Tajna društva

Tajna društva su skupine ili udruge s odredenom zavjereničkom pozadinom. Tajna društva okupljaju osobe zajedničkih interesa koji mogu biti motivirani prosvjetiteljskim, političkim, ekonomskim, duhovnim, vjerskim, misticnim, okultnim ili ezoteričn ...

                                               

Društvo crvenih klobuka

Društvo crvenih klobuka ili Društvo crvenih šešira medunarodna je udruga koju je 1998. godine osnovala glumica Sue Ellen Cooper u gradu Fullertonu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Društvo je osnovano za sve starije žene, najčešće starije ...

                                               

Kraljevsko geografsko društvo

Kraljevsko geografsko društvo je britansko znanstveno društvo osnovano 1830. pod nazivom Londonsko geografsko društvo za unaprjedenje geografskih znanosti pod patronatom kralja Williama IV. Obuhvatilo je Udruženje za promicanje otkrića unutarnjih ...

                                               

Kriptozoologija

Kriptozoologiju je 1950. osnovao Bernard Heuvelmans, a predstavlja neslužbeni dio zoologije koji se bavi istraživanjem i traganjem za još nepoznatim životinjama. Pri tome se kriptozoologija kreće izmedu ozbiljne znanosti i fantastike. Smatra se d ...

                                               

Kriptidi

Kriptidi su životinje, biljke i mitološka bića kojima se bave znanosti kriptozoologija i kriptobotanika. To su najčešće bića za čije postojanje nema dovoljno dokaza. Postojanje nekih životinjskih vrsta koje su dugo vremena bile smatrane mitološki ...

                                               

Bernard Heuvelmans

Bernard Heuvelmans, francuski zoolog, istraživač i kriptozoolog, smatran "ocem kriptozoologije". Najpoznatije mu je djelo "Na tragu nepoznatih životinja" iz 1955. godine, čiji je doprinos u kriptozoologiji neprocjenjiv, premda, ne sadrži neke poz ...

                                               

Nessie

Čudovište iz Loch Nessa još zvano Nessie ili Ness je mitološko stvorenje ili grupa stvorenja za koje se vjeruje da žive u jezeru Loch Ness, dubokom čistovodnom jezeru koje se nalazi blizu grada Inverness u sjevernoj Škotskoj. U kriptozoologiji, N ...

                                               

Jeti

Jeti, poznat još kao Strašni snježni čovjek, je čovjekoliko stvorenje koje navodno živi u Himalajama. Zapadno ime dobio je prema tibetanskom izrazu yeh-teh u značenju "ona tamo stvar". Legende o dvonožnim dlakavim bićima prisutne su na čitavom po ...

                                               

Paranormalno

Paranormalno označava nešto što odstupa od društvenih norma. Termin se često rabi kao sinonim za pojave koje se ne mogu objasniti poznatim psihološkim i fizičkim znanstvenim zakonima. Paranormalne pojave su često iracionalne ili kontroverzne. Pre ...

                                               

Fauna

Fauna, skupni naziv za sav životinjski svijet neke odredene životne sredine, područja; nekog kontinenta, zemlje; kraja, lokaliteta; nekog perioda u prošlosti Zemlje. Tako se govori o morskoj fauni, slatkovodnoj, kopnenoj, o fauni livada, šuma, mo ...

                                               

Alma

Alma, mitološko čovjekoliko stvorenje i kriptid koje navodno obitava u golemim i slabo napućenim prostranstvima bivšeg Sovjetskog Saveza. Izvještaji o videnju takvog bića datiraju još iz razdoblja Carske Rusije. Eventualna povezanost alme i jetij ...

                                               

Bigfoot

Bigfoot, još nazivan Sasquatch, je veliko, majmunoliko stvorenje koje navodno luta u divljinama Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, posebno oko Velikih jezera, Tihog oceana, Stjenjaka, i na sjeverozapadu i jugu SAD-a.

                                               

Mokèlé-mbèmbé

Mokèlé-mbèmbé je kriptid i mitološko stvorenje koje navodno obitava u Afričkom bazenu rijeke Kongo, odnosno točnije u jezeru Télé i susjednom području. Opis tog bića od strane afričkih domorodaca podsjeća na pretpovjesnog gmaza, odnosno dinosaura ...

                                               

Kongamato

Kongamato je naziv za zagonetno krilato stvorenje koje se spominje u predajama naroda središnje Afrike. Osim tradicionalne predaje i nepotvrdenih svjedočanstava ne postoji nikakav dokaz o postojanju takvog letećeg gmaza. Najbrojnija "videnja" u z ...

                                               

Levitacija (paranormalno)

Levitacija, u paranormalnom kontekstu i parapsihologiji označava uzdizanje fizičkih objekata ili ljudskog tijela u zrak, odnosno poništavanje djelovanja zakona gravitacije mističnim radnjama. Znanost takve fenomene najčešće objašnjava kao trikove ...

                                               

Telepatija

Telepatija je sposobnost razmjene misli izmedu dviju osoba bez posredovanja poznatih osjetila. Pojam je skovao britanac Frederic Myers u prosincu 1882. u Londonu Iako su postojala istraživanja, nije utvrdeno njeno postojanje stoga nije priznata o ...

                                               

Ukleta kuća

Ukleta kuća je kuća ili neka druga gradevina za koju se vjeruje da je nastanjena duhovima umrlih koji uznemiruju stanare. Takve kuće su obično stare s dugom poviješću naseljenosti. Uz tzv. uklete kuće vezuju se nadnaravne pojave odredenih prikaza ...

                                               

Jinx

Sastav je osnovao gitarist Coco Mosquito, koji je u svojemu demostudiju okupljao razne glazbenike. Tako je i upoznao izvodače koji su formirali prvu postavu Jinxa, medu ostalim i pjevačicu Yayu. Karijeru su započeli pod imenom "High Jinx", koje j ...

                                               

Višnjevac (Osijek)

Višnjevac je prigradsko naselje u sastavu Grada Osijeka, u Osječko-baranjskoj županiji. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Višnjevac ima 7.146 stanovnika, a prema popisu iz 2011. godine 6.680 stanovnika.

                                               

Harold Puthoff

Dr. Harold E. Puthoff, roden 20. lipnja 1936., američki je fizičar. Radi na raznim istraživanjima napredne fizike i paranormalnog. 1967. Puthoff je doktorirao na Stanford Universityju. Puthoff je poznat po radovima na temu polarizacijskog vakuuma ...

                                               

Syfy

Syfy je televizijski kanal, dio grupacije NBCUniversal. Kanal prikazuje filmove i serije znanstveno-fantastične i horor tematike, kultne ZF klasike te Universalove SG filmove, obuhvativši skoro sve teme tog žanra - svemir i izvanzemaljce, fantasy ...

                                               

Intuicija

Intuicija uvid neposredno, izravno shvaćanje, spoznavanje; sposobnost da neposredno zahvatimo i jednim aktom uvidimo cjelinu i njezine dijelove, da bez diskurzivnog mišljenja izravno spoznamo i dokučimo bit nekog predmeta.

                                               

Poltergeist

Poltergeist je oblik paranormalnog fenomena koji se iskazuje kao fizička manifestacija psihičkog uzroka. Termin je nastao u germanskoj mitologiji, a odnosi se na duha, demona ili neki drugi natprirodni entitet koji se manifestira na fizičku okoli ...

                                               

Prizivanje 2

Prizivanje 2, američki horor film iz 2016. godine redatelja Jamesa Wana. Scenarij su napisali autor prvog scenarija Chad Hayes i Carey W. Hayes te redatelj james Wan i David Leslie Johnson. Film je nastavak filma Prizivanje iz 2013. godine i ujed ...

                                               

Prizivanje

Prizivanje, američki horor film iz 2013. godine redatelja Jamesa Wana. Scenarij su napisali Chad Hayes i Carey W. Hayes, a sam film je prvi u nizu filmova iz franšize Prizivanje. Film je premijerno prikazan u SAD-u 19. srpnja 2013. godine u distr ...

                                               

Obrazovanje u Švedskoj

Obrazovanje u Švedskoj je obvezno za svu djecu u dobi izmedu 7. i 16. rodendana. Školska godina u Švedskoj traje od sredine/kraja kolovoza do početka/sredine lipnja. Božićni odmor od sredine prosinca do početka siječnja dijeli švedsku školsku god ...

                                               

Obrazovanje u Madarskoj

Obrazovanje u Madarskoj uglavnom je javno, a provodi ga Ministarstvo za ljudske resurse. Obrazovanje u predškolskim vrtićima obvezno je i predvideno za svu djecu izmedu tri i šest godina, nakon čega je pohadanje škole takoder obvezno do dobi od š ...

                                               

Obrazovanje u Estoniji

Povijest formalnog obrazovanja u Estoniji datira već od 13. i 14. stoljeća kada su osnovane prve monaške i katedralne škole. Prva početnica na estonskom jeziku objavljena je 1575. godine. Najstarije estonsko sveučilište je Sveučilište u Tartuu ko ...

                                               

Kućno obrazovanje

Kućno obrazovanje, obrazovanje kod kuće, obrazovanje u domu u vlastitoj režiji, a ne u školskoj ustanovi. Vrše ga roditelji ili skrbnici, a ponekad i privatni učitelj. Mada je, prije uvodenja zakona o obveznom obrazovanju, ono već bilo izvodeno k ...

                                               

Zdravstveni odgoj u Hrvatskoj

Zdravstveni odgoj je obvezni kurikul uveden u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj odlukom ministra Jovanovića od 28. rujna 2012. U školskoj godini 2012./2013. do ožujka 4. modul zdravstvenog odgoja nije provoden jer školama odnosno učit ...

Users also searched:

...